Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNLÜK H İ JYEN ALI Ş KANLIKLARI H İ JYEN NED İ R? Bir sa ğ lık bilimi olup,temel ilgi alanı sa ğ lı ğ ın korunması ve sürdürülmesidi r.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNLÜK H İ JYEN ALI Ş KANLIKLARI H İ JYEN NED İ R? Bir sa ğ lık bilimi olup,temel ilgi alanı sa ğ lı ğ ın korunması ve sürdürülmesidi r."— Sunum transkripti:

1

2 GÜNLÜK H İ JYEN ALI Ş KANLIKLARI

3 H İ JYEN NED İ R? Bir sa ğ lık bilimi olup,temel ilgi alanı sa ğ lı ğ ın korunması ve sürdürülmesidi r.

4 K İŞİ SEL H İ JYEN Kişilerin kendi sa ğ lı ğ ını korudukları ve devam ettirdikleri öz bakım uygulamalarıdır

5 H İ JYEN İ K ULGULAMALARIN AMAÇLARI Vücut salgılarının,atıklarının ve geçici mikroorganizmaların vücuttan uzaklaştırılması yoluyla temizli ğ i sa ğ lamak. Bireyin rahatlamasını,dinlenmesini, gevşemesini ve kas gerilimini azaltmak. Vücuttaki kötü kokuları(ter kokusu)gidermek.

6 Bireyin genel görünümünü olumlu hale getirmek kendine olan güveni arttırmak. Deri sa ğ lı ğ ını sürdürmek ve geliştirmek.(Örne ğ in,ılık ve sıcak banyolar deride kan dolaşımını arttırarak derinin beslenmesini sa ğ lar.)

7 EL H İ JYEN İ

8 Hastalık yapan mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok el yoluyla bulaşmaktadır. Hijyenik el yıkamanın amacı,eller üzerinde bulunan geçici bakterilerinin tamamını,kalıcı bakterilerin ise bir kısmını ellerden uzaklaştırmaktadır.

9 ELLER; Yemeklerden önce ve sonra, Pis ve pis olması muhtemel eşyaya dokunduktan sonra, Tuvaletten sonra, Uykudan önce ve kalktıktan sonra mutlaka su ve sabunla iyice yıkanmalı, durulanmalı ve çok iyi kurulanmalıdır.

10 En iyi el yıkama işlemi bol suda ve sabunla bilekleri de içine alacak şekilde avuç içi, parmak araları parmak uçları ve özellikle tırnak dipleri iyice temizlenecek şekilde olmalıdır. Yıkama ve durulama sonrasında nemli kalmaması için temiz bir havlu ile kurulanmalıdır. El yıkama süresi saatin tik taklarına uyarak en az 10’a kadar sayarak belirlenir.

11 TIRNAK BAKIMI VE H İ JYEN İ Haftada bir kez el ve ayak kısa ve yuvarlak şekilde kesilmelidir. Tırnak uçlarının altında bir çok mikrop kolayca yerleşip üreyebilir.Bu nedenle tırnak diplerinin temizli ğ i çok önemlidir.

12 Ayrıca,tırnak kesim ve bakımında kullanılan aletlerin kişiye özel olması bazı bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynar.

13 Tırnak cilaları,ojeler ve oje çıkarıcıları mümkün oldu ğ unca kullanılmamalıdır.Çün kü bu maddeler tırnaklarda kurulu ğ a ve tırna ğ ın kat kat ayrılmasına ve kırılmasına neden olurlar.

14 DER İ H İ JYEN İ Deriyi temizlemek, Artıkları atmak, Dolaşımı uyarmak, Kişiyi rahatlatmak, Amacıyla derinin yıkanmasıdır.

15 Sabun ve 37-38 derece suyla yapılan banyo kir ve salgıların temizlenmesini sa ğ lar. Olabilirse her gün,de ğ ilse hafta da 3, en az haftada bir kez banyo yapılmalıdır.

16 A Ğ IZ H İ JYEN İ

17 Diş ve diş etlerinin temizlenmesi, a ğ zın bol su ile çalkalanması,diş etlerinin uyarılması a ğ ız bakımı ile sa ğ lanır. A ğ ız bakımına dikkat edilmedi ğ i taktirde a ğ ız kokusu,diş eti rahatsızlıkları,çi ğ neme güçlü ğ ü ve hazımsızlık görülür.

18 A ğ ız bakımında amaç,a ğ zın tüm organizmalardan temizlenmesi de ğ il,daha çok birikmiş yiyecek artıklarının temizlenmesidir.

19 Dişler günde en az iki kez 3 dakika süre ile florlu diş macunu ile tüm diş yüzeyini kapsayacak şekilde yıkanmalıdır. Fırçalama işlemi yemekten sonra ilk 20 dakika içinde yapılmamalıdır. Dişler arasındaki artıkları ve plakları temizlemek amacıyla diş ipi kullanılmalıdır. Dişlerde çürük olmasa bile 6 ayda bir diş muayenesi yaptırılmalıdır.

20 AYAK H İ JYEN İ Ayak tırnakları da düzenli aralıklarda kesilmelidir,ancak tırnak batmasını önlemek için düz kesilmesi önerilmelidir.

21 Uygun ve rahat bir ayakkabı ayak sa ğ lı ğ ı için önemlidir. Aya ğ a tam uyan ayakkabı;parmakları sıkmamalı, topu ğ u sıkıca tutmalı ve ayak kemerini iyice desteklemelidir. Ayakkabının ökcesi geniş olmalı ve çok yüksek olmamalıdır. E ğ er ayakkabı uygun de ğ ilse ayakta nasır,ayak tabanında kalınlaşmalar,baş parmakta e ğ rilik ve tırnak hipertrofisi oluşabilir.

22 SAÇ H İ JYEN İ Saçların temizli ğ i sa ğ lı ğ ı etkiler.Çünkü bazı enfeksiyon etkenleri ve parazitler,kirli saçlara ve o bölgedeki deriye daha kolay yerleşir.Saçları her gün,olası de ğ ilse gün aşırı,en az haftada iki kez yıkanması gerekir.

23 Saç derisi ya ğ lı ise,daha sık yıkanmalıdır. Saçların sa ğ lıklı görünümü beslenme ile ilgilidir. Saçlar kökleri ile beslenir. Taramak,fırçalamak,parmak uçları ile masaj yapmak kan basıncını hızlandırır ve beslemiş olur.

24 BES İ N H İ JYEN İ Besinlerde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve duyusal özellik toplamı kaliteyi oluşturmasına ra ğ men, sa ğ lık açısından güvence en fazla aranan kalite özelli ğ idir. Besin maddelerinin sa ğ lıklı koşullarda üretilip, hijyen zinciri bozulmadan tüketiminin sa ğ lanması sa ğ lıklı beslenmede önemli bir kriterdir. Besin kaynaklı enfeksiyonlar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin en önemli halk sa ğ lı ğ ı sorunları arasında yer almaktadır. Fao(gıda tarım örgütü)ve besin güvenli ğ i uzman komitesi, kont âmine besin tüketiminden do ğ an besin kaynaklı hastalıkların dünyada en sık görülen sa ğ lık sorunu oldu ğ unu işaret etmektedir.

25 Yaşamın sürdürülmesi ve sa ğ lı ğ ın korunması için yeterli ve dengeli beslenme gereklidir. Bu gereksinimin besinlerle karşılanması açısından güvenli gıda tüketimi bir zorunluluktur. Oysaki yaşamımızın temel maddesi olan besinler, satın almadan tüketime kadar geçen aşamalarda sa ğ lıklı koşulları yeterince sa ğ lanamaması nedeniyle zararlı hale gelebilmekte ve sa ğ lı ğ ımız için gizli bir tehlike oluşturabilmektedir.

26 Besin güvenli ğ inin sa ğ lanması ve besin kaynaklı hastalıkların önlenmesinde besinleri; · Satın alma · Depolama · Hazırlama ve pişirme ile · Servisi esnasında hijyen kurallarına uyulmalıdır.


"GÜNLÜK H İ JYEN ALI Ş KANLIKLARI H İ JYEN NED İ R? Bir sa ğ lık bilimi olup,temel ilgi alanı sa ğ lı ğ ın korunması ve sürdürülmesidi r." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları