Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maddenin yapısı ve özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maddenin yapısı ve özellikleri"— Sunum transkripti:

1 Maddenin yapısı ve özellikleri

2 1. Elementler ve sembolleri 2. Atomun yapısı 3
1. Elementler ve sembolleri 2. Atomun yapısı 3. Elektronların dizilimi ve kimyasal özellikleri 4. Kimyasal bağlar 5. Bileşikler ve formülleri 6. Karışımlar

3 1.ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

4 SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir
SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. Yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. MOLEKÜL:İki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır.

5

6 ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır.

7 Element Çeşitleri 1.Atomik Yapıdaki Elementler: Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.

8 Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

9 MOLEKÜLER YAPIDAKİ ELEMENTLER
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir.

10

11 ELEMENT VE SEMBOLLERİ Günümüzde bilinen 118 element vardır. Bu elementlerin 92 tanesi doğada bulunurken geri kalanı da laboratuarlarda elde edilen yapay elementlerdir. Elementler sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü sembolü vardır.

12 Element sembolü yazılırken; Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır
Element sembolü yazılırken; Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır. Sembol iki veya üç harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler küçük yazılır. (Sembollerin iki veya üç harften oluşmasının nedeni, bazı elementlerin baş harflerinin aynı olmasıdır

13 Elementlerin sembollerle gösterilmesinin nedeni, bütün Dünya’da ortak bir bilim dili oluşturmak, bilimsel iletişimi ve yazımlarını kolaylaştırmaktır.

14

15 Metallerin Genel Özellikleri 1
Metallerin Genel Özellikleri 1.Periyodik çizelgenin sol tarafında bulunurlar. 2.Parlak ve serttirler. 3.Şekil verilebilirler, tel veya levha hâline gelebilirler. 4.Oda sıcaklığında katı hâlde bulunurlar. Civa (Hg) hariç. 5.Elektriği ve ısıyı iyi iletirler. 6.Bileşik oluştururken elektron verirler. Elektron verince (+) pozitif yüklü olurlar. 7.Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

16 Ametallerin Genel Özellikleri 1
Ametallerin Genel Özellikleri 1.Periyodik çizelgenin sağ tarafında bulunurlar. 2.Mat görünüşlüdürler. 3.Vurulunca kırılabilirler, şekil verilemezler. 4.Grafit hariç elektrik ve ısıyı iyi iletmezler. 5.Oda sıcaklığında brom sıvı, karbon, kükürt ve bor katı, diğerleri gaz hâldedir. 6.Metallerle yaptıkları bileşiklerde (–) negatif yüklüdürler. 7.Kendi aralarında bileşik oluşturabilirler.

17 Yarı Metaller Periyodik çizelgede metallerle ametalleri ayıran zig-zag çizginin sağ ve solunda bulunurlar. Bazen metal, bazen ametal özellik gösterirler. Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür, polonyum ve astatin yarı metallerdir. Soy Gazlar Kararlı yapıya sahiptirler.Elektron alma ve verme eğilimleri yoktur.Başka maddelerle reaksiyona girmezler.Oda sıcaklığında gaz hâlde bulunurlar. Periyodik çizelgenin en sağında bulunurlar.


"Maddenin yapısı ve özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları