Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milâdî 624’te Bedir Savaşı yapıldı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milâdî 624’te Bedir Savaşı yapıldı."— Sunum transkripti:

1 Milâdî 624’te Bedir Savaşı yapıldı.
Mekkeli müşrikler Müslümanların Medine’de güçlenmesini içlerine sindiremiyorlardı. Medine’ye saldıracak büyük bir ordu hazırlamak için bin deveden oluşan bir ticaret kervanı hazırladılar. Bu büyük kervanı Ebu Süfyan’ın idaresinde Şam’a gönderdiler. Hz. Peygamber müşriklerin savaşa hazırlık için Şam’a gönderdiği kervanın haberini alınca üç yüz sahabe ile onları takibe çıktı.

2 Peygamberimizin kendilerini takip ettiğini öğrenen Ebu Süfyan, Mekke’ye haber göndererek yardım istedi. Bunun üzerine yaklaşık bin kişiden oluşan büyük bir ordu kervanın güvenliğini sağlamak amacıyla Bedir kuyuları yakınlarına geldi. Kervan farklı bir yol takip ederek Müslümanların baskınından kurtuldu. Fakat müşrikler sayı üstünlüğüne güvenip Müslümanlarla savaşmaya karar verdiler.

3 Müslümanlar Allah’ın yardımıyla müşrikleri bozguna uğrattı
Müslümanlar Allah’ın yardımıyla müşrikleri bozguna uğrattı.11 Savaşta İslam’ın azılı düşmanlarından ve Mekke’nin ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Ümeyye b. Halef, Utbe b. Rebia ve Şeybe b. Rebia öldürüldü. Müşriklerden toplam yetmiş ölü vardı, bir o kadar da asker esir alındı. Müslümanlardan ise on dört şehit vardı. Esirlerden okuma yazma bilenler, on Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı. Okuma yazma bilmeyenler de fidyelerini ödeyince serbest bırakıldılar.

4 Peygamber Efendimizin bizzat katıldığı askerî seferlere “gazve”, bizzat katılmayıp görevlendirdiği bir sahabenin komutasında yapılan seferlere ise “seriyye” denir.

5 Milâdî 625’te Uhud Savaşı yapıldı.
Bedir Savaşı’nın yenilgisini hazmedemeyen müşrikler bunun intikamını almak için üç bin kişilik bir ordu hazırladı. Savaş hazırlığını öğrenen Peygamber Efendimiz Medine’de kalarak savunma savaşı yapmayı düşünüyordu. Fakat sahabeler meydan savaşı yapılmasında ısrar edince onların tercihlerine uyarak meydan savaşına karar verdi.

6 Peygamberimizin ordusu yedi yüz kişiydi. Hz
Peygamberimizin ordusu yedi yüz kişiydi. Hz. Peygamber Uhud Dağı’na ulaştığında düşman ordusu savaş vaziyeti almıştı. Müslümanlar da sırtlarını Uhud Dağı’na vererek savaş düzeni aldılar. Mekke atlılarının kendilerine arkadan saldırmasını önlemek için elli kişilik bir okçu birliği, Ayneyn Tepesi’ne yerleştirildi..

7 Peygamber Efendimiz, okçulara yerlerinden ayrılmamalarını kesin bir şekilde emretti. Savaş başladıktan bir süre sonra Müslüman ordusu, düşmanın merkezine kadar ilerledi. Çok geçmeden müşrik ordusu bozuldu ve askerler panik içinde kaçmaya başladı

8 Düşman atlılarının arkadan saldırmasını engellemek için Ayneyn Tepesi’ne yerleştirilen okçular yerlerini terk ettiler. Ayneyn Tepesi’nde sadece birkaç sahabe kaldı. Okçuların yerlerinden ayrılmasını fırsat bilen düşman süvarileri müşrik ordusunu kovalayan Müslümanlara arkadan saldırdı. Kaçan düşman ordusu da geri dönünce Müslümanlar iki ateş arasında kaldı. Bu sırada çok sayıda sahabe şehit oldu.

9 Atılan bir taşla Peygamber Efendimizin dudağı yarıldı, dişi kırıldı
Atılan bir taşla Peygamber Efendimizin dudağı yarıldı, dişi kırıldı. Kılıç darbesiyle zırhından kopan halka yanağına batarak Peygamberimiz’i yüzünden yaraladı. Çok sevdiği amcası Hz. Hamza, Vahşi adlı köle tarafından şehit edildi. Müslümanlar, Hz. Peygamberin emriyle düşmanla çarpışarak Uhud Dağı’na çekildi. Uhud Savaşı’nda müşriklerden yirmi iki kişi ölürken Müslümanlardan ise yetmiş şehit vardı.

10 Milâdî 625’te Raci ve Bi’ri Maûne olayları meydana geldi.
Peygamberimizin Adal ve Kare kabilelerine İslam’ı tebliğ için gönderdiği on sahabeden sekizi Raci kuyusu yakınlarında tuzağa düşürülerek şehit edildi. Sağ kalan ikisi de Mekkelilere para karşılığı verildi. Onlar da bu sahabeleri şehit ettiler. Bu olaya “Raci Faciası” denir.

11 Peygamber Efendimiz Necidlilerin isteği üzerine onlara İslam’ı anlatmak için Ashab-ı Suffe’den yetmiş kişilik bir heyet gönderdi. Bi’ri Maûne kuyusu civarında saldırıya uğrayan yetmiş sahabeden sadece Ka’b b. Zeyd yaralı olarak kurtuldu. Peygamberimizi çok derinden üzen bu olaya da İslam tarihinde “Bi’ri Maûne Faciası” denir.

12 Beni Nadir adlı Yahudi kabilesi Hz
Beni Nadir adlı Yahudi kabilesi Hz. Peygambere suikast girişiminde bulundu. Medine Sözleşmesi’ne de uymayan bu kabile taşıyabildikleri mallarıyla 625 yılında Medine’den sürüldü.

13 Milâdî 627’de Mustalikoğullarına karşı sefer düzenlendi.
Medine’ye baskın yapmak için hazırlık yapan Mustalikoğullarına karşı sefer düzenlendi. Kısa sürede dağılan düşman ordusunun büyük bir kısmı esir düştü. Bu seferden dönüş sırasında suyun bulunmadığı durumlarda teyemmümle abdest alınabileceği ayetlerle bildirildi.

14 Milâdî 627’de Hendek Savaşı yapıldı.
Uhud Savaşı ile de İslam’ın yayılmasını önleyemeyen Mekkeli müşrikler, Müslümanları tamamen yok etmek için büyük hazırlıklara giriştiler. Mekke civarındaki kabilelerden büyük destek alarak yaklaşık on bin kişilik bir ordu kurdular. Bunu haber alan Peygamberimiz ne yapacakları konusunda sahabelerin görüşüne başvurdu.

15

16 İranlı sahabi Selman’ın teklifi üzerine büyük gayretlerle Medine’nin etrafına kısa zamanda hendekler kazıldı. Medine’yi yok etmek için gelen müşrikler alışık olmadıkları bu savunma tekniği karşısında Medine’yi kuşatıp beklemeye başladılar. Kuşatma yaklaşık yirmi beş günsürdü. Mekkeli müşriklerle müttefiklerinin aralarında anlaşmazlıklar çıktı.

17 Buna bir gece çıkan fırtına da eklenince düşman ordusu kuşatmayı bırakıp yurtlarına döndü. Hendek Savaşı’na müşrikler safında birçok kabile katıldığı için “Ahzab” savaşı da denir. Bundan sonra Mekkeliler savunmaya çekildi, bir daha Müslümanlara karşı saldırıya geçemediler.

18 Medine’de yaşayan Yahudi kabilesi Beni Kurayza, savaşın en zor anında düşmanla işbirliği yaparak Müslümanlara karşı savaştı. Halbuki daha önce peygamberimizle Medine’ye saldıran düşmana karşı birlikte savunma yapacaklarına dair anlaşma yapmışlardı. Onlar bu anlaşmaya ihanet ettiler. Hendek Savaşı bitince yaptıkları ihanet karşılıksız kalmadı. Kaleleri kuşatılan Beni Kurayza kabilesi teslim oldu ve cezalandırıldı.

19 Hudeybiye Antlaşması (628):
     Peygamberimiz hicretin altıncı yılında Kabe'yi ziyaret etmek amacıyla 1500 Müslümanla Medine'den yola çıktı.

20 Bunu haber alan müşrikler onları engellemeye çalıştılar
Bunu haber alan müşrikler onları engellemeye çalıştılar. Bunun üzerine Hudeybiye denilen yerde iki taraf arasında bir anlaşma imzalandı.

21 Hudeybiye Antlaşması, Mekkelilerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk antlaşma oldu. Bu antlaşmayla sağlanan barış ortamında birçok Arap kabilesi Müslüman oldu.

22 Ayrıca Peygamberimiz Bizans, İran, Mısır ve Habeşistan ülkelerinin hükümdarlarına elçilerle İslam'a davet mektupları yolladı.

23 Hudeybiye antlaşmasının maddeleri:
- Müslümanlar Kabe'yi ancak ertesi yıl ziyaret edebilecekler, yalnız orada üç günden fazla kalamayacaklardı.

24 - İki taraf birbiriyle on yıl savaşmayacaktı.

25 - Mekkeli bir kimse İslam'ı kabul edip Medine'ye sığınırsa iade edilecek, Medineli bir Müslüman Mekke'ye sığınırsa geri verilmeyecekti.

26


"Milâdî 624’te Bedir Savaşı yapıldı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları