Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TC PAZARYERİ KAYMAKAMLIĞI PAZARYERİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TC PAZARYERİ KAYMAKAMLIĞI PAZARYERİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI"— Sunum transkripti:

1 TC PAZARYERİ KAYMAKAMLIĞI PAZARYERİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2014-2015

2 Misyonumuz Milli kültürümüzü ve Atatürk ilkelerini evrensel bir bakışla bütünleştirebilen, bireysel farklılıkları dikkate alarak kendini ve toplumunu sürekli geliştiren, değişime açık, kendisiyle barışık, sağlıklı güven duygusu ve öz denetimi gelişmiş, ilişkilerinde dürüst ve hoşgörülü, kendisi ve dünya geleceği için sorumluluk almaya hazır bireyler yetiştirmektir.

3 Vizyonumuz Çağdaş eğitim ve disiplin anlayışı ile ilde ve bölgede akademik ve sosyal alanlarda öncü bir kurum olmaktır.

4 İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ:
1.Genellik ve eşitlik, 2.Planlılık 3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, 4. Yöneltme, 5. Eğitim Hakkı, 6. Fırsat ve İmkân Eşitliği, 7. Süreklilik 8. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 9. Demokrasi Eğitimi, 10. Laiklik, 11.Bilimsellik, 12.Karma Eğitim, 13.Okul ve ailenin işbirliği, 14.Her yerde Eğitim, 15-Ufku ve ufkun ötesini görebilme, 16-Ben değil, biz bilinci,

5 KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
Okul çalışanları olarak; 1. Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız, 2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer veririz, 3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz, 4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz, 5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız, 6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız, 7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir ederiz. 8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz. 9. Yenilikçiyiz, değişime açığız, sabırlıyız,biz bilinci ile çalışırız,saniyeleri önemser, takdir etmeyi de biliriz.

6 OKULUMUZUN TARİHÇESİ :
Yüzbaşı Mahallesi öğrencilerinin Atatürk İlkokuluna gitmeleri ve okulun mahalleye uzak olması nedeniyle öğrenci velileri mahallede bir okulun olmasını istemişlerdir. Bu nedenle 1990 yılı Mart ayında zamanın Belediye Başkanı Hikmet ÖZTÜRK’ ün başkanlığında Mehmet YAVUZ, Salim BAŞOL,Yaşar BORAZAN, Hüseyin ÖĞÜT, A.İhsan SEÇER, Hüseyin SEZGİN, İsmail AYDIN, Mehmet İPHAR ve Osman Nuri OKUMUŞ’ un katılımıyla Pazaryeri Yüzbaşı Mahallesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurmuşlardır. Bu derneğin önderliğinde Bilecik Valiliğinin,Pazaryeri Kaymakamlığının, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve mahalle halkının desteği ile okulumuzun temeli yılında atılmıştır. Dernek üyelerinin büyük gayretleri sonucu okulumuz yılında İlköğretim okulu olarak eğitim öğretime başlamıştır yılında okulumuz ilkokula dönüştürülmüştür.

7 OKULUMUZUN TARİHÇESİ öğretim yılında okulların 8 yıl zorunlu eğitime geçmesiyle İlköğretim okulu olarak halen eğitim ve öğretime devam etmektedir. 1998 yılında okulun bahçesine ilave bir bina yapılmasıyla öğretim yılında sınıflar eğitim-öğretime başlamışlardır.1998 yılında okulun yanına inşa edilen ve Atatürk İlköğretim Okuluna bağlı olan öğrenci pansiyon binası tarihinde okulumuza bağlanmasıyla Okulun ismi Pazaryeri Pansiyonlu İlköğretim Okulu olmuştur.2006/2007 Eğitim Öğretim Yılında ismi Pazaryeri YİBO oldu. Yatılılık hizmeti vermekte olan pansiyon birimimiz İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 03/06/2011 Tarih ve /7049 Sayılı onay yazısı ile kapatılmıştır. Pazaryeri Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nun yeni adı Pazaryeri İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir Öğretim Yılında Eğitim Sistemi ile Pazaryeri İlkokulu olmuştur.

8 AMAÇLARI: Her Türk çocuğunu Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak temel bilgileri ve alışkanlıkları kazandırmak, onlara ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmektir.

9 A)KİŞİSEL BAKIMDAN: (İlkokulda eğitim görmüş yurttaşa)
1-Sağlığı koruyucu temel bilgileri benimsetmek, gerekli sağlık ve temizlik alışkanlıklarını kazandırmak 2-Kazalara karşı uyanık ve tedbirli olmayı öğretmek 3-Çevresindeki bütün canlı ve cansız varlıklara değer vermeyi, onları sevmeyi ve korumayı öğretmektir 4-Okuma yazma, hesaplama temel becerilerini kavratmaktır 5-Öğrenme merak ve hevesini geliştirmektir 6-İyi düşünme ve doğru hüküm verme alışkanlığını kazandırmaktır 7-Yurt sevgisi, yurdunu tanıma ile tanıtma arzusu ve yurda hizmet duygusunu geliştirmektir 8-Görev sorumluluk duygusunu kazandırmaktır 9-Tabii güzelliklere ve sanat eserlerine karşı ilgi duymayı öğretmektir 10-Boş zamanlarını iyi değerlendirme alışkanlığı kazandırmaktır

10 B)İNSANLIK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN: (İlkokulda eğitim görmüş yurttaşa)
1-İyi bir aile hayatının dayandığı temel ilkeleri kavratıp payına düşen görev ve sorumluluklarını öğretmek 2-Başkaları ile birlikte çalışma ve yaşamayı öğretmek

11 C)EKONOMİK HAYAT BAKIMINDAN: (İlkokulda eğitim görmüş yurttaşa)
1-İnsan gücünün ve tabiat kaynaklarının, çevresinin ve yurdunun kalkınmasındaki önemini kavratmaktır 2-Toplumun bağımsız ve etkin bir üyesi olabilmesi için, çalışmanın, iyi bir üretici olmanın ve geçimini sağlamanın gerekliliğini kavratmaktır 3-İyi bir tüketici olmanın memleket ekonomisindeki önemini kavratmaktır.

12 D)TOPLUM HAYATI BAKIMINDAN: (İlkokulda eğitim görmüş yurttaşa)
1-Şerefli bir tarihe sahip büyük bir Milletin evladı olduğunu öğretmektir 2-Demokrasi ilkelerini kavratıp ilişkilerinde bu ilkeleri uygulamayı öğretmektir 3-Toplumların ilerlemesinde bilim ve tekniğin önemini kavratmaktır 4-Yurdumuzun yakın ve uzak komşuları ve dünya milletleriyle olan ilişkileri hakkında seviyelerine uygun bir bilgi kazandırmaktır.

13 SEVİYE DERECESİ VE ÖĞRENİM ŞEKLİ:
5.5(66 Ay)-14 Yaş öğrencilerinin eğitim ve öğretim gördüğü normal eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Dört yıllık temel eğitime dayalıdır. Okutulan Yabancı Dil İNGİLİZCE’dir. İlçede Anaokulu bulunmasından dolayı okulumuzda anasınıfı eğitimi verilememektedir.

14 OKUL VE SINIF KİTAPLIKLARI :
Okulumuzda her sınıfın bir kitaplığı bulunmaktadır. Sınıf kitaplıklarında sınıf öğrencileri seviyesinde kitaplar mevcuttur.

15 BİNA DURUMU : Okulumuz I. Ve II
BİNA DURUMU : Okulumuz I. Ve II. Eğitim Binaları ile Pansiyon Binası olmak üzere 9340 M2 ALAN üzerinde 3 binadan ibarettir Öğretim yılından itibaren Ek binada İlkokul, Eski binada İmam Hatip Ortaokulu Eğitim Öğretime devam etmektedir. İDARİ ODALAR: Okulumuzda bir Müdür Odası, bir Müdür Yardımcısı Odası,bir Memur odası, bir Hizmetli Odası, bir Öğretmenler Odası bulunmaktadır.

16 SALON: Okulumuzda, Konferans Salonu şeklinde düzenlenmiş çok amaçlı 100 kişilik bir salon bulunmaktadır.

17 PERSONEL DURUMU : Okulumuzda (1) Müdür, (1) Müdür Yardımcısı ,(8) sınıf öğretmeni, (1) hizmetli bulunmaktadır. İngilizce,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri diğer okullardan gelen öğretmenlerce doldurulmaktadır.

18 OKUL BAHÇESİ : Okulumuz eğitim-öğretim yılında açıldığından okulumuz etrafına ihata duvarı yapılarak ve üç adet kapı yapılarak okulumuz etrafı kapatılmış oldu.1999Yılında okulun ön bahçesine beton dökülerek ve bir adet basket sahası yapılarak öğrencilere oyun alanı oluşturuldu. Okulumuzun bahçesinde ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. Okulumuzun bünyesindeki pansiyonun bahçesi yeşil alan oluşturulmak amacıyla yaz döneminde çimlendirilmiş, çalışmalar devam etmektedir. Eğitim-Öğretim Yılında Bozüyük Belediyesi’nin katkılarıyla tüm okul bahçesi asfaltlanmıştır. Eğitim-Öğretim Yılında Pazaryeri Belediyesinin katkılarıyla ön bahçe ihata duvarının üzerine demir korkuluk yapılmıştır. 2008/2009 Eğitim Öğretim yılında Vezirhandan toprak getirilerek pansiyon ile okul bahçesi alanında oluşturulan ekim alanına 10 adet Kiraz,2 Adet vişne ağacı dikilmiştir. 2009/2010 Eğitim Öğretim yılında II.Binanın arka tarafı çimlendirilmiştir. 2010/2011 Yaz döneminde I.binanın sıhhi tesisat sorunu çözülmüş,duvar sıva tamiratı e boya işeri idarecilerin marifeti ile yapılmıştır. Okul pansiyon bahçesinde bulunan kömürlük yapısının okul cephesine bakan duvarına İnpilast Geri Dönüşüm firmasının sponsorluğunda ressam Hasan ÜSTÜN’e çocuk ruhuna uygun manzara resim çalışması yaptırılmıştır.yine yaz döneminde Çatı ve oluk tamiratı da yaptırılarak Eğitim Öğretime yılına hazırlanılmıştır. Okul bahçesi Eğitim Öğretim yılı başında İl Özel idare tarafından gönderilen 300 M2 alan Belediye desteği ile parke yaptırılmıştır. Eğitim Öğretim Yılı başında A-Blok Binası Islak Zeminleri yenilendi.B-Blok dış cephe boyandı.Atatürk Büstü,merdivenler tamir edildi. Bahçeye çeşme yapıldı.

19 BAŞARI ORANLARI : Okulumuzda yıllara göre başarı oranları aşağıdaki şekildedir; : % 98 : % 98 : % 97 : % 94.50 : % 95.91 : %95 :%99.5 :%100 :%100 :%100 : %100 :%100 :%100 :%100 :%98 :%100 :%99,5 :%100 :%100 : %100

20 OKUL AİLE BİRLİĞİ: Okulumuzda Pazaryeri İlkokulu adına oluşturulan Okul Aile Birliği’nin katkılarıyla okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Okul Aile Birliği Başkanımız Özcan MUTLUER’dir. Okul kooperatifini işletecek personel olmadığından kooperatif kapatılarak Eğitim öğretim yılı itibari ile kantin alanı Okul Aile Birliği’nce kiraya verilmiştir Eğitim Öğretim yılında da kantin işletmesi müstecire verilmiştir.İşletmeci Volkan ŞEN işletmeye devam etmektedir.

21 BİNANIN ÖZELLİKLERİ : Okulumuz I. bina II. bina ve pansiyon olmak üzere üç binadan oluşmaktadır. I. Binada İmam-Hatip ortaokulu açılmış olup Öğretim yılında hizmete girmiştir. II. Binada hizmet veren okulumuzda; 8 derslik 1 Müdür odası, 1Müdür Yard. Odası,1 Memur odası,1 Öğretmenler odası,1 Hizmetli odası,1 Bilgisayar Laboratuarı vardı. Ayrıca her katta tuvaletler vardır. Öğretim Yılında Güvenlik kamera Sistemi kuruldu. Öğretim Yılında dış cephe izolasyonu yapılmış ve doğalgaza geçilmiştir.

22 ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRENCİ SAYISI : 2014-2015
1-A 1-B A B A B A B TOPLAM K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E T K E T

23 OKULUN SORUNLARI : Fiziki İhtiyaçlar:
Sosyal Etkinliklerin verimli geçmesi bakımından Kapalı Spor Salonuna ihtiyaç vardır. Ayrıca bahçe alanının Oyun parkı ve kondisyon aletleri ile zenginleştirilmesi mahallenin ve mahallelinin de istifade etmesi bakımından gereklidir. Güvenlik Açısından;Güvenlik Görevlisine ihtiyaç vardır. Öğretmen Durumu :(1) Rehberlik, İngilizce Öğretmenine İhtiyaç vardır. Diğer personel Durumu: (1)memur, (1) hizmetliye ihtiyacı vardır. Öğrenci Durumu:.Sınıf başına ortalama 18 öğrenci düşmektedir.

24 Ali SADEFOĞLU Okul Müdürü
Okul Tel: Okul Fax: Cep Tel:

25 WEB: http://pazaryeriilkokulu.meb.k12.tr/
Okul Adresi: Yüzbaşı Mahallesi-Bursa Caddesi No:103 Pazaryeri / BİLECİK Telefon Numaraları: Okul Telefonu : Belgegeçer : WEB:


"TC PAZARYERİ KAYMAKAMLIĞI PAZARYERİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları