Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS VE MESLEK SEÇİMİ Ders seçimi nedir? Lise 1.’i bitiren öğrenciler Üniversitede okumak istedikleri programa uygun ders seçerler. Puan Türleri: ◦ TÜRKÇE-SOSYAL(TS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS VE MESLEK SEÇİMİ Ders seçimi nedir? Lise 1.’i bitiren öğrenciler Üniversitede okumak istedikleri programa uygun ders seçerler. Puan Türleri: ◦ TÜRKÇE-SOSYAL(TS)"— Sunum transkripti:

1

2 DERS VE MESLEK SEÇİMİ

3 Ders seçimi nedir? Lise 1.’i bitiren öğrenciler Üniversitede okumak istedikleri programa uygun ders seçerler. Puan Türleri: ◦ TÜRKÇE-SOSYAL(TS) Puan türene göre /Sözel ◦ MATEMATİK-FEN (MF) Puan türene göre /Sayısal ◦ TÜRKÇE-MATEMATİK(TM) Puan türene göre /Eşit Ağırlık ◦ Yabancı Dil (Y.DİL) ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

4 Ders seçimi ne zaman yapılır? 9. Sınıfın sonunda İdarece belirlenen tarihlerde (mazereti bulunanlar okulun açılma tarihine kadar her hangi bir gün) Sınıf öğretmeni, veli ve öğrenci birlikte. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

5 Lisede Ders seçimi; Lisede Ders seçimi; * Lise 1. sınıfın sonunda seçilecek dersler, öğrencilerin YGS- LYS ’de yapacakları tercihlerde etkili olacaktır. *Liseden mezun olana kadar okuyacakları ders başarılarını ve yıl sonu sınıf geçme başarılarını belirleyecektir. * Lisede elde ettikleri başarı puanları Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı olarak YGS-LYS puanlarına eklenecek ve sınav başarılarına etki edecektir. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

6 Ders seçiminin önemi; Ders seçiminin önemi; YGS-LYS sonunda tercih etmek istedi ğ imiz meslekleri kapsamasına özen göster ilmesi gerek mekt e d ir. Zira gelecekte kendimizin istedi ğ i meslek alanını için gerekli puanı oluşturan dersler dışında ders seçersek istedi ğ imiz meslek grubu için gerekli soruları cevaplamakta zorlanırız ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

7 Ders seçme nasıl olmalıdır? Yönelme veya yönlendirmede, öğrencinin 9.sınıf ders başarıları, ilgi- yetenekleri dikkate alınarak bu doğrultusunda gelecekte gitmeyi planladığı meslekler için gerekli puan türünü temsil eden dersler olmalıdır. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

8 LYS de puan türlerine kaynaklık eden dersler nelerdir? LYS de puan türlerine kaynaklık eden dersler nelerdir? MF: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri TM: Matematik, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik, Geomerti TS:Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya,Felsefe Grubu Yabancı Dil:Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Yabancı Dil ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

9 9.Sınıf sonrasında 10.sınıflar için MF Puan türüne göre dersler 10.MF ZORUNLUSEÇMELİ DERS SAATİ MATEMATİK 24 GEOMETRİ 12 FİZİK 23 KİMYA 23 BİYOLOJİ 23 DİL VE ANLATIM22 TÜRK EDEBİYATI31 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ1 TARİH2 COĞRAFYA2 YABANCI DİL4 2.YABANCI DİL2 BEDEN EĞİTİMİ2 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK1 MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ1 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ2 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ2 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME1 TOPLAM 251215 TOPLAM DERS SAATİ SAYISI38 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

10 9.Sınıf sonrasında 10.sınıflar için TM Puan türüne göre dersler 10.TM ZORUNLUSEÇMELİ DERS SAATİ DİL VE ANLATIM22 TÜRK EDEBİYATI31 MATEMATİK 24 GEOMETRİ 12 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ1 TARİH2 COĞRAFYA2 YABANCI DİL4 2.YABANCI DİL2 BEDEN EĞİTİMİ2 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK1 MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ1 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ2 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ2 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME1 TOPLAM2566 TOPLAM DERS SAATİ SAYISI38 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

11 9.Sınıf sonrasında 10.sınıflar için TS Puan türüne göre dersler 10.TS ZORUNLUSEÇMELİ DERS SAATİ DİL VE ANLATIM22 TÜRK EDEBİYATI31 COĞRAFYA22 TARİH 2 PSİKOLOJİ 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ1 TARİH2 COĞRAFYA2 YABANCI DİL4 2.YABANCI DİL2 BEDEN EĞİTİMİ2 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK1 MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ1 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ2 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ2 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME1 TOPLAM279 TOPLAM DERS SAATİ SAYISI38 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

12 9.Sınıf sonrasında 10.sınıflar için TS Puan türüne göre dersler 10.Y.DİL ZORUNLUSEÇMELİ DERS SAATİ DİL VE ANLATIM22 TÜRK EDEBİYATI31 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ1 TARİH2 COĞRAFYA2 YABANCI DİL46 2.YABANCI DİL24 BEDEN EĞİTİMİ2 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK1 MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ1 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ2 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ2 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME1 TOPLAM25130 TOPLAM DERS SAATİ SAYISI38 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

13 Ancak 10.sınıftan sonra öğrenci, istemesi halinde başka puan türleri için gerekli derslere yönelebilir ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

14 Okulda bir ders seçimi sonrasında ders seçen öğrenci sayısının 8’den az olması durumunda Milli Eğitim Müdürlüklerince önlem alınarak, kayıtları okullarında kalmak kaydıyla, öğrencilerin seçtikleri dersi okutan okullarda öğrenim görmeleri sağlanır. Bu uygulamanın mümkün olmaması durumunda ise, sayıya bakılmaksızın, istenilen ders için sınıf açılır veya öğrenciler, isteyecekleri başka bir derse yönlendirilir. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

15 Orta öğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? Orta öğretim başarı puanı nasıl hesaplanır? Öğrencinin aldığı, hazırlık sınıfı dışındaki notlarının ortalaması, mezun olduğu okul, mezuniyet yılı dikkate alınarak hesaplanır. OBP,okuldaki diploma notlarının dağılımına ve adayın diploma notunun okul içindeki yerine göre değişir ve en az 250, en çok 500’dür. En küçük ve en yüksek not ortalamalarında yığılma dikkate alınacaktır.(en yüksek diploma notuna sahip aday sayısı arttığı ölçüde bu adayların OBP’ si 500’ün altına inecektir. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

16 OBP HESAPLAMASI VE YGS OBP ları hesaplandıktan sonra, bu puanlar ağırlıklandırılarak, her aday için 3 tane AOBP (SÖZ,SAY,EA) hesaplanacaktır. OBP’ lerin ağırlıklandırılmasında, okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği SÖZ 1,SAY 1 ve EA 1 puanlarının ortalamaları kullanılacaktır. ( Yani mezun olunan okulun seviyesi, adayın alacağı AOBP’ nı etkileyecektir.) Testler YGS PUAN TÜRLERİ Türkçe % Temel Matematik % Sosyal Bilimler % Fen Bilimleri % YGS 1 MAT-FEN- TÜRKÇE 20401030 YGS 2 FEN-MAT- TÜRKÇE 20301040 YGS 3 TÜRKÇE-SOS- MAT 40203010 YGS 4 SOS-TÜRKÇE- MAT 30204010 YGS 5 TÜRKÇE-MAT- SOS 37332010 YGS 6 MAT-TÜRKÇE- FEN 33371020 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ SAY 1 SÖZ 1 EA 1

17 YGS-1 puanı : Aktuerya, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Ö ğ retmenli ğ i, Bilgisayar ve Kontrol Ö ğ retmenli ğ i, Elektrik ve Elektronik Ö ğ retmenli ğ i, Gemi Makineleri, Güverte Makine, Mekatronik Ö ğ retmenli ğ i, Mobilya ve Dekorasyon Ö ğ retmenli ğ i, Yapı Ressamlı ğ ı Ö ğ retmenli ğ i gibi programlara girişte, YGS-2 puanı : Döküm Ö ğ retmenli ğ i, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Kimya Ö ğ retmenli ğ i,Metal Ö ğ retmenli ğ i, Tekstil Ö ğ retmenli ğ i gibi programlara girişte kullanılacaktır. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

18 Ön lisans ve Açık ö ğ retim Programlarına Yerleştirmede; Ön lisans ve Açık ö ğ retim Programlarına Yerleştirmede; SAY-1 puanıyla ö ğ renci alan programlara girişte: YGS-1 veya YGS-2 puanları, SÖZ-1 puanıyla ö ğ renci alan programlara girişte: YGS-3 veya YGS-4 puanları, EA-1 puanıyla ö ğ renci alan programlara girişte: YGS-5 veya YGS-6 puanları, kullanılacaktır. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

19 Ön lisans ve Açık ö ğ retim Programlarına Yerleştirmede; Ön lisans ve Açık ö ğ retim Programlarına Yerleştirmede; Ön lisans ve Açık ö ğ retim Programlarına Yerleştirmede; Ön lisans ve Açık ö ğ retim Programlarına Yerleştirmede; SAY-1 puanıyla ö ğ renci alan programlara girişte: YGS-1 veya YGS-2 puanları, SÖZ-1 puanıyla ö ğ renci alan programlara girişte: YGS-3 veya YGS-4 puanları, EA-1 puanıyla ö ğ renci alan programlara girişte: YGS-5 veya YGS-6 puanları, kullanılacaktır. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

20 İ K İ NC İ AŞAMA(LYS) PUAN TÜRLER İ LYS 1 LYS 2 MF1MF2MF3MF4 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

21 1. MF Grubu Puan Türleri Puan Türü Testlerin Ağırlıkları (% olarak) TürkçeTem Mat Sos Bil. Fen Bil. Mat.GeoFiz.KimBiy MF-111165826131065 MF-211 5131671312 MF-311 7 135 1415 MF-411146922111395 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

22 MF PUAN TÜRLER İ ve G İ R İ LEB İ LECEK OKULLAR MF-1 Puan Türü LYS PUAN TÜRLER İ ve G İ R İ LEB İ LECEK OKULLAR Matematik A ğ ırlıklı Temel Bilim Programlarından Aktuerya, Endüstriyel Tasarım, Matematik Programları, Tarımsal Biyoloji, ve Biyoloji Ö ğ retmenli ğ i gibi programlara girişte kullanılacak puan. MF-2 Puan Türü Fen A ğ ırlıklı Temel Bilim Programlarından Biyoloji, Fen Bilgisi Ö ğ retmenli ğ i, Fen Programları, Fizik Ö ğ retmenli ğ i,Kimya, Kimya Mühendisli ğ i, Orman Endüstri Mühendisli ğ i, Peyzaj Mimarlı ğ ı, Seramik Mühendisli ğ i, Su Ürünleri, Tarım İ şletmecili ğ i, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Zooteknik gibi programlara girişte kullanılacak puan. MF-3 Puan Türü Sa ğ lık Bilimleri Programlarından Balıkçılık Teknolojisi Mühendisli ğ i, Beslenme ve Diyetetik, Biyokimya, Biyo sistem Mühendisli ğ i, Diş Hekimli ğ i, Ebelik, Eczacılık, Hemşirelik, Moloküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, Veterinerlik gibi programlara girişte kullanılacak puan. MF-4 Puan Türü Mühendislik ve Teknik Programlardan Tekstil Mühendisli ğ i, Tarla Bitkileri, Sayısal Programlar, İ nşaat Mühendisli ğ i,Harita Mühendisli ğ i, Jeoloji, Jeofizik, Jeodezi ve Fotogrametri, Makine Mühendisli ğ i, Maden Mühendisli ğ i,Mekatron İ k Mühendisli ğ i, Otomotiv Mühendisli ğ i gibi programlara girişte kullanılacaktır. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

23 İ K İ NC İ AŞAMA(LYS) PUAN TÜRLER İ LYS 1 LYS 3 TM 1TM 3TM 2 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

24 2. TM Grubu Puan Türleri Türkçe % T.Mat % Sosyal % Fen B. % Mat. % Geom. % TDE % Coğraf ya 1 % TM 1 1416552510187 TM 2 14 75228 8 TM 3 1510 51872510 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

25 TM PUAN TÜRLER İ ve G İ R İ LEB İ LECEK OKULLAR TM-1 puan türü az da olsa Matematik a ğ ırlıklıdır. TM-3 puan türü az da olsa Türkçe-Edebiyat a ğ ırlıklıdır. TM-2 puan türünde Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit a ğ ırlıklıdır. TM-1 Puan Türü İ ktisat, İ şletme, Maliye, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Ekonomi, İ şletme, Enformati ğ i,Pazarlama gibi programlara girişte kullanılacaktır. TM-2 Puan Türü Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslar Arası İ lişkiler, İ ç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Sınıf Ö ğ retmenli ğ i gibi programlara girişte kullanılacaktır. TM-3 Puan Türü Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları,Çocuk Gelişimi gibi programlara girişte kullanılacaktır. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

26 İ K İ NC İ AŞAMA(LYS) PUAN TÜRLER İ LYS 3 LYS 4 TS 1TS 2 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

27 3. TS Grubu Puan Türleri Türkç e % T.Mat % Sosy al % Fen B. % TDE % Coğ- 1 % Tarih % Coğ- 2 % Fels. Gr. % TS 1 1310125158 7 TS 2 18611525515510 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

28 TS PUAN TÜRLER İ ve G İ R İ LEB İ LECEK OKULLAR TS-1 puan türü sosyal programlar için, TS-2 puan türü dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları için öngörülmüştür. TS-1 Puan Türü:Halkla İ lişkiler, Reklamcılık, İ letişim, Medya ve İ letişim, Basın Yayın, Gazetecilik, Radyo, Sinema ve Televizyon, Sosyal Bilgiler Ö ğ retmenli ğ i gibi programlara girişte kullanılacaktır. TS-2 Puan Türü Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Ö ğ retmenli ğ i, Tarih, Sanat Tarihi, Sanat Yönetimi gibi programlara girişte kullanılacaktır. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

29 İ K İ NC İ AŞAMA (LYS) PUAN TÜRLER İ YDİLYD 1YD 2 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

30 4. YD İ L Grubu Puan Türleri Türkçe % T.Mat % Sosyal % Fen B. % Yabancı Dil % DİL 11569565 DİL 225713560 ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

31 YD İ L PUANI İ LE G İ R İ LEB İ LECEK OKULLAR D İ L-1 puan türü İ ngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için, D İ L-2 puan türü di ğ er Dil Programları için öngörülmüştür. Fransızca Ö ğ retmenli ğ i İ ngiliz Dili ve Edebiyatı İ ngilizce Ö ğ retmenli ğ i Mütercim-Tercümanlık Hırvat Dili ve Edebiyatı Hungaroloji İ talyan Dili ve Edebiyatı Japonca Ö ğ retmenli ğ i Alman Dili ve Edebiyatı Dil bilim Dil A ğ ırlıklı Programlar Turist Rehberli ğ i ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

32 ÖSYS Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması 1) Yerleştirme puanları hesaplanırken, A ğ ırlıklı Ortaö ğ retim Başarı Puanı (AOBP)0,12 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir. Y-YGS = YGS + (0,12 x AOBP) Y-LYS-MF = LYS-MF + (0,12 x AOBP) Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,12 x AOBP) Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,12 x AOBP) Y-LYS-D İ L = LYS-D İ L + (0,12 x AOBP) LYS, YGS ve AOBP puanları en büyük de ğ eri 500 oldu ğ u için,yerleştirme puanının en büyük de ğ eri: 500 + (0,12 x 500) = 560 olacaktır. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

33 Alanlardan tercih edilebilecek yüksek öğretim programları nelerdir? Fen Bilimleri Alanı: Mühendislikler, Tıbbi Bilimler, Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlikleri, Mimarlık ve Bölümleri, Fen Bilimleri Bölümleri, Bilgisayar ve ilişkili Programlar, Uçak, Uzay, Astronomi ve Gemi Bölümleri. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

34 Türkçe Matematik Alanı: İktisat, İşletme, Ekonometri, Muhasebe Bankacılık, Finans,Kamu Yönetimi, Sınıf öğr., Hukuk, SBF, Uluslar arası İlişkiler, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sağlık ve Turizm İşletmecilikleri, Felsefe Grubu, Üstün Zekalılar ve Okul Öncesi Öğr. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

35 Sosyal Bilimler Alanı: Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı,Türkçe ve zihin engelliler Öğr., Basın Yayın, İletişim, Halkla ilişkiler, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Yabancı Dil Alanı: Yabancı Dil ve Edebiyatları, Mütercim Tercümanlık, Turist Rehberliği, İngilizce Öğr. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ Tü yabancı dillerMütercimlikTurist rehberliğiTü yabancı dillerMütercimlikTurist rehberliği

36 Meslek Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar; Ö ğ rencinin k endi özellikleri ni tanıma sı. Yetenekler i, İlgiler i, Beklentiler i, Kişilik Ö zellikleri Mesleklerin özelliklerini tanıma sı. Kendi özellikleri ile, mesleklerin özellikleri arasındaki ortak noktaları bulması gereklidir. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

37 Meslek seçmek hayat biçimi seçmek demektir çünkü: Birey, istekleri doğrultusunda bir meslek tercihi yapmadığında, ne içinde bulunduğu meslekte yeteneklerini kullanıp başarılı olabilir ne de mutlu bir birey olarak mesleğini sürdürebilir. ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

38 Meslek Seçiminde Toplumumuza özgü, etkili olabilecek faktörler ; Anne–babaların arzularına uymak, Beğenilen–sevilen kişilerin mesleklerine özenmek, Günümüzde popüler olan mesleği edinmek, Daha çok para kazanılan mesleği seçmek, Toplum içinde sadece saygınlığı olan meslekleri seçmek, Öğretmenlerin uygun gördüğü meslekleri seçmek, ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ

39 İş bulması kolay olan meslekleri seçmek, Üniversiteye girmeyi kolaylaştıran, düşük puanla yerleşilen meslekleri seçmek Sevildiği sanılan meslekleri seçmek, (Sadece olumlu özellikleri tanınarak yanılgıyla seçmek) Hayallerle geliştirilen idealdeki meslekleri seçmek, ŞIRNAK CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ


"DERS VE MESLEK SEÇİMİ Ders seçimi nedir? Lise 1.’i bitiren öğrenciler Üniversitede okumak istedikleri programa uygun ders seçerler. Puan Türleri: ◦ TÜRKÇE-SOSYAL(TS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları