Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O. AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O AĞIRLIK BİR KUVVETTİR Neler Ö ğ renece ğ iz? DDünya’daki kütle çekim kuvvetinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O. AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O AĞIRLIK BİR KUVVETTİR Neler Ö ğ renece ğ iz? DDünya’daki kütle çekim kuvvetinin."— Sunum transkripti:

1 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O

2 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O AĞIRLIK BİR KUVVETTİR Neler Ö ğ renece ğ iz? DDünya’daki kütle çekim kuvvetinin varlı ğ ını YYerçekimi kuvvetinin yönünü KKütleye etki eden yerçekimi kuvvetinin a ğ ırlık oldu ğ unu BBir kuvvet olan a ğ ırlı ğ ın dinamometere ile ölçülmesini BBir kütlenin farklı gezegenlerde a ğ ırlı ğ ının farklı olaca ğ ını KKütle ile a ğ ırlı ğ ın farkını ö ğ renece ğ iz. Anahtar Kavramlar AA ğırlık KK ütle çekim kuvveti

3 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Ekrandaki kız nasıl marketten havada alışveriş ediyor?

4 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O

5 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Dükkanda alışveriş yapan kişiler ne yapmaktalar?

6 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Atılan bu top birkaç saniye sonra niçin yere düşüyor? Ahmet HARMANBA Ş I

7 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O YERÇEKİMİ OLMASAYDI NE GÜZEL OLURDU RAHATCA YÜRÜRDÜM

8 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Uzayda bonibon şekerlerini yemek hiç de kolay değil Ahmet HARMANBA Ş I

9 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Yer çekimi kuvveti olmasaydı kalemler sırada durmazdı. Bisikletler havada uçardı. Yolda yürümez, havada süzülürdük. Bu adam ne yapıyor? Yer çekimine meydan mı okuyor? Ahmet HARMANBAŞI Çankaya İ.Ö.O. Mersin

10 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Yer çekimi kuvvetinin varlığını Isaac Newton tarafından keşfedilmiştir. Kitap okurken başına elma düşen Newton bu durumunun neden düştüğünü irdelemiş, kendi adıyla Newton Kanunlarını bulmuştur. Ahmet HARMANBA Ş I

11 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Yer çekimi dünyadaki bir kütle çekim kuvvetidir. Her gök cismi kütle çekim kuvvetine sahiptir. Ahmet HARMANBA Ş I

12 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Nasıl ki dünyamızın yer çekimi kuvveti varsa, Ay’ın, Uranüs’ün, Mars’ın ve diğer milyonlarca gök cisminin kendi kütle çekim kuvvetleri vardır. Ahmet HARMANBA Ş I

13 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Her gök cisminin kütle çekim kuvveti büyüklüğüne göre değişir. Daha büyük kütleli gök cisimlerinin çekim kuvveti daha fazladır. EN ÇOK Ahmet HARMANBA Ş I

14 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Ahmet HARMANBA Ş I

15 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Ay kütle olarak Dünya’mızdan küçük olduğu için Ay’ın sahip olduğu kütle çekim kuvveti de küçüktür. Ahmet HARMANBA Ş I

16 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Galaksideki diğer gök cisimleri de sahip oldukları kütlenin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak daha büyük kütle çekim kuvvetine sahiptir. Ahmet HARMANBA Ş I

17 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Kütle çekim kuvvetini hayatımızın içersinde ağırlık olarak gözlemliyor olsak da bu doğru değildir. Kütle ve ağırlık kavramları birbirinden farklıdır. Gelin bu farkı izleyip anlamaya çalışalım. Ahmet HARMANBA Ş I

18 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O 5 kg Kütle cisimdeki madde miktarıdır. Yani farklı gezegenlere gitsek bile bir cismin kütlesi değişmez. Ahmet HARMANBA Ş I

19 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Ağırlık ise cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Çekim kuvvetine bağlı olduğu için aynı cismin ağırlığı farklı gezegenlerde değişiktir. 18,5 N116,5 N55 N50 N 8,5 N Ahmet HARMANBA Ş I

20 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Bir insanın kütlesi ayda değişmez ancak ağırlık farklı ölçülür. AY Ahmet HARMANBA Ş I

21 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O YERİN (DÜNYA’NIN) ÇEKİM KUVVETİ HER ZAMAN YERİN MERKEZİNE DOĞRUDUR YERÇEKİMİ KUVVETİ KUTUPLARDA EN BÜYÜKTÜR. YERİN MERKEZİNE DOĞRU VE DÜNYA’DAN UZAKLAŞTIKÇA AZALIR. Azalır Ahmet HARMANBA Ş I

22 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Yerkürenin cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine yerçekimi kuvveti denir. Yerçekimi kuvveti daima yerkürenin merkezine doğrudur. Bütün cisimler birbirlerine az da olsa çekim kuvveti uygularlar. Bu çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. Ahmet HARMANBA Ş I

23 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Yer çekimi kuvveti dünyamızın farklı noktalarında farklılık gösterir. Dünya üzerinde 50 N ağırlığındaki bir kutu, 5000 km yükseklikte 17 N ağırlığında, 10000 km yükseklikte 9 N ağırlığında ölçülür. 5000 km 10000 km Ahmet HARMANBA Ş I

24 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Gök cisimlerinin çekim kuvveti her zaman merkeze doğrudur. Dünyamızdaki yer çekimi kuvveti de sürekli bizi dünyanın merkezine doğru çeker. Ahmet HARMANBA Ş I

25 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Bu nedenle dünyanın neresinde olursak olalım uzay boşluğuna düşmeyiz Ahmet HARMANBA Ş I

26 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Resimdeki gezegenlerden sizce hangisinin kütle çekim kuvveti en büyüktür? Elbette kütlesi en büyük olandır. Ahmet HARMANBA Ş I

27 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O KÜTLE VE AĞIRLIK Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık, cismin bulunduğu yerdeki çekim kuvvetine bağlıdır.Ağırlık dinamometre ile ölçülür. “G” ile gösterilir. Kütle, maddenin değişmeyen bir özelliğidir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. “m” ile gösterilir. Bir cismin ağırlığını bulmak için kütle ile yerçekimi çarpılır. G=m.g

28 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Madde miktarıdır. KütleAğırlık Maddeye etki eden yerçekimi kuvvetidir. Eşit kollu terazi ile ölçülür.Dinamometre ile ölçülür. Birimi gram ya da kg dır. Birimi newtondur. Her yerde aynıdır, değişmez. Bulunduğu gezegene göre değişir.

29 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Gök cismi 1 kg’lık cisme uygulanan yaklaşık çekim kuvveti Güneş247 N Merkür3,7 N Venüs8,9 N Dünya10 N Ay1,7 N Mars3,8 N Jupiter23,3 N Satürn9,2 N Uranüs8,6 N Neptün11 N

30 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O KÜTLE g =9,8 N/Kğ AĞIRLIK Ahmet HARMANBA Ş I

31 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O 3T T X Y Birbirine bağlı X, Y cisimleri şekildeki gibi dengedeyken X cismini taşıyan ipteki gerilme kuvveti, Y cismini taşıyan iptekinin üç katıdır. X ciminin ağırlığı 20 N olduğuna göre; Y cisminin ağırlığı kaç N dur? SORU=1 A)10B)20 C)30D)60

32 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O X Y Z T1T1 T3T3 T2T2 10 N 30 N 20 N SORU=2 Ağırlıkları sırsıyla 10 N, 20 N ve 30 N olan X, Y, Z cisimlerini taşıyan iplerdeki gerilme kuvvetleri T 1, T 2, T 3 olmaktadır. Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? I. T 1 = 60 N II. T 2 = 30 N III. T 1 = T 2 + T 3 D) I, II ve III A) Yalnız I C) II ve III B) I ve II

33 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Öğretmen, “kuvvet” konusu ile ilgili yukarıdaki kavram haritasını, numaralandırılmış kısımlarını boş bırakarak tahtaya çiziyor. 1, 2 ve 3 kutucuklarına yazılacak kavramlar nelerdir? SORU=3 1 2 3 AĞIRLIK NEWTON BÜYÜKLÜK Ahmet HARMANBA Ş I

34 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O SORU=4 Ağırlık ile ilgili bilgi veren öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Ağırlık bir kuvvettir. Bir cismin ağırlığı eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık, cisimlerin bulunduğu yere göre değişir. Ağırlık birimi Newton’dur. A) D) C) B)

35 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O Kuvvet eşit kollu terazi ile ölçülür. Cisim sabit süratle gidiyorsa dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Zıt kuvvetlerin doğrultuları da zıttır. Hareket halindeki bir cisme hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlar. Bir ağacın dalından düşen limon dengelenmiş kuvvet etkisindedir. İki kuvvetin bileşkesi bu kuvvetlerin toplamından büyük farkından küçük olamaz. Doğru / Yanlış Y D Y D Y D

36 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O YYerkürenin cisimlere uyguladığı ve yerin merkezine yönelik olan kuvvete kütle çekim kuvveti denir. BBir cisme uygulanan yerçekimi kuvvetine ağırlık denir. EEvimizde tartıldığımız baskül kütlemizi ölçmek için ayarlanmıştır. GGök cisminin büyüklüğü arttıkça cisme etki eden yerçekimi kuvveti de artar. DDeniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça bir cismin ağırlığı artar. D D D D Y Ahmet HARMANBA Ş I

37 AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O 1)Kuvvet ……….. ve ……….. olarak tanımlanır. 2)Mıknatıs, …………………… kuvvet çeşididir. 3)İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete ……………… denir. 4)Kuzeye doğru hareket ederken doğuya dönen bir arabanın ………… ve ……….. değişmiştir. 5)Bileşke kuvvet bulunurken; doğrultuları ve yönleri aynı kuvvetlerde kuvvetler ………., farklı yönlü kuvvetlerde kuvvetler …………. Boşluk Doldurma itmeçekme temas gerektirmeyen bileşke kuvvet doğrultusuyönü toplanır çıkarılır Ahmet HARMANBA Ş I


"AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O. AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O AĞIRLIK BİR KUVVETTİR Neler Ö ğ renece ğ iz? DDünya’daki kütle çekim kuvvetinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları