Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. GENEL BİLGİLER Her yıl ders kesiminden sonra, 8 inci sınıf derslerinden, o yılın öğretim programlarında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. GENEL BİLGİLER Her yıl ders kesiminden sonra, 8 inci sınıf derslerinden, o yılın öğretim programlarında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin."— Sunum transkripti:

1 1

2 GENEL BİLGİLER Her yıl ders kesiminden sonra, 8 inci sınıf derslerinden, o yılın öğretim programlarında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği ve Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil testlerinden oluşan merkezi sınavlardır. 2

3 Sınav öncesinde İl/ ilçe milli eğitim müdürlüğünde sınav ile ilgili yetkili/ yetkililer ziyaret edilerek, bölge sınav yürütme komisyonun sınav ile ilgili yapılacak toplantısında görüşülecek konuları belirtiniz. Bölge sınav yürütme komisyonu ve bina sınav komisyonu başkanları ile yapılacak toplantıya katılınız. Toplantı tutanağı imzalandıktan sonra bir suretini alınız. 3

4 Sınav öncesinde Sınav kutularının muhafaza edildiği yeri görünüz. Kapı kilitlerinin üzerindeki seri numaralarını kapının her açılışı ve kapanışında kontrol ederek raporunuzda belirtiniz. Sınavda görevli olduğunuz okul/okulları sınavdan önce ziyaret ediniz ve alınmış/alınması gerekli tedbirleri yerinde kontrol ediniz. 4

5 Sınavın yapıldığı gün Bakanlık temsilcileri Sınav kutularının muhafaza edildiği yerde toplanacaktırlar. Kutuların muhafaza edildiği yerin kilit numarasının gözlem aynı olup olmadığını kontrol ediniz aynı değil ise gözlem formuna yazınız ve nedenini öğreniniz. 5

6 Sınavın yapıldığı gün Sınav kutuları ile görevli olduğunuz okul/ okullara gidiniz. Bina sınav komisyonu başkanı ile okulda sınav yapılacak salonlarının uygunluğunu kontrol ediniz. Sınav yapılacak okul/okullarda gerekli görülmesi durumunda, emniyet birimleri tarafından gereken tedbirlerin alınıp alınmadığını gözlemleyip varsa diğer eksiklikleri bina sınav komisyonu başkanına iletiniz. 6

7 Sınav esnasında Bina sınav komisyonu başkanı ile salonlarda adayların dikkatini dağıtmayacak şekilde, hassasiyetle kontrollerinizi yapınız, gerektiğinde salon başkanı ve gözcüsünü uyarınız. Sınav süresince belirlenen usulsüzlükleri bina sınav komisyonuna iletiniz. Sorunun çözülememesi durumunda raporunuzda bu hususu belirtiniz. 7

8 Sınav esnasında Seviye Belirleme Sınav Tarihi ve Sınav Süresi: 8. sınıfların sınavı 09 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayıp 100 soruluk olacak ve sınav 120 dakika sürecek, tek oturum olarak yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da başlayacak ve merkezi sistemle, aynı anda yapılacaktır. 8

9 Sınav esnasında Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı) ile sınava alınacaktır. 9

10 Sınav esnasında Öğrenciler, salon aday yoklama listesinde belirtilen sıraya göre yerleştirilecektir ve sınava giren öğrenciler imzalarını bu yoklama listelerine atacaktırlar. 10

11 Sınav esnasında Genel müdürlüğümüz tarafından gönderilen oturma düzenine göre öğrenciler sıralara oturtturulacak ve bu oturma düzenine göre kitapçıklar dağıtılacaktır. Gönderilen oturma düzenine uymayan salonlarda aynı kitapçık türünün art arda gelmemesi sağlanacaktır. 11

12 12

13 13

14 Sınav esnasında Sınav başladıktan sonra salon aday yoklama listesindeki öğrenci sırası muhafaza edilecek ve hiçbir öğrencinin yer değişikliğine izin verilmeyecektir. Salon yoklama listelerindeki kitapçık bölümleri kesinlikle doldurulacaktır. 14

15 15

16 Sınav esnasında Sınav listelerinde ismi olmayan ancak, mazeretleri Başkanlık tarafından uygun görülen adaylar, Başkanlığın, bölge sınav yürütme komisyonuna verdiği talimat doğrultusunda, gerekli tutanakları hazırlanarak yedek salonda sınava alınır. 16

17 Sınav esnasında Salonda hiçbir adaydan sözlük, hesap makinesi ve cep telefonu gibi iletişim araçları sınav binasına getirilmeyecek üzerinde bu türlü iletişim araçları, cep telefonu vs. bulunduran adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 17

18 Sınav esnasında Öğrenciler, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilecekler, sınav sonunda soru kitapçıkları okul müdürlüğüne teslim edilecektir. Öğrencilere sınav sonunda kitapçıklar kesinlikle dağıtılmayacaktır. Sınav bitiminden sonra (saat 13,00’de) dileyen öğrenciler sınav kitapçıklarını okul müdürlüklerinden alabilecektir. 18

19 Sınav esnasında Okul müdürlükleri kitapçıkları kendi tercihlerine göre değerlendirebilirler. (kütüphanelerde bulundurmak, geri dönüşüme kazandırmak gibi) 19

20 Sınav esnasında Öğrenci A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık bölümünün B yuvarlağını işaretlenecektir. Cevap kağıtları kesinlikle giren öğrenciler tarafından imzalanacaktır. İmza atmayı bilmeyen öğrenciler ad ve soyadlarını kendileri salon yoklama ve cevap kağıtlarına yazabilecektirler. 20

21 21

22 Sınav esnasında Öğrencilerin cevap kağıtlarında yer alan bütün bilgiler e-okul sisteminden aktarılmaktadır. Yabancı Dil bölümde öğrencinin e-okulda bulunan kaydı esas alınmıştır. (İngilizce, Almanca,Fransızca,İtalyanca ) Yabancı Dil alanı cevap kağıdındakinden farklı olan öğrencilerin bu durumunu belirten tutanak tutulması zorunludur. Aksi taktirde öğrenci yanlış testten değerlendirilecektir. 22

23 Sınav esnasında Öğrencilerin soruları ve sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları yasaktır. 23

24 Sınav esnasında Sınavda ilk 30 dakika her ne sebeple olursa olsun hiçbir aday dışarı çıkmayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içerisinde gelen öğrenciler bina sınav komisyonunca sınava alınacaktır. Bu süreden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. 24

25 Sınav esnasında Sınav sırasında öğrencilerin tuvalete gitme ihtiyacı olduğu zaman salon gözcüsü tarafından tuvalete götürülecek ve getirilecektir. Zorunlu durumlarda adaya gözcü/yedek gözetmenler refakat edecek, yanında gözcü olmadan salondan çıkan aday tekrar sınava alınmayacaktır, izin verilen öğrencilere ek süre verilmeyecektir, öğrencilerin soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını beraberinde götürmelerine izin verilmeyecektir. 25

26 Sınav esnasında Kopya çekmeye teşebbüs eden aday uyarılacak, kopya çektiği belirlenen adayın cevap kâğıdı alınarak, salondan çıkarılacak ve durumu bir tutanakla (Tutanakta “SINAVI İPTAL EDİLECEKTİR” ibaresine yer verilerek.) tespit edilecektir. Sınav bitimine 15 (on beş) dakika kala hiçbir aday sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az 2(iki) adayın kalmasını sağlanır (Özürlü aday hariç). Sınav bitimine kadar adayların dışarıya çıkmasına izin verilmez. 26

27 Sınav esnasında Özürlü öğrenciler, özürleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. 27

28 Sınav esnasında 1. Az Gören Öğrenciler Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçenekler biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleneme yapılacaktır. 28

29 Sınav esnasında a. Okuyucu ve kodlayıcı b. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı c. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı Az gören öğrencilerde soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. 29

30 Sınav esnasında 2. Görmeyen Öğrenciler Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. Görmeyen öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak ancak resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer soruların yer aldığı sorular hazırlanacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. (11.03.2011 tarihli güncelleme) 30

31 Sınav esnasında 2. İşitme Özürlü Öğrenciler İşitme özrü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 30 dakika ek süre verilecektir. 31

32 Sınav esnasında 3. Ruhsal ve Duygusal Yetersizliği Olan Öğrenciler Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilerektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır. 32

33 Sınav esnasında 4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. 33

34 Sınav esnasında 5. Bedensel Özürlü Öğrenciler Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir. Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir. 34

35 Sınav esnasında 6. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından MEBBİS-RAM Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda, sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır. 35

36 Sınav esnasında Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır. Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir. 36

37 Sınav esnasında 7.Zihinsel Özürlü Öğrenciler Zihinsel özürlü öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. 37

38 Sınav esnasında NAKİL DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER Nakil gelen öğrencinin sınav yapılacak okulların birinde yedek olarak sınava girmesi, e-okul sisteminden alınacak öğrenci belgesinin ve konu hakkında tutulacak tutanağın sınav evrakıyla birlikte merkezimize gönderilmesi kaydıyla mümkün olabilmektedir. Yedek olarak sınava alınacak olan öğrenci tek başına sınava alınmayacak, tam dolu olmayan bir salonda diğer öğrencilerle birlikte yedek sınav evrakı ile sınava alınacaktır. 38

39 Sınav sonrasında Sınav süresince gözlemlediğiniz aksaklıklar var ise bunları bölge sınav yürütme komisyonuna sözlü olarak bildiriniz. 39

40 Sınav sonrasında Görevli olduğunuz il/ilçe de tespit ettiğiniz sorunlar ile görüşlerinizi içeren Sınav Değerlendirme Formunu internet ortamında (http://gorevbasvuru.meb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte sayfaya giriniz ve temsilci raporu modülünü çalıştırınız) doldurarak giriş kaydını(elektronik ortamda) yapınız ve sınavla ilgili toplantı tutanağı ile birlikte varsa diğer tutanakları da Genel Müdürlük evrakına Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığına verilmek üzere 3(üç) işgünü içerisinde teslim ediniz. 40

41 Bakanlık Temsilcileri görevleri bitiminde en fazla 3 (üç) gün içerisinde Yolluk ve Yevmiye bildirimlerini yaparak, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 41

42 Sınavda Merkezi Sistem Sınav Yönergesi Hükümlerine aynen uyulacaktır. TEŞEKKÜRLER ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME GRUP BAŞKANLIĞI 0312-497 4007-4008-4015-4016-4017 42


"1. GENEL BİLGİLER Her yıl ders kesiminden sonra, 8 inci sınıf derslerinden, o yılın öğretim programlarında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları