Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS1 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİCİNİN GÖRÜŞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS1 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİCİNİN GÖRÜŞÜ."— Sunum transkripti:

1 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS1 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİCİNİN GÖRÜŞÜ

2 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS2 Bölüm 1 Yönetici’nin gözünde Bilişim Sistemleri

3 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS3 Yönetici Gözüyle Yöneticiler bilgiyi amaçlarına ulaşmak üzere kaynaklarını uygun yerlerde işlemek için kullanırlar. Bu bölüm üç düzeyde bilişim sistemlerini kullanma konusunda odaklanmaktadır: Operasyonel, taktik ve stratejik. Bilişim sistemlerindeki (BS) gelişme evrimsel bir özellik taşımaktadır ve yönetsel planlamaya dayanır.

4 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS4 Yönetimin İşlevleri Planlama – ne yapılacağına karar verme – kaynakları değerlendirme – örgütsel amaçları düzenleme – taktiksel yönleri belirleme. Örgütleme – firmayı yapılandırma, iletişim ağlarını kurma, vb.. Önderlik – insanları yönlendirme ve güdüleme. Denetleme – firma başarımlarının hedefleri tutturması ile ilişkili kontroller.

5 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS5 Mintzberg’e Göre Yöneticinin Rolleri (1975) Mintzberg (1975) üç ayrı türde rol belirlemiştir. Bireylerarası - törenlerdeki görntili görevler ve önderlik. Bilişimsel – iç ve dış kaynaklardan gelen bilgilere resmi erişim – iletişim ve çevrenin gözlenmesi Karara Yönelik – Yenilikçi buluşçu müdür; sorun karşılayıcı; kaynak kullandırıcı, ve müzakereci.

6 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS6 Yönetsel Etkinlik için Anahtar Verimlilik – doğruyu yapmak. Etkinlik – Doğru işleri doğru yapmak Dönüşüm

7 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS7 Yönetim Düzeyleri Stratejik – Üst Düzey. Örgütsel amaçları kurmak ve iç çevre ile çalışmak. Taktik – Orta Düzey. Üst Yönetimin belirlediği hedefler için kaynakları kullandırmak. İşletimsel – Alt düzey. Günlük işlemleri yönetmek. Emir girmek, kredi kontrolu, envanter kontrolu vb.

8 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS8 İşletimsel Dizgeler (Sistemler) İlgili kaynakları etkileyen veİşe yönelik işlemler hakkındaki veriyi toplamak, doğrulamak ve kaydetmek. Tekrarlayan türde işlemler. Sistem peryodik raporlar üretir: günlük, haftalık, aylık gibi. Raporlardaki bilgiler genelde tahmin edilir cinstendir..

9 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS9 İşletimsel Dizgeler (Sistemler) [Devam] Bilgileri görüntüleyen Dizgeler firmanın geçmiş etkinlikleri hakkında bilgi verir. Çok ayrıntılı raporlar. Dizge içinde üretilen bilgiler firma içinde üretilir. Girdi olarak kullanılan veriler çoğunlukla yapısal biçimdedir. Veri genellikle çok hassastır.

10 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS10 Taktik Dizgeler - Karakteristikler işlemler ve kaynak kullanımı hakkında izleme ve kontrol için bilgi sağlar. Veri özetlenmiştir: Özet raporlar, istisnai raporlar, bir defaya mahsus raporlar. Peryodik raporlar, 30 – 60 ve 90 günlük raporlar gibi. Beklenmedik bulgular bu tür dizgeler tarafından temin edilebilir.

11 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS11 Taktik Dizgeler - Karakteristikler [Devam] Raporlar bir peryodu diğeri ile karşılaştırmak için kullanılabilir. Bilgiler ayrıntılı değildir, genellikle özetlenmiştir. Bilgi hem içerden hem de dışarıdan temin edilir. Bir defaya yönelik raporları destekler.

12 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS12 Stratejik Planlama Dizgeleri Uzun erimli planları destekler. Çoğunlukla taktik ve Stratejik Dizgeler arasında kesin bir sınır yoktur.. Bilgi bir defaya mahsus veya peryodik olarak üretilebilir (örneğin gelir durumu). Elde edilen bilgiler beklenmedik sonuçlar içerebilir.

13 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS13 Stratejik Planlama Dizgeleri [Devam] Bilgi, planlamaya rehberlik etmek üzere geleceği tahmin etme çabaları için kullanılır. Raporlar bir hayli özetlenmiştir. Elde edilen verinin çoğunluğu dış kaynaklıdır. Raporların formatları çoğunlukla yapısal değildir. Raporlardaki veriler subjektif olabilir.

14 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS14 Yönetim Bilişim Sistemlerinin Gelişimindeki Evreler Taktik bilişim sistemleri oluşturulmadan önce işletimsel dizgelerin kurulmuş olması gerekmektedir. Taktik dizegeler için kullanılan bilgilerin çoğu işletimsel sistemler tarafından üretilmektedir.

15 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS15 Bilişim Sistemlerindeki Vak’alar Genel Hayat Sigortası Şirketi Poliçelere erişim ve güncelleme için çevrim içi sistemler Satış Acenteleri aracılığı ile ürün analizleri Dellco Gıda Sanayii Gıdaların, faturaların fiziki dağıtımı ve nakit akışının yönetiminin sağlanması. Bölge ve ürün bazında taktik satış analizinin desteklenmesi.

16 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS16 Bilişim Sistemlerindeki Vak’alar [Devam] Denizli Göl İlçesi Gönendirme Bölümü Tıbbi Yardım, Yiyecek Yardımı, sosyal hizmetler ve özel hizmetler vermek üzere semt sakinlerine finansal yardım sağlar. Müşteri kayıtlarına çevrim içi erişim imkanı. Uzun dönemde müşteri ihtiyaçlarındaki eğilim analizleri ve hizmet gereksinimlerinin tahmin edilmesi.

17 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS17 Bilgi İşlemde Aşamalı Evrim - Richard Nolan Altı aşamalı Bilgi İşlem Gelişme Kuramı örgütsel öğrenme eğrisini Bilişim Teknolojilerini Kullanma ve Uyarlamaya bağlı olarak betimlemektedir. Her aşama kendi büyüme karakteristiklerine sahiptir.

18 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS18 Aşamalar 1.Başlama 2.Bulaşma 3.Kontrol 4.Bütünleşme 5.Veri Yönetimi 6.Olgunluk

19 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS19 Aşama 1 - Başlama Maliyet açısından verimli işlem dizilerine ait sistemler bilişim teknolojilerine uyarlanır. Örnek olarak ücret bordroları ve alacak hesapları göterilebilir. Bilgi İşlem harcamalaraında Daha az kontrol. Bilgi işlem olanakları bilgisayar uzmanları tarafından kullanılmaktadır.

20 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS20 Aşama 2 – Bulaşma Bu evrenin sebebi başlangıçtaki bilgisayarlaşmanın başarısıdır. Uygulamalar hızla çoğalmaktadır. Bilgisayarlara ait donanım, yazılım ve personel denetimi çok düşük düzeydedir. Bilgi işlem için oluşan harcamalar büyük bir hızla artmaktadır.

21 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS21 Aşama 3 - Kontrol Bilgi İşlem harcamalarını denetim altına almak için bir komite oluşturulur. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü resmi örgütsel bir işlev olmaktadır. Proje Planlama ve sistem kontrolleri uygulanmaktadır. Aşama 3’ün sonunda yöneim kaynak olarak bilgisayarlar yerine veriyi yönetmeye odaklanır.

22 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS22 Aşama 4 - Bütünleşme Varolan sistemler aşağıdaki bileşenler kullanılarak bütünleştirilir: Veritabanı yönetim sistemleri Telekomünikasyon teknolojileri.

23 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS23 Aşama 5 – Veri Yönetimi Firma veritabanı yönetim sistemlerini kullanmaya devam eder. Firma üçüncü kulak programlama dilleri ile sistemleri geliştirmeyi bırakır. İşyerindeki işlemsel alanlarda birçok uygulama veritabanları ile desteklenir.

24 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS24 Aşama 6 - Olgunluk Yöneticiler YBS’nin önemini ve verinin bir kaynak olarak ele alınması gerektiğini farketmişlerdir. Resmi planlamalar YBS planlarının varolan planları desteklemesinden emin olmak ister. YBS Kaynaklarının kullanılmasına ait kurallar Tepe Yönetim ve YBS Yönetiminin eşgüdümünde oluşturulur.

25 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS25 Bilişim Teknolojisindeki 3 Çağ – Nolan’dan alıntı Bilgi İşlem (Data Processin [DP] çağı – örgütler işlevsel hiyerarşilerden oluşmaktadır ve Bilgi İşlem işlerin otomasyonuna odaklanmıştır. Bilişim Teknolojisi Çağı – 80’lerin başı – ‘bilgi çalışanlarının PC’leri kullanmaya odaklanmıştır. Ağ [Network] çağı – Bilişim çağının etkilerini daa ileriye götürmek. Nolan yeni örgütsel biçimlerin yeni teknolojilerle birlikte kullanılacağını tahmin etmektedir.

26 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS26 Teknolojideki Son Etkiler Paylaşılmış veritabanları Dizüstü Bilgisayarlar, palm Etkileşimli videodiskler Çokluortam Uygulamalarda teknoloji kullanımı öncelikli olmalıdır.

27 Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS27 Özet Yöneticiler Örgütlerine ait kaynakları yönetebilmek için Bilişim Dizgelerini nasıl kullanacaklarını anlamaları gerekmektedir. Aşırı Denetim; firmanın bilginin değerine uygun yeni yöntemler geliştiren rakiplerinin gerisinde kalmasına neden olabilir. Rekabette eniyi olmaya odaklanma gereklidir.


"Yönetim Bilişim Sistemleri Yöneticinin Gözünde YBS1 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİCİNİN GÖRÜŞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları