Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EBRU. Marbled paper or "Ebru" is an art form that was developed in Turkey in the fifteenth century. Mineral and vegetable dyes are sprinkled on water.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EBRU. Marbled paper or "Ebru" is an art form that was developed in Turkey in the fifteenth century. Mineral and vegetable dyes are sprinkled on water."— Sunum transkripti:

1 EBRU

2 Marbled paper or "Ebru" is an art form that was developed in Turkey in the fifteenth century. Mineral and vegetable dyes are sprinkled on water mixed with gum and the gall fluid of cattle, over which a sheet of paper is laid, creating unique and unrepeatable patterns. Traditionally, this paper was used for borders on Ottoman panels and miniatures, and for the inside covers and flyleaves of books. Today the art of marbling continues. "Ebru" on beşinci yüzyılda Türkiye'de geliştirilen bir sanat formudur. Mineral ve bitkisel boyalar içinde sakız ve sığır safra sıvısı bulunan karışımın içine serpilir ve üzerine konan bir kağıda benzersiz ve tekrar aynısının yapılamadığı desenler oluşturulur. Geleneksel olarak, bu kağıt Osmanlı paneller ve minyatürleri ile ilgili sınırlarda ve kitapların iç kapak ve yapraklarında kullanılırdı.. Ebru sanatı günümüzde devam etmektedir. EBRU

3 TURKISH CARPETS and RUGS

4 Carpets and rugs are parts of the Turkish lifestyle and actually they have a long history. According to the history experts, the history of Turkish carpets and rugs is dates back to about 3000 years. Turkish people still use carpets and rugs, I know every country’s people use carpets and rugs but Turkish generally prefer the classical ones. Turkish carpets and rugs produced everywhere but, at some cities like Corum, Usak etc, women produce these carpets and rugs with hand and they are really worth to see, their prices are generally high, too. You can frequently see the geometrical themes and also flower themes on Turkish carpets and rugs and it makes double the charming of them. Türk yaşam tarzının bir parçası olan halı ve kilimin aslında uzun bir tarihi geçmişi vardır. Tarih Uzmanlarına göre, Türk halı ve kilimi geçmişi yaklaşık 3000 yıla kadar uzanır. Her yerde üretilen Türk halı ve kilimi özellikle Çorum, Uşak gibi bazı şehirlerde de, kadınlar el halısı ve el kilimi üretmektedirler. Türk halı ve kilimlerinde çoğunlukla geometrik temalar ve aynı zamanda çiçek temaları görülür ve bu onları iki katı büyüleyici hale getirir.

5 KÜTAHYA TILE and CERAMIC ART

6 Tile and Ceramic is really hard materials and it’s also hard to form them. The history of tile and ceramic really dates back very very old, it dates back about the 9.000 years ago. The tile and ceramic making in Kutahya started centuries ago and it has reached it’s top point about 14th century.. Çini ve Seramik gerçekten sert malzemelerdir ve onları şekillendirmekte oldukça zordur. Çini ve seramik tarihi 9.000 yıl öncesine,gerçekten de çok çok eskilere uzanır. Kütahya’da çini ve seramik yapımı yüzyıllar önce başlamış ve 14. yüzyılda en üst noktasına ulaşmıştır.

7 KARAGÖZ and HACIVAT KARAGÖZ and HACIVAT

8 KARAGÖZ and HACİVAT Karagöz & Hacivat is a Turkish shadow play taking its name from its main character Karagöz. The origin of the shadow plays is accepted as southeastern part of Asia Turkish traveler Evliya Çelebi says that the play was first performed at the Ottoman palaces in the late 14th century. Karagöz ve Hacivat bir Türk gölge oyunu olup adını ana karakteri olan Karagöz’den almıştır. Gölge oyunlarının kökeni Asya'nın güneydoğusu olarak kabul edilir. Türk seyyah Evliya Çelebi oyunun ilk kez 14. yüzyılda Osmanlı saraylarında gerçekleştirildiğini söylüyor.

9 TURKISH DELIGHT (LOKUM) TURKISH DELIGHT (LOKUM)

10 TURKISH DELIGHT(LOKUM) Turkish delight is one of the most famous desserts in the world. It is made of water, sugar, starch and salts of lemon. Turkish people usually serve it to their visitors. Türk lokumu dünyanın en ünlü tatlılarından biridir. Su, şeker, nişasta ve limon tuzundan yapılır. Türk halkı misafirlerine genellikle lokum ikram eder.

11 TURKISH DELIGHT (LOKUM) TURKISH DELIGHT (LOKUM) AYRAN

12 Ayran (salty yoghurt drink) is the most common cold beverage, which may accompany almost all dishes in Turkey. Ayran is a mixture of yoghurt, water, and sometimes salt. Ayran (tuzlu ayran), Türkiye'de hemen hemen tüm yemeklere eşlik edebilir en yaygın soğuk içecektir. Ayran yoğurt ve su karışımıdır ve bazen tuzda karışıma ilave edilir.

13 TURKISH DELIGHT (LOKUM) TURKISH DELIGHT (LOKUM) AYRAN TURKISH COFFEE

14 Turkish coffee is served traditionally in such small cups. A Turkish proverb says, `Bir fincan kahvenin 40 yil hatiri vardir (One cup of coffee remains in memories for 40 years)`. Turkish coffee is not merely a beverage that you have in the midst of a busy day to have your daily caffeine fix. It is a way of life for the Turkish people and quite central to their social, political and religious customs. Türk kahvesi geleneksel küçük fincanlada servis edilir. Bir Türk atasözü ‘’Bir fincan kahvenin 40 yil hatırı vardir `` diyor. Türk kahvesi sadece günlük kafein için değil, yoğun bir günün ortasında içilen bir içecektir. Bu Türk halkının bir yaşam biçimi ve bunların sosyal, siyasal ve dinsel geleneklerinin oldukça merkezindedir.

15 TURKISH DELIGHT (LOKUM) TURKISH DELIGHT (LOKUM) AYRAN DÖNER KEBAP

16 Döner is a kind of Turkish kebab. You can fry it by putting the fat, meat and spices on a stick. Döner meat can be eaten in a sandwich (pita or bread) but also with rice. Döner birTürk kebap türüdür. Bir şişe yağ, et ve baharat koyup kızartarak yapabilirsiniz. Döner bir sandviç (pide veya ekmek) ile yenilebildiği gibi, aynı zamanda pilav ile beraber yenebilir.

17 TURKISH WHIRLING DERVISHES TURKISH DELIGHT (LOKUM) TURKISH DELIGHT (LOKUM) AYRAN

18 TURKISH WHIRLING DERVISHES Whirling Dervishes performing their ritual Mevlana was a great philosopher.Mevlana lived in the 13th century, but as a sufi who got beyond the ages with his works, did not make any discrimination between people. As well as his mercy, voluntary and unlimited humanity, he had endless tolerance and he impressed not only the world of Islam but also the whole humanity. He is accepted worldwide as an intellectual with his point of view to the people and life. UNESCO, due to the 800th anniversary of Mevlana's birth, declared the year 2007 as Mevlana and Tolerance year.The universality of his thought finds its reflection in, for example, the famous verses where he says:Come! Come whoever you are. Doesn't matter if you are an unbeliever. Doesn't matter if you have fallen a thousand times. Come! Come whoever you are. For this is not the door of hopelessness. Come, Just as you are!A Dervish is a Muslim religious man who is undergoing an apprenticeship of learning the profession that will best show him with eternal livelihood. Mevlâna büyük bir filozoftur. Mevlana, 13. yüzyılda yaşamış eserleriyle döneminin çok ilerisinde bir sufi olup insanlar arasında herhangi bir ayrım yapmamıştır. Bunun yanı sıra onun merhamet, gönül ve sınırsız insaniyet duygusuyla beraber, sonsuz hoşgörüsü vardı ve bu özellikleriyle sadece İslam dünyasını değil, aynı zamanda bütün insanlığı etkilemiştir. O dünya çapında insanlara ve hayata bakış açısıyla bir aydın olarak kabul edilir. UNESCO, Mevlana'nın doğumunun 800. Yıldönümü nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan etmiştir. Evrenselliğini anlatan ünlü sözlerinde şöyle demektedir:Gel! Ne olursan ol gel. Fark etmez. Bin kere düşmüş olsan da önemli değil. Gel! Ne olursan ol gel. Burası umutsuzluk kapısı değil. Olduğun gibi gel!

19 TURKISH EVIL EYE PENDANTS (NAZAR BONCUĞU) TURKISH DELIGHT (LOKUM) TURKISH DELIGHT (LOKUM) AYRAN

20 Evil eye pendants are everywhere in Turkey There is probably no culture in the world, which is free from the clutches of superstition and to counter these superstitions, in every culture you will find people taking recourse to charms and talismans. The Turkish Evil Eye Pendants or the "nazar boncugu" is the Turkish means of keeping at bay the ills brought on by envious and greedy eyes. Nazar boncuğu Türkiye'de her yerde vardır. Dünya’da batıl inançların olmadığı bir kültür yoktur herhalde. Her kültürde hurafeler ve tılsımları anlatan takılara başvuran insanları bulursunuz. Türk Nazar Boncuğu Kolye veya "nazar boncuğu’’ kıskanç ve açgözlü gözlerle getirdiği kötülükleri uzak tutmanın Türk kültüründeki yoludur. TURKISH EVIL EYE PENDANTS (NAZAR BONCUĞU)

21 THANKS FOR WATCHING


"EBRU. Marbled paper or "Ebru" is an art form that was developed in Turkey in the fifteenth century. Mineral and vegetable dyes are sprinkled on water." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları