Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Her Kademe Hizmetlerde Hedef Belirlenmesi Neden : Risâle-i Nur, … bir lütf-u İlâhîdir ki, yirmi beş seneden beri çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, kadın-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Her Kademe Hizmetlerde Hedef Belirlenmesi Neden : Risâle-i Nur, … bir lütf-u İlâhîdir ki, yirmi beş seneden beri çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, kadın-"— Sunum transkripti:

1

2

3 Her Kademe Hizmetlerde Hedef Belirlenmesi

4 Neden : Risâle-i Nur, … bir lütf-u İlâhîdir ki, yirmi beş seneden beri çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, kadın- erkek, muallimi feylesofu, talebesi, âlimi, mutasavvıfı gibi, her bir tabaka-i insaniye, … bu nurla kurtulmuşlardır

5 Her Kademe Hizmetlerde Hedef Belirlenmesi Her kademenin resmi – gayrı resmi akademik takvimine hakim olmak Kademeye uygun eğlenceli ve öğretici geliştirme çalışmaları yapmak Zincirin her parçasını bir arada tutmak Eksik olan kısımları tespit etmek ve zinciri güçlendirmek Kademeler arası geçişlerin planlamasını yapmak Eğiticilerinde olduğu bir meşveret sistemi oluşturmak Eğitici isimleri zorunda kalmadıkça değiştirmemek Kısa – uzun – orta vadeli planlar yapmak Her kademe için muhakkak eğitim müfredatını çıkartmak Her sene bir sonraki senenin kadrosunu hazırlamak Sürekli gelişime açık olmak Cemaat ve kademe arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırma çalışmaları yapmak

6

7 “ Neden : …ben duada, Risaletü'n- Nur'un şakirtlerinin risalelerle alâkadar olan ezvaç ve evlât ve valideynlerini dahi dahil ediyorum. Bunun bir sebebi, başta Sabri olarak, orada burada bazı zatlar, çoluk ve çocuklarıyla daireye girmeleridir

8  Yükü hissetmemiz gerekiyor  Ülfetten kurtulmalı / kurtarmalıyız  Gerekirse özel dersler koymalıyız  Daha sabırlı olmayız  Başka mesleklere bırakmamalıyız  Daha hususi işlere çağırmalıyız  Babası ile umumi ve mahal derslere de gelmesini sağlamalı gelmez ise anında aramalıyız  Aidiyet hissedeceği yönlerini yakalamalıyız  İşi babasına/annesine bırakmamalıyız

9 Ne İçin Üstadın “….Allah onları çoluk ve çocuklarıyla dünyada ve ahirette mes ut etsin. Amin”. dusaının kabulu için

10 Neden : Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslamiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

11 Neden: İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Nasıl : ….hakikî şefkat sû-i istimal edilmeyerek, biçare veledini haps-i ebedî olan Cehennemden ve idam-ı ebedî olan dalâlet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışarak.

12 RESMİ ŞARTLAR Sosyal hizmetlere bağlı kreş yönetmeliğine uygun olarak açılmışlardır Psikoloji yada çocuk gelişimi mezunları açabiliyor Biz psikolojiyi tercih ederek iktiran yapıyoruz

13 FİZİKSEL ŞARTLAR Müstakil bina (daha verimli) Geniş odalarının olması tercih edilir Çocukların yaşam şartlarına uyumlu / uyumlaşabilir olması (merdiven,lavabo) Çocukların motor becerilerini ve bilişsel gelişimleri için oyun bahçesi Oyuncak

14 NERELERE AÇILABİLİR Talep gelebilecek çevrelerde(özellikle Büyük şehirlerde) Çocuğun okul öncesi eğitimi alması bilincini taşıyan çevrelerde Atıl kalmış mülk olan bir bina ya da dairede Yeterli sayıda öğrenci potansiyeli olduğuna inanılan her mahalde

15 KREŞ VE YENİASYA Resmi olması için en az 30-40 çocuk gerekiyor Trabzon Bursa İstanbul İzmir Denizli

16 . Ne İçin : Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleş miş

17

18  Kendi içinde 2 gruba ayırmak (1-2-3- ve 4-5. sınıflar olarak)  Giyinmelerine ve ayakkabı v.s. çıkarmasına yardımcı olmak  Üzerinde varsa parasını gidene kadar muhafaza etmek  Kısa sureleri ezberletmek - Kur’an okumayı öğretmek  Vecize – 40 hadis ezberletmek  Abdest ve imanın şartları v.s. Anlatmaya başlamak  Peygamberimize ve peygamberlere imanı anlatmak v.s.  Besmeleyi kavramalarını sağlamak  Görgü kurallarını hadis merkezli öğretmek (sağ el)  Nur dedeyi tanıtmak  Can kardeşi anlatmak

19  Büyüdüklerin kabul etmek - Dağınık olanları uyarmak  Teyemmümü öğretmek  Gusül abdesti için belirlenen talebeleri doğru zaman da doğru anlatacak bir ağabeyle buluşturmak  iman hakikatleri artık yavaş yavaş müzakereye açmak  Peygamberimize ve peygamberlere imanı anlatmak v.s.  Besmeleyi kavramalarını sağlamak  Haram mahrem ve na mahrem nedir izah etmek  Tesbihatı kısa / uzun ezberletmek

20 Sayı çoğalırsa Kendi içinde gruplara ayırmak Her çocuğa eşit mesafede durmak Görgü kurallarını Müezzinlik yaptırmak ve doğru kameti öğretmek Güler yüzlü olmak Neden Risale-i Nur Okuduklarını öğretmek Seair bilincini aşılamak İkramlar

21 Neden: Liselerde Üniversitelerde okutulan ilim ve fenlerin aynı meselelerinde iman hakikatlerinin ispatını güneş zuhurunda gösteriyor….

22 Lise Talebe Hizmetleri Üniversite Hazırlık Programı Açık Lise Projesi

23

24 "bize ahiretimizi de tam bildir. ta ki, nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın,daha böyle hapislere sokmasın“

25

26 Üniversite Hazırlık Hizmet Alanında Bulunun Büyük Boşluk Ortaöğretim Talebe Kaybı Farklı Kitlelere Ulaşabilmek Cemaat Bünyesindeki Kardeşlere Hizmet Edilmesi Hizmet İçi Yeni Bir İstihdam Alanı Oluşturabilmek

27 Lise 4 ve Üniversite hazırlık öğrencilerimizi kaybetmeden Hazırlık dershanelerinden istifade etmek Kendi Hizmet Kadromuzu Yetiştirebilmek Dershanelerimize Yetişmiş Öğrenci Gönderebilmek 2-3 Yıl İçinde Üniversite Hazırlık Hizmetini Tüm Türkiye’ye Yayabilmek ve en az Yılda 1500 ÖSS öğrencisini kontrol etmek Yurt Dışı Hizmetlerinin Temelini Atmak

28 Genel sorumlu, kat sorumlusu, başarı takip sorumlusu Özel etüt odaları Yemek, kira, fatura vs. tüm masraflar dahil ortalama bir ücret Burs imkanı Anlaşmalı Üniversite Hazırlık Dershaneleri Rehber ve danışman öğretmen desteği Aylık ve dönemlik özel bir ekiple değerlendirme toplantıları ve aileleri bilgilendirme Cemaatle namaz, Risale-i Nur okumaları ve dersleri”

29  Üniversite Hazırlık Gelişimi  İslami Terbiye  Sosyal Gelişim

30

31 Gaye-i Hayal Manevi eğitimi” verebilecek seviyede gençler yetiştirmek, Yetişmiş müdebbir ihtiyacını karşılamak, Eğitim merkezine alt yapı oluşturmak, Neslimizi menfi ortamlardan uzak tutmak, Kontrollü gelişme dönemi Numune-i imtisal olma şansındaki yüksek oran

32 Nasıl Yapılıyor “Zülcenâheyn” sıfatlı genç Dava Adamları yetiştirmektir. 8 dönem (4 yıl) süren lise eğitiminin okula gitmeden (dışarıdan) bitirilmesidir. Sınavlar; Ocak ve Mayıs aylarında yılda 2 kez yapılır. Sınavlarda 4 seçenekli 20 soru sorulur. Yanlış doğruyu götürmeksizin en az 9 dokuz doğru cevap ile ders geçilir.”

33 …Onlar dahi tamamıyla kabul edip tasdik ederek,”hadsiz şükür olsun Rabbimize ki, tam kudsi ve ayn-ı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun” dediler.

34 Neden ;İşte üstad böyle ilmi bir yolu, yani kur’an-ı kerimin nurlu yolunu takip ettiği için binlerle üniversitelinin imanını kurtarmak şerefine mazhar olmuştur. Üniversite hizmeti

35

36 İşte bu hikmete mebnidir ki, bir nur talebesi Risale-i Nur Külliyatının mütaalası ile –üniversitenin herhangi bir fakültesine mensupta olsa- hisse fikren ruhen vicdanen ve hayalen tam manasıyla tatmin edilmiş oluyor Üniversite hizmeti

37 Üniversite kazananlarla ilk muhatabiyet; – Bir gün mezun olacaklarını unutmamak – Hizmeti tanıyanlar ve tanımayanlar arasındaki ayrıma dikkat etmek – En kısa zamanda tesbihatı ezberletmek – Kur’an okumayı bilmeyenlere öğretmek Eğitim Dönemi Süreseince Mezununiyet Olduğu Zaman - Namaz kıldırabilecek bir talebe olmasına çalışmak - Ders yapabilecek bir talebe olması - Gittiği yerde Risale-i Nur talebesi ünvanıyla hizmet başlatabilecek seviyede bir birikiminin olmasını sağlamak - Meşveret ve cemaat kültürüne hakim olmasını sağlamak

38 Ne için ; Talebelik faziletini almakla bütün risale-i nur talebelerinin dualarına hissedar olmak olduğunu ve bunların yakında gençlik tarafından idrak olunup üniversitenin bir nur mektebi haline gelmesi için.. Üniversite hizmeti

39

40 : Neden ; Böyle karanlık bir zamanda, bu ağır şerait altında böyle masumâne ve kahramanâne çalışmak için, biz, hem o masumları ve o ümmîleri ve muallimlerini tebrik, hem peder ve validelerini tebrik, hem köylerini tebrik, hem memleketlerini, hem milletlerini, hem Anadolu'yu tebrik ederiz

41 Neler Yapılabilir Hediye Külliyat Rozet Kalem Plaket Hatırlar Görseller Arkadaş görüşleri Ağabey görüşleri Mezuniyet yemeği Mezuniyet kahvaltısı

42

43 Hakkı efendiyle müftü efendi ve sair ihvanların da nasıl bulduklarını anla, bana yaz. Umum kardeşlerime selam ve dua ediyorum ve onların duasını istiyorum Neden

44 Neler Yapılabilir Arama listesi Mezunlar dersi Ortak mail adresleri(Bursa Mezunları) Evlerine ve iş yerlerine ziyarete gitmek Bir heyet ile takip (taziye doğum) Mezunlar buluşması Mezunlar yemeği Mezunlar pikniği

45 Bir iki senedir ondan hiçbir mektup ve hizmet-i Kur'aniyedeki vaziyetinden bir haber alamamıştım, merak ediyordum. Bu defa mektubunda, "Ne vakit bir araya gelsek, Sözler'den birini açıp okuyoruz, tatlı tatlı istifade edip, Üstadımızla görüşüyoruz" demesi, bizi sürurla şükre sevk etti. Hedef

46


"Her Kademe Hizmetlerde Hedef Belirlenmesi Neden : Risâle-i Nur, … bir lütf-u İlâhîdir ki, yirmi beş seneden beri çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, kadın-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları