Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ YATIRIM İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin en büyük yatırım bankacılığı kuruluşu olan İş Yatırım, ülkede halka açık tek aracı kurum olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ YATIRIM İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin en büyük yatırım bankacılığı kuruluşu olan İş Yatırım, ülkede halka açık tek aracı kurum olarak."— Sunum transkripti:

1

2 İŞ YATIRIM İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin en büyük yatırım bankacılığı kuruluşu olan İş Yatırım, ülkede halka açık tek aracı kurum olarak aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktadır;   Aracılık (Yurtiçi ve uluslararası piyasalarda hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve türev araçlar)   Yatırım Danışmanlığı   Portföy Yöneticiliği   Kurumsal Finansman (Halka arzlar, şirket birleşme&devralmalar, Stratejik danışmanlık)   Araştırma

3 Türkiye’nin En İyi Aracı Kurumu. İş Yatırım, Euromoney 2007 Awards for Excellence kapsamında “Best Equity House in Turkey” (Türkiye’nin en iyi aracı kurumu) ödülünü aldı.

4 Türk Sermaye Piyasalarına Genel Bakış - 1 2006/06 2007/06 2006/06 2007/06 380,5 mr 344,5 mr HİSSE SENEDİ PİYASASI (YTL) VADELİ İŞLEM PİYASASI (YTL) 70,2 mr 12,2 mr   2007/06 döneminde hisse senedi piyasası, 2006/06 dönemine göre daha zayıf bir performans gösterdi ve beklentilerimizin gerisinde kaldı.   Vadeli işlem piyasası, süreç içerisinde çok önemli bir performans sergileyerek yıllık %475 gibi bir artışla 2007/06 dönemi için yapılan bütün beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2007 yılının ilk yarısında gerçekleşen işlem hacmi, bu piyasa için yıl sonu hedefimizi aştı.

5 Türk Sermaye Piyasalarına Genel Bakış - 2   Emeklilik fonları, fon yönetiminde lokomotif güç haline gelecek. Emeklilik fonlarının portföy büyüklüğü 2007/06 itibariyle, 2006 yılına göre %41 büyüme göstererek USD 2.048 mn’dan USD 2.900 mn’a ulaşmıştır. 2003 yılında yönetilen emeklilik fonları büyüklüğünün sadece USD 38 mn seviyesinde olması dikkat çekicidir. 2005 2006 10/08/2007 ) EMEKLİLİK FONLARI – PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (USD) 913 mn 2.048 mn 2.900 mn TAHVİL & BONO PİYASASI (YTL) 2006/062007/06 420 mr 401 mr   Piyasalardaki yüksek volatilite ve belirsizlikler, Tahvil & Bono piyasası işlem hacminde düşüşe yol açtı.

6 Hisse Senetleri Piyasası – Piyasa Payı   2007 yılının ilk yarısında işlem hacmimiz piyasanın genelinde meydana gelen daralma nedeniyle 23.8 mr YTL’den 21.9 mr YTL’ye gerilerken, piyasa payımızı geçen yılın aynı dönemine göre %6,27’den %6,37’ye çıkartarak, hisse senetleri piyasasındaki lider konumumuzu güçlendirdik.   Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar, hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır. 2006/06 2007/06 23,8 mr 21,9 mr 6,37% 6,27% HİSSE SENEDİ PİYASASI– İŞ YATIRIM (YTL) Lider pozisyonumuzu geliştiriyor ve güçlendiriyoruz.

7 Tahvil & Bono Piyasası – Piyasa Payı   Piyasanın genelinde görülen daralma nedeniyle işlem hacmimiz 13.1 mr YTL’den 8.1 mr YTL’ye, piyasa payımız ise %13.8’den %12.8’e gerilemiştir.   Bununla birlikte, 4 yılı aşkın bir süredir aracı kurumlar arasında ön sıralardaki pozisyonumuzu sürdürüyoruz. 2006/06 2007/06 13,1 mr 8,1 mr 13,8% 12,8 % ) TAHVİL & BONO PİYASASI – İŞ YATIRIM (YTL) 16 çeyreği aşkın bir süredir ilk 2 sırada yer alıyoruz.

8 Vadeli İşlem Piyasası – Piyasa Payı   Vadeli işlem hacmimiz 2006 yılının aynı dönemine göre %233 gibi bir artış göstererek 12 mr YTL’ye çıktı. Bir çok yeni oyuncunun piyasa girişiyle birlikte %17 olarak gerçekleşen piyasa payımız, liderliğimizin halen tartışılmaz olduğunu göstermektedir.   Vadeli işlem piyasasındaki ilk yarı yıl işlem hacmimiz, yıl sonu hedefimiz için belirlediğimiz seviyeye (14 mr YTL) çok yaklaştı.   Daha çok yeni ürününün piyasada alım satıma konu olmasıyla birlikte, işlem hacmimiz artmaya devam edecektir. İş Yatırım, yeni ürünlerin öncüsü olarak liderliğini sürdürecektir.   Türev ürünlerde müşteri tabanımız her çeyrek daha fazla artış göstermektedir (yurtiçi & uluslararası). 2006/06 2007/06 TRY 3,6 mr TRY 12 mr 29% 17% VADELİ İŞLEM PİYASASI – İŞ YATIRIM (YTL) Yeni türev ürünler yolda

9 Uluslararası Sermaye Piyasaları – İşlem Hacmi ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARINDA İŞLEM HACMİ 2006/06 2007/06 893 3.088   Uluslararası sermaye piyasalarındaki işlem hacmimiz, geçen yılın aynı dönemine göre %246 artış göstererek 3 mr $ olarak gerçekleşmiştir.   Uluslararası türev işlemlerimiz, toplam işlem hacmimiz içinde gittikçe artan bir paya sahip olmaktadır.   Yeni ürünler, uluslararası sermaye piyasalarında artan işlem hacmimizi güçlendirecek ve derinlik kazandıracaktır. (USD MİLYON)

10 Portföy Yönetimi   2006 yılında yaşanan daralma nedeniyle yatırım fonlarında görülen önemli çıkışlardan sonra, 2007/06 döneminde dikkat çekici bir canlanma görüldü.   Emeklilik fonlarında 2007/06 döneminde, geçen yıldan bu yana %32 oranında bir artış oldu.   İş Portföy Yönetimi sermayesinin %50 nispetindeki payı önceden belirlenen fiyatla (30.5 mn YTL) İş Bankası’ndan satın alındı. Bugün itibariyle İş Yatırım’ın İş Portföy Yönetimi sermayesinde sahip olduğu pay %70 olmuştur.   İş Portföy Yönetimi’nin %70 iştirak olarak İş Yatırım sonuçlarına konsolide edilmesine 2007/09’dan itibaren başlanacak. İş Portföy, 2007/06 dönemi sonuçlarına sadece %20 oranında konsolide edildi. 20052006/06 2006 2007/06 PORTFÖY YÖNETİMİ – PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (YTL Milyon) EMEKLİLİK FONU – PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (YTL Milyon) 2005 2006/062006 2007/06 173 306 516 682 7.043 5.734 5.247 6.484

11 ISDJE – Borsa Yatırım Fonu (BYF) Kurucusu olduğumuz İş Yatırım Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 A Tipi Borsa Yatırım Kurucusu olduğumuz İş Yatırım Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 A Tipi Borsa Yatırım Fonu 25 Mayıs 2007 tarihinden itibaren ISDJE koduyla İMKB’de işlem görmeye başladı. Fonu 25 Mayıs 2007 tarihinden itibaren ISDJE koduyla İMKB’de işlem görmeye başladı. www.isbyf.com

12 Kurumsal Finansman (Halka Arzlar – Birleşme & Devralmalar) İMKB tarihinin en büyük özelleştirme arzı: HALKBANK   Halkbank halka arzı ile Türk sermaye piyasalarının en büyük özelleştirme arzını gerçekleştirdik.   Halka açık tek aracı kurum olduk.   90.4 mn $ büyüklüğünde iki adet birleşme & devralma işlemi gerçekleştirilirken, bu büyüklük 2006 yılının aynı döneminde 34.9 mn $ olarak görüldü.   İkinci çeyrekte kurumsal finansman gelirlerimiz yılın ilk çeyreğine göre %473,6 artış göstererek 3.671 mn YTL olarak gerçekleşti. 640 HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ (USD Milyon) 2006/06 2007/06 708 1.911 BİRLEŞME & DEVRALMA (USD Milyon) 2006/06 2007/06 34,9 90,4

13 Kuruluş AdıSermayedeki Payı (%) 01/2007 Sermayedeki Payı (%) Q2/2007 Maxis Securities100 % Camiş Menkul Değerler A.Ş.99,79 % İş Yatırım Ortaklığı 23,60 % İş Girişim Sermayesi 20,08 % İş Portföy Yönetimi 20 % 70 % Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası6 % Gelişen İşletmeler Piyasaları (GEMAQ)5 % İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı1,37 % Yatırım Finansman Menkul Değerler0,55 % İştirakler

14 Gelir Tablosu İş Yatırım 2006/06 2007/06 YoY ▲% YTL (000) Faaliyet Gelirleri: Faiz ve İşlem Gelirleri 1.812 35.567 1,862% Komisyon Gelirleri 21.353 22.744 6% Kurumsal Finansman Gelirleri 6.120 3.672 -40% Diğer Gelirler 5.402 2.820 -47% Toplam Faaliyet Gelirleri Toplam Faaliyet Gelirleri 34.687 64.803 86% Faaliyet giderleri-19.028 - 26.900 41% Net Faaliyet Karı Net Faaliyet Karı 15.659 37.903 142% Diğer Giderler -5.454 -2.464 -54% Finansman Giderleri -6.291 - 3.126 - 50% Ana Ortaklık Dışı Kar 8.360 - 18.157 n.m. Vergi Öncesi Kar 12.274 14.156 15,3% Vergi -1.899 - 2.659 40% Net Kar 10.375 11.497 11%

15 Faaliyet Gelirleri YTL (000) 2.819 5.402 3.671 6.120 23.112 21.353 33.493   İş Yatırım’ın 2007/06 döneminde toplam gelirleri yıllık %86 artışla 64.803 mn YTL’ye ulaştı.   Faiz ve işlem gelirleri 1.812 mn YTL’den 35.567 mn YTL’ye çıkarak büyük bir artış göstermiştir. Düşük kredi hacimleri ve finansal dalgalanmanın olumsuz etkileri, 2006/06 dönemi sonuçlarının nedenleri olarak gösterilebilir.   2007/03 dönemine göre %173 artarak 22.744 mn YTL’ye ulaşan komisyon gelirleri, 2006 yılının ilk yarısında 21.353 mn YTL olarak gerçekleşmişti.   Diğer gelirler, temel olarak İş Girişim Sermayesi’nin piyasa değerinde meydana gelen düşüş nedeniyle 5.402 mn YTL’den 2.820 mn YTL’ye geriledi. 2007/06 2006/06 1.812 35.567 21.353 22.744 6.120 3.672 5.402 2.820 Faiz ve İşlem Komisyonlar Kurumsal Finansman Diğer

16 Aracılık & İşlem Gelirleri (Yıllık Bazda) 3.291 5.064 2.910 1.014 2007/06 2006/06 Aracılık Portföy Yönetimi Diğer 15,1 3,2 4,8 2,9 1 (YTL Milyon) 0,7 17,2   Aracılık komisyonları ilk çeyrek performansına göre yaklaşık 1.5 misli artış göstererek 17.2 mn YTL’ye yükseldi. Yıllık artış ise %14 olarak gerçekleşti.   Türev araçlar komisyon gelirleri 2006 yılının ilk yarısında 619.000 YTL iken, 2007/06 döneminde yıllık 5 kat artış göstererek 3.153 mn YTL’ye ulaştı.   İş Portföy’ün konsolide edilmesiyle birlikte portföy yönetimi gelirlerimiz 4.8 mn YTL’ye yükseldi. Bu gelir seviyesinin, İş Portföy’ün %70 konsolide edilmesiyle birlikte çok daha iyi seviyelere ulaşacağı beklenmektedir.

17 Aracılık & İşlem Komisyonları (Çeyrek Bazda) 2007/03 2007/06 2007/03 2007/06 2007/03 2007/06 ARACILIK PORTFÖY YÖNETİMİ DİĞER (YTL Milyon) 7.5 17.2 0,57 4,8 0.25 0.7 ( (YTL Milyon) (YTL Milyon)

18 Kredili İşlemler 2006/06 2007/06 6.454 2.586 MÜŞTERİLERE KULLANDIRILAN KREDİ FAİZLERİ (YTL 000) Yıllık Büyüme %149   Yılın ilk yarısında kredili işlem faiz gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre 3.9 mn YTL’lik bir büyüme ile %149 artarak 6.5 mn YTL seviyesine ulaştı.   Müşterilere kullandırılan krediler 2007/06 dönemi itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre %231 artışla 69.8 mn YTL’ye ulaştı. 2.586 TOPLAM KREDİLİ İŞLEM HACMİ (YTL Milyon) 03/06 06/06 09/06200603/07 06/07 31.5 21 35.2 49.3 54.7 69.8

19 Faaliyet Giderleri Personel Giderleri 8.998 12.782 42% Kıdem Tazminatı 96 133 39% Amortisman 617 609 -1,3% Şerefiye -163 -728 347% Danışmanlık 778 337 -57% Faaliyet Giderleri3.744 7.040 88% Vergi, Resim, Harç 330 277 -16% İlan ve Reklam 698 298 -57% Pazarlama ve Dağıtım 615 2.193 257% Diğer 3.315 3.959 19% Toplam 19.028 26.900 41% YTL (000) 2006/06 2007/06 YoY ▲   Faaliyet giderleri yıllık bazda %41 artış gösterdi.   Maliyet yapısı, halka arzımız gibi belirli bazı harcamaları içermektedir.   Yabancı menkul kıymet işlem payları ve diğer pazarlama, satış ve dağıtım harcamaları da ilk yarı faaliyet giderlerinin önemli kalemlerini oluşturmaktadır.   2007/06 döneminde personel giderlerinde meydana gelecek artış, yılın ilk çeyreğinde vurgulanmıştı.

20 20 İş Girişim Sermayesi Gelişen Girişim Sermayesi Faaliyeti  Türkiye’de girişim sermayesi faaliyetleri iki yılı aşkın bir süredir önemli ölçüde artış gösterdi.  İş Girişim Sermayesi’nin çıkışının tamamlandığı şirketler; Cinemars, %30.25 yıllık getiri ve Tuyap, %45.75 yıllık getiri (USD cinsinden).  İş Girişim Sermayesi’nin en yeni yatırımı, Temmuz ayında gerçekleştirdiği yapı malzemeleri şirketi olan Ode Yalıtım oldu. %17,27’lik pay için yatırılan sermaye 5 mn $ oldu.  Yılın ikinci yarısında sonuçlandırılmak üzere yeni projeler devam ediyor. İş Girişim Sermayesi Çıkışlar İş Girişim Sermayesi, hızla gelişen girişim sermayesi piyasasında karlı yatırımları ile lider. Şirket Çıkış Fiyatı Yatırımlar Şirket Yatırım Getiri * İş Girişim Sermayesi 2007/06 Sonuçları   İş Girişim Sermayesi 2007/06 için 0.7 mn $ net kar açıkladı.   2007/06’da gelirlerin 12.6 mn $’lık kısmını büyük ölçüde Tuyap’ın Şubat 2007’deki satış işlemi oluşturuyor (10.8 mn $). Gelirin kalan kısmı ise İş Girişim’e tam konsolide edilen tek şirket olan Nevotek’ten geliyor (Lider IP telefonculuk başvuru yazılım geliştiricisi).

21 Maxis Securities   Uluslararası sermaye piyasalarındaki faaliyetlerimizi genişletme hedefi ile dünya finans merkezlerinden biri olan Londra’da, Maxis Securities kuruldu.   Yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren şirketin tamamen faaliyete geçmesini bekliyoruz.   Maxis’te, gelecek dönemlerde daha da artması beklenen yeni müşteri hesapları açılmaya başlandı.

22 Kar Üzerine Yorumlar   İlk yarı yıl karımız, yıl sonu karlılık hedefimizi doğrulamaktadır.   İş Portföy’ün tam konsolidasyonuna ikinci çeyrekten itibaren başlanması (%20 oranda konsolide edildi), yılın ilk yarısında portföy yönetimi komisyonlarımızın 4.8 milyon YTL’ye yükselmesini sağladı. %70 konsolidasyonun etkisi ise, gelecek çeyrekten itibaren görülecek.   Bilançomuzda yer alan 6.63 milyon YTL nominal değerdeki (13.3 mn YTL piyasa değerli) İş GYO hisseleri, İş Yatırım için potansiyel bir kar kalemi olarak görülmektedir.   Yılın ikinci yarısında kurumsal finansman gelirlerimizi önemli ölçüde arttıracak projeler bulunmaktadır.   Yeni yatırım fonlarımız için yasal izinleri bekliyoruz.

23 23 www.isyatirim.com.tr www.isinvestment.com GENEL MÜDÜRLÜ K Is Kuleleri Kule-2 Kat 12 4. Levent 34330 Istanbul Tel: (0212) 350 20 00 Faks: (0212) 325 12 26 – 325 12 48 İZMİR ŞUBESİ Talatpasa Bulvari No:27 Alsancak 35220 Izmir Tel: (0232) 488 90 00 Faks: (0232) 464 69 43 – 464 68 98 KALAMIŞ ŞUBESİ Fenerbahce, Fener Kalamis Cad. Tibas-Belvu Sitesi A2 Blok Daire 3 Kadikoy 81030 Istanbul Tel: (0216) 542 72 00 Faks: (0216) 542 72 01 ALMA ATA İRTİBAT BÜROSU 181 Zheltoksan St. The Regent Almaty Oda 108 Almaata 480013 Kazakhstan Tel: (+73272) 505000 Faks: (+73272) 582805 ANKARA ŞUBESİ Tahran Cad. No:3/8 06700 Kavaklidere - Ankara Tel: (0312) 455 26 50 Faks: (0312) 466 26 62 YENIKÖY ŞUBESİ Koybasi Caddesi Iskele Cikmazi No 277 34464 Yenikoy ISTANBUL Tel: (0212) 363 01 00 Faks: (0212) 363 01 01 LEVENT İRTİBAT BÜROSU Yapi Kredi Plaza C Blok Kat 9 Bolum 25/B 34330 Besiktas, Istanbul Tel: (0212) 282 00 18 Faks: (0212) 282 00 19 İŞTİRAKMAXIS SECURITIES LTD 8 Princes Street London EC2R 8HL UK Tel: (+44207) 397 1431 Faks: (+44207) 726 2566 İŞ YATIRIM

24 Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.


"İŞ YATIRIM İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin en büyük yatırım bankacılığı kuruluşu olan İş Yatırım, ülkede halka açık tek aracı kurum olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları