Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ YATIRIM 2007/03 Sonuçları & Performansı. 2   İş Yatırım, İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı kuruluşudur. Şirket,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ YATIRIM 2007/03 Sonuçları & Performansı. 2   İş Yatırım, İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı kuruluşudur. Şirket,"— Sunum transkripti:

1 İŞ YATIRIM 2007/03 Sonuçları & Performansı

2 2   İş Yatırım, İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı kuruluşudur. Şirket, alım satım aracılık ve yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği, kurumsal finansman, girişim sermayesi ve araştırma faaliyetlerini kapsayan geniş bir alanda hizmet sunmaktadır.   İş Yatırım, portföy yönetiminde %21, tahvil ve bonoda %13, türev araçlarda %25 ve hisse senedinde %6,4 payı ile Türk sermaye piyasalarında lider durumdadır. Türk Sermaye Piyasalarındaki Payı (Sıralama) % (*) * *Kaynak: İMKB, Vadeli İşlemler Piyasası Aracı Kurumlar Arası İşlem Hacimleri Sıralaması, İş Yatırım. Yıl Hisse Senedi Tahvil & Bono Vadeli İşlemler Yatırım Fonları 2007/03 Sonuçları ve Performansı

3 3 Hisse Senedi Piyasası İMKB Hisse Senedi Piyasasındaki Lider Pozisyonumuzu Güçlendirdik.   Hisse senedi piyasasındaki payımızı %6,3’ten %6,4’e çıkartarak lider pozisyonumuzu güçlendirdik   Ancak, piyasa genelinde meydana gelen daralma nedeniyle işlem hacmimiz 11 milyar YTL’den 10.7 milyar YTL’ye gerilemiştir.   2006 yılının ilk çeyreğinin işlem hacmi bakımından İMKB tarihinin en güçlü dönemlerinden biri olduğunu hatırlayalım. 11 milyar YTL 10.7 milyar YTL 2006/032007/03 Hisse Senedi Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı (İş Yatırım) 6.3% 6.4%

4 4 Tahvil & Bono Piyasası   İş Yatırım İMKB tahvil ve bono piyasasında geçen yıl %13,1 olan piyasa payını %14,8’e yükselterek liderliğini tekrar ele geçirdi (Aracı kurumlar arasında).   Ancak, piyasanın genelinde meydana gelen daralma nedeniyle işlem hacmimiz 7.5 milyar YTL’den 4.8 milyar YTL’ye gerilemiştir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki Liderliğimizi Tekrar Ele Geçirdik. 2006/032007/03 7.5 milyar YTL 4.8 milyar YTL Tahvil&Bono İşlem Hacmi ve Piyasa Payı (İş Yatırım) %13.1 %14.8 Tahvil&Bono İşlem Hacmi ve Piyasa Payı (İş Yatırım) 7,5 4,8 012345678 2006/03 2007/03 Piyasa Payı : %13.1 Piyasa Payı : %14.8

5 5   Vadeli işlem piyasasındaki payımız %17’ye gerilemesine rağmen, günlük işlem hacmimiz 4 kat artarak 40 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.   Vadeli işlem piyasasındaki bu hızlı canlanmamızın önümüzdeki çeyreklerde de devam etmesi beklenmektedir. Vadeli İşlem Piyasasında Günlük İşlem Hacmimiz Yıllık Bazda 4 Katından Fazla Gerçekleşti. Türev Araçlar 9.7 milyon YTL 39.4 milyon YTL 2006/032007/03 İş Yatırım Günlük İşlem Hacmi

6 6 Sektöre paralel olarak, yatırım fonu işlemlerimizde önemli çıkışlar yaşadık.   Sektörde yönetilen portföylerde meydana gelen azalmalara paralel olarak ilk çeyrekte portföy yönetimi gelirlerimizde düşüş yaşandı.   İkinci çeyrekten itibaren portföy yönetimi gelirlerimizde belirgin bir canlanma bekliyoruz. (i) Portföy yönetiminde yer alan varlıklar ilk çeyrekte 83 milyon $’dan 105 milyon $’a yükselmiştir. (ii) İş Portföy Yönetimi, 2007 yılının ikinci çeyreğinden itibaren İş Yatırım sonuçlarına konsolide edilecektir. Yatırım Fonları 2006/03 2007/03 170mn $ 83mn $ İş Yatırım Fonları

7 7 Kurumsal Finansman Gelirlerinde Önemli Artış. Kurumsal Finansman   Kurumsal finansman gelirleri 2007/03’te yıllık %103 büyüme göstermiştir.   Birleşme ve devralma anlaşma işlemleri ve başarılarındaki artış, kurumsal finansman gelirlerini önemli ölçüde artırmıştır.   İlk çeyrek kurumsal finansman gelirleri Halkbankası ve İş Yatırım halka arz gelirlerini içermemektedir. 316 640 0 200 400 600 800 2006/032007/03 Kurumsal Finansman Gelirleri (YTL 000) Yıllık Büyüme:%103

8 8 Gelir Tablosu İş Yatırım 2006/032007/03 Yıllık % YTL 000 Faaliyet Gelirleri : Faiz ve İşlem Geliri 17.69120.369%15,1 Komisyon Gelirleri9.9608.333%-16,3 Kurumsal Finansman Gelirleri316640%102,5 Diğer Gelirler3.9481.439%-63,6 Toplam Faaliyet Gelirleri 31.91630.782 %-3,6 Faaliyet Giderleri8.97810.982%22,3 Net Faaliyet Karı 22.93719.799 %-13,7 1.9971.362%-31,8 Finansman Giderleri2.1792.863%31,4 Ana Ortaklık Dışı Kar6.9629.917%42,4 Vergi Öncesi Kar11.7995.657%-52,1 Vergi1.174511%-56,5 Net Kar 10.6265.146 %-51,6 Diğer Giderler

9 9   İş Yatırım’ın toplam gelirleri 2007/03’te yıllık bazda %3,6 düşerek 30.7 milyon YTL oldu.   Fon komisyonlarındaki olumsuzluk nedeniyle, komisyon gelirlerimiz hedeflenenin altında kaldı.   Faiz ve faaliyet gelirleri, kredili hesaplardaki artış nedeniyle belirgin bir şekilde büyüyerek 7.5 milyon YTL’den 10.8 milyon YTL’ye ulaştı.   Arbitraj gelirlerindeki düşüş nedeniyle diğer gelirler 2006/03’teki 17.7 milyon YTL’den 16.5 milyon YTL’ye geriledi.   Faaliyet gelirleri bakımından ikinci çeyreğin çok daha iyi bir dönem olacağı beklenmektedir. Gelirlerin Dağılımı 14,1 11,1 10,0 8,3 7,5 10,8 0,6 0,3 0 5 10 15 20 25 30 35 2006/032007/03 (TRY mn) Diğer GelirlerKomisyon GelirleriFaiz ve işlem kazancı Kurumsal Finansman Faaliyet Gelirlerinin Görünümü

10 10   2006 yılının ilk çeyreğinin çok güçlü bir dönem olması nedeniyle, hisse senedi alım satım komisyonları yıllık bazda zayıf bir performans göstermiştir. Yüksek bazlı dönemden düşük bazlı döneme geçtiğimiz için, gelecek çeyreklerde büyüme performansımızı artıracağız.   2006/03’te 170 bin YTL olan türev araçlar komisyonu, 2007’de önemli ölçüde artış göstererek 1.2 milyon YTL’ye ulaşmıştır.   Yatırım fonları ve diğer komisyon gelirleri zayıftı. 2006 yılının ikinci yarısında yaşanan güçlü çıkışlar nedeniyle yatırım fonu komisyonları geçen yıla göre düşük gerçekleşti.   Kurumsal finansman komisyonları ilk çeyrekte oldukça kuvvetliydi. Bu komisyonlar, Türk sermaye piyasasındaki en büyük özelleştirme arzı olan Halkbank halka arzının ikinci çeyrekte sonuçlanması nedeniyle, sadece buzdağının görünen kısmını oluşturuyor. Komisyonların Dağılımı Komisyon Gelirleri Tablosu YTL 000 2006/032007/03 Yıllık % Aracılık Komisyonları (menkul kıymet, net ) 7.4207.505%1,1 Kurumsal Finansman 316640%102,5 Portföy Yönetimi1.319570%-56,8 Diğer Komisyonlar 1.221258%-78,9 Toplam 10.2768.974 %-12,7

11 11 Komisyonların Dağılımı 2006/03 Komisyon Geliri Dağılımı 7.420 316 1.319 1.221 01.00 0 2.00 0 3.00 0 4.00 0 5.00 0 6.00 0 7.00 0 8.00 0 Aracılık Komisyonları(menkul kıymet,net) Kurumsal Finansman Portföy Yönetimi Diğer Komisyonlar 2007/03 Komisyon Geliri Dağılımı 7.505 640 570 258 01.0 00 2.0 00 3.0 00 4.0 00 5.0 00 6.0 00 7.0 00 8.0 00 Aracılık Komisyonları (menkul kıymetler,net) Kurumsal Finansman Portföy Yönetimi Diğer Komisyonlar

12 12   Müşterilere verilen krediler bir yıllık dönemde yaklaşık 3 katına çıktı ve 2007/03 itibarıyla 57 milyon YTL’ye ulaştı.   Kredili hesaplardaki faiz gelirleri yılın ilk çeyreğinde 2,9 milyon YTL’ye ulaşarak yıllık bazda %129 büyüme gerçekleşmiştir. Krediler (YTL Milyon) Kredili İşlemler 1.266 2.905 2006/032007/03 Müşterilere kullandırılan kredi faizleri büyüdü (YTL 000) Yıllık Büyüme:%129

13 13 Ödünç menkul kıymetler ve diğer maliyetler yıllık bazda belirgin olarak düştü. Diğer Giderler Diğer Harcamalar (2007/03, YTL 000) 587 775 Ödünç menkul kıymet maliyeti Diğer Toplam: YTL 1,36 mn Diğer Harcamalar (2006/03, YTL 000) 1.075 922 Ödünç menkul kıymet maliyetiDiğer Toplam: YTL 1,99 mn

14 14   Faaliyet giderleri yıllık bazda %22 artış gösterdi.   İlk çeyrek maliyet yapısı, iletişim ve üyelik maliyetleri gibi bir defalık harcamaları da içermektedir.   Halka arz maliyetleri gibi önceden ödenen bir defalık harcamalar da 2007 ilk çeyrek faaliyet maliyetlerini yükseltmiştir.   İkinci çeyrekte çalışan giderlerinde maaş artışlarından dolayı görülecek artış, diğer alanlarda yapılacak tasarruflarca karşılanacaktır. Faaliyet Giderleri YTL (000)2006/032007/03 Yıllık % Personel Giderleri5.1365.552%8,1 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3868 %76,8 Amortisman 315251%-20,4 Şerefiye -80-89%10,9 Danışmanlık 222470%111,8 İşlem Giderleri 1.7452.302%31,9 Vergi, Resim ve Harç 1.1711.361%16,2 İlan ve Reklam 19794%-52,6 Pazarlama ve Dağ.Gid. 234974%316,9 Toplam 8.97810.982 %22,3

15 15   Kısa dönem faiz giderleri 2006/03’te 2.179 milyon YTL iken, 2007/03’te 2.86 milyon YTL olmuştur.   İMKB Para piyasası giderleri ve döviz zararlarını kısa dönem faiz giderlerinin dışında tuttuk. Faiz Giderleri 2006/03 2007/03 2.178.929 YTL 2.863.319 YTL Faiz Giderleri * * İMKB para piyasası maliyetleri ve döviz zararları dışında.

16 16 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. www.isyatirim.com.tr www.isinvestment.com GENEL MÜDÜRLÜK Is Kuleleri Kule-2 Kat 12 4. Levent 34330 Istanbul Tel: (0212) 350 20 00 Faks: (0212) 325 12 26 – 325 12 48 İZMİR ŞUBESİ Talatpasa Bulvari No:27 Alsancak 35220 Izmir Tel: (0232) 488 90 00 Faks: (0232) 464 69 43 – 464 68 98 KALAMIŞ ŞUBESİ Fenerbahce, Fener Kalamis Cad. Tibas-Belvu Sitesi A2 Blok Daire 3 Kadikoy 81030 Istanbul Tel: (0216) 542 72 00 Faks: (0216) 542 72 01 ALMA ATA İRTİBAT BÜROSU 181 Zheltoksan St. The Regent Almaty Oda 108 Almaata 480013 Kazakhstan Tel: (+73272) 505000 Faks: (+73272) 582805 ANKARA ŞUBESİ Tahran Cad. No:3/8 06700 Kavaklidere - Ankara Tel: (0312) 455 26 50 Faks: (0312) 466 26 62 YENIKOY ŞUBESİ Koybasi Caddesi Iskele Cikmazi No 277 34464 Yenikoy ISTANBUL Tel: (0212) 363 01 00 Faks: (0212) 363 01 01 LEVENT İRTİBAT BÜROSU Yapi Kredi Plaza C Blok Kat 9 Bolum 25/B 34330 Besiktas, Istanbul Tel: (0212) 282 00 18 Faks: (0212) 282 00 19 İŞTİRAKMAXIS SECURITIES LTD 8 Princes Street London EC2R 8HL UK Tel: (+44207) 397 1431 Faks: (+44207) 726 2566

17 17 Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.


"İŞ YATIRIM 2007/03 Sonuçları & Performansı. 2   İş Yatırım, İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı kuruluşudur. Şirket," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları