Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB UYUM YAKLAŞIMININ DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ERDEMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK GURUBU 22 KASIM 2005 ANKARA MEHMET YANMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB UYUM YAKLAŞIMININ DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ERDEMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK GURUBU 22 KASIM 2005 ANKARA MEHMET YANMAZ."— Sunum transkripti:

1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB UYUM YAKLAŞIMININ DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ERDEMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK GURUBU 22 KASIM 2005 ANKARA MEHMET YANMAZ

2 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

3 Birinci faz : 1950 öncesi Gelişme dönemi, kayıt ve dökümantasyonun azlığı İkinci faz : 1950-1970/75 Kritik olayların pazar üzerinde etkisi olmadığı, dinamik büyümenin ağırlıklı olarak yaşandığı dönem.Teknolojilerin yer değiştirdiği, çevresel olayların henüz dikkate alınmadığı ve önem arzetmediği bir dönem. Üçüncü faz: 1975-1990/95 Piyasa durgunlaşması ile birlikte, rekabetin arttığı pazarın daraldığı bir dönem.Teknolojik gelişmelerin ekonomik performansa etki etmeye başladığı ve öne çıktığı büyümenin yatay hareket ettiği dönem.Çevresel olayların ve etkilerin konuşulmaya başladığı ve fakat henüz yönlendirici olmadığı dönem. Dördüncü faz : 1995- Pazar kaygısı, globalleşme adı altında gurupların büyümesi, teknolojik gelişmelerin hızlandırılması, hammadde ve kaynak sıkıntısı, çevresel etkilerin dikkate alınması gereği, Piyasanın çok kırılgan hale gelmesi, şirketlerin geleceğinin konuşulduğu, Çin konusunun dünyayı meşgul ettiği son dönem.

4 1. faz 2. faz 3. faz 4. faz

5 Dünya Ham Çelik Üretimi

6 Ülkelere göre çelik üretimi

7 Türkiye Çelik Sektörü Üretim : 16.7 milyon ton Tüketim : 15.2 milyon ton UZUN ÇELİK 13.2 mn ton % 80 YASSI ÇELİK 3.5 mn ton % 20 UZUN ÇELİK 8.4 mn ton % 55 YASSI ÇELİK 6.8 mn ton % 45

8

9 Proseslere göre dünya ham çelik üretimi - 2004 OHF 3% 33 mil. ton EAO 33% 376 mil. ton BOF 64% 665 mil. ton

10 Mil. ton

11 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

12 Çevre ve enerji yönünden çelik üretimi doğal kaynakları en çok tüketen endüstrilerden biridir. Dünya Demir Çelik tüketimi 2004 yılında 950 milyon ton, 2007 yılında ise 1.100 milyon ton olacağı görülmektedir. Dünya enerji tüketiminin 12% sini demir çelik endüstrisi, Avrupa birliğinde enerji tüketiminin 19% unu demir çelik endüstrisi, Dünya emisyonunun 6% sı, 1.425 milyon ton CO2 demir çeliğe ait,

13 Entegre çelik tesisleri  kok fabrikası, yüksek fırın, çelikhane rotası, büyük kapasitelerde üretim  1 ton Fe2O3 (hematit) ün redüklenmesi için 7.400 MJ (YF)  1 ton sıcak maden için y. fırında 2200 kg. CO2 üretilir. Enerji kullanımı ve çevre etkileri yönünden çelik üretim rotalarının mukayesesi. Tipik mini-mill  Hurda ve elektrik ark ocağı  1 ton çelik hurdasının ergimesi için ise 1.350 MJ gerekir. (EAO)  100% hurda ile 1 ton sıvı çelik için 280 kg CO2 üretilir Karbonu kontrol etmenin ana parametresi demir girdisi miktarıdır. Aradaki ilişki yaklaşık lineer olup kullanılan teknoloji ile bir miktar değişebilmektedir. Elektrik girdisi ise diğer önemli parametredir. Başka bir deyişle CO2 nin azaltılması geri dönüş hurda miktarı ile ilgilidir. Çünkü hurda, demir cevherinin alternatifidir.

14 Demir çelik endüstrisi 1950 den sonra hızlı gelişmiş ve büyümüştür. İkinci dünya savaşından itibaren enerji tasarrufu sağlıyan önemli gelişmeler: Yüksek fırınlarda pelet kullanımı ve yeni teknolojilerin kullanımı neticesinde ton sıcak maden başına yakıt tüketiminin azaltılması. Çelik üretim prosesinde simens martin ocaklarının oksijen konverterlerine (BOF) dönüştürülmesi. Ingot dökümden sürekli döküm teknolojisine geçilmesi ve yaygınlaştırılması. Elektrik ark ocağı sektörünün gelişmesi ve sıcak maden prosesine alternatif olarak yaygınlaşması.

15 Enerji yoğunluğu

16 Entegre tesiste iyi pratikle enerji verimliliği 1,42 0,33 1,05 0,45 1,32 0,42 0,55 0,24 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20,66 MBtu/ton nihai mamül çelik diğer teneke Electro-galvanizleme Sıcak daldırmagalvanizleme Levha-profil Soğuk haddehane Sıcak haddehane Çelik üretim/döküm 14,88 Demir üretim

17 EAO iyi pratikle enerji verimliliği 0,85 7,44 0,70 0,32 0,20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Toplam nihai mamül 9,51 MBtu/ton mamül çelik galvanizleme spesiyal Soğuk hadde Sıcak hadde EAO/LF/Döküm

18 Çelik endüstrisi enerji kullanım aralığı EAO çelik üretimi (uzun) EAO çelik üretimi (yassı) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 (10 6 Btu/ton) Fiili enerji kullanımı 2010 öngörülen enerji kullanımı Pratikte minimum enerji ihtiyacı Teorik minimum enerji ihtiyacı Sıcak maden (pelet ve kok) Tav fırınları/sıcak haddeleme

19 Çelik üretiminde enerji tasarrufu imkanları Sıcak maden üretimi (pelet ve kok) 25% Sıcak maden üretimi (toz cevher ve kömür) 39% Tav fırınları/sıcak haddeleme 8% EAO çelik üretimi (yassı mamül) 15% EAO çelik üretimi (uzun mamül) 13%

20 1 Kg üretim Kaynak tüketimi 0.59 kg kömür 1.4 kg demir cevheri 0.05 kg kireçtaşı 0.14 kg çelik hurdası 12 lt taze su 24.8 MBtu enerji tüketimi Karbon esaslı enerji 0.075 kg kömür --------- 0.075 kg kireçtaşı 1.07 kg çelik hurdası 7.2 lt taze su 11.8 MBtu enerji tüketimi Kısmen yenilenebilir enerji Sıcak bobin ENTEGRE TESİS Yuvarlak mamül/tel/profil ELECTRİK ARK OCAĞI

21 Emisyonların kontrolü: Emisyon miktarını iki faktör kontrol eder: Majör faktör demir cevheri olup, çelik hurdasına nazaran 4 katı daha fazla emisyon üretir. Enerji yoğunluğu bir diğer faktör olup, EAO larında yüksek fırınlardaki karbonun yerine kullanılır. Bu çok açık olarak geri dönüşüm hurdanın sera gazı emisyonları için en uygun cevap olduğunu göstermektedirEmisyonların azaltılması demek, çelik hurdası toplama ve kullanma miktarının artırılması demektir.Bu sadece EAO larında değil aynı zamanda entegre tesislerde de mümkün olduğunca kulanmak demektir.

22 Kyoto protokolü esas olarak 4 ana sektöre sınırlama getirmiştir; Enerji Çelik Mineral (cam, çimento, kireç) Selüloz ve kağıt Bu sektörler toplam endüstrinin 60% ını, toplam CO2 emisyonlarının ise 25% sini üretirler. Bu nedenle çelik endüstrisi önemli bir CO2 emisyonu üreticisidir. IISI (Uluslararası Demir Çelik Enstitüsü) KYOTO Protokolü esaslarını destekliyor ve üyelerinin çevre sorunlarını çözmede teknoloji geliştirmelerine katkı sağlıyor.

23 İngiltere ulusal bildirim planı sektörel dağılımı Activity/sectoral level totals% Power station438.706.916 61,40 Iron & steel65.849.450 9,22 Refineries54.340.000 7,61 Cement28.044.055 3,93 Lime7.447.051 1,04 Bricks/Seramics9.170.338 1,28 Glass5.261.717 0,74 Pulp & Paper13.833.911 1,94 Offshore41.360.000 5,79 Food & Drink11.053.149 1,55 Chemicals22.832.002 3,20 Non-Ferrous7.971.154 1,12 Other Combustion activity8.481.933 1,19 Total Phase 1 Allocations (2005-7)714.453.715 100,00

24 Dünya BOF kaynaklı CO 2 emisyonları 0,0 80,0 160,0 240,0 320,0 19941995199619971998199920002001200220032004 Eski USSR Diğer Avrupa Avrupa Birliği Çin Diğer asya Kuzey Amerika Mil. ton

25 Dünya EAO kaynaklı CO2 emisyonları Avrupa Birliği Kuzey Amerika Diğer Asya Çin Diğer Avrupa Eski USSR 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 19941995199619971998199920002001200220032004 Mil. ton

26 CO2 salınımları (bin ton) 2002 Ülkedemir çeliktoplam% Avusturya 9.48084.62111,20 Belçika 7.155150.3114,76 Çek Cumhuriyeti 12.150144.2178,42 Finlandiya 5.80081.9637,08 Fransa 28.304553.4105,11 Almanya 48.7001.014.6274,80 Macaristan 2.71278.0023,48 İtalya 27.600553.7814,98 Lüksemburg 60910.8335,62 Japonya 191.3001.330.79314,37 İngiltere 58.406634.8589,20 ABD 69.8006.934.5621,00 AB 247.417 4.123.6186,00 Çin 250.000 3.473.600 7,19

27 Demir Çelik Şirketlerinin CO 2 Salımları

28

29 İNGİLTERE DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ CO 2 HEDEFLERİ ADRESFİRMAKG CORPORATION ROAD NEWPORT SOUTH WALES (UK)NP19 4XALPHASTEEL LIMITED 11.240 PO BOX 161SHEPCOTE LANESHEFFIELDS9. 1TR.AVESTAPOLARIT LTD 116.185 CELSA MANUFACTURING (UK) LIMITEDMELT SHOPTREMORFA WORKSSEAWALL ROADTREMORFACARDIFFCF 24 5TH CELSA MANUFACTURING (UK) LIMITED 267.370 ORB WORK P O BOX 30CORPORATION ROAD NEWPORT, SOUTH WALES, NP19 0XT COGENT POWER-ORB ELECTRICAL STEELS LTD. 20.078 ALDWARKE LANEROTHERHAMYORKSHIRES60 1DWCORUS ENGINEERING STEELS 366.841 STOCKSBRIDGE WORKSSTOCKSBRIDGESHEFFIELDYORKSHIRES36 2JACORUS ENGINEERING STEELS 135.920 NEW STEVENSTON WORKS, STEVENSTON STREET, MOTHERWELL, LANARKSHIRE, ML1 4LSCORUS FOUNDRY 3.112 CORUS COLORS SHOTTON WORKSDEESIDEFLINTSHIRECH5 2NHCORUS UK LTD 50.376 LLANWERN WORKSNEWPORTGWENTNP19 4QZCORUS UK LTD 5.772.343 PORT TALBOT WORKSPORT TALBOTWEST GLAMORGANSA13 2NGCORUS UK LTD 18.606.421 TEESSIDE WORKSSTEEL HOUSEREDCAR MIDDLESBROUGHTS10 5QWCORUS UK LTD 18.382.504 SCUNTHORPE WORKSOP O BOX 1, BRIGG ROAD SCUNTHORPE, DN16 1BP CORUS UK LTD (CONSTRUCTION & INDUSTRIAL) 20.724.422 KESTREL WAYSOWTON INDUSTRIAL ESTATEEXETEREX2 7LGHOWMET LTD. EXETER CASTING 27.698 SHEFFIELD FORGEMASTERS ENGINEERING LIMITED PO BOX 286BRIGHTSIDE LANE SHEFFIELD S9 2RW SHEFFIELD FORGEMASTERS ENGINEERING LIMITED 13.312 PO BOX 21CLOSE WORKSGATESHEAD, TYNE AND WEAR, NE8 3DXTHE DAVY ROLL COMPANY 34.677

30 Direkt CO2 Emisyonlarının Proseslere Dağılımı 2003 Yılı Yardımcı İşletmeler ve Atelyeler Bakım Baş Müdürlüğü 2.157.786 Ton Demir Üretim Baş Müdürlüğü 2.307.226 Ton Çelik Üretim Baş Müdürlüğü 401.024 Ton Haddehaneler Baş Müdürlüğü 495.428 Ton Erdemir 2003 Yılı Toplam 5.474.707 Ton

31 Erdemir 2005 Yılı CO 2 Hedefleri (Ton) Kok Fabrikası Müdürlüğü278.171 Sinter Fabrikası Müdürlüğü313.710 Yüksek Fırınlar Müdürlüğü1.599.983 Çelikhane Müdürlüğü346.886 Sürekli Dökümler Müdürlüğü34.087 I. Sıcak Haddehane Müdürlüğü53.506 II. Sıcak Haddehane Müdürlüğü302.682 I. Soğuk Haddehane Müdürlüğü19.081 II. Soğuk Haddehane Müdürlüğü95.388 Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü2.046.281 Refrakter Müdürlüğü2.101 Mekanik ve Yardımcı Atölyeler Müdürlüğü1.515 Diğer1.996 Toplam5.200.972

32 1 Kg üretim Sıcak bobin ENTEGRE TESİS Yuvarlak mamül/tel/profil ELECTRİK ARK OCAĞI Emisyonlar 1,911 gr CO 2 havaya 2.2 gr azot oksit havaya 1.5 gr partikül havaya 2.2 gr sülfür oksit havaya 0.3 gr klorit suya 0.05 gr azot suya 0.2 gr askıda katı madde suya 2 kg toplam atık 558 gr CO 2 havaya 1.53 gr azotoksit havaya 0.2 gr partikül havaya 1.98 gr sülfüroksit havaya 0.287 gr klorit suya 0.05 gr azot suya 0.032 gr AKM suya 0.6 kg toplam atık

33 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

34 Son 30 yıldır atıkların kullanılmasına yönelik zorlayıcı etkenler önem kazanmıştır. İç hurda ile beraber, demir çelik sanayii tüm yan ürün ve atıklarının %90’nını geri kazanmaktadır. Tüm entegre yan ürünlerin hacimsel olarak %54’ ünü yüksek fırın curufu teşkil etmektedir. Geri kalan atıklar çelik üretim curufu (%21), Ön işlemlerden kaynaklanan curuflar (%6), İnşaat ve fırın tuğlaları gibi refrakter malzemelerden (%7) oluşmaktadır. Toz ve gaz temizleme gibi işlemlerden oluşan çamur son 10 yıldır bir artış göstermekte olup toplamın %7’sini oluşturmaktadır. Diğer malzemeler toplam yan ürün ve atıkların %5’ni oluşturan sıcak skal ile soğuk skaldır. Yan Ürün kullanımının Artışı

35 Uygulama geliştirilebilir. İnşaat mühendisliğinde özel beton yapımında kullanılmaktadır. Oksijen konverter curufu EAO curufu Teknoloji geliştirilebilir. Yeniden daha düşük kalitelerde değerlendirilmektedir. Kullanılmış refrakter Acil olarak çözüm gerekmektedir.?İkinci metalurji çamurları Sinter fabrikasında sınırlı olarak kullanılmakta ve çoğunlukla araziye bırakılmaktadır. Döner fırın ve sinter fabrikasında işlenmektedir. Yağlı skal Yaygın pratik uygulama.Çimento sanayiinde kullanılmaktadır.Y.Fırın curufu Birçok demir çelik tesisinde kullanılmaktadır. Karıştırılarak briket veya pelet haline getirilerek y.fırın ve çelikhanede kullanılıyor. Oksijen konverter tozları ve Y.Fırın çamurları Yaygın pratik uygulamaSinter fabrikasında kullanılıyor YF tozları, Oksijen konverter çamurları,skal Araziye bırakma maliyetinin yüksek olması sebebiyle ekonomiye katılıyor Zn ve Pb çinko ergitme tesislerinde geri kazanılıyor. EAO Tozları SonuçÇözümAtık tipi

36 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

37 Dünya ticari çelik hurdası 260 milyon ton 1998 de 330 milyon ton 2004 de 400 milyon ton 2010 da (tahmini) Çelik endüstrisinde her yıl 300 milyon ton çelik hurdası geri dönüşüm yapılarak: 475 milyon ton demir cevheri kullanılmamış olmakta, 160 milyon ton kömüre eşdeğer enerji tasarruf edilmekte, 470 milyon ton karbon dioksit emisyonu önlenmiş olmaktadır. Kaynakların korunmasında çelik hurdası sürdürülebilir gelişmeyi destekler:

38 Demir cevheri rezervi Doğaya hurda Proses Doğadan demir cevheri, kömür Fe 2 O 3 Fe 2 O 3, Fe Y.Fırın,Oksijen konverter(BOF) rotası SÜRDÜRÜLEMEZ ÇELİK Doğadan demir cevheri Fe2O3 Make-up Fe 2 O 3, Fe Resirkülasyon ünitesi EAO Rotası SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK Proses Hurda toplama ve hazırlama Kok, C Hurda Çelik hurdası rezervi Doğaya hurda Doğadan hurda

39 Hurda rezervi 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 195019551960196519701975198019851990 1994 1995199619971998199920002001200220032004 Mil. ton Dünya kümülatif toplam çelik üretimi Dünya kümülatif EAO çelik üretimi Dünya kümülatif potansiyel hurda rezervi

40 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

41 ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GELECEĞİ Sürdürülebilir çelik üretimi Çevresel yönlendirme Kilit kelime Temiz teknoloji Geliştiriliyor Toz Curuf Organik emisyon (dioxins) Geri dönüşüm ile enerji ve malzeme korunumu Sera gazları emisyonlarına çözüm heyecanlandırıyor EAO ile İnce slab döküm teknolojisi mükemmeliyeti Teknolojiler hazır İnce slab döküm Direk çelik üretim prosesi Global çevresel konu Sürdürülebilir çelik üretimi ticari Çelik üretimin rüyası

42 Çevresel performansın artırılması Hava emisyonlarının kontrolü ve azaltılması Su emisyonlarının kontrolü ve önlenmesi Atık ve hurda geri dönüşümü Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması Çevre yönetim sistemi ISO 14001 Kaynakların korunması temiz çelik üretim teknolojisi kullanımı Sürdürülebilirlik için doğayı ve çevreyi korumak ve olduğu gibi muhafaza etmek atmosfer su arazi

43 Demir ve çelik kaynak yönetimi (kaynak ömürleri 0% büyüme için hesaplanmıştır) KaynakRezervTüketimRezerv ömrü Demir cevheri230 milyar ton1 milyar. ton230 sene Kömür (hard coal)500 milyar. ton 700 milyon. ton 700 sene Petrol1.200 milyar. varil 30.700 milyon.varil 40 sene Temiz su 37.800 1012 m3?yenilenebilir Doğal gaz151.500 milyar m32.700 milyar. m356 sene Çelik hurda 14.milyar. ton 400 milyon-yılyenilenebilir Elektrik enerjisi15.000 milyar kwh

44 Tehlikeli atıkların konulması için land-fill sahalarının yapılması ve kullanılması. Arazi ve toprak ıslah ve yeşillendirme çalışmaları, Kapalı devre resirkülasyon su tesislerinin yaygınlaştırılması. Bugüne kadar araziye bırakılmış atıkların ekonomik değer oluşturacak şekilde kullanılması. (kaynak yaratılması) Sivil toplum örgütleri, hükümet ve paydaşlarla ortak çalışmalar.

45 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

46 Yenilik, buluş Çevre Toplum Ekonomik Çevresel Sosyal Mamül geliştirilmesi,müşteri memnuniyeti En iyi pratik ve uygulamaların transferi Sektörün stratejik önceliklerinin tespiti ve geliştirilmesi Dış kaynaklı araştırmaların geliştirilmesi Çevrenin korunması Tüm tesislerde ISO 14001 sertifikası alınması Geri dönüşümün desteklenmesi KYOTO hedef ve kurallarının uygulanması Karbonsuz enerji (yenilenebilir) geliştirilmesi ve kullanılması Toplum Uluslar arası insiyatiflerie katılım ve prensiplerde ortak uygulama Sağlık ve emniyet yönünden işyerlerinin geliştirilmesi Toplu yönetim (yaygınlaştırılmış) Hissedarlarla açık iletişim İletişimin artırılması ve sürdürülebilirlik raporu yayınlanması Demir çeliğin sürdürülebilirliği için ekonomik, çevresel ve sosyal kriterlerin stratejilere entegrasyonu.

47 Investment in new processes and products Operating Income Return on Capital Employed (ROCE) Value added Greenhouse Gas Emissions Material efficiency Energy intensity Steel recycling Environmental management systems Employee training Lost time injury frequency rate Yatırım ve Ar-Ge Harcamaları Kaynak Getirisi Karlılık Oranı Katma Değer CO2 Emisyonu Malzeme Verimliliği Enerji Yoğunluğu Hurda Dönüş Oranı Çevre Yönetim Sistemi Eğitim Oranı Kaza Frekansı IISI Bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri

48 Data quality indicator

49 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

50 Entegre (Y.F) tesislerEAO lı tesisler Yeni tesis yapılmamaktadır Yatırım maliyetleri çok yüksektir Çok büyük ölçekte rekabet edebilme şansları şu anda vardır Sera gazları ve emisyonlar nedeniyle çevresel tehdit var Rekabet edebilir ölçeğe sahiptirler Yassı mamül üretimi kaliteli pik ihtiyacı Yakın geçmişe kadar 20-50% DRI ile gelecek görülüyordu Yakın gelecek 30-50% sıcak madene ihtiyaç göstermektedir SWOT ANALİZİ GELECEĞİN TESİSLERİ Enerji ve malzeme kullanımında çok yüksek verimlilik Hammadde kullanımında geniş esneklik Yatırım maliyetleri düşük İşletme esnekliği Çelik veya çok düşük karbonlu demir üretebilme

51 Demir üretim Çelik üretim Nihai mamul Konvansiyonel Tekn. Alternatif Teknoloji y.Fırın peletsinterkok Smelting Reduction Direct Reduction Elektrik Ark Ocağı BOF Döküm (değişik metodlar) Haddeleme,galvanizleme Hurda

52 Dünya demir çelik endüstrisinden istenenler (Alternatif demir üretiminden istenenler) Yüksek kaliteli demir olacak Yatırım maliyeti düşük olacak İşletme masrafları düşük olacak Üretim hızı yüksek olacak Emisyonları azaltılmış olacak

53 Demir cevheri temel hammaddedir Direct Reduction (katı) 600º - 1400º C –Hidrokarbon gazları kullanılır: hidrojen, karbon monoksit, karbon dioksit, metan (doğal gaz) (veya carbon-bazlı “redükleyici” kömür gibi) Smelting Reduction (sıvı) >1535º C –Metalurjik kok – tarihsel yüksek fırınlar –Odunkömürü – “mini YF” (Brezilya) –“Koksuz demir üretim” / “yeni smelting teknolojisi”

54 Blast Furnaces (coke-based) Direct Reduction Coke-less Smelting Reduction Peak of Cycle 50 yr. R&D 18751900192519501975200020252050

55 kriter Y.Fırın DRI SRT kalite performans hammadde enerji çevre yüksek düşük yüksekdüşük yüksek Değişik kalite ve spesifikasyon Yüksek kalite pelet ve parça cevher Pelet,toz ve parça cevher Kok,kömür Enerji yüksek Doğalgaz,kömür, Enerji düşük Doğalgaz, kömür, Enerji düşük Enerji tüketim 10.5-14.5 GJ/ton 17-18 GJ/ton 17-20 GJ/ton corex 11-15 GJ/ton 2.generat. Emisyon yüksek 1.7 tonCO2/steel Emisyon düşük CO2 çok düşük y.fırından 15-20% düşük

56 Y.Fırınlarda ne yapılmalı? Geçirgenliği artıracak şekilde uniform malzeme boyutu Malzeme metalurjik özelliklerinin geliştirilmesi Otomasyon ve proses kontrol uygulanması İç hacmi artıracak şekilde daha iyi ve ince refrakter kalınlığı Metalik ilaveler (HBI) Hava sıcaklığı ve tepe basıncının artırılması Oksijen enjeksiyonu Fırın dizaynının geliştirilmesi Enerji geri kazanımlarının iyileştirilmesi PCI, doğal gaz (fiyatlar uygun olursa) enjeksiyonu Y.Fırın verimliliği ve üretkenliğinin artırılması Y.Fırın kampanya ömürlerinin artırılması Verimsiz kapasitelerin kaldırılması Yakıt miktarının azaltılması Üretim maliyetlerinin azaltılması

57 Gelecekte demir çelik endüstrisinin ajandası: Sorumluluk ve sürdürülebilirliğin vizyonda yer alması ve bunun asıl işin içinde yer alarak değer yaratacak şekilde stratejilere konulması (EFQM), Risk yönetimi ve azaltılması (SWOT), En iyi pratiklerin takibi ve uygulanması (BAT), İzlemek,sonuçların kontrolü, analiz edilmesi,sistemlerin iyileştirilmesi (RADAR), Sürdürülebilir gelişmenin taahhüdü (IISI, GRI, WBCSD,..., ) İklim ve doğanın korunması (UNFCCC), Hammadde kaynaklarının korunması, Çalışanların sağlığı ve emniyeti (UNDP action criteria, Global Compact,Agenda 21), Emisyonların azaltılması (KYOTO PROTOCOL) İşletme etkinliği (hükümet ve sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm) Doğa ve toplum üzerine olan etkiler (ISO 14001, Çevresel performans göstergesi kullanımı-ISO 14031 ), İletişim ve ilerleme raporu (Sürdürülebilirlik raporu,sürdürülebilirlik göstergeleri) Yeni Pazar, ürünler ve servis

58 DİKKAT ! Arcelor: Global Konsolidasyon Çelik Sektörünün Kısa Vadede Hedefi Olmalı Paris’te gerçekleştirilen “Çelikte Başarı Stratejileri” konulu konferansta konuşan Arcelor Başkanı Guy Dolle’nin, önümüzdeki 10 yıllık dönemde, dünya çelik endüstrisinin, 100 – 120 milyon ton arasında kapasiteye sahip 1 veya 2 çelik grubu ve 50-100 milyon ton arasında kapasiteye sahip birkaç tane çelik grubu oluşturmayı hedeflemesi gerektiğini söylediği haber veriliyor. 450 milyon ton Çin gurubu 200 milyon ton 2 çelik gurubu (100-120 m.ton) 200 milyon ton 4 çelik gurubu (50-100 m.ton) 200 milyon ton diğerlerin toplamı (kapalı ekonomi) 1.000 milyon ton toplam dünya üretimi Şu anda dünyanın en büyük gurubu Mittal 70 milyon ton Erdemir gurubu 6,5 milyon ton

59 DÜNYA ÇELİK ENDÜSTRİSİ EKONOMİK REKABET ÇEVRESEL SÜREKLİ VAROLABİLME SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME YENİDEN YAPILANMA STRATEGY KÜRESELLEŞME (Konsolidasyon)

60 Katılımınız için teşekkürler.


"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB UYUM YAKLAŞIMININ DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ERDEMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK GURUBU 22 KASIM 2005 ANKARA MEHMET YANMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları