Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK GURUBU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK GURUBU"— Sunum transkripti:

1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK GURUBU
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB UYUM YAKLAŞIMININ DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ERDEMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK GURUBU 22 KASIM 2005 ANKARA MEHMET YANMAZ

2 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

3 Birinci faz : 1950 öncesi Gelişme dönemi, kayıt ve dökümantasyonun azlığı İkinci faz : /75 Kritik olayların pazar üzerinde etkisi olmadığı, dinamik büyümenin ağırlıklı olarak yaşandığı dönem.Teknolojilerin yer değiştirdiği, çevresel olayların henüz dikkate alınmadığı ve önem arzetmediği bir dönem. Üçüncü faz: /95 Piyasa durgunlaşması ile birlikte, rekabetin arttığı pazarın daraldığı bir dönem.Teknolojik gelişmelerin ekonomik performansa etki etmeye başladığı ve öne çıktığı büyümenin yatay hareket ettiği dönem.Çevresel olayların ve etkilerin konuşulmaya başladığı ve fakat henüz yönlendirici olmadığı dönem. Dördüncü faz : 1995- Pazar kaygısı, globalleşme adı altında gurupların büyümesi, teknolojik gelişmelerin hızlandırılması, hammadde ve kaynak sıkıntısı, çevresel etkilerin dikkate alınması gereği, Piyasanın çok kırılgan hale gelmesi, şirketlerin geleceğinin konuşulduğu, Çin konusunun dünyayı meşgul ettiği son dönem.

4 4. faz 3. faz 2. faz 1. faz

5 Dünya Ham Çelik Üretimi
777 789 847 850 903 964 1048 1105 1135 1150 1160 115 124 127 151 182 220 270 311 323 330 338 662 665 720 699 721 744 778 794 812 820 822 200 400 600 800 1000 1200 1400 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 mil. ton dünya toplam Çin Çin hariç dünya toplamı

6 Ülkelere göre çelik üretimi

7 Türkiye Çelik Sektörü Tüketim : 15.2 milyon ton
YASSI ÇELİK 6.8 mn ton % 45 Üretim : milyon ton YASSI ÇELİK 3.5 mn ton % 20 UZUN ÇELİK 8.4 mn ton % 55 UZUN ÇELİK 13.2 mn ton % 80

8

9 Proseslere göre dünya ham çelik üretimi - 2004
OHF 3% 33 mil. ton EAO 33% 376 mil. ton BOF 64% 665 mil. ton

10 Mil. ton

11 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

12 Dünya Demir Çelik tüketimi 2004 yılında 950 milyon ton,
2007 yılında ise milyon ton olacağı görülmektedir. Dünya enerji tüketiminin 12% sini demir çelik endüstrisi, Avrupa birliğinde enerji tüketiminin 19% unu demir çelik endüstrisi, Dünya emisyonunun 6% sı, milyon ton CO2 demir çeliğe ait, Çevre ve enerji yönünden çelik üretimi doğal kaynakları en çok tüketen endüstrilerden biridir.

13 Enerji kullanımı ve çevre etkileri yönünden çelik üretim rotalarının mukayesesi.
Entegre çelik tesisleri kok fabrikası, yüksek fırın, çelikhane rotası, büyük kapasitelerde üretim 1 ton Fe2O3 (hematit) ün redüklenmesi için MJ (YF) 1 ton sıcak maden için y. fırında kg. CO2 üretilir. Tipik mini-mill Hurda ve elektrik ark ocağı 1 ton çelik hurdasının ergimesi için ise MJ gerekir. (EAO) 100% hurda ile 1 ton sıvı çelik için 280 kg CO2 üretilir Karbonu kontrol etmenin ana parametresi demir girdisi miktarıdır. Aradaki ilişki yaklaşık lineer olup kullanılan teknoloji ile bir miktar değişebilmektedir. Elektrik girdisi ise diğer önemli parametredir. Başka bir deyişle CO2 nin azaltılması geri dönüş hurda miktarı ile ilgilidir. Çünkü hurda, demir cevherinin alternatifidir.

14 Demir çelik endüstrisi 1950 den sonra hızlı gelişmiş ve büyümüştür.
İkinci dünya savaşından itibaren enerji tasarrufu sağlıyan önemli gelişmeler: Yüksek fırınlarda pelet kullanımı ve yeni teknolojilerin kullanımı neticesinde ton sıcak maden başına yakıt tüketiminin azaltılması. Çelik üretim prosesinde simens martin ocaklarının oksijen konverterlerine (BOF) dönüştürülmesi. Ingot dökümden sürekli döküm teknolojisine geçilmesi ve yaygınlaştırılması. Elektrik ark ocağı sektörünün gelişmesi ve sıcak maden prosesine alternatif olarak yaygınlaşması.

15 Enerji yoğunluğu 10 20 30 40 50 60 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 MBtu/ton

16 Entegre tesiste iyi pratikle enerji verimliliği
1,42 0,33 1,05 0,45 1,32 0,42 0,55 0,24 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20,66 MBtu/ton nihai mamül çelik diğer teneke Electro-galvanizleme Sıcak daldırmagalvanizleme Levha-profil Soğuk haddehane Sıcak haddehane Çelik üretim/döküm 14,88 Demir üretim

17 EAO iyi pratikle enerji verimliliği
0,85 7,44 0,70 0,32 0,20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Toplam nihai mamül 9,51 MBtu/ton mamül çelik galvanizleme spesiyal Soğuk hadde Sıcak hadde EAO/LF/Döküm

18 Tav fırınları/sıcak haddeleme
Çelik endüstrisi enerji kullanım aralığı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 (106 Btu/ton) Fiili enerji kullanımı 2010 öngörülen enerji kullanımı Pratikte minimum enerji ihtiyacı Teorik minimum enerji ihtiyacı Sıcak maden (pelet ve kok) Tav fırınları/sıcak haddeleme EAO çelik üretimi (yassı) EAO çelik üretimi (uzun)

19 Çelik üretiminde enerji tasarrufu imkanları
EAO çelik üretimi EAO çelik üretimi (yassı mamül) (uzun mamül) 15% 13% Tav fırınları/sıcak haddeleme 8% Sıcak maden üretimi (pelet ve kok) Sıcak maden üretimi 25% (toz cevher ve kömür) 39%

20 Yuvarlak mamül/tel/profil
1 Kg üretim Sıcak bobin ENTEGRE TESİS Yuvarlak mamül/tel/profil ELECTRİK ARK OCAĞI Kaynak tüketimi 0.59 kg kömür 1.4 kg demir cevheri 0.05 kg kireçtaşı 0.14 kg çelik hurdası 12 lt taze su 0.075 kg kömür 0.075 kg kireçtaşı 1.07 kg çelik hurdası 7.2 lt taze su 24.8 MBtu enerji tüketimi Karbon esaslı enerji 11.8 MBtu enerji tüketimi Kısmen yenilenebilir enerji

21 Emisyonların kontrolü:
Emisyon miktarını iki faktör kontrol eder: Majör faktör demir cevheri olup, çelik hurdasına nazaran 4 katı daha fazla emisyon üretir. Enerji yoğunluğu bir diğer faktör olup, EAO larında yüksek fırınlardaki karbonun yerine kullanılır. Bu çok açık olarak geri dönüşüm hurdanın sera gazı emisyonları için en uygun cevap olduğunu göstermektedirEmisyonların azaltılması demek, çelik hurdası toplama ve kullanma miktarının artırılması demektir.Bu sadece EAO larında değil aynı zamanda entegre tesislerde de mümkün olduğunca kulanmak demektir.

22 Kyoto protokolü esas olarak 4 ana sektöre sınırlama getirmiştir;
Enerji Çelik Mineral (cam, çimento, kireç) Selüloz ve kağıt Bu sektörler toplam endüstrinin 60% ını, toplam CO2 emisyonlarının ise 25% sini üretirler. Bu nedenle çelik endüstrisi önemli bir CO2 emisyonu üreticisidir. IISI (Uluslararası Demir Çelik Enstitüsü) KYOTO Protokolü esaslarını destekliyor ve üyelerinin çevre sorunlarını çözmede teknoloji geliştirmelerine katkı sağlıyor.

23 Activity/sectoral level totals
İngiltere ulusal bildirim planı sektörel dağılımı Activity/sectoral level totals % Power station 61,40 Iron & steel 9,22 Refineries 7,61 Cement 3,93 Lime 1,04 Bricks/Seramics 1,28 Glass 0,74 Pulp & Paper 1,94 Offshore 5,79 Food & Drink 1,55 Chemicals 3,20 Non-Ferrous 1,12 Other Combustion activity 1,19 Total Phase 1 Allocations (2005-7) 100,00

24 Dünya BOF kaynaklı CO2 emisyonları
Çin Mil. ton 320,0 Diğer asya 240,0 Avrupa Birliği 160,0 Kuzey Amerika Eski USSR 80,0 Diğer Avrupa 0,0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

25 Dünya EAO kaynaklı CO2 emisyonları
Avrupa Birliği Kuzey Amerika Diğer Asya Çin Diğer Avrupa Eski USSR 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Mil. ton

26 CO2 salınımları (bin ton) 2002
Ülke demir çelik toplam % Avusturya 9.480 84.621 11,20 Belçika 7.155 4,76 Çek Cumhuriyeti 12.150 8,42 Finlandiya 5.800 81.963 7,08 Fransa 28.304 5,11 Almanya 48.700 4,80 Macaristan 2.712 78.002 3,48 İtalya 27.600 4,98 Lüksemburg 609 10.833 5,62 Japonya 14,37 İngiltere 58.406 9,20 ABD 69.800 1,00 AB   6,00 Çin      7,19

27 Demir Çelik Şirketlerinin CO2 Salımları

28

29 İNGİLTERE DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ CO2 HEDEFLERİ
ADRES FİRMA KG CORPORATION ROAD NEWPORT SOUTH WALES (UK)NP19 4X ALPHASTEEL LIMITED 11.240 PO BOX 161SHEPCOTE LANESHEFFIELDS9. 1TR. AVESTAPOLARIT LTD CELSA MANUFACTURING (UK) LIMITEDMELT SHOPTREMORFA WORKSSEAWALL ROADTREMORFACARDIFFCF 24 5TH CELSA MANUFACTURING (UK) LIMITED ORB WORK P O BOX 30CORPORATION ROAD NEWPORT, SOUTH WALES, NP19 0XT COGENT POWER-ORB ELECTRICAL STEELS LTD. 20.078 ALDWARKE LANEROTHERHAMYORKSHIRES60 1DW CORUS ENGINEERING STEELS STOCKSBRIDGE WORKSSTOCKSBRIDGESHEFFIELDYORKSHIRES36 2JA NEW STEVENSTON WORKS, STEVENSTON STREET, MOTHERWELL, LANARKSHIRE, ML1 4LS CORUS FOUNDRY 3.112 CORUS COLORS SHOTTON WORKSDEESIDEFLINTSHIRECH5 2NH CORUS UK LTD 50.376 LLANWERN WORKSNEWPORTGWENTNP19 4QZ PORT TALBOT WORKSPORT TALBOTWEST GLAMORGANSA13 2NG TEESSIDE WORKSSTEEL HOUSEREDCAR MIDDLESBROUGHTS10 5QW SCUNTHORPE WORKSOP O BOX 1, BRIGG ROAD SCUNTHORPE, DN16 1BP CORUS UK LTD (CONSTRUCTION & INDUSTRIAL) KESTREL WAYSOWTON INDUSTRIAL ESTATEEXETEREX2 7LG HOWMET LTD. EXETER CASTING 27.698 SHEFFIELD FORGEMASTERS ENGINEERING LIMITED PO BOX 286BRIGHTSIDE LANE SHEFFIELD S9 2RW SHEFFIELD FORGEMASTERS ENGINEERING LIMITED 13.312 PO BOX 21CLOSE WORKSGATESHEAD, TYNE AND WEAR, NE8 3DX THE DAVY ROLL COMPANY 34.677

30 Yardımcı İşletmeler ve
Direkt CO2 Emisyonlarının Proseslere Dağılımı 2003 Yılı Yardımcı İşletmeler ve Atelyeler Bakım Baş Müdürlüğü Ton Demir Üretim Baş Ton Çelik Üretim Baş Ton Haddehaneler Baş Ton Erdemir 2003 Yılı Toplam Ton

31 Erdemir 2005 Yılı CO2 Hedefleri (Ton)
Kok Fabrikası Müdürlüğü Sinter Fabrikası Müdürlüğü Yüksek Fırınlar Müdürlüğü Çelikhane Müdürlüğü Sürekli Dökümler Müdürlüğü 34.087 I. Sıcak Haddehane Müdürlüğü 53.506 II. Sıcak Haddehane Müdürlüğü I. Soğuk Haddehane Müdürlüğü 19.081 II. Soğuk Haddehane Müdürlüğü 95.388 Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Refrakter Müdürlüğü 2.101 Mekanik ve Yardımcı Atölyeler Müdürlüğü 1.515 Diğer 1.996 Toplam

32 Yuvarlak mamül/tel/profil
1 Kg üretim Sıcak bobin ENTEGRE TESİS Yuvarlak mamül/tel/profil ELECTRİK ARK OCAĞI Emisyonlar 1,911 gr CO2 havaya 2.2 gr azot oksit havaya 1.5 gr partikül havaya 2.2 gr sülfür oksit havaya 0.3 gr klorit suya 0.05 gr azot suya 0.2 gr askıda katı madde suya gr CO2 havaya gr azotoksit havaya gr partikül havaya gr sülfüroksit havaya 0.287 gr klorit suya 0.05 gr azot suya 0.032 gr AKM suya 2 kg toplam atık 0.6 kg toplam atık

33 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

34 Yan Ürün kullanımının Artışı
Son 30 yıldır atıkların kullanılmasına yönelik zorlayıcı etkenler önem kazanmıştır. İç hurda ile beraber, demir çelik sanayii tüm yan ürün ve atıklarının %90’nını geri kazanmaktadır. Tüm entegre yan ürünlerin hacimsel olarak %54’ ünü yüksek fırın curufu teşkil etmektedir. Geri kalan atıklar çelik üretim curufu (%21), Ön işlemlerden kaynaklanan curuflar (%6), İnşaat ve fırın tuğlaları gibi refrakter malzemelerden (%7) oluşmaktadır. Toz ve gaz temizleme gibi işlemlerden oluşan çamur son 10 yıldır bir artış göstermekte olup toplamın %7’sini oluşturmaktadır. Diğer malzemeler toplam yan ürün ve atıkların %5’ni oluşturan sıcak skal ile soğuk skaldır.

35 Sonuç Çözüm Atık tipi Uygulama geliştirilebilir.
İnşaat mühendisliğinde özel beton yapımında kullanılmaktadır. Oksijen konverter curufu EAO curufu Teknoloji geliştirilebilir. Yeniden daha düşük kalitelerde değerlendirilmektedir. Kullanılmış refrakter Acil olarak çözüm gerekmektedir. ? İkinci metalurji çamurları Sinter fabrikasında sınırlı olarak kullanılmakta ve çoğunlukla araziye bırakılmaktadır. Döner fırın ve sinter fabrikasında işlenmektedir. Yağlı skal Yaygın pratik uygulama. Çimento sanayiinde kullanılmaktadır. Y.Fırın curufu Birçok demir çelik tesisinde kullanılmaktadır. Karıştırılarak briket veya pelet haline getirilerek y.fırın ve çelikhanede kullanılıyor. Oksijen konverter tozları ve Y.Fırın çamurları Yaygın pratik uygulama Sinter fabrikasında kullanılıyor YF tozları, Oksijen konverter çamurları,skal Araziye bırakma maliyetinin yüksek olması sebebiyle ekonomiye katılıyor Zn ve Pb çinko ergitme tesislerinde geri kazanılıyor. EAO Tozları Sonuç Çözüm Atık tipi

36 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

37 Dünya ticari çelik hurdası 260 milyon ton 1998 de
Kaynakların korunmasında çelik hurdası sürdürülebilir gelişmeyi destekler: Dünya ticari çelik hurdası 260 milyon ton de 330 milyon ton de 400 milyon ton da (tahmini) Çelik endüstrisinde her yıl 300 milyon ton çelik hurdası geri dönüşüm yapılarak: 475 milyon ton demir cevheri kullanılmamış olmakta, 160 milyon ton kömüre eşdeğer enerji tasarruf edilmekte, 470 milyon ton karbon dioksit emisyonu önlenmiş olmaktadır.

38 Demir cevheri rezervi Çelik hurdası rezervi
SÜRDÜRÜLEMEZ ÇELİK Doğadan demir cevheri, kömür Proses Doğaya hurda Fe2O3 Demir cevheri rezervi Çelik hurdası rezervi Kok, C Fe2O3, Fe Y.Fırın,Oksijen konverter(BOF) rotası SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK Doğadan hurda Hurda Resirkülasyon ünitesi Hurda toplama ve hazırlama Proses Doğaya hurda Doğadan demir cevheri Fe2O3, Fe Fe2O3 Make-up EAO Rotası

39 Hurda rezervi Dünya kümülatif toplam çelik üretimi
Mil. ton 16000 14000 Dünya kümülatif toplam çelik üretimi 12000 10000 Dünya kümülatif potansiyel hurda rezervi 8000 6000 Dünya kümülatif EAO çelik üretimi 4000 2000 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

40 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

41 Çevresel yönlendirme Geliştiriliyor
ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GELECEĞİ Sürdürülebilir çelik üretimi Çevresel yönlendirme Kilit kelime Temiz teknoloji Geliştiriliyor Toz Curuf Organik emisyon (dioxins) Geri dönüşüm ile enerji ve malzeme korunumu Sera gazları emisyonlarına çözüm EAO ile İnce slab döküm teknolojisi mükemmeliyeti heyecanlandırıyor Teknolojiler hazır İnce slab döküm Direk çelik üretim prosesi Çelik üretimin rüyası ticari Global çevresel konu Sürdürülebilir çelik üretimi

42 Çevresel performansın artırılması
Hava emisyonlarının kontrolü ve azaltılması Su emisyonlarının kontrolü ve önlenmesi Atık ve hurda geri dönüşümü Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması Kaynakların korunması temiz çelik üretim teknolojisi kullanımı Çevre yönetim sistemi ISO 14001 atmosfer su arazi Sürdürülebilirlik için doğayı ve çevreyi korumak ve olduğu gibi muhafaza etmek

43 Demir ve çelik kaynak yönetimi (kaynak ömürleri 0% büyüme için hesaplanmıştır)
Rezerv Tüketim Rezerv ömrü Demir cevheri 230 milyar ton 1 milyar. ton 230 sene Kömür (hard coal) 500 milyar. ton 700 milyon. ton 700 sene Petrol 1.200 milyar. varil milyon.varil 40 sene Temiz su m3 ? yenilenebilir Doğal gaz milyar m3 2.700 milyar. m3 56 sene Çelik hurda 14.milyar. ton 400 milyon-yıl Elektrik enerjisi milyar kwh

44 Tehlikeli atıkların konulması için land-fill sahalarının yapılması ve kullanılması.
Arazi ve toprak ıslah ve yeşillendirme çalışmaları, Kapalı devre resirkülasyon su tesislerinin yaygınlaştırılması. Bugüne kadar araziye bırakılmış atıkların ekonomik değer oluşturacak şekilde kullanılması. (kaynak yaratılması) Sivil toplum örgütleri, hükümet ve paydaşlarla ortak çalışmalar.

45 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

46 Demir çeliğin sürdürülebilirliği için ekonomik, çevresel ve sosyal kriterlerin stratejilere entegrasyonu. Ekonomik Çevresel Sosyal Yenilik, buluş Çevre Toplum Mamül geliştirilmesi,müşteri memnuniyeti En iyi pratik ve uygulamaların transferi Sektörün stratejik önceliklerinin tespiti ve geliştirilmesi Dış kaynaklı araştırmaların geliştirilmesi Çevrenin korunması Tüm tesislerde ISO sertifikası alınması Geri dönüşümün desteklenmesi KYOTO hedef ve kurallarının uygulanması Karbonsuz enerji (yenilenebilir) geliştirilmesi ve kullanılması Toplum Uluslar arası insiyatiflerie katılım ve prensiplerde ortak uygulama Sağlık ve emniyet yönünden işyerlerinin geliştirilmesi Toplu yönetim (yaygınlaştırılmış) Hissedarlarla açık iletişim İletişimin artırılması ve sürdürülebilirlik raporu yayınlanması

47 Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
IISI Bünyesindeki Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Investment in new processes and products Operating Income Return on Capital Employed (ROCE) Value added Greenhouse Gas Emissions Material efficiency Energy intensity Steel recycling Environmental management systems Employee training Lost time injury frequency rate Yatırım ve Ar-Ge Harcamaları Kaynak Getirisi Karlılık Oranı Katma Değer CO2 Emisyonu Malzeme Verimliliği Enerji Yoğunluğu Hurda Dönüş Oranı Çevre Yönetim Sistemi Eğitim Oranı Kaza Frekansı

48 Data quality indicator

49 DÜNYADA DEMİR ÇELİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYENİN DURUMU
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI (KYOTO PROTOKOLÜ ETKİLERİ) ATIKLARIN KULLANILMASI VE YENİDEN EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASI (KAYNAK YARATILMASI)-DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI HURDAYA DAYALI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HURDA KULLANIMININ ARTIRILMASI ÇEVRE VE DOĞADA YAPILAN TAHRİBATIN DÜZELTİLMESİ VE RESTORASYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK ÇALIŞMALARI (EKONOMİK, ÇEVRESEL, SOSYAL PERFORMANSIN ARTIRILMASI) TEKNOLOJİK GELİŞMELER (TEMİZ ÇELİK TEKNOLOJİSİ)

50 Entegre (Y.F) tesisler EAO lı tesisler GELECEĞİN TESİSLERİ SWOT
Yeni tesis yapılmamaktadır Yatırım maliyetleri çok yüksektir Çok büyük ölçekte rekabet edebilme şansları şu anda vardır Sera gazları ve emisyonlar nedeniyle çevresel tehdit var Rekabet edebilir ölçeğe sahiptirler Yassı mamül üretimi kaliteli pik ihtiyacı Yakın geçmişe kadar 20-50% DRI ile gelecek görülüyordu Yakın gelecek 30-50% sıcak madene ihtiyaç göstermektedir SWOT ANALİZİ GELECEĞİN TESİSLERİ Enerji ve malzeme kullanımında çok yüksek verimlilik Hammadde kullanımında geniş esneklik Yatırım maliyetleri düşük İşletme esnekliği Çelik veya çok düşük karbonlu demir üretebilme

51 Haddeleme,galvanizleme
Demir üretim Çelik üretim Nihai mamul Konvansiyonel Tekn. Alternatif Teknoloji y.Fırın pelet sinter kok Smelting Reduction Direct Elektrik Ark Ocağı BOF Döküm (değişik metodlar) Haddeleme,galvanizleme Hurda

52 Dünya demir çelik endüstrisinden istenenler
(Alternatif demir üretiminden istenenler) Yüksek kaliteli demir olacak Yatırım maliyeti düşük olacak İşletme masrafları düşük olacak Üretim hızı yüksek olacak Emisyonları azaltılmış olacak

53 Demir cevheri temel hammaddedir
Direct Reduction (katı) 600º º C Hidrokarbon gazları kullanılır: hidrojen, karbon monoksit, karbon dioksit, metan (doğal gaz) (veya carbon-bazlı “redükleyici” kömür gibi) Smelting Reduction (sıvı) >1535º C Metalurjik kok – tarihsel yüksek fırınlar Odunkömürü – “mini YF” (Brezilya) “Koksuz demir üretim” / “yeni smelting teknolojisi”

54 Blast Furnaces (coke-based) Coke-less Smelting Reduction
Direct Reduction Peak of Cycle Blast Furnaces (coke-based) Coke-less Smelting Reduction 50 yr. R&D 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050

55 Y.Fırın DRI SRT kriter kalite performans hammadde enerji çevre yüksek
düşük Değişik kalite ve spesifikasyon Yüksek kalite pelet ve parça cevher Pelet,toz ve parça cevher Kok,kömür Enerji yüksek Doğalgaz,kömür, Enerji düşük Doğalgaz, kömür, Enerji tüketim GJ/ton 17-18 GJ/ton 17-20 GJ/ton corex 11-15 GJ/ton 2.generat. Emisyon yüksek 1.7 tonCO2/steel Emisyon düşük CO2 çok düşük y.fırından 15-20% düşük

56 Y.Fırınlarda ne yapılmalı?
Geçirgenliği artıracak şekilde uniform malzeme boyutu Malzeme metalurjik özelliklerinin geliştirilmesi Otomasyon ve proses kontrol uygulanması İç hacmi artıracak şekilde daha iyi ve ince refrakter kalınlığı Metalik ilaveler (HBI) Hava sıcaklığı ve tepe basıncının artırılması Oksijen enjeksiyonu Fırın dizaynının geliştirilmesi Enerji geri kazanımlarının iyileştirilmesi PCI, doğal gaz (fiyatlar uygun olursa) enjeksiyonu Y.Fırın verimliliği ve üretkenliğinin artırılması Y.Fırın kampanya ömürlerinin artırılması Verimsiz kapasitelerin kaldırılması Yakıt miktarının azaltılması Üretim maliyetlerinin azaltılması

57 Gelecekte demir çelik endüstrisinin ajandası:
Sorumluluk ve sürdürülebilirliğin vizyonda yer alması ve bunun asıl işin içinde yer alarak değer yaratacak şekilde stratejilere konulması (EFQM), Risk yönetimi ve azaltılması (SWOT), En iyi pratiklerin takibi ve uygulanması (BAT), İzlemek,sonuçların kontrolü, analiz edilmesi,sistemlerin iyileştirilmesi (RADAR), Sürdürülebilir gelişmenin taahhüdü (IISI, GRI, WBCSD, ..., ) İklim ve doğanın korunması (UNFCCC), Hammadde kaynaklarının korunması, Çalışanların sağlığı ve emniyeti (UNDP action criteria, Global Compact,Agenda 21), Emisyonların azaltılması (KYOTO PROTOCOL) İşletme etkinliği (hükümet ve sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm) Doğa ve toplum üzerine olan etkiler (ISO 14001, Çevresel performans göstergesi kullanımı-ISO ), İletişim ve ilerleme raporu (Sürdürülebilirlik raporu,sürdürülebilirlik göstergeleri) Yeni Pazar, ürünler ve servis

58 DİKKAT ! Arcelor: Global Konsolidasyon Çelik Sektörünün Kısa Vadede Hedefi Olmalı Paris’te gerçekleştirilen “Çelikte Başarı Stratejileri” konulu konferansta konuşan Arcelor Başkanı Guy Dolle’nin, önümüzdeki 10 yıllık dönemde, dünya çelik endüstrisinin, 100 – 120 milyon ton arasında kapasiteye sahip 1 veya 2 çelik grubu ve milyon ton arasında kapasiteye sahip birkaç tane çelik grubu oluşturmayı hedeflemesi gerektiğini söylediği haber veriliyor. 450 milyon ton Çin gurubu 200 milyon ton 2 çelik gurubu ( m.ton) 200 milyon ton 4 çelik gurubu ( m.ton) 200 milyon ton diğerlerin toplamı (kapalı ekonomi) 1.000 milyon ton toplam dünya üretimi Şu anda dünyanın en büyük gurubu Mittal 70 milyon ton Erdemir gurubu 6,5 milyon ton

59 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME
EKONOMİK ÇEVRESEL REKABET DÜNYA ÇELİK ENDÜSTRİSİ KÜRESELLEŞME (Konsolidasyon) YENİDEN YAPILANMA STRATEGY SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME SÜREKLİ VAROLABİLME

60 Katılımınız için teşekkürler.


"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK GURUBU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları