Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S EYHAN SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU 8

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S EYHAN SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU 8"— Sunum transkripti:

1 S EYHAN SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU 8
S EYHAN SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ BİLGİ YARIŞMASI

2

3 1.SORU Homozigot koyu renk saçlı anne ile, açık renk saçlı babanın çocuklarının koyu renk saçlı olma ihtimali, yüzde kaçtır? (Koyu renk açık renge baskındır.) A) B) 75 C) D) 0

4

5 2.SORU A) Yalnız I C) II, III B) Yalnız II D) I,III
Canlıların kromozom sayılarını inceleyen Haluk yandaki tabloyu oluşturuyor. Yaptığı araştırmalara göre Haluk, I. Canlıların kromozom sayısı canlının vücut büyüklüğüne bağlıdır. II. Kromozom sayısı, bazı canlı türlerinde aynı olabilir. III. Bitkilerin kromozom sayıları hayvanlarınkinden azdır. yargılardan hangilerinin doğru olmadığını fark eder? A) Yalnız I C) II, III B) Yalnız II D) I,III

6

7 3.SORU Yandaki soy ağacında hangi bireyler arasında kalıtsal benzerlik en azdır? A) 3—4 B) 1—5 C) 5—6 D) 7—8

8 ADANA ATATÜRK’ÜN EVİ

9 4.SORU Yüksek yerlerde yetişen kısa boylu bir çiçek deniz kenarında yetiştirilmeye başlandığında boyunun uzamaya başladığı görülmüştür. Bunun nedeni hangi olaya bağlıdır? A) Mutasyon B) Adaptasyon C) İzolasyon D) Modifikasyon

10

11 Soru 5

12

13 Soru 6

14

15

16 Soru 7

17

18 Soru 8

19 Sağlıklı Büyüme Ve Gelişmemiz İçin Neler Önemlidir
Yeterli ve dengeli beslenme Temizlik Dinlenme Spor Serbest zaman etkinlikleri

20 Soru 9

21 Soru 10

22 Soru 11

23 Soru 12

24 Soru 13

25 Soru 14 X-1iyonu ile Y-2 iyonları arasında kurulan molekülün formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XY B) X2Y C) XY D) X2Y2

26 Soru 15 Şekildeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse sunucunun yaptığı açıklama bir bütünlük kazanır? A) Klonlanan B) Üretilen C) Çoğaltılan D) Keşfedilen

27 C ) Aynı anda iki geçmedikten sonra sorun olmaz.
Su köprülerinden gemiler geçerken gemilerin ağırlığı köprü ayaklarında nasıl bir etki yaratır? A ) Geminin kendi ağırlığı kadar bir alanda su yer değiştirdiği için geminin ağırlığını hesaplamaya gerek yoktur B ) Geminin ağırlığı, köprü ayaklarına etki ettiği için köprüyü yapan mühendisler bu gemi ağırlığını da dikkate almalıdır. C ) Aynı anda iki geçmedikten sonra sorun olmaz. D ) Gemilerin ağırlığını dikkate alırken içindeki yükleri de düşünmeliyiz.

28 Soru 16

29 Soru 17

30 SORU 18 Bir hücredeki kromozom sayısındaki değişmeler zamana bağlı olarak grafikteki gibi verilmiştir.Buna göre I,II,III ve IV bölgelerde hangi olaylar gerçekleşmiştir? I II III IV A) Mitoz Mayoz Döllenme Mitoz B) Mayoz Mitoz Döllenme Mayoz C) Mayoz Döllenme Mitoz Mayoz D) Mitoz Mitoz Mayoz Döllenme

31 Aşağıda verilenlerden hangisi tilkininkine benzer bir örnek değildir?
Soğuk bölgelerde yaşayan tilkilerin kulak ve burunları, sıcak bölgelerde yaşayanlara göre daha küçüktür. Küçük olmasının sebebi soğuktan daha az etkilenmektir. . Aşağıda verilenlerden hangisi tilkininkine benzer bir örnek değildir? A) Bukalemun ortama göre renk değiştirmesi B) Etle beslenen kartalın gagasının sivri,kıvrık olması C) Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması D) Düzenli olarak spor yapanların kaslarının gelişmesi

32 Soru 19 Alkol içinde bulunan X, Y ve Z cisimleri dengededir.
X, Y, Z cisimlerine etki eden kaldırma kuvvet­leri birbirine eşit olduğuna göre, cisimlerin hacim sıralaması nasıl olur? A) X >Y = Z B) Y > Z =X C) Z >X = Y D) X = Y = Z

33 Soru 20 Özdeş cisimlerden üç tanesi farklı şekillerde konulduklarında zemine yapılan basınçlar arasındaki ilişki nasıl olur? A) II=III>I B) I>II>III C) I=II=III D) I>II=III

34 Soru 21

35 Soru 22 Kertenkelenin kopan kuyruğunun tamamlanması için;
I. Mitoz bölünme ile gerçekleşmiştir. II. Rejenerasyon ile yenilenmedir. III. Rejenerasyon ile üremedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

36 Soru 23 . DNA zincirinde adeninin karşısında timin, guaninin karşısında sitozin bulunur. Adenin sayısı tinin sayısına, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir. Dört organik bazın toplamı nükleotid sayısını vermektedir. Adenin ile timin arasında iki, guanin ile sitozin arasında üç zayıf hidrojen bağı bulunur. Ayrıca bağ sayısı ne kadar çok ise DNA molekülünü parçalamak ta o kadar zordur. Buna göre; her birinde 20 nükleotid bulunan aşağıdaki DNA moleküllerinden hangisini parçalamak en zordur? A) 9 adenin bulunduranı B) 8 timin bulunduranı C) 7 guanin bulunduranı D) 6 sitozin bulunduranı

37 24.SORU Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile ilgili değildir?
A)“n” sayıda kromozoma sahip hücreler oluşur. B) Üreme ana hücrelerinin bölünmesiyle oluşur. C) Vucut hucrelerınde gorulmez. D) Birbirinin aynı özelliğe sahip dört yeni hücre oluşur.

38 SORU 25 Elektronların çekirdek çevresinde bulunabildikleri belirli bölgeler enerji düzeyi olarak bilinir. Çizelgedeki atomlardan hangileri aynı periyotta yer alır? A) K ve N B) M ve N C) K ve L D) L ve N


"S EYHAN SAKARYA İLKÖĞRETİM OKULU 8" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları