Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri."— Sunum transkripti:

1 Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri Çatışma Yönetimi-II Mustafa Kemal YALINKILIÇ İstanbul, 2015 1 1

2 İçindekiler  Çatışma stratejileri  Stratejileri oyunu  Çatışma yönetimi  Çatışma yönetimi tercihi  Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler  Çatışma yönetim taktikleri  Çatışma yönetimi pratiği  Değerlendirme 2

3 3  Zorlama “Köpek Balığı”  Geri Çekilme “Kaplumbağa”  Yapıcı “Ayı Tedy”  Uzlaşma “Tilki”  Problem Çözme “Baykuş” Çatışma stratejileri 3

4 4  Amaç odaklı  Zorlama  Kazan-kaybet müzakeresi  Güç kullanımı  Yarışmacı  Düşmanlık  Saldırganlık içerir  Kazanma ihtiyacı yüksektir  İlişki önemsenmediğinde  Değişim beklentisi çok zayıfsa  İvedilik söz konusu Zorlama (Köpek balığı) 4

5 5 Geri çekilme (Kaplumbağa)  Kaçınma ve geri çekilme  En büyük kayıp çözümsüzlük  Çatışmadan korunmak için kabuğuna çekilme  Eğer amaçlar ve başkalarıyla ilişkileri korumak önemli değilse  Olumsuz durumlarda seçenek yoksa sakin olmak ve çekilmek  Duyguları kontrol etmek 5

6 6 Yapıcı (Ayı Tedy)  Kolaylaştırıcı, yapıcı  İlişki odaklı  Fedakar  Bir karar verme gereği zorunlu  Kaybetmek ilişkide kalmayı sağlıyorsa 6

7 7 Uzlaşma (Tilki)  Amaç ve ilişki odaklı  Amaçlarından vazgeçebilirler  Başkalarının da vazgeçmesini beklerler  Kazan-kaybet veya kaybet-kaybet  Kumar oynamak  Zaman baskısı yoksa  Basit çözüm veya anlaşma olamayacaksa 7

8 8 Problem çözme (Baykuş)  Amaç ve ilişkiye büyük önem verme  Kazan-kazan  Olumsuz duygular yaşanmaz  Fazla zaman ve enerji ister  Öğrenme ve gelişim talep ediliyorsa 8

9 9  Her biri uygulamada beceri ister  Tek yolla çözüm getirmeye zorlamayın  Birbirine ihtiyaç duyduğu gibi tek başına yeterli olabilir  Çözümünde bazen düzenleyici, bazen geri çekilen, bazen uzlaşan, bazen de problem çözen olmalı  Bilinçsiz strateji tercihi uyumsuzluğa yöneltir  Beş strateji de kendi arasında bağımsız  Biri diğerine göre daha yararlı olabilir  Kesin görülen stratejiler diğer stratejiler tarafından bozulabilir  Örn., Geri çekilen kovalanır veya çekilmeye izin verilmeyebilir: Güç kullanmak zorunluğu Çatışma stratejileri 9

10  Çözme çabası “güç”le karşılanırsa kazan-kaybet taktiği  Süre kısaysa problem çözme görüşmeleri bozulabilir  Çözüm veya kazan-kaybet müzakereleri gelecekteki ilişkilere bağlı  Kısa vadeli karlar/uzun vadeli zararlar dengesi İlişkinin önem düzeyi  Olay odağına kızgınlık veya birbirini etkileyen olaylar sözkonusu olduğundan ilişkiler Önemsizse: Vazgeçirme, kaçırmaya dönük güç kullanma davranışı ile sadece kazanmaya yönelim  Önemli ise: Karşı tarafın da amaçları önemsenir ve problem çözülür 10 Çatışma stratejileri 10

11 Tilki Uzlaştırıcı Risk al-zarlarını salla-şans dile Ayı TedyKaplumbağa DüzenleyiciGeri çekilme Çözüme kimin daha fazlaİstekleri ertele Ihtiyacı olduğuna kararProblem çözmeyi Ver/Verdir Ona insanca değer her iki tarafta isteyene Ver, Fırsat ver, Taviz ver kadar bekle Gülme-Alaya alma Özür dile sana çıkışı bulmana yardım eder Köpekbalığı Zorlayıcı Asla güç kullanma Baykuş Yüzleştirici Tartışma ile yüzleş, görüş İstekler için çözümler düşün Eğer bütün bunlar iyi gitmez ve işlemezse bir uzlaştırıcıdan yardım iste! 11 Strateji Oyunu 11

12 Grafik: Çatışma düzeyi 12 Çatışma yönetimi Zaman Çatışma derecesi T 12

13  Rasyonel yönetilir ve T düzeyinde tutulursa, olumlu (işlevsel) sonuçlanabilir (Grafik)  T’den sonra devam etmesine izin verilir ve yönetilmezse işlevsel sonuçlar vermez  T sınırından sonra, çatışma yönetimi anlayışına ihtiyaç duyar  T’den sonra çatışma yöntemleri ile sınırı geçen çatışma düzeyinin olumsuz etkileri önlenebilir  T’ye kadar çatışma bir tehlike değil, bir fırsattır “Kriz=Fırsat”! 13 Çatışma yönetimi 13

14 Çatışma yönetimi tercihi 14

15 Kaçınma  Görmezlikten gelme  Taraf olunmaz ve direkt müdahale edilmez  Çatışmanın taraflarca çözülebileceği durumlarda yararlı  Verimli olmasa da sıkça kullanılır  Kısa dönemde geçici bir yöntem  Uzun dönemde çözümsüzlük  Konusunun önemli olmadığı durumlarda etkili  Çatışmadan uzak durma, geri çekilme ve çatışma nedenini baskı altında tutarak açığa vurmama 15 Çatışma yönetimi tercihi 15

16 Problem Çözme  Çağdaş yöntem  Problemin üstüne gitme, yüzleşme  Tarafları yüz yüze getirerek uzlaşmacı katkısı ile açık ve ayrıntılı tartışma ortamı sağlama  Bilgi eksikliği ve İletişim problemli çatışmalarda etkili  Amacı: Haklı/haksız ayrımı değil, sorunu çözmek  Varsayımı: Tarafların paylaştıkları ortak noktalar olduğu  Çatışmada farklılıklar ön planda, ortak noktalar ihmal  Değer yargılarının çatışması ve karmaşık sorunlarda daha az başarılı 16 Çatışma yönetimi tercihi 16

17 Üstün amaçlar saptama  Karşılıklı bağımlılık içinde olan tarafların vazgeçilmez ortak amaçları vardır-Vatan, millet, Sakarya/Ortak çıkar!  Hedefe ulaşmak tek başına güç ise  Ortak çaba gerektiğinde  Böyle amaçlar bulunduğunda etkili  Tarafların bu amaçlara inanması şarttır  Bu nedenle “inandırma yöntemi” de denir  Çatışma sebebi amaçlarda ise etkili olması zor! 17 Çatışma yönetimi tercihi 17

18 Kaynakların arttırılması  Çatışma kaynakların yetersizliğinden çıkmışsa  Kaynaklar arttırıldığında neden ortadan kalkacak Örn. Bir müdür yardımcılığı için, çatışan taraflara üç müdür yardımcısı kadrosu oluşturarak her birine bu makamın sağlanması  Yöntemin uygulanabilirliliği kaynakla sınırlı 18 Çatışma yönetimi tercihi 18

19 Uzlaştırma  Açıkça kazanan ya da kaybeden yok  Taraflar pazarlığa girerek çatışmayı çözmeye çalışır  Bir orta nokta aranır, Örn.Toplu sözleşmeler  Çatışmanın çözümü için kaçınmaya benzer sonuçlar verir 19 Çatışma yönetimi tercihi 19

20 Güç ve yetki kullanma  Eski fakat etkisi tartışılır bir yöntem  “Hakim güç” yetkisini kullanarak çatışmayı ortadan kaldırır  “Burada güç benim” yaklaşımı  Etkisi kısa dönemli  Karar sadece bir tarafın lehine olabilir  Sonuç taraflar arasında anlaşma sağlamayabilir  İki tarafça da kabul edilir, Zor oyunu bozar!  Sıkça uygulanması yenilikçiliği azaltır  Çatışmayı çözmez, erteler 20 Çatışma yönetimi tercihi 20

21 Politik yaklaşım  Taraflara kaybetme durumunda destek sözü verilir  Tarafların önerisine yer vererek sorunu çözmeye çalışır (Lozan Konferansı)  Takas, pazarlık ve uzlaşma başlıca politik yaklaşımlardandır (Sırbistan/Bosna Ant.)  Çözümden çok tarafların tatmini  Kullanılmaya elverişli, ancak kalıcı değil 21 Çatışma yönetimi tercihi 21

22 Hakeme başvurma  Taraflar kendi aralarında anlaşamıyorsa  Tarafsızlığına güvenilen birinin hakemliği Yapısal reform  Formal yapı düzenlemeleri ile ilişkileri değiştirme Davranış değiştirme  Eğitim  Kapasite geliştirme  Yeni yaklaşım benimsetme “duyarlılık eğitimi” 22 Çatışma yönetimi tercihi 22

23 Yumuşatma  Ortak çıkarların vurgulanması ve ön plana çıkarılması  Farklılıkların öneminin azımsanması  Durumu olduğundan daha iyi gösterme  Çatışmanın kaynaklarına inmeme, esas nedenleri ele almama  Kısa vadelidir  Çatışma yerine işbirliğinin yararları üzerinde durulur: “Biz bir aile gibiyiz yaklaşımı” 23 Çatışma yönetimi tercihi 23

24 Taviz verme  Tekniğin esası farklılıkların paylaşılmasıdır  Taraflar, kendi amaçlarından fedakarlık yaparak ortada bir yerde buluşurlar  Çatışmanın kesin galibi veya mağlubu yoktur  Tarafların taviz oranı, nisbi güçlerine bağlı 24 Çatışma yönetimi tercihi 24

25 Pazarlık  Müşterek amaç üzerindeki anlaşmazlıklar sabit olarak alınır ve uzlaşma aranır  Açık ya da fiziki çatışmaların kabul edilmiyorsa  Çatışmanın mutlaka çözülmesi gerekiyorsa  Karşılıklı önerilerde bulunulur  Karşı tarafı nispeten uzlaşabilir bir konuma getirmek için kendi taleplerinden kısmen vazgeçme  Fırsat yaklaşımlı yönetmek gerektiği durumlarda  Pazarlık edilemez değerlerde yetersizdir 25 Çatışma yönetimi tercihi 25

26 Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler Buldog  Saldırgan, katı, kavgaya meyilli, gol atma derdinde, uyarmadan saldırıya geçebilir  Kemirmeleri için bir kemik verin  Söyledikleri ile söyleme şeklini birbirinden ayırın  Soğukkanlı davranın 26

27 At  Her şeyi kitabına göre yaparlar  Zekidir ama her zaman tökezleyebilir  Onları suya götürün  Yapmaları için bir şeyler verin  Yeniden tekrarlayarak ve özetleyerek görüşlerinden faydalanın 27 Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler 27

28 Tilki  Üç kâğıtçı, toplantının altını oyar  Çok fazla dedikodu yapar  Potansiyel bir sabotajcı  Görüşlerini netleştirmeye zorlayın  Gizli gündemlerini ortaya çıkarın  Buldogları üzerlerine salın 28 Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler 28

29 Maymun  Çok bilmiş, her konuda uzman, çaktırmadan dedikodu yapar  Daldan dala atlar  Her şeye gönüllü olarak balıklama dalar  Prosedürü kontrol edin  Kapalı sorular sorun  Yapmaları için onlara zor bir iş verin. 29 Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler 29

30 Kirpi  Dikenli, devamlı mızmızlanır  Herkesi küçümser, muhtemelen bir kaç kez ezilmiştir  Şüpheci, yardımı sevmez, işleri karıştırma eğilimi vardır  Onları gıdıklayın  Uzmanlık alanlarına saygı gösterin  Yardım etmelerini isteyin  Sorumluluk vererek onlara belli bir statü kazandırın (ve tabii ki bir bardak sıcak süt) 30 Sorunlu yaklaşımlar ve önlemler 30

31 Etkili dinleme  Anlamak için dinleme  En önemli tekniklerindendir  Etkili dinlemede içerik, anlam ve duygular da dinlenir  Doğru ve uygun bir cevap verilmeden, karşı tarafın anlaşılması ve çatışmanın kabul edilmesi gerekir  “Anlama” ve “kabul etme” ayrı şeyler  Anlama: Durumun ardındaki hisleri ve içeriği algılama + Karşı tarafa duyulduğunu ve anlaşıldığını hissettirme 31 Çatışma yönetim taktikleri 31

32 32 Çatışma yönetim taktikleri INOUT Ben/Biz böyle düşünüyorum/uz“Sen” ile başlayan ifadeler Ben/Biz böyle hissediyorum/uzSenin bildiklerin Ben/Bizim nedenlerim/izSenin nedenlerin Kişileri problemlerden ayrıştırma Kişiler problemdir İnsanlara ön yargısız, olaylara araştırıcı yaklaşma İnsanlara ön yargılı, olayları hemen kabullenme Yeniden ifade fırsatı vermeSöylenen neyse odur Karşı tarafın yardımını istiyormuş gibi gözükme Karşı tarafın yardımına ihtiyaç yok Çatışmadaki pozisyonlara değil, nedenlere odaklanma Çatışmada pozisyona odaklanma, nedenler önemsiz Düşünce ve nedenlerini paylaşma Düşüncelerini ve sebeplerini kendine saklamak 32

33 Çözüm dili  “…bu fikre karşı çıkıyorum…” demek yerine, “…ben olaya farklı bir açıdan bakıyorum…” diyebilmek  Karşı tarafı anlamak: sözünü kesmeden ve itiraz etmeden açıklaması  “Anladım” yerine, karşı tarafa “söyledikleriniz anlaşıldı” mesajını vermek için bir soru veya cümle ile ifade etmek “galiba....... söylendi, değil mi?”  Cümle karşı tarafın pozisyonunu ve ihtiyaçlarını yansıtana kadar açılabilir  Karşı tarafın dinlemesini bekle ve görüş açıkla  İki taraf da kaygılarını ortaya koyduktan sonra çözüme odaklanma 33 Çatışma yönetim taktikleri 33

34 Duyguları Kontrol Altında Tutma  Kendi ve diğerlerinin duygularını kontrol etmek  Çatışmaya odaklanıldığı ve herhangi birine ve varlığa yöneltilmediği sürece duyguları açığa vurmak yardımcı olabilir  Duyguları açığa vurmak kişisel veya fiziksel tepki şeklinde olmamalı  Çatışma sırasında kişilerin duyguları hareketlerine hükmetmeye başlarsa, tartışmaya bir an önce ara verilmeli  Aradan sonra asıl problem üzerine yeniden odaklanma sağlanmalı 34 Çatışma yönetim taktikleri 34

35 Pozisyon Yerine Nedenlere Odaklanmak  Nedenler ve pozisyonlar arasındaki farkın bilincinde olmak, ortaya çıkarmak  Pozisyon, çatışmada bulunduğumuz yer ve verilen karardır  Pozisyona karar vermeyi nedenler sağlar  Nedenler pozisyonları doğurur  Her neden için, farklı bakış açılarında, farklı pozisyonlar almak mümkündür  Çatışmanın tarafı en açık, en belirgin pozisyonu alır  Pozisyonların ardındaki nedenlere göre, taraflara uygun alternatif pozisyonlar bulunur 35 Çatışma çözme taktikleri 35

36 Yeniden İfade Etme Fırsatı Vermek  Çatışmayı ele almada kullanılan en güçlü araçlardandır  İfade veya yargıyı yeniden yorumlamaktır  Yargısız infaz! Paslaşma  Çatışmaya giren kişilerin, birbirlerine “pas vermesi”  Karşı taraftakini konuşturmak, olaya bulaştırmak için, “ne yapmamı önerirsin?”  “Nasıl yapalım”  “Sen bu konuda ne düşünüyorsun” vb sorular sorma 36 Çatışma çözme taktikleri 36

37 Buzdolabı Kullanma  “Buzdolabı” çatışma süresince tarafların mevcut problem üzerine odaklanabilme aracı  Tartışma konularını ilerideki bir tarihte ele alınmak için sanal olarak “buzdolabına” koyma Hata: Sorunun “kendisi”ni dondurma  Mevcut problemlerin daha da büyümesi tehlikesi  Buzdolabına neyin konulduğunun kontrol edilmesi 37 Çatışma çözme taktikleri 37

38 Üçüncü Bir Tarafın Katılımı  Taraflarca tarafsızlığı kabul edilen üçüncü bir tarafın katılımı  Örn. işveren ile işgören anlaşmazlığı, işgören işveren tarafından tehdit edilmişse, işgören işvereni ile olan problemini birebir çözmek istemeyebilir 38 Çatışma çözme taktikleri 38

39 Uzlaştırıcı-Ombudsman  Uzlaştırıcı için herkes ve her şey eşittir  Sistem içinden görevlendirilmiş bir kişi problemin bir parçası olabilir  Taraf tutabilir veya taraflar gizli tutulması gereken bilgileri paylaşmaya gönülsüzdür  Sürece dahil edilecek dış uzlaştırıcının başarılı olma olasılığı yüksektir  Uzlaştırıcı, sorunu gizlilik içinde ele almalı  Süreç başlamadan taraflara “gizlilik kuralı” hk bilgi 39 Çatışma çözme taktikleri 39

40 Uzlaştırıcı-Ombudsman  Dışarıya sızan bilgi-tarafların zarar görmesi  Gizlilikten şüphe duyan konuşmakta tereddüt eder  “Uzlaştırıcılı çatışma yönetimi” uzlaştırıcının;  Dürüstlüğü  Tarafsızlığı  Kabiliyetine güven varsa başarıya ulaşır  Karşılıklı saygı ve tarafların birbirlerine karşı davranışları başarıyı etkiler  Taraflar uzlaşamazlarsa, uzlaştırıcı için hassas bir durum ortaya çıkar 40 Çatışma çözme taktikleri 40

41 Uzlaştırıcı-Ombudsman  Süreç başarısızlıkla sonuçlanırsa uzlaştırıcı, “hakem” olarak görevini sürdürebilir  Bu durumda; her iki tarafın ihtiyaçlarının da karşılanması yerine, bir tarafın lehine karar verilir.  Bilgin Kral Solomon’un hakemliği: İki anne örneği “bebeği ikiye bölmek”  Tarafların aynı anda ve eşit olarak memnun edilmesi uzlaşma süreçlerini başarısız kılabilir  Başarısızlık halinde “adil” olmalı, karar haklı taraf lehine! 41 Çatışma çözme taktikleri 41

42 Uzlaştırıcı-Ombudsman  Vatandaş ile kamu kurumları arasında arabuluculuk, hakemlik yapan kişi  Haksız uygulamalara karşı vatandaşları korumak ve haklarını aramak  Yürütmeden bağımsız  Yargı ve idare üzerinde herhangi bir denetim yetkisi yok  Çatışmaları araştırarak, çözüm yolları önerir ve gerekirse çözüm için yargı yoluna başvurabilir 42 Çatışma çözme taktikleri 42

43 1. AŞAMA  Durumu kontrol altına alın  NİÇİN ÇATIŞMA?  NELERE ODAKLANILIYOR?  ÇATIŞMA GEREKÇELERİNİN OBJEKTİF HAKLILIK ANALİZİ?  MEVUZAT?  Taraflar sağlıklı düşünemeyecek kadar kızgın ise ve duygularını kontrol edemiyorsa uzlaşma sağlanamaz:  ERTELEYİN! Çatışma yönetimi pratiği 43

44 ÇATIŞMA NEDENLERİ  Haksız engelleme  Düşünme biçimi çarpıklığı  Abartma  Etiketleme-Kategorize etme  Zorunluluk yükleme  Zihin okuma Çatışma yönetimi pratiği 44

45 ÇATIŞMA YÖNETİMİ  Farkına varılması  Uyarımın anında kontrol edilmesi  Alternatif varsayımların belirlenmesi  Nedenlerin tanılanması  Çatışma yöneticisinin kendini güçlendirmesi  Yapıcı yaklaşımla hareket Çatışma yönetimi pratiği 45

46 Nelere dikkat etmeli?  Varsayımları gözden geçirmek  Açık ve net olmak  Tutarlı olmak  Çatışmanın sorumluluğunu kabul etmek  Karşı tarafı kızdırmaktan kaçınmak Çatışma yönetim aşamaları 46

47 Nelere dikkat etmeli?  Fevri davranmaktan kaçınmak  Haklılık ve üstünlük duygusuna kapılmamak  Duyarlı olmak  Kızgınlığı boşaltacak ifadelere izin vermek  Pozitif duyguları ifade etmek  Çözümü ve başarıyı birlikte kutlamak 47 Çatışma yönetim aşamaları

48 İnsan/Problem Ayrıştırma  Çatışmada  Sorunun içeriği  Çatışmaya dahil olan tarafların birbiriyle ilişkileri farklıdır  Bazen kişiler ve problemler birbirine karıştırılır  Kişileri problemlerden ayrıştırmak, ancak duyguları kontrol etmek ve doğru iletişimi sağlamakla mümkün 48 Çatışma yönetim aşamaları 48

49 2. AŞAMA  Karşı tarafa yaklaşmadan önce empati yap!  Çatışma tarafları nasıl etkilemektedir?  Çatışmada taraflar için çıkarlar ve değerler nelerdir?  Taraflardan her birinin diğerine ilişkin önyargıları ve varsayımları nelerdir?  Söz konusu çatışmayı yönetmede ya da çözümlemede en iyi yaklaşım nedir?  İşbirliği yapılacaksa, bunu başlatmak için en uygun yer ve zaman nedir? Çatışma yönetim aşamaları 49

50 3. AŞAMA  Olumlu bir hava oluştur  Karşı tarafı uzlaşmaya- konuşmaya davet et  İyi niyetli olduğunuzu göster  Karşı tarafı dikkate aldığınızı ve önem verdiğinizi göster Çatışma yönetim aşamaları 50

51 4. AŞAMA  Temel kurallara dikkat edin  Karşı tarafı dikkatle dinleyin ve sözünü kesmeyin  Durumu iyileştirmek için çalışın  Sakinliğinizi koruyun Çatışma yönetim aşamaları 51

52 5. AŞAMA  Problemi tartışarak tanımlayın  Taraflar için önemli olan hususları ortaya koyun ve duyguları paylaşın  Etkili konuşma ve dinleme tekniklerini kullanın  İhtiyaçları ve çıkarları belirleyin  Gerekiyorsa değerleri, varsayımları ve kaygıları paylaşın  Ortaya çıkan yeni algı ve anlayışı gözden geçirin Çatışma yönetim aşamaları 52

53 6. AŞAMA  Olası çözümler için beyin fırtınası yapın  Tarafların ihtiyaç ve çıkarlarının tatmin olabilmesi için düşünceleri açıkça ortaya koyun  Bu aşamada düşünceleri eleştirmemek ve yargılamamak  Düşüncelere açık olmak  "Sen" yerine "biz" kullanmaya özen göstermek Çatışma yönetim aşamaları 53

54 7. AŞAMA  Olası çözümleri değerlendirin ve uygun çözümleri belirleyin  Çözümlerin nitelikleri:  Her iki taraf için de kabul edilebilir  Gerçekçi ve gerçekleştirilebilir  Belirgin ve dengeli olmalıdır  Çözümler her iki taraf için de önemli ana hususları içermelidir Çatışma yönetim aşamaları 54

55 8. AŞAMA  Çözümlerin işlerliğini izleyin  Belirli bir süre sonra çözümlerin işleyip işlemediğini kontrol edin  İşlemiyorsa, yukarıdaki basamakları tekrarlayarak çözümleri yeniden gözden geçirin  Katılımcı ve paylaşımcı olun… Çatışma yönetim aşamaları 55

56 Teşekkürler.. Prof. Dr. M. Kemal YALINKILIÇ mkemal06@yandex.com Kaynaklar: 1. ŞİRİN, H. Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. EYTEP ABD 2. ATIKER, M. Konya Tic. Odası Raporu, 35/35 3. EGM, Çatışma Yönetimi Raporu, 2014 4. MEB ilgili yayınlar 56 Değerlendirme 56


"Modül 4: Mavi Belge (Blueprint) ilişkili Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Eğitim Becerileri, Sınır Aşan Su Konuları, Halkın Katılımı, Müzakere Becerileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları