Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Miras ortaklığı Mirasın geçmesiyle birlikte mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Soru: Miras ortaklığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Miras ortaklığı Mirasın geçmesiyle birlikte mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Soru: Miras ortaklığı."— Sunum transkripti:

1

2 Miras ortaklığı Mirasın geçmesiyle birlikte mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Soru: Miras ortaklığı nedir? Mal ortaklığından farkı nedir? Özellikleri: Kanundan doğar Elbirliği mülkiyeti Tüzel kişiliği yoktur. Geçicidir

3 Hükümleri: Tereke üzerinde elbirliği ile hak sahibi olduklarından bütünsel, bölünmez olarak hak sahiplerine aittir. Terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi bir mirasçıya verilebilir. Ortaklı söz konusu olduğu için pay yoktur…

4 Elbirliği ile hareket kuralını bazı istisnaları:
temsilci tayin etmesini isteme Yeni kanunda eski kanunda olmayan yeni bir düzenleme; MK m.640/IV Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. Acil durumlarda mirasçının harekete geçebilmesi Tek taraflı olarak terekede yer alan bir talep hakkından vazgeçebilir. Mirasçılardan biri ve ya bir kısmın diğer mirasçılara karşı dava açması

5 Mirasçıların davalı olması
Kural: terekeyi ilgilendiren hususlarda 3. kişiler bütün mirasçılara karşı dava açmak zorundadırlar. Eğer dava konusu 3. kişinin alacak hakkıysa, dilediği mirasçı/lara karşı açabilir. Soru: Vasiyet alacaklısı davanı kime karşı dava açabilir.

6 Tereke borçlarından sorumluluk
Müteselsil sorumluluk kuralı ve sınırları BK m hükümleri uygulanır, mirasçılar tereke borçlarının tamamından malvarlıkları ile sorumludurlar. Soru: Kanunda mirasbırakanın borçlarından değil de, tereke borçlarından bahsetmesinin anlamı nedir? MK m. 641/II ve m. 507 Sonradan doğan borçlarla bağlı da müteselsil sorumluluk kuralı uygulanır Soru: mirasbırakanın kaldığı evin kira borcu sadece onunla oturan mirasçılardan talep edilebilir mi? Soru: tereke alacaklısı aynı zamanda bir mirasçı olursa müteselsil borçluluk uygulanır mı?

7 Paylaştıma tamamlamasından sonraki durum
Mirasçılar, bölünmesine veya nakline alacaklı tarafından açık veya örtülü olarak rıza gösterilmemiş olan tereke borçlarından dolayı, paylaşmadan sonra da bütün malvarlıklarıyla müteselsilen sorumludurlar. Paylaşmanın gerçekleştiği tarihin veya daha sonra yerine getirilecek borçlarda muacceliyet tarihinin üzerinden beş yıl geçmekle teselsül sona erer.

8 Tereke borcunu ödeyen mirasçının durumu
Kural: tereke borcunu veya üzerine aldığı miktardan fazlasını ödeyen mirasçı, diğer mirasçılara rücu edebilir. Paylaşma sözleşmesinde ve ya ölüme bağlı tasarrufla borun ödenmesi mirasçıya yükletilmiş olabilir. Rücu hakkı, ilk önce, ödenmiş olan borcu paylaşma sözleşmesiyle üstlenmiş bulunan mirasçıya karşı kullanılır. Soru: Muaccel olmayan borcu ödeyen mirasçı rücu hakkını kullanabilir mi? Mirasçılardan her biri, tereke borçlarının paylaşmadan önce ödenmesini veya güvenceye bağlanmasını isteyebilir

9 Mirasçıların hak ve yetkileri
Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Mirasçılardan her biri, terekedeki hakların korunmasını isteyebilir. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. (MK m. 640/III) Koruma için zorunlu olan hallerde her mirasçı tek başına hareket edebilir. Kazanırsa mirasçılar faydalanır, kaybederse bu mirasçıları olumsuz etkilemez Bir mirasçı ödemeden aciz hâlinde ise, mirasın açılması üzerine diğer mirasçılar, haklarının korunması için gerekli önlemlerin gecikmeksizin  alınmasını sulh mahkemesinden isteyebilirler

10 Miras ortaklığına temsilci atanması
Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir. Hakim resen veya miras alacaklıların talebi üzerine temsilci atayamaz. Temsilcinin yetkisi terek işleri ile sınırlıdır. Temel görevi terekenin idaresi ve korunmasıdır. Soru: Sulh hakimi taleb ile bağlıdır mı? Talep üzerine karar vermek zorundadır mı?

11 Miras ortaklığının sona ermesi
Mirasın tamamen paylaşılması Elbirliği ortaklığın paylı mülkiyete dönüşmesi Elbirliği ortaklığının başka ortaklığa dönüşmesi


"Miras ortaklığı Mirasın geçmesiyle birlikte mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Soru: Miras ortaklığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları