Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cihad AYDIN1. AĞIRLIK BİR KUVVETTİR Neler Ö ğ renece ğ iz? DDünya’daki kütle çekim kuvvetinin varlı ğ ını YYerçekimi kuvvetinin yönünü KKütleye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cihad AYDIN1. AĞIRLIK BİR KUVVETTİR Neler Ö ğ renece ğ iz? DDünya’daki kütle çekim kuvvetinin varlı ğ ını YYerçekimi kuvvetinin yönünü KKütleye."— Sunum transkripti:

1 Cihad AYDIN1

2 AĞIRLIK BİR KUVVETTİR Neler Ö ğ renece ğ iz? DDünya’daki kütle çekim kuvvetinin varlı ğ ını YYerçekimi kuvvetinin yönünü KKütleye etki eden yerçekimi kuvvetinin a ğ ırlık oldu ğ unu BBir kuvvet olan a ğ ırlı ğ ın dinamometere ile ölçülmesini BBir kütlenin farklı gezegenlerde a ğ ırlı ğ ının farklı olaca ğ ını KKütle ile a ğ ırlı ğ ın farkını ö ğ renece ğ iz. Anahtar Kavramlar AA ğırlık KK ütle çekim kuvveti 2

3 Cihad AYDIN Ekrandaki kız nasıl marketten havada alışveriş ediyor? 3

4 4

5 Dükkanda alışveriş yapan kişiler ne yapmaktalar? 5

6 Atılan bu top birkaç saniye sonra niçin yere düşüyor? 6

7 YERÇEKİMİ OLMASAYDI NE GÜZEL OLURDU RAHATCA YÜRÜRDÜM 7

8 Uzayda bonibon şekerlerini yemek hiç de kolay değil 8

9 Cihad AYDIN Yer çekimi kuvveti olmasaydı kalemler sırada durmazdı. Bisikletler havada uçardı. Yolda yürümez, havada süzülürdük. Bu adam ne yapıyor? Yer çekimine meydan mı okuyor? 9

10 Cihad AYDIN Yer çekimi kuvvetinin varlığını Isaac Newton tarafından keşfedilmiştir. Kitap okurken başına elma düşen Newton bu durumunun neden düştüğünü irdelemiş, kendi adıyla Newton Kanunlarını bulmuştur. 10

11 Cihad AYDIN Yer çekimi dünyadaki bir kütle çekim kuvvetidir. Her gök cismi kütle çekim kuvvetine sahiptir. 11

12 Cihad AYDIN Nasıl ki dünyamızın yer çekimi kuvveti varsa, Ay’ın, Uranüs’ün, Mars’ın ve diğer milyonlarca gök cisminin kendi kütle çekim kuvvetleri vardır. 12

13 Cihad AYDIN Her gök cisminin kütle çekim kuvveti büyüklüğüne göre değişir. Daha büyük kütleli gök cisimlerinin çekim kuvveti daha fazladır. EN ÇOK 13

14 Cihad AYDIN14

15 Cihad AYDIN Ay kütle olarak Dünya’mızdan küçük olduğu için Ay’ın sahip olduğu kütle çekim kuvveti de küçüktür. 15

16 Cihad AYDIN Galaksideki diğer gök cisimleri de sahip oldukları kütlenin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak daha büyük kütle çekim kuvvetine sahiptir. 16

17 Cihad AYDIN Kütle çekim kuvvetini hayatımızın içersinde ağırlık olarak gözlemliyor olsak da bu doğru değildir. Kütle ve ağırlık kavramları birbirinden farklıdır. Gelin bu farkı izleyip anlamaya çalışalım. 17

18 Cihad AYDIN 5 kg Kütle cisimdeki madde miktarıdır. Yani farklı gezegenlere gitsek bile bir cismin kütlesi değişmez. 18

19 Cihad AYDIN Ağırlık ise cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Çekim kuvvetine bağlı olduğu için aynı cismin ağırlığı farklı gezegenlerde değişiktir. 18,5 N116,5 N55 N50 N 8,5 N 19

20 Cihad AYDIN Bir insanın kütlesi ayda değişmez ancak ağırlık farklı ölçülür. AY 20

21 Cihad AYDIN YERİN (DÜNYA’NIN) ÇEKİM KUVVETİ HER ZAMAN YERİN MERKEZİNE DOĞRUDUR YERÇEKİMİ KUVVETİ KUTUPLARDA EN BÜYÜKTÜR. YERİN MERKEZİNE DOĞRU VE DÜNYA’DAN UZAKLAŞTIKÇA AZALIR. Azalır 21

22 Cihad AYDIN Yerkürenin cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine yerçekimi kuvveti denir. Yerçekimi kuvveti daima yerkürenin merkezine doğrudur. Bütün cisimler birbirlerine az da olsa çekim kuvveti uygularlar. Bu çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. 22

23 Cihad AYDIN Yer çekimi kuvveti dünyamızın farklı noktalarında farklılık gösterir. Dünya üzerinde 50 N ağırlığındaki bir kutu, 5000 km yükseklikte 17 N ağırlığında, 10000 km yükseklikte 9 N ağırlığında ölçülür. 5000 km 10000 km 23

24 Cihad AYDIN Gök cisimlerinin çekim kuvveti her zaman merkeze doğrudur. Dünyamızdaki yer çekimi kuvveti de sürekli bizi dünyanın merkezine doğru çeker. 24

25 Cihad AYDIN Bu nedenle dünyanın neresinde olursak olalım uzay boşluğuna düşmeyiz 25

26 Cihad AYDIN Resimdeki gezegenlerden sizce hangisinin kütle çekim kuvveti en büyüktür? Elbette kütlesi en büyük olandır. 26

27 Cihad AYDIN KÜTLE VE AĞIRLIK Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık, cismin bulunduğu yerdeki çekim kuvvetine bağlıdır.Ağırlık dinamometre ile ölçülür. “G” ile gösterilir. Kütle, maddenin değişmeyen bir özelliğidir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. “m” ile gösterilir. Bir cismin ağırlığını bulmak için kütle ile yerçekimi çarpılır. G=m.g 27

28 Cihad AYDIN Madde miktarıdır. KütleAğırlık Maddeye etki eden yerçekimi kuvvetidir. Eşit kollu terazi ile ölçülür.Dinamometre ile ölçülür. Birimi gram ya da kg dır. Birimi newtondur. Her yerde aynıdır, değişmez. Bulunduğu gezegene göre değişir. 28

29 Cihad AYDIN Gök cismi 1 kg’lık cisme uygulanan yaklaşık çekim kuvveti Güneş247 N Merkür3,7 N Venüs8,9 N Dünya10 N Ay1,7 N Mars3,8 N Jupiter23,3 N Satürn9,2 N Uranüs8,6 N Neptün11 N 29

30 Cihad AYDIN KÜTLE g =9,8 N/Kğ AĞIRLIK 30

31 Cihad AYDIN 3T T X Y Birbirine bağlı X, Y cisimleri şekildeki gibi dengedeyken X cismini taşıyan ipteki gerilme kuvveti, Y cismini taşıyan iptekinin üç katıdır. X ciminin ağırlığı 20 N olduğuna göre; Y cisminin ağırlığı kaç N dur? SORU=1 A)10B)20 C)30D)60 31

32 Cihad AYDIN X Y Z T1T1 T3T3 T2T2 10 N 30 N 20 N SORU=2 Ağırlıkları sırsıyla 10 N, 20 N ve 30 N olan X, Y, Z cisimlerini taşıyan iplerdeki gerilme kuvvetleri T 1, T 2, T 3 olmaktadır. Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? I. T 1 = 60 N II. T 2 = 30 N III. T 1 = T 2 + T 3 D) I, II ve III A) Yalnız I C) II ve III B) I ve II 32

33 Cihad AYDIN Öğretmen, “kuvvet” konusu ile ilgili yukarıdaki kavram haritasını, numaralandırılmış kısımlarını boş bırakarak tahtaya çiziyor. 1, 2 ve 3 kutucuklarına yazılacak kavramlar nelerdir? SORU=3 1 2 3 AĞIRLIK NEWTON BÜYÜKLÜK 33

34 Cihad AYDIN SORU=4 Ağırlık ile ilgili bilgi veren öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Ağırlık bir kuvvettir. Bir cismin ağırlığı eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık, cisimlerin bulunduğu yere göre değişir. Ağırlık birimi Newton’dur. A) D) C) B) 34

35 Cihad AYDIN Kuvvet eşit kollu terazi ile ölçülür. Cisim sabit süratle gidiyorsa dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Zıt kuvvetlerin doğrultuları da zıttır. Hareket halindeki bir cisme hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlar. Bir ağacın dalından düşen limon dengelenmiş kuvvet etkisindedir. İki kuvvetin bileşkesi bu kuvvetlerin toplamından büyük farkından küçük olamaz. Doğru / Yanlış Y D Y D Y D 35

36 Cihad AYDIN YYerkürenin cisimlere uyguladığı ve yerin merkezine yönelik olan kuvvete kütle çekim kuvveti denir. BBir cisme uygulanan yerçekimi kuvvetine ağırlık denir. EEvimizde tartıldığımız baskül kütlemizi ölçmek için ayarlanmıştır. GGök cisminin büyüklüğü arttıkça cisme etki eden yerçekimi kuvveti de artar. DDeniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça bir cismin ağırlığı artar. D D D D Y 36

37 Cihad AYDIN 1)Kuvvet ……….. ve ……….. olarak tanımlanır. 2)Mıknatıs, …………………… kuvvet çeşididir. 3)İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete ……………… denir. 4)Kuzeye doğru hareket ederken doğuya dönen bir arabanın ………… ve ……….. değişmiştir. 5)Bileşke kuvvet bulunurken; doğrultuları ve yönleri aynı kuvvetlerde kuvvetler ………., farklı yönlü kuvvetlerde kuvvetler …………. Boşluk Doldurma itmeçekme temas gerektirmeyen bileşke kuvvet doğrultusuyönü toplanır çıkarılır 37


"Cihad AYDIN1. AĞIRLIK BİR KUVVETTİR Neler Ö ğ renece ğ iz? DDünya’daki kütle çekim kuvvetinin varlı ğ ını YYerçekimi kuvvetinin yönünü KKütleye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları