Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA (2015-2019) STRATEJİ NEDİR? STRATEJİK PLANLAMA (2015-2019)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA (2015-2019) STRATEJİ NEDİR? STRATEJİK PLANLAMA (2015-2019)"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA (2015-2019)
STRATEJİ NEDİR? STRATEJİK PLANLAMA ( )

2 TERİM ANLAMI Strateji kelimesin aslı Yunanca, "στρατηγία"—stratēgia kelimesinden gelir ve «komutanlık sanatı» anlamındadır.

3 TERİM ANLAMI Bu anlamda baktığımızda, savaştan önce askerlerin en uygun ve avantajlı bir şekilde konumlandırılması demektir.

4 STRATEJİ-TAKTİK FARKI!
Taktik kelimesinin aslı da Yunanca "τακτική" - taktikos kelimesinden gelir ve anlamı, savaş sırasında askerlerin yaptığı manevralardır.

5 STRATEJİ-TAKTİK FARKI!
Strateji savaş başlamadan önce yapılan uzun vadeli bir çalışma, taktik ise savaş sırasında hedefe varmak için yapılan hızlı ve kısa dönemli hareketlerdir.

6 STRATEJİ-TAKTİK FARKI!
Diğer bir deyişle, strateji, pozisyon almak, taktik de hızla uygulanan manevralardır.

7 KÜÇÜK BİR ÖRNEK… Diyelim ki mağazalarınız var ve düşünüp taşınıp ve hatta danışıp, mağazanıza gelen müşterilerle online ortamda etkileşime geçmenin pazarlama açısından doğru bir yol olduğuna kanaat getirdiniz. İşte bu, organizasyonunuzun geneli açısından stratejik bir karardır.

8 KÜÇÜK BİR ÖRNEK… Bu etkileşimi sağlamak için uygulama veya mobil site geliştirmek, mobil platformlar üzerinden erişim sağlamak veya buna benzer adımlar atmak ise hiç şüphesiz amacınıza erişmek için kullanacağınız taktiklerdir.

9 Strateji ve taktik arasındaki farkın neden bu kadar önemli olduğunu düşünenler olacaktır.

10 Strateji omuzların üstünde yapılır , taktik ise omuzların altında.
Strateji ve taktik arasındaki farkları yedi başlık altında sıraladık. Siz de her başlığın altındaki soruları kendinize sorarak gerçekten bir stratejiye sahip olup olmadığınızı, yoksa taktiklere mi saplanıp kaldığınızı test edebilirsiniz.

11 BİRİNCİ FARK HEDEFLER ARASINDA
Stratejiler organizasyonun genel amaçlarını belirler ve tüm kaynaklarını göz önüne alarak organize eder. Taktik ise bu genel amaçlara yönelik, belirlenmiş alt hedeflere ulaşmak ve görevleri yerine getirmek için ayrılmış kaynakları kullanır.

12 İKİNCİ FARK ROLLER ARASINDA
Stratejiyi belirleyenler organizasyonun tüm kaynaklarını belirleme ve etkileme gücüne sahiptir. Bu kişiler, bir arada çalışarak genel amaca hizmet eden pek çok taktiği nasıl kuracaklarına kafa yorarlar. Oysa taktikleri uygulayanlar kendi özel alanlarında kendilerine verilen hedefler doğrultusunda yine kendilerine ayrılan kaynakları kullanarak manevralar yapar.

13 ÜÇÜNCÜ FARK SORUMLULUKTA
Stratejiyi belirleyenler, organizasyonun genel başarısından sorumludur. Taktikleri uygulayanlar ise belirli bir alandaki başarıdan ve o alana ayrılan kaynaklardan.

14 DÖRDÜNCÜ FARK KAPSAMDA
Strateji, daha geniş olarak rakipler, müşteriler ve ekonominin geneli de dahil olmak üzere pazarın tüm şartlarıyla birlikte organizasyonun tüm kaynaklarını kapsar. Taktik ise bir plan ya da süreç dahilinde kaynakların bir alt kümesini kullanır.

15 Bu konuda strateji daha uzun vadelidir.
BEŞİNCİ FARK SÜREDE Bu konuda strateji daha uzun vadelidir. Taktikler ise daha kısa vadeli ve pazar koşullarına göre daha esnek sürelidir.

16 ALTINCI FARK YÖNTEMDE Strateji, deneyim, araştırma, düşünce ve bunların üstüne iletişim yöntemini kullanır. Taktik ise deneyimi, en iyi uygulamaları, planları, süreçleri ve ekipleri kullanır.

17 YEDİNCİ FARK ÇIKTILARDA
Strateji, açık örgütsel hedefler, planlar, haritalar, trafik işaretleri ve anahtar ölçüm kriterleri üretir. Taktikler ise insanları, zamanı ve araçları kullanarak açık ve net proje çıktıları üretir.


"STRATEJİK PLANLAMA (2015-2019) STRATEJİ NEDİR? STRATEJİK PLANLAMA (2015-2019)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları