Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A Hücre Bölünme Döngüsü Mitoz Interfaz. B Mitoz DNA replikasyonu G2 M G1 S Profaz Prometafaz Metafaz Anafaz Telofaz G0 Mitogenik sinyaller bekleme, dinlenme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A Hücre Bölünme Döngüsü Mitoz Interfaz. B Mitoz DNA replikasyonu G2 M G1 S Profaz Prometafaz Metafaz Anafaz Telofaz G0 Mitogenik sinyaller bekleme, dinlenme."— Sunum transkripti:

1 A Hücre Bölünme Döngüsü Mitoz Interfaz

2 B Mitoz DNA replikasyonu G2 M G1 S Profaz Prometafaz Metafaz Anafaz Telofaz G0 Mitogenik sinyaller bekleme, dinlenme NEBD Sitokinez Restriksiyon nokta Interfaz Kromozom duplikasyonu

3 G2 M G1 S CDK4-6 Cyclin D CDK1 Cyclin A CDK2 Cyclin A CDK2 Cyclin E CDK1 Cyclin B C

4 D G2 M G1 S CDK1 Cyclin A CDK2 Cyclin A CDK2 Cyclin E CDC25B CDC25A CDK1 Cyclin B CDC25C CDC25B CDC25A CDK7 Cyclin H MAT1 CDK4-6 Cyclin D CDK7 Cyclin H MAT1

5 E G2 M G1 S CDK1 Cyclin A CDK2 Cyclin A CDK2 Cyclin E CDC25B CDC25A CDK1 Cyclin B CDC25C CDC25B p16 INK4A p15 INK4B p19 INK4D p18 INK4C p21 CIP1 p57 KIP2 p27 KIP1 CDC25B CDC25A CDK7 Cyclin H MAT1 CDK7 Cyclin H MAT1 CDK4-6 Cyclin D

6 F G1 G0 G0/G1 geçişi Ras-Rho/GTP Raf-1 MEK1 Erk1/2 cdc42/Rac Tyrozin kinaz reseptörleri Büyüme Faktörleri – Mitojen Uyarımlar PAK1/ROCK Transkripsiyon Farnesil transferaz G Protein coupled reseptörleri Max Myc PI3K PDK1 AKT PI3K

7 G G1 ilerleyiş transkripsiyon E2F DP pRB PP CDK2 Cyclin E p21 CIP1 p27 KIP1 p16 INK4A E2F P DP CDK4-6 Cyclin D pRBE2F DP p130E2F p107E2F pRB transkripsiyon AhR pRB ? AKT Skp2 Skp1

8 H M G1 S G1 Sonu ilerleyiş ORC cdt1 cdc6 MCM2-7 ORC DNA ATP pre-RC ORC MCM2-7 Replikasyon Kompleksi Düzenleyicisi Pre-Replikasyon Kompleks

9 I pre-RC geminin CDK’lar Cyclin’ler cdt1 cdc6 MCM G2 M S re-replikasyonun inhibisyonu ORC MCM2-7 DNA Pre-Replikasyon Kompleks

10 J G1 P M S CDK2 Cyclin E cdc7 Dbf4 G1/S geçişi ORC MCM2-7 ORC MCM2-7 MCM10 ORC MCM2-7 MCM10 cdc45 DNA topoizomeraz DNA polimeraz DNA helikaz pre-RC p27 KIP1 P Proteazom Skp2 Skp1 Replikasyon çatalı

11 K DNA replikasyonu Atasal DNA parental DNA DNA polimeraz DNA helikaz DNA primaz İlerleyen zincir kalıbı DNA topoizomeraz Yeni Sentezlenmiş zincir Kenet yükleyici kayan kenet ssDNA-bağlayan proteinler RNA primeri Geciken zincir kalıbı 3’ 5’ 3’ 5’ 3’ 5’ İlerleyen zincir Geciken zincir Okazaki fragmentleri Replikasyon çatalı 5’ 3’

12 L M faz Telo Ana Meta PrMet G2 Pro geçiş 1 geçiş 2 geçiş 3 geçiş4 geçiş 5 CDK1 Cyclin B Plk1 CDK1 Cyclin A Aurora-A cdc20 APC cdh1 APC NEBD iğ oluşumu iğ ipliklerinin dağılması sitokinez kromozom dizilimi kromozomların düzleme yerleşimi kromozomal kondensasyon NE yeniden oluşumu cdc20 MAD2 Cyclin A Cyclin B cdc20 sekurin Aurora-A Wee1 Tome-1 PROTEOLIZİS

13 M APC G2 M G2/M geçişi CDK1 Cyclin B CDC25A CDK7 Cyclin H MAT1CDK1 Cyclin A Cyclin F CDC25B CDC25C Wee1 Myt1 PKB/AKT p90RSK Erk1/2 Importin  Nükleer translokasyon Survivin Laminler Nukleolin Kondensin Peroksiredoksin PKA Tome-1 Plk1

14 N Histon H3 CENP-A Topo II CDK1 kromozom oluşumu Sumo P P P CAP-C CAP-E CAP-D2 CAP-G CAP-H Aurora-B CDK1 Cyclin B Kondensin Histon H1 ???? kromatine dönüş Histon H3 defosforilasyonu NEBD M faz Telo Ana Meta Pro PrMe PrMet

15 O + -  -tubulin  -tubulin MAP’ler ChTOG Eg5 Klp2 Mklp1 CENP-E statmin katanin MCAK HSET dinein mikrotubul kinetokor polar mikrotubul sentrozom (spindle pole) kromatid aster Mikrotubul dinamikleriMitotik iğ (spindle) kohesin sentrioler

16 P M fazı Telo Ana Meta Pro kohesin Kromatid çözünmesi kinetokor mikrotubul kohesin Kromatid eşleşmesi kardeş kromatidler P separaz P sekurin

17 Q P M fazı Telo Ana Meta Pro separaz P CDK1 Cyclin B Plk1 kohesin Kromatid çözünmesi cdh1 APC kohesin P cdc20 APC Proteazom sekurin

18 R İğ Kontrol noktası (Checkpoint) Telo Ana Meta Pro kohesin hatalı iğ/kromatin bağlama cdc20 Mad2 Plk1 Bub1,3 Aurora ? separaz cdc20 APC sekurin Proteazom

19 S İğ Yönlendirme Kontrol Nok. (Checkpoint) Telo Ana Meta Pro hatalı iğ yönlendirme mitotik çıkış CDK1 Cyclin B P cdh1 Cdc14 cdh1 APC cdc20 Aurora-A Proteazom Tome-1 Cyclin B

20 T M Sitokinez kontraktil halka miyozin / MRLC aktin septinler Cdc15 IQGAP GTPazlar Rho, Rac, CDC42 sitron kinaz INCENP aurora-B survivin Plk1 kinezinler iğ (bölünme) holü CDK1 Cyclin B

21 U sentrozom olgunlaşması sentrozom duplikasyonu sentrozom ayrılması G2 M G1 S sentrozom döngüsü sentriol uzaması sentrozom ayırımı mitotik iğ Nek-2 C-Nap1 sentrin nukleofosmin CP110 CDK2 Cyclin E nukleofosmin CP110 Mps1 Aurora-A sentrozom CDK2 Cyclin A ???? Plk1 Asp CDK1 Cyclin B kinezin (Eg5) arabağlantı fiberleri

22 V SCF kompleksAPC/siklozom SCF APC Wee1 cdc20 Aurora-A Cyclin E p27 KIP1 Cyclin B sekurin Cyclin A Cyclin D cdc6 Tome-1 Wee1 G2 M G1 S Tome-1 Skp2 (F-box) E2 Ub Rbx1 Cul1 Skp1 Hedef Ub cdc20 or cdh1 E2 Ub Apc11 Apc2 ? Hedef Ub Proteazom Ubiquitin-bağımlı proteoliz

23 W G2 M S DNA’da hasar CDC25A Chk1 ATR (iyonize edici ışınlar, İkili zincir DNA kırıkları) CDK2 Cyclin E/A Chk2 ATM (UV, HU, replikasyon hataları) CDC25C CDK1 Cyclin B DNA hasar Kontrolü (checkpoint)

24 X G2 M G1 S p21 CIP1 apoptoz CDK2 Cyclin E CDK1 Cyclin B P p53 MDM2 p53 p14 ARF p73 p63 P MDM2 DNA’da hasar, hipoksiya, heat shock,… etc. Chk2 ATM MDM2 p14 ARF

25 Y


"A Hücre Bölünme Döngüsü Mitoz Interfaz. B Mitoz DNA replikasyonu G2 M G1 S Profaz Prometafaz Metafaz Anafaz Telofaz G0 Mitogenik sinyaller bekleme, dinlenme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları