Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI -2012-

2 "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder."

3

4

5 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI
a) Tarihi ve Coğrafi Yapısı Milattan sonra 500 – 600 yılları arasında Bizanslıların egemenliği altında iken yerleşim merkezi olduğu sanılan ilçenin, Tunceli İlinin diğer İlçeleri ile birlikte Bizans, Arap, Moğol, Selçuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı hâkimiyeti altında bulunduğu bilinmektedir. Kızıl Kilise adıyla Hozat Mutasarrıflığına bağlı iken 1876 tarihinde İlçe yapılmış, 25 Aralık 1935 tarih ve 1885 sayılı Kanun ile Tunceli Vilayetinin kurulmasıyla birlikte 4 Ocak 1936 tarihi itibariyle Tunceli İline bağlanmıştır. 7 Şubat 1911 tarihinde zamanın Kaymakamı Balıkesirli Mehmet Vehbi BOLAT, padişahın yeni doğan torunu Nazım Efendinin adını yaşatmak maksadıyla hükümete çektiği bir telgraf ile İlçenin adının değiştirilmesi talebinde bulunmuş, bunun üzerine eski adı Kızıl Kilise olan İlçenin adı Nazımiye olarak değiştirilmiştir. İlçenin yakın tarihine ilişkin kronolojisi şöyledir;

6 KRONOLOJİSİ: 1876 - Nazımiye İlçesinin kuruluşu
1879 -   Dersimin Vilayet oluşu 1916 -  Dersimde ayaklanmalar ve kuzeyinin Ruslarca işgali 1922 -   Tunceli İlinin Dersim adıyla kısa süreli olarak İl oluşu 1936 -   1935 tarih ve 1885 sayılı Kanun ile Dersimin Tunceli adıyla İl yapılması ve İlçenin 4 Ocak 1936 tarihi itibariyle Tunceli İline bağlanması 1937 -    Tunceli İlinin geçici olarak Elazığ İlinden yönetilmesi                  

7 1946 -    Tunceli İlinin teşkili
1947 -     İl merkezinin Kalan kasabasına taşınarak fiilen İl oluşu ve merkez İlçe ile Birlikte Nazimiye ve diğer İlçelerin merkezden yönetilmeye başlanması Doğu Anadolu Yukarı Fırat bölümünde bulunan İlçe,38* - 46’  ve 39*  - 37’  kuzey enlemleri ile 38* - 49’   ve 40* - 26’ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Tunceli İlinin en küçük İlçesi olup, yüzölçümü 553 Km2’ dir. Kuzeyde, Cin Dağı, Meryem Dağı, Köplüce Mezrası, Serdini Mezrası, Hacı Elma Dağı, Sultan Tepe ve Barav Tepesi,

8 Doğuda, Kılcan Mezrası, Balik Mahallesi, Kuzkonak Mahallesi, Bedir Dağı, Tahkin Tepe, Pohus Mahallesi, Yukarıçirik Mahallesi, Kürekli Mahallesi, Hasur Tepenin Batısı, Bayır Mahallesi ve Kırıktaş Tepe, Güneyde Peri Suyu, Çölek Mahallesi, Haluk Sırtları, Taht Tepe, Beltaşı Tepe, Rakadar Tepe, Alman Tepe ve Merge Mezrası, Batıda, Pülümür Çayı, Bilgili Mahallesi arasında kalmakta olup, Kuzeyde Pülümür İlçesi, Doğuda Bingöl ili Yayladere ilçesi, Güneydoğuda Elazığ ili Karakoçan ilçesi Güneyde, Mazgirt İlçesi ve Batıda Tunceli ili merkez ilçesi ile çevrilir.

9 Bölge Türkiye coğrafyasının doğuya doğru yükselen dağlık karakterinin başladığı yerlerdir. Bunun yanı sıra iç Anadolu’nun Doğu Anadolu ile bağlantısının sağlandığı güzergâh üzerindedir. İlçenin batı sınırında bulunan Tunceli-Erzincan kara yolu büyük önem taşımaktadır. Ayrıca doğu-batı hattında barajlar bölgesine yaklaşma eğilimindedir.  Tunceli İl merkezi, Pülümür ve Karakoçan İlçeleri ile kara yolu bağlantısı bulunan İlçenin İl merkezine uzaklığı 37 Km. olup, deniz seviyesinden yüksekliği metredir. İlçenin dağlık oluşu sebebiyle sık ve derin vadiler ile yarıldığı görülür. Arazi 3. Jeolojik dönemde oluşmuştur. Belli başlı yükseltileri Düzgün Baba (2097 m.) Dağı, Hamik Baba (2133 m.) Dağı ve Bedir (2614 m.) Dağıdır. Başlıca akarsuları batıda Pülümür Çayı ve

10 güneydoğusunda Karakoçan İlçesi ile sınır oluşturan Peri Çayıdır
güneydoğusunda Karakoçan İlçesi ile sınır oluşturan Peri Çayıdır. Pülümür Çayı, Pülümür İlçesi yakınlarında bulunan Avcı dağlarının eteklerinden doğarak, Pülümür İlçe merkezinden geçtikten sonra Aşkirik, Dereova, Kutu Dere ve Çukur Deresi sularını da toplayarak İl merkezinde Munzur Çayı ile birleşir. Peri Çayı ise Bingöl İlinin kuzeyini kaplayan Şeytan Dağlarının Batı eteklerinden doğduktan sonra, çeşitli derelerin sularını da toplayarak Tunceli-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Seyitli Köprüsü yakınında Keban Baraj Gölüne dökülür ve  Tunceli - Elazığ ile Bingöl - Elazığ doğal sınırını oluşturur. Genel olarak yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları yağışlı olup, en az yağış yaz aylarında ve en çok yağış ise kış, ilkbahar ve sonbahar aylarında olmaktadır. Ortalama yağış miktarı metrekareye mm. civarındadır. Arazinin % 40’ ı meşe ormanları ile kaplıdır.

11 MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ
Eğitimde sürekli yenileşmeyi ve gelişmeyi sağlayarak ; insan merkezli eğitim anlayışı ile tüm okul ve kurumlarımızı eğitim, bilim ve kültür merkezi yapmak. Herkese eşit ve adil bir şekilde eğitim sunmak, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, kişilikleri gelişmiş, üretken bireyler ve iyi birer yurttaş olarak yetişmelerini sağlamak. VİZYONUMUZ Sesinin gücünü demokratik katılımdan alan, yolunu bilimle çizen, tüm paydaşları ile mutlu, ulusal ve uluslar arası alanda öncü, geleceği şekillendiren bir kurum olmak.

12 DEĞERLERİMİZ KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
1.Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız, 2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer veririz, 3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin ''Sürekli Eğitim ve İyileştirme'' anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz 4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz, 5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız, 6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız, 7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir ederiz. 8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.  Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır.     Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olunması anlayışı benimsetilir.     Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımı benimsetilir.     Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının herkes tarafından bilinmesi sağlanır.     Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumu göz önünde bulundurulur.     Kurum personelimiz, asli görevleri gereği yapmaları gereken iş ve işlemleri fedakârca gerçekleştirirler

13 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
NAZIMİYE İLÇESİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER İLİ Tunceli İLÇESİ Nazımiye KURUM KODU 205316 ADI Nazımiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ADRESİ İlçe Hükümet Konağı 2. Kat Nazımiye/Tunceli TELEFON NUMARASI (428) FAKS NUMARASI (428) E-POSTA ADRESİ WEB SAYFASI ADRESİ ARAÇ DURUMU Araç bulunmamaktadır.

14 KURUMUMUZUN PERSONEL DURUMU
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMUMUZUN PERSONEL DURUMU ÜNVAN MEVCUT MEVCUT GÖREVLENDİRME MEVCUT TOPLAM İHTİYAÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ - 1 ŞUBE MÜDÜRÜ USTA ÖĞRETİCİ ŞEF 2 MEMUR AMBAR MEMURU VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ŞOFÖR TEKNİSYEN HİZMETLİ 4 AŞÇI BEKÇİ TOPLAM 3 6 16

15 OKULLARDA/KURUMLARDA BULUNAN ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYISI
2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA/KURUMLARDA BULUNAN ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYISI KURUM TÜRÜ S.NO OKUL ADI İDARECİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI TOPLAM Müdür Müdür Baş. Yrd. Müdür Yrd ANAOKULLARI 1 Nazımiye Anaokulu İLK OKULLAR Kurtuluş İlkokulu 5 7 ORTA OKULLAR Nazımiye Ortaokulu 6 LİSELER Şehit Mehmet Lisesi 4 DİĞER KURUMLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 Halk Eğitim Merkezi 16 23

16 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ - SINIF ÖĞRETMENLERİ
2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ - SINIF ÖĞRETMENLERİ VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN NORM DURUMU ESAS NORM MEVCUT NORM İHTİYAÇ DUYULAN NORM OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ 2 SINIF ÖĞRETMENİ 6 10 BRANŞ ÖĞRETMENİ 18 19 5 TOPLAM 26 31

17 NAZIMİYE İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ
KURUM TÜRÜ S.NO OKUL ADI TELEFON FAKS ANAOKULLARI 1 Nazımiye Anaokulu - İLK OKULLAR Kurtuluş İlkokulu ORTA OKULLAR Nazımiye Ortaokulu LİSELER Şehit Mehmet Lisesi DİĞER KURUMLAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 205316meb.k12.tr 2 Halk Eğitim Merkezi

18 5 2012-2013 YILI KURUM SAYILARI 1 ANAOKULU TOPLAM
RESMİ – ÖZEL KURUM SAYISI 5 YILI KURUM SAYILARI 1 İLKOKUL 1 ORTAOKUL 1 LİSE 1 YAYGIN EĞİTİM

19 ÖĞRENCİ VE KURSİYER SAYILARI
TOPLAM RESMİ KURUM 942 ÖĞRENCİ - KURSİYERİMİZ VARDIR. ANA OKULU 26 YILI ÖĞRENCİ VE KURSİYER SAYILARI İLKOKUL 116 ORTAOKUL 110 LİSE 91 YAYGIN EĞİTİM KURUMU 600

20 GEÇMİŞ YILLAR ÖĞRENCİ SAYILARI
OKUL TÜRÜ Anaokulu 25 26 İlköğretim Kurumu 224 226 Ortaöğretim Kurumu 83 91 Yaygın Eğitim Kurumu 540 600 TOPLAM 782 841

21

22 Anasınıfı Derslik Sayısı
Okulöncesi Eğitim Öğrenci ve Öğretmen Durumu İlçe Bazı Özet Tablo İLÇE Kurum Sayısı Anasınıfı Derslik Sayısı Şube Sayısı Erkek Kız Toplam 3 Yaş E 3 Yaş K 4 Yaş E 4 Yaş K 5 Yaş E 5 Yaş K Üzeri E Üzeri K Öğretmen Sayısı Nazımiye 1 2 11 15 26 3 9 12

23

24 NAZIMİYE İLÇESİ İLKOKULLARI SAYISI
NORMAL ÖĞRETİM İKİLİ ÖĞRETİM TOPLAM NAZIMİYE 1 - NAZIMİYE İLÇESİ ORTAOKULLARI SAYISI İLÇE NORMAL ÖĞRETİM İKİLİ ÖĞRETİM TOPLAM NAZIMİYE 1 -

25 İlkokul Öğrenci ve Öğretmen Durumu ile Okullaşma Oranları İlçe Bazı Özet Tablo
Kurum Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Okullaşma Oranı Öğretmen Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Şube Toplam Erkek Kız Nazımiye 1 8 5 116 %100 4 23 Ortaokul Öğrenci ve Öğretmen Durumu ile Okullaşma Oranları İlçe Bazı Özet Tablo İlçe Kurum Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Okullaşma Oranı Öğretmen Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Şube Toplam Erkek Kız Nazımiye 1 8 4 110 %100 7 5 12 28 9

26 2012-2013 YILI İLKÖĞRETİM OKULLARI SINIF BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI
S.NO OKUL ADI 1. SINIFLAR 2. SINIFLAR 3. SINIFLAR 4. SINIFLAR 5. SINIFLAR 6. SINIFLAR 7. SINIFLAR 8. SINIFLAR ŞUBE S. ERKEK KIZ TOPLAM 1 KurtuluşİlkokuluNazımiye Ortaokulu 2 23 36 14 12 26 11 25 15 19 18 30 10 33 22

27

28 ORTA ÖĞRETİM OKULLARI OKUL TÜRÜ OKUL SAYISI Genel Lise 1 TOPLAM
Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmen Durumu ile Okullaşma Oranları İlçe Bazı Özet Tablo İlçe Kurum Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Okullaşma Oranı Öğretmen Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Şube Erkek Kız Toplam Nazımiye 1 8 4 47 44 91 100 % 5 23 19

29 2012-2013 YILI ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI
S.NO OKUL ADI 9. SINIFLAR 10. SINIFLAR 11. SINIFLAR 12. SINIFLAR ŞUBE SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM 1 Şehit Mehmet Lisesi 14 20 34 8 22 9 10 19 6 16

30

31 YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
OKUL TÜRÜ OKUL SAYISI Halk Eğitimi Merkezi 1 YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDAKİ TOPLAM KURSİYER SAYISI 540 YAYGIN EĞİTİM KURSLARI HALK EĞİTİM MERKEZİ Açılan Kurs Sayısı 28 Katılan Kursiyer Sayısı 540 Öğretmen Sayısı

32 Halk Eğitim Kurs ve Kursiyer Sayıları
Halk Eğitim Merkezlerince Açılan Kurs ve Kursiyer Sayıları Mesleki ve Teknik Kurslar Açılan Kurs Sayısı 6 Katılan Kursiyer Sayısı Erkek 44 Kız 51 Toplam 95 Genel Kurslar 18 198 229 427 Okuma Yazma Kursları 4 8 10

33 HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURUM ADI : NAZIMİYEHALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURUM KODU : TELEFONU : (428) ADRESİ : Merkez Mahalle Yeni Mahalle Caddesi No:2 TELEFON NUMARASI FAKS NUMARASI : (428) E-POSTA ADRESİ : SEVİYESİ : Yaygın Eğitim ÖĞRENİM ŞEKLİ : Tam Gün Tam Yıl

34 ÇALIŞMA İLKELERİ: Kurumumuzda planlama stratejik planlama ekibi tarafından yürütülür, Planlama sürecine Nazımiye Halk Eğitimi Merkezinde çalışan tüm yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı sağlanır, İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konuyla ilgili Hizmetiçi Eğitim düzenlenir, Planlama Nazımiye Halk Eğitimi Merkezi’nin tüm faaliyetlerini kapsar. Planlama, Mevcut Durum Analizi, Misyon-Vizyon oluşturulması, Stratejik Amaçlar bu amaçlara yönelik ölçülebilir hedefler, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve projeler, bütçeleme, faaliyetlerin izleme- değerlendirme ve önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçüm süreçlerini kapsar. KURUMUN BİNA DURUMU : a)-Binanın Özellikleri : Kurumumuz halk kütüphanesi binasında hizmet vermektedir. b)-Laboratuar : Bilgisayarı mevcut olan BT Sınıfında hafta sonu dahil sürekli bilgisayar kursları düzenlenmektedir. YÖNETİCİ DURUMU: Kurumda 1 müdür 1 müdür yardımcısı görev yapmaktadır. PERSONEL DURUMU : Kurumumuzda 1 veri hazırlama kontrol işletmeni,1 hizmetli bulunmaktadır.

35 PROJELERİMİZ SODES


"NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları