Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI -2012-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI -2012-"— Sunum transkripti:

1 T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI -2012-

2 "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder."

3

4

5 İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI a) Tarihi ve Coğrafi Yapısı Milattan sonra 500 – 600 yılları arasında Bizanslıların egemenliği altında iken yerleşim merkezi olduğu sanılan ilçenin, Tunceli İlinin diğer İlçeleri ile birlikte Bizans, Arap, Moğol, Selçuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı hâkimiyeti altında bulunduğu bilinmektedir. Kızıl Kilise adıyla Hozat Mutasarrıflığına bağlı iken 1876 tarihinde İlçe yapılmış, 25 Aralık 1935 tarih ve 1885 sayılı Kanun ile Tunceli Vilayetinin kurulmasıyla birlikte 4 Ocak 1936 tarihi itibariyle Tunceli İline bağlanmıştır. 7 Şubat 1911 tarihinde zamanın Kaymakamı Balıkesirli Mehmet Vehbi BOLAT, padişahın yeni doğan torunu Nazım Efendinin adını yaşatmak maksadıyla hükümete çektiği bir telgraf ile İlçenin adının değiştirilmesi talebinde bulunmuş, bunun üzerine eski adı Kızıl Kilise olan İlçenin adı Nazımiye olarak değiştirilmiştir. İlçenin yakın tarihine ilişkin kronolojisi şöyledir;

6 KRONOLOJİSİ: 1876 - Nazımiye İlçesinin kuruluşu 1879 - Dersimin Vilayet oluşu 1916 - Dersimde ayaklanmalar ve kuzeyinin Ruslarca işgali 1922 - Tunceli İlinin Dersim adıyla kısa süreli olarak İl oluşu 1936 - 1935 tarih ve 1885 sayılı Kanun ile Dersimin Tunceli adıyla İl yapılması ve İlçenin 4 Ocak 1936 tarihi itibariyle Tunceli İline bağlanması 1937 - Tunceli İlinin geçici olarak Elazığ İlinden yönetilmesi

7 1946 - Tunceli İlinin teşkili 1947 - İl merkezinin Kalan kasabasına taşınarak fiilen İl oluşu ve merkez İlçe ile Birlikte Nazimiye ve diğer İlçelerin merkezden yönetilmeye başlanması Doğu Anadolu Yukarı Fırat bölümünde bulunan İlçe,38* - 46’ ve 39* - 37’ kuzey enlemleri ile 38* - 49’ ve 40* - 26’ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Tunceli İlinin en küçük İlçesi olup, yüzölçümü 553 Km2’ dir. Kuzeyde, Cin Dağı, Meryem Dağı, Köplüce Mezrası, Serdini Mezrası, Hacı Elma Dağı, Sultan Tepe ve Barav Tepesi,

8 Doğuda, Kılcan Mezrası, Balik Mahallesi, Kuzkonak Mahallesi, Bedir Dağı, Tahkin Tepe, Pohus Mahallesi, Yukarıçirik Mahallesi, Kürekli Mahallesi, Hasur Tepenin Batısı, Bayır Mahallesi ve Kırıktaş Tepe, Güneyde Peri Suyu, Çölek Mahallesi, Haluk Sırtları, Taht Tepe, Beltaşı Tepe, Rakadar Tepe, Alman Tepe ve Merge Mezrası, Batıda, Pülümür Çayı, Bilgili Mahallesi arasında kalmakta olup, Kuzeyde Pülümür İlçesi, Doğuda Bingöl ili Yayladere ilçesi, Güneydoğuda Elazığ ili Karakoçan ilçesi Güneyde, Mazgirt İlçesi ve Batıda Tunceli ili merkez ilçesi ile çevrilir.

9 Bölge Türkiye coğrafyasının doğuya doğru yükselen dağlık karakterinin başladığı yerlerdir. Bunun yanı sıra iç Anadolu’nun Doğu Anadolu ile bağlantısının sağlandığı güzergâh üzerindedir. İlçenin batı sınırında bulunan Tunceli-Erzincan kara yolu büyük önem taşımaktadır. Ayrıca doğu-batı hattında barajlar bölgesine yaklaşma eğilimindedir. Tunceli İl merkezi, Pülümür ve Karakoçan İlçeleri ile kara yolu bağlantısı bulunan İlçenin İl merkezine uzaklığı 37 Km. olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1550 metredir. İlçenin dağlık oluşu sebebiyle sık ve derin vadiler ile yarıldığı görülür. Arazi 3. Jeolojik dönemde oluşmuştur. Belli başlı yükseltileri Düzgün Baba (2097 m.) Dağı, Hamik Baba (2133 m.) Dağı ve Bedir (2614 m.) Dağıdır. Başlıca akarsuları batıda Pülümür Çayı ve

10 güneydoğusunda Karakoçan İlçesi ile sınır oluşturan Peri Çayıdır. Pülümür Çayı, Pülümür İlçesi yakınlarında bulunan Avcı dağlarının eteklerinden doğarak, Pülümür İlçe merkezinden geçtikten sonra Aşkirik, Dereova, Kutu Dere ve Çukur Deresi sularını da toplayarak İl merkezinde Munzur Çayı ile birleşir. Peri Çayı ise Bingöl İlinin kuzeyini kaplayan Şeytan Dağlarının Batı eteklerinden doğduktan sonra, çeşitli derelerin sularını da toplayarak Tunceli-Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Seyitli Köprüsü yakınında Keban Baraj Gölüne dökülür ve Tunceli - Elazığ ile Bingöl - Elazığ doğal sınırını oluşturur. Genel olarak yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları yağışlı olup, en az yağış yaz aylarında ve en çok yağış ise kış, ilkbahar ve sonbahar aylarında olmaktadır. Ortalama yağış miktarı metrekareye 500-600 mm. civarındadır. Arazinin % 40’ ı meşe ormanları ile kaplıdır.

11 Eğitimde sürekli yenileşmeyi ve gelişmeyi sağlayarak ; insan merkezli eğitim anlayışı ile tüm okul ve kurumlarımızı eğitim, bilim ve kültür merkezi yapmak. Herkese eşit ve adil bir şekilde eğitim sunmak, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, kişilikleri gelişmiş, üretken bireyler ve iyi birer yurttaş olarak yetişmelerini sağlamak. VİZYONUMUZ Sesinin gücünü demokratik katılımdan alan, yolunu bilimle çizen, tüm paydaşları ile mutlu, ulusal ve uluslar arası alanda öncü, geleceği şekillendiren bir kurum olmak. MİSYONUMUZ

12 DEĞERLERİMİZ KURUMSAL DEĞERLERİMİZ 1.Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız, 2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer veririz, 3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin ''Sürekli Eğitim ve İyileştirme'' anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz 4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz, 5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız, 6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız, 7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir ederiz. 8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.  Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır.  Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olunması anlayışı benimsetilir.  Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımı benimsetilir.  Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının herkes tarafından bilinmesi sağlanır.  Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumu göz önünde bulundurulur.  Kurum personelimiz, asli görevleri gereği yapmaları gereken iş ve işlemleri fedakârca gerçekleştirirler

13 NAZIMİYE İLÇESİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER İLİTunceli İLÇESİNazımiye KURUM KODU205316 ADI Nazımiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ADRESİ İlçe Hükümet Konağı 2. Kat 62950 Nazımiye/Tunceli TELEFON NUMARASI(428) 411 27 14 - 15 FAKS NUMARASI(428) 411 20 14 E-POSTA ADRESİnazimiye62@meb.gov.tr WEB SAYFASI ADRESİhttp://nazimiye.meb.gov.tr/ ARAÇ DURUMUAraç bulunmamaktadır.

14 ÜNVANMEVCUT MEVCUT GÖREVLENDİRME MEVCUT TOPLAM İHTİYAÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ-111 ŞUBE MÜDÜRÜ---1 USTA ÖĞRETİCİ---0 ŞEF1121 MEMUR-1-1 AMBAR MEMURU---1 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ1-11 ŞOFÖR---1 TEKNİSYEN---1 HİZMETLİ2-24 AŞÇI---2 BEKÇİ---2 TOPLAM43616 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KURUMUMUZUN PERSONEL DURUMU

15 KURUM TÜRÜ S.NO OKUL ADI İDARECİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI TOPLAM MüdürMüdür Baş. Yrd. Müdür Yrd ANAOKULLA RI 1Nazımiye Anaokulu10011 İLK OKULLAR 1Kurtuluş İlkokulu10157 ORTA OKULLAR 1Nazımiye Ortaokulu10067 LİSELER 1Şehit Mehmet Lisesi10045 DİĞER KURUMLAR 1İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü10001 2Halk Eğitim Merkezi10102 TOPLAM6021623 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA/KURUMLARDA BULUNAN ÖĞRETMEN VE İDARECİ SAYISI

16 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ - SINIF ÖĞRETMENLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ - SINIF ÖĞRETMENLERİ VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN NORM DURUMU ESAS NORMMEVCUT NORMİHTİYAÇ DUYULAN NORM OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ 220 SINIF ÖĞRETMENİ 6100 BRANŞ ÖĞRETMENİ 18195 TOPLAM26315

17 NAZIMİYE İLÇESİ RESMİ KURUMLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ KURUM TÜRÜ S.NO OKUL ADIE-MailTELEFONFAKS ANAOKULLA RI 1Nazımiye Anaokulu892706@meb.k12.tr411 26 20- İLK OKULLAR1Kurtuluş İlkokulu724465@meb.k12.tr411 20 31 ORTA OKULLAR 1Nazımiye Ortaokulu724750@meb.k12.tr411 26 11411 20 08 LİSELER1Şehit Mehmet Lisesi 965955@meb.k12.tr 411 20 09411 20 61 DİĞER KURUMLAR 1İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü205316meb.k12.tr411 27 14411 20 14 2Halk Eğitim Merkezi205304@meb.k12.tr411 21 95411 21 06

18 1 ANAOKULU 1 İLKOKUL 1 ORTAOKUL 1 LİSE TOPLAM RESMİ – ÖZEL KURUM SAYISI 5 TOPLAM RESMİ – ÖZEL KURUM SAYISI 5 2012-2013 YILI KURUMSAYILARI 1 YAYGIN EĞİTİM

19 ANA OKULU 26 İLKOKUL 116 ORTAOKUL 110 YAYGIN EĞİTİM KURUMU 600 TOPLAM RESMİ KURUM 942 ÖĞRENCİ - KURSİYERİMİZ VARDIR. TOPLAM RESMİ KURUM 942 ÖĞRENCİ - KURSİYERİMİZ VARDIR. 2012-2013 YILI ÖĞRENCİ VE KURSİYER SAYILARI LİSE 91

20 OKUL TÜRÜ2011-20122012-2013 Anaokulu2526 İlköğretim Kurumu 224226 Ortaöğretim Kurumu 8391 Yaygın Eğitim Kurumu 540600 TOPLAM782841 GEÇMİŞ YILLAR ÖĞRENCİ SAYILARI

21

22 İLÇE Kurum Sayısı Anasınıfı Derslik Sayısı Şube Sayısı ErkekKızToplam 3 Yaş E 3 Yaş K 4 Yaş E 4 Yaş K 5 Yaş E 5 Yaş K Üzeri EÜzeri K Öğretmen Sayısı ErkekKızToplam Nazımiye121111526002391200022 Okulöncesi Eğitim Öğrenci ve Öğretmen Durumu İlçe Bazı Özet Tablo

23

24 İLÇE 2012-2013 NORMAL ÖĞRETİM İKİLİ ÖĞRETİMTOPLAM NAZIMİYE1-1 İLÇE 2012-2013 NORMAL ÖĞRETİM İKİLİ ÖĞRETİMTOPLAM NAZIMİYE1-1

25 İlçe Kurum Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Okullaşma OranıÖğretmen Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Şube Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Nazımiye 1 85 116 %100 415 23 Ortaokul Öğrenci ve Öğretmen Durumu ile Okullaşma Oranları İlçe Bazı Özet Tablo İlkokul Öğrenci ve Öğretmen Durumu ile Okullaşma Oranları İlçe Bazı Özet Tablo İlçe Kurum Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Okullaşma OranıÖğretmen Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Şube Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Nazımiye 1 84 110 %100 75 1228 9

26 2012-2013 YILI İLKÖĞRETİM OKULLARI SINIF BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI S.NOS.NO OKUL ADI 1. SINIFLAR2. SINIFLAR3. SINIFLAR4. SINIFLAR5. SINIFLAR6. SINIFLAR7. SINIFLAR8. SINIFLAR ŞUBE S. ERKEK KIZ TOPLAM ŞUBE S. ERKEK KIZ TOPLAM ŞUBE S. ERKEK KIZ TOPLAM ŞUBE S. ERKEK KIZ TOPLAM ŞUBE S. ERKEK KIZ TOPLAM ŞUBE S. ERKEK KIZ TOPLAM ŞUBE S. ERKEK KIZ TOPLAM ŞUBE S. ERKEK KIZ TOPLAM 1 Kurtuluşİlkokulu Nazımiye Ortaokulu 2 23 36 1 141226 1 141125 1 141519 1 121830 1 101525 1 181533 1 101222 TOPLAM 2 23 36 1 141226 1 141125 1 141519 1 121830 1 101525 1 181533 1 101222

27

28 OKUL TÜRÜOKUL SAYISI Genel Lise1 TOPLAM1 Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmen Durumu ile Okullaşma Oranları İlçe Bazı Özet Tablo İlçe Kurum Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci SayısıOkullaşma Oranı Öğretmen Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Şube Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Nazımiye 184 474491 100 % 415 2319

29 2012-2013 YILI ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI S. N O OKUL ADI 9. SINIFLAR10. SINIFLAR11. SINIFLAR12. SINIFLAR ŞUBE SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM ŞUBE SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM ŞUBE SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM ŞUBE SAYISI ERKEK KIZ TOPLAM 1 Şehit Mehmet Lisesi 1142034114822191019110616 TOPLAM 1142034114822191019110616

30

31 OKUL TÜRÜOKUL SAYISI Halk Eğitimi Merkezi1 YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDAKİ TOPLAM KURSİYER SAYISI 540 HALK EĞİTİM MERKEZİ Açılan Kurs Sayısı28 Katılan Kursiyer Sayısı540 Öğretmen Sayısı28

32 Halk Eğitim Merkezlerince Açılan Kurs ve Kursiyer Sayıları Mesleki ve Teknik Kurslar Açılan Kurs Sayısı6 Katılan Kursiyer Sayısı Erkek44 Kız51 Toplam95 Genel Kurslar Açılan Kurs Sayısı18 Katılan Kursiyer Sayısı Erkek198 Kız229 Toplam427 Okuma Yazma Kursları Açılan Kurs Sayısı4 Katılan Kursiyer Sayısı Erkek8 Kız10 Toplam18

33 HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ADI: NAZIMİYEHALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURUM KODU: 205304 TELEFONU: (428) 411 21 95 ADRESİ: Merkez Mahalle Yeni Mahalle Caddesi No:2 TELEFON NUMARASI: (428) 411 21 95 FAKS NUMARASI: (428) 411 21 06 E-POSTA ADRESİ: 205304@meb.k12.tr SEVİYESİ: Yaygın Eğitim ÖĞRENİM ŞEKLİ: Tam Gün Tam Yıl

34 ÇALIŞMA İLKELERİ: Kurumumuzda planlama stratejik planlama ekibi tarafından yürütülür, Planlama sürecine Nazımiye Halk Eğitimi Merkezinde çalışan tüm yönetici ve çalışanların katılım ve katkısı sağlanır, İhtiyaç duyuldukça yönetici ve çalışanlara konuyla ilgili Hizmetiçi Eğitim düzenlenir, Planlama Nazımiye Halk Eğitimi Merkezi’nin tüm faaliyetlerini kapsar. Planlama, Mevcut Durum Analizi, Misyon-Vizyon oluşturulması, Stratejik Amaçlar bu amaçlara yönelik ölçülebilir hedefler, hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve projeler, bütçeleme, faaliyetlerin izleme- değerlendirme ve önceden belirlenen kriterler doğrultusunda performans ölçüm süreçlerini kapsar. KURUMUN BİNA DURUMU: a)-Binanın Özellikleri : Kurumumuz halk kütüphanesi binasında hizmet vermektedir. b)-Laboratuar: 15+1 Bilgisayarı mevcut olan BT Sınıfında hafta sonu dahil sürekli bilgisayar kursları düzenlenmektedir. YÖNETİCİ DURUMU: Kurumda 1 müdür 1 müdür yardımcısı görev yapmaktadır. PERSONEL DURUMU : Kurumumuzda 1 veri hazırlama kontrol işletmeni,1 hizmetli bulunmaktadır.

35 SODES


"T.C. NAZIMİYE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI -2012-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları