Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şletim Sistemleri Operation Systems.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şletim Sistemleri Operation Systems."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şletim Sistemleri Operation Systems

2 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri Bu derste, İ şletim sistemleri mimarisi, İ şletim sistemi katmanları ve işlevleri, İ şletim sistemlerinin işlevleri, İ şlem yönetimi, ◦ İ şlem kontrol blokları, ◦ İ şlem durum algoritmaları Bellek yönetimi, ◦ Bellek yöneticisinin görevleri ◦ Sanal Bellek (virtual memory) ◦ Sayfalama (paging)

3 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şletim Sistemleri Mimarisi Modern bilgisayar sistemleri Von Neumann ilke ve bileşenlerine sahiptir. Von Neumann bileşenlerine sahip bilgisayar sistemlerinde merkezi işlem birimi, ana bellek ve giriş/çıkış birimlerinden oluşmaktadır. İ şletim sistemlerinin temel amaç bu kaynakların en verimli ve etkin biçimde kullanılmalarını sa ğ lamaktır.

4 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri Von Neumann Mimarisi Merkezi İşlem Birimi Donanım Aygıtları Aritmetik ve Mantık Birimi Ana Bellek Kontrol Birimi Adres yolu Veri yolu

5 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şletim Sistemleri Mimarisi İ şletim sistemlerini de daha önce; tek kullanıcılı (single user), çok kullanıcılı (multi user), tek işlemli (single tasking) ve çok işlemli (multi tasking) olarak sınıflamıştık. Tek kullanıcılı ve tek işlemli yapılarda işletim sisteminin görevleri daha basit bir düzenekte gerçeklemektedir. Ancak çok işlemli ya da çok kullanıcılı yapılarda işletim sistemi daha karmaşık bir organizasyona sahiptir. Bu yaklaşımla; işletim sistemlerinin 3 katman ve işletim sistemlerinin temel olarak 4 işlevi vardır. İ şletim sistemlerinin katmanları sırasıyla; 1. Kabuk (Shell) 2. Sistem Ça ğ rıları (System Calls) 3. Çekirdek (Kernel)

6 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şletim Sistemlerinin Katmanları Kabuk (Shell): İ şletim sisteminin kullanıcıya gözüken yüzüdür. Bir çok kaynakta kabuk, komut yorumlayıcısı olarak ta adlandırılmaktadır. Bir bakıma kullanıcı ile çekirdek arasındaki arabirim olarak da tanımlamak olanaklıdır. Bilgisayar açıldıktan bir süre sonra komut satırı (prompt) görüntülenir. Kullanıcı tarafından komut satırına girilen komutlar bilgisayar tarafından işleme konulur. İ şte bu nokta da kabuk (shell) olarak adlandırı lan yazılım devreye girer. Öncelikle komutun geçerlili ğ ini inceler, kullanıcının ne yapmak istedi ğ ini çözümler ve bu iş için gerekli olan programları belle ğ e yükler.

7 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri Kabuk…

8 Çekirdek

9 Çekirde ğ in İ şlevleri Belle ğ i yönetmek, Bilgisayara ulaşımları kontrol etmek, Dosya sistemini oluşturup, korumak, İ nterruptları (kesme) kullanmak, Hataları kontrol etmek, Girdi-çıktı birimlerini çalıştırmak, Bilgisayarın kaynaklarını (işlemci, girdi-çıktı birimleri gibi...) kullanıcılar arasında da ğ ıtmak. Kesmeler bir programın daha önemli başka bir görevin yerine getirilmesi için kesilmesine izin veren bir mekanizmadır.

10 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şletim Sisteminin İ şlevleri 1) İ şlem Yönetimi (Process Management) 2) Bellek Yönetimi (Memory Management) 3) Dosya Yönetimi (File Management) 4) Giri/Çıkış Yönetimi (I/O Management) İşlem Yönetimi Dosya Yönetimi Bellek Yönetimi Aygıt Yönetimi

11 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri

12 İ şlem Yönetimi (Process Management) Şu soruları cevaplar; ◦ İ şlemlerin kaynaklara ulaşması sırasında nasıl bir kaynak yalıtımı yapaca ğ ı, ◦ Bir kayna ğ ı paylaşması gereken birden fazla işlem oldu ğ unda hangi politikaları kullanarak bu kayna ğ ı paylaştıraca ğ ı Bunları yaparken de bellek yönetimi ile birlikte çalışarak belle ğ in bu işlemler, iş parçacıkları arasında paylaştırılmasını sa ğ lar.

13 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şlem Yönetimi (Process Management) Birçok işletim sistemi işlem ve iş parçacı ğ ı (Thread) ve kaynak yönetimini birlikte ele almaktadır. ◦ İ ş parçacı ğ ı, bilgisayarda en düşük kayna ğ a ihtiyaç duyan bir program parçasıdır. Genellikle bir işlem ile birlikte kullanılır. İ lgili işleme ayrılmış disk alanı, dosyalar, bellek gibi kaynaklarını kullanarak çalışır. ◦ Çoklu kullanım (multithreading) ise bir işlemin birden fazla iş parçacı ğ ına bölünerek aynı anda çalıştırılmasıdır. Bir işlem birden fazla iş parçacı ğ ından oluşmaktadır.

14 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şlem Yönetimi (Process Management)

15 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şlem Kontrol Blokları

16 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şlem Kontrol Blokları

17 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şlem Durum Algoritmaları

18 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şlem Durum Algoritmaları

19 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri Bellek Yönetimi (Memory Management)

20 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri Bellek Yönetimi (Memory Management) Bellek yönetimi işlem yönetimi ile birlikte çalışarak ana bellekte işlemlerin yerleşimini sa ğ lamaktadır. ◦ Her işlem bir bellek bölgesi istemekte ve bellek yönetimi de bu işlemlerin çalışması için kaynak yalıtımını da sa ğ layarak gerekli bellek bölümünü ayırmaktadır. Modern bellek yönetimleri sanal bellek (virtual memory) sa ğ layarak fiziksel bellekten çok daha büyük bir bellek alanının kullanılmasını sa ğ lamaktadır. ◦ E ğ er işletim sistemi sanal belle ğ i destekliyorsa bellek yönetiminin bir kısmı aygıt ve dosya yönetimleri ile birlikte çalışarak belle ğ i yönetir.

21 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri Bellek Yöneticisin Görevleri

22 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri Sanal Bellek (Virtual Memory)

23 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri Sayfalama (Paging)

24 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri Sanal Bellek Algoritmaları

25 Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri Ödev


"Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ/ BTÖ 303 İ şletim Sistemleri İ şletim Sistemleri Operation Systems." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları