Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETİM SİSTEMLERİ Öğr. Gör. S.Serkan TAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETİM SİSTEMLERİ Öğr. Gör. S.Serkan TAN."— Sunum transkripti:

1 İŞLETİM SİSTEMLERİ Öğr. Gör. S.Serkan TAN

2 Gözle görülür, elle tutulur yarı iletken yongalar, bunları taşıyan kartlar, görüntü ekranları gibi elektronik kökenli birimler ile disk, disket, manyetik şerit sürücüleri, tuş takımı ve yazıcılar gibi elektromekanik nitelikli ögeler bilgisayar donanımı olarak adlandırılırlar. Bilgisayar donanımlarını, hizmet üretme yönünde denetleyen programlar, daha genel bir bağlamda yazılım diye adlandırılırlar.

3 Şekil: Bilgisayar Sistemi

4 Tanımı İşletim sistemi, bilgisayar donanımı ile kullanıcı programları arasında yer alarak kullanıcıların bilgisayar sisteminden kolayca yararlanabilmelerini sağlayan hizmet yazılımı olarak tanımlanır.

5 Şekil: İşletim sisteminin konumu

6 İşletim Sistemlerinin Sınıflandırılması
Büyük Bilgisayarlar için Sistemler Masaüstü Sistemler Çok İşlemcili Sistemler Dağıtık Sistemler Kümeleşmiş Sistemler Gerçek Zaman Sistemler “El” Sistemleri İşlem Ortamları

7 İŞLETİM SİSTEMLERİNİN BİLEŞENLERİ
Görev yönetimi (Process manager) Ana bellek yönetimi (Memory manager) Kütük yönetimi (File manager) Disk (2. bellek) yönetimi (Second Storage) Ağ üzerinde çalışma (Ağ fonksiyonları yönetimi: Networking) Sistem koruması Komut derleyici sistemler

8 Görev Yönetimi Kullanıcı ve sistem birimlerinin oluşturulması, silinmesi Görevlerin oluşturulması, durdurulması ve yeniden çalıştırılması Görevlerin zamana uyum sağlama mekanizmasının gerçekleştirilmesi Görevler arasında iletişim sağlanması Kilitlenmelerin yönetimi

9 İki görev aynı zamanda çalıştırıldığında aynı kaynakları kullanmak isteyebilirler. Bu durumda, zamana uyum sağlama mekanizması kullanılır. Ortak kaynakların kullanımında her iki görev de bekleme durumuna geçerse (bu sonsuz döngü oluşturur) kilitlenme olur. Yani, biri diğerinin sonucunu beklerken, diğeri de ötekinin sonucunu bekler.

10 Ana Belleğin Yönetimi Belleğin şimdiki durumda, hangi kısmının ve kim tarafından kullanıldığı hakkında bilginin elde edilmesi Bellek alanı boş olduğunda bu alana hangi görevlerin yüklenmesi hakkında, karar oluşturulması

11 Kütük Yönetimi Kütüklerin oluşturulması ve silinmesi
Dizinlerin oluşturulması ve silinmesi Kütük ve dizinlerin yönetimi Kütüklerin disk belleğine (2.belleğe) haritalanması (kaydedilmesi) Kütüklerin 2. bellekte yedeklenmesi (back up)

12 Giriş / Çıkış (I/O) Sistemlerinin Yönetimi
Bileşenleri oluşturur. (Tampon önbellekleme sistemi) Ön belleğe yazıp-okuma Spooling işlemlerinin gerçekleştirilmesi Aygıt-sürücü (device driver) arayüzlerinin yönetimi Belirli donanım aygıtları için sürücülerin yönetimi

13 Disk (2. Bellek) Yönetimi
Boş disk alanı yönetimi Diskin paylaşımı Diskin planlanması

14 Ağ Fonksiyonları Yönetimi
Hesaplama (bilgi-işleme) hızını yükseltir. Verilerin kullanılabilirlik alanını genişletir Güvenilirliği yükseltir

15 Koruma Sistemi Erişim Kontrolü : Sisteme kullanıcı erişimini düzenler; İzinli ve izinsiz kullanımları ayırt edebilme. Bilgi Erişim Kontrolü : Sistem içindeki veri akışını ve verinin kullanıcılara dağıtımını düzenler; Denetimleri belirleme. Sertifikasyon : Sertifikasyonlara göre erişim ve akış kontrol performansı sağlanır; İzinsiz erişimleri engelleyebilme.

16 Komut Derleyicisi Pek çok komut, işletim sistemine denetim fonksiyonları amacı ile yönlendirilir. Bu komutlar aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir: - Görev oluşumu ve yönetimi - G/Ç yönetimi - Bellek yönetimi - Ana belleğin yönetimi - Kütük sistemlerine erişim - Koruma - Ağ ortamında çalışma Denetim fonksiyonlarını okuyan ve derleyen programa - Komut satırının derleyicisi veya - Çekirdek (Kernel) (UNIX sisteminde) denir. Komut derleyicisinin işlevi, komut fonksiyonunu okumak ve yürütmektir.

17 İŞLETİM SİSTEMLERİNİN YAPISI VE SUNDUĞU HİZMETLER

18 İşletim Sistemi Tasarım Hiyerarşisi
Sistemin Tasarım Hedefleri Geleneksel olarak assembly dilinde yazılmış olan işletim sistemleri yüksek seviyeli dillerde de yazılabilir. İşletim sistemi yüksek seviyeli dilde yazıldığında kolaylıkla farklı bilgisayarlarda kullanılabilir. İşletim sistemleri her sınıf bilgisayarda çalıştırılabilecek şekilde tasarlanır. SYS - donanım sisteminin belirli biçimi ile ilgili bilgiyi içeren programdır. Booting – çekirdeğin yüklenmesi ile bilgisayarın çalışmaya başlamasıdır. Bootstrap program – çekirdeği belirlemek, belleğe yüklemek ve çalıştırmaya başlamak için ROM belleğinde saklanan koddur.

19

20 İşletim Sistemlerinin Mimarileri : Katmanlı
Sistem çeşitli seviyelerden oluşur Her bir seviye ilişkisel alt fonksiyonları icra eder. Daha çok basit fonksiyon yürütmek için her bir seviye sonraki daha düşük seviyeye bağlıdır. Bu durum, bir problemin bir çok alt-problem olarak ayrıştırılmasını sağlar.

21 Şekil: Katman tabanlı işletim sistemlerinin yapısı

22 Şekil: MS-DOS Sisteminin yapısı

23 Şekil: OS/2 Sisteminin Yapısı.

24 Modern İşletim Sistemlerinin Mimarileri :
Mikro-kernel Mikro-kernel mimari Modern İşletim Sistemlerinin Karakteristikleri

25 Şekil : Mikrokernel tabanlı işletim sistemlerinin yapısı

26 Şekil: Windows 2000 mimarisi

27 Şekil: UNIX Mimarisi

28


"İŞLETİM SİSTEMLERİ Öğr. Gör. S.Serkan TAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları