Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

yaz odevi -ayten Işıldağ1 2 Aşağıdaki cümleleri, noktalı yerlere altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlılarını yazarak, tamamlayın. Lütfen soruma …… verir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "yaz odevi -ayten Işıldağ1 2 Aşağıdaki cümleleri, noktalı yerlere altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlılarını yazarak, tamamlayın. Lütfen soruma …… verir."— Sunum transkripti:

1

2 yaz odevi -ayten Işıldağ1

3 2 Aşağıdaki cümleleri, noktalı yerlere altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlılarını yazarak, tamamlayın. Lütfen soruma …… verir misiniz ?  Gece ……… çalışıp sınava hazırlanıyorlar.  Dar sokaklardan geçip ……… bir alana çıktık.  Erken gelmesini söylemiştim, ama yine ………geldi. Emre pahalı bisikleti bırakıp daha …. olanını aldı. AŞAĞIDAKİ KELİMELRİ FARKLI ANLAMLARIYLA CÜMLE İÇİNDE KULLANIN yüz : …………………………………………… ……………………………………… düş : ……………………………………………… …………………………………………… çal : ……………………………………………… ……………………………………… kaz : ………………………………………………… ……………………………………… dolu : …………………………………………………… ………………………………………………………

4 yaz odevi -ayten Işıldağ3 CÜMLE Oluml u Olu msu z Sor u Dünya güneşten büyük değildir. Gazete okumayı ihmal mi ettiniz ? Sinirlendiğiniz zaman trafik ışıkları tekniğini deneyin. Neden bugün hiç keyfim yok ? Sınıf panosuna inceleme yazısı getirmemişsiniz.

5 yaz odevi -ayten Işıldağ4 1) Aşağıdakilerden hangisi, şiir yazanlara verilen addır? A. yazar B. ressam C. yazman D. Şair (ozan) 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı kelimeler birlikte verilmiştir ? A.Çocukluğum ve gençliğim Ankara’da geçti. B. Gece kimsenin olmadığı bu yolda gündüz bir çok insan oluyor. C. Bu mektubu aylarca, günlerce bekledim. D. Bir,iki kişi gelip sizi sordular. 3) Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu bir cümledir ? A.Yarın da sizi sevmeyecek değilim. B. Bayramda otobüsler parasızmış. C.Ben sizleri unutabilir miyim hiç ? D. Bu gün televizyon izlemeyelim. 4) Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir soru cümlesidir ? A.Okula geldiğini o da biliyor mu ? B. Dün okula oda gelmedi mi ? C. Çok fazla ders çalışacak mıyım ? D. Bilgisayarımla oynayabilir miyim ? 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? A.Yağmurda cok ıslandığı için hasta olmuş. B.Ceza almamın sebebi öğretmenim biriyle konuşurken söze karışmamdı. C.Haberleri kaçırmayayım diye hemen eve gittim. D. Zil çaldığında ders çoktan bitmişti.

6 yaz odevi -ayten Işıldağ5 ÇİFTÇİNİN OĞULLARI Bir çiftçinin birkaç oğlu varmış. Birbirleriyle geçinemez, kavga ederlermiş. Babaları : “ Birbirinizi sevin, yardımlaşın ” dermiş. Ama çocuklar, babalarının bu güzel öğütlerini tutmazlarmış. Çiftçi bir gün çocuklarını çağırmış : - Bana, bir ağaçtan on çubuk kesip getirin, demiş. Çocuklar çubukları getirmişler. Çiftçi çubukları birbirlerine bağlayarak, oğullarına vermiş. - Hadi kırın bunları, demiş. Oğlanlar, çubuk demetini kırmaya çalışmışlar. Ama kıramamışlar. Çiftçi, demeti alıp çözmüş. Çubukları oğullarına birer birer vermiş. Onlar da kendilerine verilen çubukları kolayca kırmışlar. Bu olay üzerine çiftçi çocuklarına şöyle demiş : -Görüyorsunuz ya, birleşmek güç yaratıyor. - Birbirinizle anlaşmaya çalışınız. -O zaman size kimsenin gücü yetmez. -Siz de her güçlüğü yenersiniz.

7 yaz odevi -ayten Işıldağ6 1.Çiftçinin oğullarının birbirleriyle olan ilişkileri nasılmış? 2.. Çiftçi çocuklarından ne getirmelerini istemiş? 3.Babaları çocuklarına ne dermiş? 4.. Çiftçi çubukları ne yapmış? 5.Oğulları çubukları ne yapmaya çalışmış? 6.. Çubukları kolayca kırmalarının nedeni nedir? 7.Parçanın ana fikri nedir? 8.Parçanın kahramanları kimlerdir? 9.. Çiftçinin oğullarının yerinde siz olsanız ne yapardınız? 10.Parçaya başlık olarak siz ne koyardınız?

8 yaz odevi -ayten Işıldağ7 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? A) KarkasB) KagirC) AhşapD) Betonarme 2. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hecesi fazladır? A) SemtB) ÇiftC) AdaD) Halk 3. Hangisi "sandalye" kelimesinin es anlamlısıdır? A) KanepeB) KoltukC) iskemleD) Tabure 4. “İşleyen demir pas tutmaz.” ata sözü aşağıdaki kelimeler­den hangisi ile yakından ilgilidir? A) OkumaB) OynamaC) DemirD) Çalışma 5. Aşağıdaki kişi adlarından hangisi yanlış yazılmıştır? A) DevranB) idirisC) ZaferD) Ertan 6. Aşağıdaki varlık adlarından hangisi bir balık türüdür? A) PalamutB) KerevizC) MuşmulaD) Orkide 7. Hangisi hem bir sebze hem de bir balık türünün adıdır? A) LüferB) BarbunyaC) KefalD) İstavrit

9 yaz odevi -ayten Işıldağ8 “Artık büyüdüm, kocaman bir kız oldum. Bazen babamla işe bile giderim. Babamın iş yerine bayılırım. Babam renk renk düğmeler satar. Ben de babama yardım ederim. Her gidişimde düğmeleri renk renk ayırırım. Önce mavi düğmeleri kutusuna koyarım. Mavi, en sevdiğim renk. Sonra kırmızı düğmeleri ayırırım. Kırmızı, elbisemin rengidir. Yeşil düğmeler ağacın yapraklarıyla aynı renk. Kahverengi düğmeleri toplamaktan sıkılırım. Onlar kutuya kendileri girer.”

10 yaz odevi -ayten Işıldağ9 Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız. 1.Çocuk niçin düğmeleri renklerine göre ayırıyor olabilir? 2.Sizce çocuk babasının iş yerine gitmeyi niçin seviyor? 3.Çocuk babasının dükkânında neler yapıyor? 4.Çocuk neden önce mavi düğmeleri kutusuna koyuyor? 5.Çocuk yeşil düğmeleri neye benzetiyor? 6.Çocuğun kahverengi düğmeleri toplamaktan sıkılmasının sonucunda ne oluyor? 7.Siz hangi renkleri seviyorsunuz?

11 yaz odevi -ayten Işıldağ10 1-“Ödevini yaptın mı” cümlesinin sonuna soru işareti konulur. ( ) Doğru ( ) Yanlış 2-“Neden oyuncaklarını toplaması gerektiğini sordu” cümlesinin sonuna soru işareti konulur. ( ) Doğru ( ) Yanlış 3-“Bu kazak sana çok yakışmış” cümlesinin sonuna nokta konulur. ( ) Doğru ( ) Yanlış 4-“Gelip gelmeyeceğine henüz karar vermedi” cümlesinin sonuna nokta konulur. ( ) Doğru ( ) Yanlış

12 yaz odevi -ayten Işıldağ11

13 yaz odevi -ayten Işıldağ12 uslu – yaşlı – kırık – yuvarlak – acı- soğuk – aptal – sıcak – kırmızı – mavi – yüksek kurnaz – ekşi - inatçı ……kırmızI gül ……… karga …… çorba …… çocuk ………… top……… vazo ……… biber ……… limon ……… dondurma ……… deniz …………… tilki……… keçi …… dağ………… adam

14 yaz odevi -ayten Işıldağ13 Aşağıdaki sözcük gruplarında varlığın özelliğini belirten sözcüğü bularak ayraç içine yazınız. sağlam masa ( …sağlam..) yaşlı amca ( …………..) sulu ayva (………………..) ıslak mendil ( ……………..) üzgün bayan ( ………..) sevimli ayıcık ( …………………..) yaramaz çocuk ( ……..) tatlı elma ( ……..) eski ev ( ………………..) zor soru ( ………..) bozuk saat ( ……..) temiz mendil( ……………..)

15 yaz odevi -ayten Işıldağ14 Yeni anlamda sözcük türeten başlıca ekler şunlardır: -ci ( -cı, -cu, -cü, -çi, -çı, )  evci, kömürcü, simitçi, yolcu -li ( -lı, -lu, -lü )  evli, akıllı, tuzlu, köpüklü -lik ( -lık, -luk, -lük)  kalemlik, kitaplık, tuzluk, gözlük -siz ( -sız, -suz, -süz)  deftersiz, akılsız, susuz, sütsüz -gin ( -gın, -gun, -gün)  bilgin, salgın, baygın, soygun -gi ( -gı, -gu, -gü)  silgi, sevgi, bilgi, görgü, sorgu - daş ( -taş)  vatandaş, soydaş, yurttaş, sırdaş

16 yaz odevi -ayten Işıldağ15 Aşağıda verilen eki kullanarak sözcük türetiniz. ( Açıklamalardaki sözcükleri kullanmayınız.) - cı : …ayrancı- cu : …oduncu…. - çi : ….simitçi…- çü :… sütçü… - lı : ….- lu : ……….- lü : …… - luk : ……- lik : ….- lük : …… -sız :……- -süz: ……- -suz: …… - gin : ……- gın : ……- gi : …… - daş: ………- gü : ………- gı : ……

17 yaz odevi -ayten Işıldağ16 Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını araştırıp yazınız. Bir tümce içinde kullanınız. Etekleri tutuşmak: ……………………………………. Dil dökmek: ……………………………….…. Gözünü dört açmak: …………………………………………. Kulağı çınlamak : …………………………………………… Canından bezmek: …………………………………………… Burnundan getirmek: ……………………………………………. Silip süpürmek: ………………………………………………. Burnunda tütmek: ……………………………………………. Ateş püskürmek: …………………………………………. Alnı açık olmak: ………………………………………… Kafası şişmek: ……………………………………………

18 yaz odevi -ayten Işıldağ17 Aşağıdaki sözcükleri hem gerçek hem de mecaz anlamlarıyla birer tümcede kullanınız. ÖRNEK * Atakan ince düşünceli bir çocuktur.. ( Mecaz anlam) * Kardeşim hep ince uçlu kurşun kalem kullanır. ( Gerçek anlam )

19 yaz odevi -ayten Işıldağ18 ……………………………..( gerçek anlam) Acı ……………………………..( mecaz anlam ……………………………… ( gerçek anlam) İnce ……………………………….( mecaz anlam) ………………………………( gerçek anlam) Ağır ……………………………….( mecaz anlam) Sizde istediğiniz kadar örnekler yazınız

20 yaz odevi -ayten Işıldağ19 BOŞLUKLARI DOLDURALIM Siz de bizimle gelin( ) Otobüsle kaç saatte varırız( ) Kimse yok mu( ) Bu kalemler kimin( ) Yardım eder misiniz( ) Nasıl olduğunu anlayamadım( ) Eyvah( ) Yine geç kaldım( ) İmdat( ) Emre geldi mi gelmedi mi görmedim( ) Ankara( )ya gidecek misin( ) Hışşt( ) buraya gelsene( ) Sen mi bu resimleri yaptın( ) Kitabını nereye koydun( ) Kitabı verir misiniz bana( ) Temiz( ) çalışkan( ) düzenli çocuk olalım( )

21 yaz odevi -ayten Işıldağ20 Aşağıdaki cümlelerden ismi niteleyen(varlıkların rengini, biçimini,sayısını,durumunu ve özelliğini belirten) kelimelerin ( ÖN ADLARIN) altını çiziniz. ( Deftere yazınız.) Kapını önünde sarı kedi yavrusu vardı. Her iki takımda çok güçlü. Ablam çalışkan bir öğrencidir. Zavallı adam üstü başı perişan halde. Sağlam sırada ben oturacağım. Bozuk saatimi tamirciye götürdüm.

22 yaz odevi -ayten Işıldağ21 Aşağıdaki sözcüklerle tablodaki varlıkların özelliğini belirten sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayıp deftere yazınız. kırmızı………….... gül ……………………………… karga ……………………………… çorba ……………………………… çocuk ……………………………… top ……………………………… vazo ……………………………… biber ……………………………… limon ……………………………… dondurma ……………………………… tilki

23 yaz odevi -ayten Işıldağ22 Aşağıdaki kelimelerden ( ismin yerini tutan kelimelerden) boşluklara uygun olanı yazınız. “ Biz, seni, ben, kendi, onu, o, siz, onlar” Bunları bana ………….anlattı. …….. Rıfkı’yı çok severim. ………..de………da çok severim. Bu resimleri …………..yaptık. ……., en sevdiğim sanatçıdır. ………….akşam bize gelecekler. ……………bize gelecek misiz?

24 yaz odevi -ayten Işıldağ23 Aşağıda karışık verilmiş olan Sözcüklerle düzenli bir cümle oluşturunuz ve deftere yazınız. 1. bu - Faruk - ve - düşüncelerinde - yanılıyordu- duygu....................................................................................................... 2. acıkıp- Remziye- değildi-emin- acıkmadığından...................................................................................................... 3.sosis- kahvaltıda - pişirdi-Mukaddes- ve-sucuk.................................................................................................... 4. ilk-ağrımdı-benim-o-göz..................................................................................................

25 yaz odevi -ayten Işıldağ24 Aşağıdaki özellik bildiren sözcüklerden sonra uygun olan birer varlık adlarını deftere yazınız. çalışkan öğrenci sarı ……………………………… yüksek ………………………… sıcak ……………………………… küçük ……………………………… büyük ……………………………… uslu ……………………………… soğuk ……………………………… yeşil ……………………………… karanlık ………………………………

26 yaz odevi -ayten Işıldağ25 NOKTALAMA İŞARETLERİNİ UYGULAMA ÇALIŞMASI NEDEN( ) Öğretmen sormuş( ) ( ) Söyleyin bakalım çocuklar( ) balıklar neden konuşmaz( ) Çocuklardan biri cevap vermiş( ) ( ) Sizin de başınızı suya soksalar konuşabilir misiniz öğretmenim( )

27 yaz odevi -ayten Işıldağ26 AĞAÇ DİKEN İHTİYAR Ağaç dikmekle meşgul yaşlı Birisini gören padişah( ) hoşbeşten sonra sormuş( ) ( ) Büyük ihtimalle( ) diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin( ) Ne diye uğraşıyorsun( ) Yaşlı adam şöyle cevap vermiş( ) ( ) Oğul( ) bizden öncekilerin diktiği ağaçların meyvelerini biz yedik( ) bizim diktiklerimizin meyvesini bizden sonrakiler yesinler( ) diye uğraşırım ( )

28 yaz odevi -ayten Işıldağ27 VARLIKLARIN VERİLİŞİNE GÖRE ÖZEL İSİMCİNS İSİM Atatürk defter Ankara kitap Busem top ……………………………….. ……………………………………. …………………………………………. Siz de örnekleri çoğaltarak defterinize yazınız

29 yaz odevi -ayten Işıldağ28 VARLIKLARIN OLUŞLARINA GÖRE SOMUT İSİM SOYUT İSİM Kapı sevgi Okul cömertlik Araba hoşgörü …………………………….. ………………………………… ………………………………. Siz de örnekleri çoğaltarak defterinize yazınız

30 yaz odevi -ayten Işıldağ29 VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLERİ TEKİL ÇOĞUL TOPLULUK Ev evler ordu Top toplar buket …………………………… …………………………….. ……………………………… Siz de örnekleri çoğaltarak defterinize yazınız

31 yaz odevi -ayten Işıldağ30. Aşağıdaki atasözlerinde hareket,iş,oluş bildiren sözcüklerin altını çizelim. Her kuşun eti yenmez. Görünen köy kılavuz istemez. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Dert ağlatır,aşk söyletir. Çocukta al haberi. İşleyen demir ışıldar. Büyük lokma ye, büyük söz etme. Sakla samanı gelir zamanı. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Deftere yazalım

32 yaz odevi -ayten Işıldağ31 SÖZ CÜK KAÇSESKAÇSES KAÇ HE CE KAÇ SÖZ CÜK SESLİ HARFLER SES SİZ HARF LER İN CE KA- LIN makine63 1i-eam-k-n Amerika Alihan Türkiye kedi çiçekler börek defterler kuşlar uçak kuaför

33 yaz odevi -ayten Işıldağ32 Sizde aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya koyunuz. 1-nine kapak çıta öğrenci mont …………………. 2. seda çalgı kiremit temiz kaş …………………….. 3- yarın yemek yara yürek yazı,yanak.......................................................................................

34 yaz odevi -ayten Işıldağ33 Bu yemek çok sıcak. …………………………………. Çantayı kuru bir bezle temizle. ……………………………………… Meyvelerin küçüklerini ayıralım. …………………………………………… Kuşlar çok yüksekten uçuyor. ………………………………… Börekleri soğuk servis yapmayın. ………………………………… Eski ve uzun ağaçlarıbulalım. ………………………………………………

35 yaz odevi -ayten Işıldağ34 Hadi bakalım bul " Etekleri zil çalmak. " deyiminin anlamını bul, yaz ve cümle içinde kullan. Sen de başka deyimler yazar mısın?

36 yaz odevi -ayten Işıldağ35 Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere anlamdaş sözcük ya da Sesteş sözcükler denir Örneğin ; Bu yaz tatile gideceğim. Ayşe'nin yazısı çok güzel. Kır................................................ Kır ………………………………….. Bin................................................ El ………………………………….. El.................................................


"yaz odevi -ayten Işıldağ1 2 Aşağıdaki cümleleri, noktalı yerlere altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlılarını yazarak, tamamlayın. Lütfen soruma …… verir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları