Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENZİMLERİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ I

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENZİMLERİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ I"— Sunum transkripti:

1 ENZİMLERİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ I
Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2009

2 İnsanlarda görülen hastalıkların tanı veya ayırıcı tanısının yapılması ve sağaltımın izlenmesinde enzimatik ölçümlerin uygulanması ile ilgilenen bilim dalı, klinik enzimoloji olarak adlandırılmaktadır.

3 Enzimatik ölçümler için uygun biyolojik materyaller
biyolojik sıvılar: Kan, BOS, amniyon sıvısı, idrar, seminal sıvı eritrositler lökositler doku biyopsi örnekleri doku hücre kültürleri

4 Kan enzimlerinin aktivite tayinlerinde dikkat edilecekler
Kan, antikoagulansız tüpe (düz tüp) alınmalıdır Kan genellikle venden alınır Kan alırken hemolizden kaçınmalıdır Kan, pıhtılaşmasından hemen sonra santrifüj edilerek serum ayrılmalıdır Günlük taze kan kullanılması en iyisidir

5 Enzim aktiviteleri, enzim ünitesi cinsinden verilir.
1 enzim ünitesi, optimal şartlarda (optimal ısı ve optimal pH) 1 mikromol substratı 1 dakikada ürüne dönüştüren enzim aktivitesidir; buna internasyonal ünite adı verilir. Günümüzde enzim ölçüm birimi olarak genelde bu ünite kullanılır; IU veya kısaca U şeklinde kısaltılır.

6 1 saniyede 1 mol substratı ürüne dönüştüren enzim aktivitesine 1 katal veya 1 SI ünitesi denir.
Bazı enzimler için Bodansky ünitesi, Rietman-Frankel ünitesi gibi özel ünite tarifleri vardır.

7 Klinik tanıda önemli olan serum enzimleri
transaminazlar (AST ve ALT) laktat dehidrojenaz (LDH, LD) kreatin kinaz (CK, CPK) fosfatazlar (ALP ve ACP) amilaz (AMS) lipaz (LPS)

8 gama glutamiltransferaz (GGT, -GT)
aldolaz (ALS) 5-nükleotidaz (5-NT) lösin aminopeptidaz (LAP) psödokolinesteraz (ChE) glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G-6-PD)

9 Hücresel enzimler: LDH, AST, ALT, ALP, v.b.
Salgılanan enzimler: Pankreas enzimleri Plazmaya özgü enzimler: Pıhtılaşma faktörleri, fibrinolitik faktörler

10 Hücresel enzimler çeşitli nedenlerle hücre dışına çıkarlar:
-Hücre membran hasarı -Hücre ölümü -Enzim üretiminde artış

11 Tanıda kullanılacak enzimlerde aranan özellikler:
-Dokuya özgü olmalıdır. -Yarı ömrü çok kısa olmamalıdır. -Ölçüm yöntemi pratik olmalıdır.

12 Enzimatik tanı alanları
kalp ve akciğer hastalıkları karaciğer hastalıkları kas hastalıkları kemik hastalıkları pankreas hastalıkları maligniteler genetik hastalıklar hematolojik hastalıklar zehirlenmeler

13 Kalp ve akciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimler
total kreatin kinaz (CK, CPK) CK-MB aspartat transaminaz (AST) laktat dehidrojenaz (LD, LDH)

14 Karaciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimler
transaminazlar (ALT, AST) LDH GGT (-GT) ALP 5-nükleotidaz (5-NT) lösin aminopeptidaz (LAP)

15 Kas hastalıklarının tanısında yararlı enzimler
CK LDH aldolaz AST

16 Kemik hastalıklarının tanısında yararlı enzimler
alkalen fosfataz (ALP) asit fosfataz (ACP) Osteoblastik aktivite artışı ile karakterize kemik hastalıklarında ALP yükselir Osteoklastik kemik hastalıklarında ALP yanında ACP da yükselir.

17 Pankreas hastalıklarının tanısında yararlı enzimler
-amilaz lipaz

18 Malignitelerin tanısında yararlı enzimler
organ spesifik enzimler ACP, ALP, GGT, 5-nükleotidaz, lösin aminopeptidaz (LAP), -amilaz ve lipaz organ spesifik olmayan enzimler LDH, aldolaz, fosfoheksoz izomeraz

19 Genetik hastalıkların tanısında yararlı enzimler
fenilalanin hidroksilaz, galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz, glukoz-6-fosfataz gibi birçok enzim

20 Hematolojik hastalıkların tanısında yararlı enzimler
anaerobik glikoliz ile ilgili bazı enzimler pentoz fosfat yolu ile ilgili bazı enzimler glutatyon metabolizması ile ilgili bazı enzimler adenozin deaminaz gibi pürin ve pirimidin katabolizması enzimleri Na+/K+ ATPaz lesitin kolesterol açil transferaz (LCAT) methemoglobin redüktaz

21 Zehirlenmelerin tanısında yararlı enzimler
Organik fosfor bileşikleri ile zehirlenme durumlarında serum kolinesteraz (ChE) düzeyi düşük bulunur


"ENZİMLERİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ I" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları