Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Dünya üzerinde yaşayan canlılar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Bu canlı organizmaların temel bir takım ortak özellikleri bulunmaktadır. 1. Hücre yapısı: Bütün canlılar hücre ya da hücrelerden oluşmuştur. Hücre organizmanın temel birimidir. Hücrede geçen bir takım olaylar canlılığın devamına izin verir. 2. Beslenme: Canlılar yaşam faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için dış ortamdan besin olmak zorundadırlar. Hayvansal organizmalar besinlerini dış ortam hazır olarak alırken, bitkiler kendi besinlerini kendileri sentezler. 3. Hareket: Canlılar dış ortamdan gelen uyaranlara karşı tepki gösterirler. Dış ortamdan gelen uyartılar ışık, ısı v.s olabilir.

2 4. Büyüme: Canlılarda hücre bölünmesi ile hücre sayısı artar
4. Büyüme: Canlılarda hücre bölünmesi ile hücre sayısı artar. Buna bağlı olarak organizma büyüme eğilimine girer. Organizmaya alınan besinlerin büyük bir kısmı bu amaç için kullanılır. 5. Üreme: Canlılar kendi nesillerini devam ettirebilmek için ürerler. Eşeysiz ve eşeyli üreme olmak üzere iki tip üreme canlılarda görülür. 6. Solunum: Canlıların yapılarına almış oldukları besinleri hücre organellerinde oksijenli ya da oksijensiz bir şekilde yakarak enerji üretmeleri olayıdır. Oksijenli solunum olayı özetlenecek olursa; Enzim Besin+Oksijen ———>Su+Karbondioksit+ Enerji şeklinde gerçekleşmektedir. Tabiatta birtakım canlılar (Bira mayası) enerji üretmek maksadı ile oksijensiz solunum olayını gerçekleştirir. Enzim Besin ———>Etilalkol+Karbondioksit+Enerji

3 Oksijenli solunum olayı özetlenecek olursa; Enzim
Besin+Oksijen ———>Su+Karbondioksit+ Enerji şeklinde gerçekleşmektedir. Tabiatta birtakım canlılar (Bira mayası) enerji üretmek maksadı ile oksijensiz solunum olayını gerçekleştirir. Enzim+ Besin ———>Etilalkol+Karbondioksit+Enerji

4 7. Boşaltım: Canlılar, çeşitli faaliyetler sonucu organizmalarında oluşan artık madde­leri, kararlı bir iç ortam oluşturmak için atarlar. Canlılar bu olayı gerçekleştirebilmek için çeşitli organ sistemleri oluşturmuşlardır. 8. Sindirim: Canlılar, yapılarına almış oldukları büyük molekülleri küçük moleküllere çevirirler. 9. Sentez: Canlılar, yapılarına almış oldukları küçük molekülleri organizmalarına uygun büyük moleküllere dönüştürürler. Örneğin; pro­tein sentezi

5 CANLILAR ARASINDAKİ YAŞAMA VE BESLENME ŞEKİLLERİ
 OTOTROF CANLILAR  Kendi besinlerini kendileri sentezlerler. Fotoototrof :Işık enerjisini kullanarak besin sentezlerler. 1.Yeşil bitkiler                        2.Mor bakteriler(Fotosentetik bakteriler) Kemoototrof: Kimyasal maddelerle besin sentezlerler. Nitrat, nitrit, demir, kükürt bakterileri.

6 HETERETROF CANLILAR Hazır beslenen canlılardır. 1.Holozoik Beslenme: Besinlerin katı parçalar halinde alınmasıdır. a-Herbivor(otçul) b-Karnivor(etçil) c-Omnivor(hen etçil hem otçul) 2.Birlikte Yaşam (Simbiyoz) A)Yaralı birlikler a-Kommensalizm: Birlikte yaşayan iki canlıdan biri yarar sağlar, diğeri ise ne yarar ne zarar görür. Örn:İnsan kalınbağırsağında yaşayan E.coli bakterileri b-Mutualizm: İki türün karşılıklı yarar gördüğü birlikteliklerdir. Örn:Alg+Mantar=Liken

7 2.Birlikte Yaşam (Simbiyoz)
A)Yaralı birlikler a-Kommensalizm: Birlikte yaşayan iki canlıdan biri yarar sağlar, diğeri ise ne yarar ne zarar görür. Örn:İnsan kalınbağırsağında yaşayan E.coli bakterileri b-Mutualizm: İki türün karşılıklı yarar gördüğü birlikteliklerdir. Örn:Alg+Mantar=Liken

8 B)Zararlı birlikler a-Parazitlik: Bir arada bulunan iki canlıdan birinin diğerine zarar vermesidir

9 3-Saprofitlik (Çürükçül Yaşam):
Saprofit canlılar organik molekülleri inorganik moleküllere çevirirler, enzim sistemleri iyi gelişmiştir.

10 HEM OTOTROF HEM HETERETROF CANLILAR
1.Böcekçil Bitkiler:Azot bakımından heteretrof, karbon bakımından ototrof canlılardır. Örn:Dionea(sinek kapan), Nephentes(ibrik otu)  Ekosistem Elemanları 1.Üreticiler(Yeşil bitkiler) 2.Tüketiciler(İnsanlar, hayvanlar, mantarlar) 3.Ayrıştırıcılar(Mayalar, küfler) 4.İklim, sıcaklık gibi fiziksel faktörler 5.H2O, CO2, Ca, N, P tuzları

11 Besin Zinciri:Fotosentezle oluşturulan besinlerdeki enerjinin, bitkilerden başlayarak, yemek ve yenilmek suretiyle zincirleme olarak aktarılmasıdır. Basamaklar yükseldikçe canlının vücut büyüklüğü artar. Canlı sayısı, biokütle ve enerji azalır.


"CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları