Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 14 Nisan 2015 Salı Prof. Dr. Funda Çorapçıoğlu Yandal Uzm. Dr. Uğur Demirsoy Ar. Gör. Dr. Neşe Ergül

2 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Ç.ONKOLOJİ BİLİM DALI
Prof.Dr.Funda ÇORAPÇIOĞLU Uzm.Dr.Uğur DEMİRSOY Dr.Neşe ERGÜL

3 ÇOCUK ONKOLOJİ VAKA SUNUMU

4 Şikayet: Baş ağrısı ve burun tıkanıklığı

5 HİKAYE 15 yaş kız hasta Hasta 2013 kasım ayında; baş ağrısı ve burun tıkanıklığı şikayeti ile Düzce DH başvurmuş; Kraniyal BT BT: Normal olarak yorumlanmış; Sonrası burun tıkanıklığı şikayeti devam etmiş; dış merkezde KBB polikliniğine başvurmuş; Flexible Rinoskop ile değerlendirilmiş.

6 HİKAYE Rinoskop sonrası Alerjik rinit düşünülen hastaya 3 kez cilt testi uygulanmış. Alerjik rinit olduğu söylenip,ilaç verilmiş. Baş ağrısı şikayetleri devam eden hastada göz ağrısı ve görme bulanıklığı da gelişince; Göz hastalıklarına yönlendirilmiş; Gözlük reçete edilmiş.

7 HİKAYE Sağ gözünde öne doğru büyüme başlayan hasta tekrar başka bir göz doktoruna batma şikayeti ile gidince ; yukarı bakış paralizisi farkedilip Cerrahpaşa TF yönlendirilmiş; Hasta çekilen Kraniyal MR sonucu intrakraniyal kitlesi olduğu söylenip NRŞ ‘ye yönlendirilmiş; NRŞ tarafından operasyonu planlanmış.

8 ÖZGEÇMİŞ Büyüme- gelişme: Özellik yok Geçirdiği hastalıklar: -
Kullandığı ilaçlar: Antihistaminik kullanmış Aşılar: Tam Allerji: Özellikyok

9 FİZİK MUAYENE Ateş: 36,3 C Nabız: 92/dk TA: 90/60 mmHg SS: 26/dk
Boy: 152 cm(3-10p) Kilo: 45kg ( 3 p)

10 FİZİK MUAYENE Genel durum: İyi, şuur açık, koopere;
Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, siyanoz, sarılık yok Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal, kafa yapısı simetrik.LAP yok. Sağ gözü protrude, göz hareketleri yok. Sağ tarafta göz kapağı gözü örtemiyor. SS: Solunum sesleri bilateral eşit alınıyor ve doğal. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs yok. Ekspiryum uzunluğu yok. KVS: S1(+), S2(+) doğal S3 yok. Üfürüm yok. AFN +/+ GİS: Batın rahat, defans-rebound yok, hepatosplenomegali yok, traube açık GÜS: Haricen kız. Anomali yok

11 LABORATUAR WBC:8,400 / mm³ ANS: 6410 /mm³ HGB: 12,6 g/dl
PLT: /mm³ T.Protein: 8,5 g/dl Albümin: 4,9 g/dl Periferik yayma: Atipik hücre görülmedi, % 60 PNL, %36 lenfosit, %4 monosit izlendi. Eritrositler normokrom, normositer. Glukoz: 76 mg/dl Üre: 24 mg/dl Kreatinin: 0,67 mg/dl AST: 12 U/L ALT: 8 U/L Na: mEq/L K: 3,9 mEq/L Ca:9,5 mg/dl P: 3,5 mg/dl Ürik asit:3,0 mg/dl LDH:83 U/L Sedimentasyon: 6 mm/h

12

13

14 ÖN TANI? 15 yaşında kız hasta Burun tıkanıklığı Baş ağrısı Görme kaybı
KÇ paralizisi(18 ay sonra) Proptozıs(18 ay sonra)

15 Ameliyat hazırlığı sürerken aile başka bir beyin cerrahına başvurarak önerilen biyopsiyi kabul etmiş.

16 Hasta biyopsi sonucu ile Radyasyon Onkolojisine yönlendirilmiş,
PET çekilen hasta Ç.Onkoloji Polikliniğimize (7. KAPI) yönlendirildi.

17

18

19

20

21 Bx Sonucu: NF Ca Hastaya ilk kür KT başlandı İlk KT sonrası; göz orbita içinde idi Görme kaybı geriledi

22 NAZOFARENKS KARSİNOMU
Her yıl dünyada yeni vaka ve ölüm olmakta. Bu vakaların ancak % 3’ü 19 yaş altında görülmekte. E/K: 2-3/1 Tüm çocuk kanserlerinin %1’inden azını oluşturur. Ancak nazofarenks tümörlerinin %20-50’sini oluşturur.

23 NAZOFARENKS KARSİNOMU
NF karsinomu görülme sıklığı Güney Çin ve Asya, Akdeniz bölgesi ve Alaska’da dünyanın diğer bölgelerine göre daha yüksek. (80/ ) ABD’de insidans 1/ Genetik ve çevresel faktörlerin hastalığın görülme sıklığını etkilediği düşünülüyor. (EBV infeksiyonu, alkol, tütün, volatil nitrozaminler)

24 NAZOFARENKS KARSİNOMU
Burun tıkanıklığı,baş ağrısı Görme alanında bulanıklık Kraniyal Sinir tutulumu; 3,5,6

25 NAZOFARENKS KARSİNOMU
Tip I: Keratinize skuamöz hücreli karsinom Alkol ve tütün ile ilişkili, ancak endemik bölgelerde EBV ile ilişkili olabilir, lokal olarak agresif seyir Tip II: Keratinize olmayan epidermoid tip Tip III: Lenfoepitelyoma (farklılaşmamış karsinom), çocuklarda ağırlıklı olarak görülen tip, sıklıkla ileri evrede tanı konulur ve diğer tiplere göre daha fazla uzak metastaz vardır.

26 NAZOFARENKS KARSİNOMU
AJCC (American Joint Committee on Cancer). Cancer Staging Manual. 6th edition.New York: Springer-Verlag; 2002. 35.

27 NAZOFARENKS KARSİNOMU
Evre I ve IIA: 5 yıllık Sağ kalım % 90 ve % 84 Ancak çoğu çocuk Evre III ve IV ile başvurur. TNM Evresi hastalığın klinik seyri ile paraleldir. Özellikle metastaz varlığı prognoz açısından çok önemli.

28 TEDAVİ Radyoterapi: Erken evrelerde tedavide tek başına yeterli, Gy, IMRT Kemoterapi: NF karsinomu oldukça kemosensitiftir. Cis-platin, metotreksat, 5-FU…

29 TEDAVİ YAN ETKİSİ RT: Mukozit, dermatit, kserostomi, hiposialosis, trismus ve diş komplikasyonları. Geç endokrin etkiler (hipopituitarizm, hipotiroidi) İşitme kaybı, ikincil maligniteler, boyunda fibroz, ensefalopati

30 TEŞEKKÜRLER…


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları