Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYDIN ÇOCUK MAHKEMESİ İSMAİL ÇEKİN PEDAGOG

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYDIN ÇOCUK MAHKEMESİ İSMAİL ÇEKİN PEDAGOG"— Sunum transkripti:

1 AYDIN ÇOCUK MAHKEMESİ İSMAİL ÇEKİN PEDAGOG
ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE DANIŞMANLIK VE EĞİTİM TEDBİRLERİNİN UYGULANIŞ ESASLARI AYDIN ÇOCUK MAHKEMESİ İSMAİL ÇEKİN PEDAGOG

2 DANIŞMANLIK TEDBİRİNİN AMACI
Çocuğun ailesi yanında korunmasını sağlamak veya çocuk hakkında verilen tedbir kararlarının uygulanması sırasında onu ve bakımından sorumlu olan kimseleri desteklemek ya da uygulanması muhtemel tedbirler hakkında bilgilendirmek

3 KAPSAMI Eğitim Yaşantısına İlişkin Sorunları
Kişilik Yapısı ve Dış Faktörlere İlişkin Sorunlar Aile Sorunları Karıştığı Suç ve Mağduriyete İlişkin Sorunlar

4 Sosyal İnceleme Raporu
İhtiyaç duyulan danışmanlığın içeriği, sosyal inceleme raporunda belirtilir. Sosyal inceleme raporu, bu tedbire ihtiyacı ortaya koyan sorun veya durumun gerektirdiği uzmanlığı tarif edici ve bu tedbire ilişkin önerileri açıklayıcı nitelikte düzenlenmektedir.

5 Danışmanlık Hizmeti Verecek Kurumlar
Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yerel Yönetimler

6 Milli Eğitim Bakanlığı’nca Tedbirin Uygulanmasına Karar Verildiğinde;
Okullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servislerinde görevli, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler

7 Danışmanlık Tedbiri Süreci
Danışmanlık tedbiri süreci aşağıdaki hususları içerecek biçimde yapılır: Çocuk, aile, bakmakla yükümlü kişi veya kişiler ile ilgili bilgiler ve dosya bilgileri toplanarak incelenir. Danışman, görev ve sorumlulukları hakkında çocuğu, aileyi, bakmakla yükümlü kişi veya kişileri bilgilendirir. Çocuğa ve aileye mahkeme kararı ve yükümlülüklerinin tanıtımı, uymama halinde ve devamının kesilmesinde sonuçları ile aileye çocuğuyla ilgili sorumlulukları anlatılır.

8 Sorunun tarafları olabilecek aile, öğretmen, idareci ve bunun gibi kimselerle görüşülerek problemin sınırları belirlenir. Danışmanlık hizmeti ile ilgili bir uygulama planı hazırlanır. En az, çocukla haftada bir kez, aileyle iki haftada bir kez gerçekleştirilecek görüşmeler planlanır ve bu plan doğrultusunda takip edilir. Danışmanlık tedbirinin uygulama sürecinin değerlendirilmesinde kullanılacak izleme kriterleri, bu hizmeti sunacak danışman tarafından belirlenerek uygulama planında gösterilir.

9 Uygulama planı doğrultusunda üçer aylık periyotlarla sürecin değerlendirmesine ve varsa tedbirin değiştirilmesine ilişkin öneriyi de içeren rapor; Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen usule göre mahkeme veya çocuk hâkimi tarafından, incelettirilmek üzere mahkemeye ulaştırılır. Danışmanlık hizmeti, danışmanın, bu tedbirde istenen amaca ulaşıldığına dair raporu üzerine mahkeme veya çocuk hâkiminin vereceği kararla sona erer.

10 EĞİTİM TEDBİRİ Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; bu şekilde eğitim alması mümkün olmayan çocukların evde eğitim almalarına, özel eğitim almaları gereken çocukların eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda ilgili eğitim kurumuna devamına, kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline; uzman personel, araç gereç sağlanmasına yönelik tedbirler ile çocuğun iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna yerleştirilmesine yönelik tedbirlerdendir.

11 Katılımınız ve Dinlediğiniz İçin TEŞEKKÜRLER…


"AYDIN ÇOCUK MAHKEMESİ İSMAİL ÇEKİN PEDAGOG" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları