Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

> > ECDL : European Computer Driving Licence. GÜNÜMÜZDE “BİLGİ TEKNOLOJİSİNE” ULAŞMANIN BİR BELGESİ VAR : Teknoloji alanında radikal gelişmeler, çağdaş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "> > ECDL : European Computer Driving Licence. GÜNÜMÜZDE “BİLGİ TEKNOLOJİSİNE” ULAŞMANIN BİR BELGESİ VAR : Teknoloji alanında radikal gelişmeler, çağdaş."— Sunum transkripti:

1 > > ECDL : European Computer Driving Licence

2 GÜNÜMÜZDE “BİLGİ TEKNOLOJİSİNE” ULAŞMANIN BİR BELGESİ VAR : Teknoloji alanında radikal gelişmeler, çağdaş “Bilişim toplumumuzda” ki her bireyin kişisel ve profesyonel başarıları doğrultusunda, en temel şart olan Bilgi Teknolojileri alanında bilgi sunmaktadır. Teknoloji alanında radikal gelişmeler, çağdaş “Bilişim toplumumuzda” ki her bireyin kişisel ve profesyonel başarıları doğrultusunda, en temel şart olan Bilgi Teknolojileri alanında bilgi sunmaktadır.

3 İş dünyasındaki yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için, lise öğrencileri ve mezunlar kadar üniversite mezunları ve eski mezunların da Kişisel Bilgisayar kullanımındaki yetkinliklerini bir diploma ile tasdiklemeleri gerekmektedir… İş dünyasındaki yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için, lise öğrencileri ve mezunlar kadar üniversite mezunları ve eski mezunların da Kişisel Bilgisayar kullanımındaki yetkinliklerini bir diploma ile tasdiklemeleri gerekmektedir… GÜNÜMÜZDE “BİLGİ TEKNOLOJİSİNE” ULAŞMANIN BİR BELGESİ VAR :

4 ECDL PROGRAMI NEDİR ??? ECDL, dünya çapında aynı talimatları ve yöntemleri izleyerek, Bilgi Teknolojileri alanındaki bilgiyi ve Kişisel Bilgisayar kullanma yetisini doğrulayan, bütün dünyada tanınmış bir sertifika programıdır. ECDL, dünya çapında aynı talimatları ve yöntemleri izleyerek, Bilgi Teknolojileri alanındaki bilgiyi ve Kişisel Bilgisayar kullanma yetisini doğrulayan, bütün dünyada tanınmış bir sertifika programıdır.

5 ECDL’İN AMAÇLARI Çalışanların Avrupa Birliği ve dünyanın şu anki gelişmiş iş piyasalarında serbest hareket olanağını kolaylaştırmak, Çalışanların Avrupa Birliği ve dünyanın şu anki gelişmiş iş piyasalarında serbest hareket olanağını kolaylaştırmak, Bilgisayar kullanımının verimliliğini arttırmak, Bilgisayar kullanımının verimliliğini arttırmak, Yapılan işin kalitesini yükseltmek. Yapılan işin kalitesini yükseltmek.

6 NEDEN ECDL ? ECDL, Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) tarafından başlatılmış olan ilk ve tek sertifikasyon programıdır. ECDL, Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) tarafından başlatılmış olan ilk ve tek sertifikasyon programıdır.CEPIS Gelir amacı gütmeyen bir kuruluştur. Gelir amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bütün dünyada geçerliliği olan ve tanınan bir belgedir- şu ana kadar 2.500.000 aday kaydedilmiştir. Bütün dünyada geçerliliği olan ve tanınan bir belgedir- şu ana kadar 2.500.000 aday kaydedilmiştir. Sınavı uygulayandan bağımsız, standart bir “müfredat” uygulanır. Sınavı uygulayandan bağımsız, standart bir “müfredat” uygulanır.müfredat Değerlendirme prosedürü harfi harfine yerine getirilir ve doğru sonucu en güvenilir şekilde verecek bir değerlen- dirme sistemi uygulanır. Değerlendirme prosedürü harfi harfine yerine getirilir ve doğru sonucu en güvenilir şekilde verecek bir değerlen- dirme sistemi uygulanır.

7 NEDEN ECDL ? Türkiye’de yapılacak olan sınavlar, TBD üyelerince özel olarak oluşturulan bir Gözetmen Kurulu’nun gözetimi altında gerçekleşir. Türkiye’de yapılacak olan sınavlar, TBD üyelerince özel olarak oluşturulan bir Gözetmen Kurulu’nun gözetimi altında gerçekleşir.TBD Bilgisayar kullanıcısının sahip olduğu becerilerin hangi seviyede olduğuna dair somut bir kıyas noktası niteliğindedir. Bilgisayar kullanıcısının sahip olduğu becerilerin hangi seviyede olduğuna dair somut bir kıyas noktası niteliğindedir. Bir kuruluşun etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığına dair kanıt niteliği taşır. Bir kuruluşun etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığına dair kanıt niteliği taşır. Çalışanların performansını artırdığı gibi çalışanların yaptıkları işlerden daha hoşnut olmalarını sağlar. İnsanları Bilgi Toplumu’na hazırlar. Çalışanların performansını artırdığı gibi çalışanların yaptıkları işlerden daha hoşnut olmalarını sağlar. İnsanları Bilgi Toplumu’na hazırlar.

8 KİMİN İÇİN ECDL ? Özel ya da Kamu sektöründe çalışanlar. Özel ya da Kamu sektöründe çalışanlar. Üst Düzey Yöneticiler. Üst Düzey Yöneticiler. Her alandaki meslek sahipleri. Her alandaki meslek sahipleri. Öğretmenler. Öğretmenler. Öğrenciler. Öğrenciler. İş arayanlar. İş arayanlar.

9 BUGÜNÜN ECDL PROGRAMI ECDL STANDART : Temel düzeyde bilgi teknolojileri bilgisi ve kişisel bilgisayar kullanımında pratik yetkinlik.. ECDL STANDART : Temel düzeyde bilgi teknolojileri bilgisi ve kişisel bilgisayar kullanımında pratik yetkinlik.. ECDL İLERİ : Bireysel yazılım uygulamalarında ileri düzeyde pratik yetkinlik.. ECDL İLERİ : Bireysel yazılım uygulamalarında ileri düzeyde pratik yetkinlik..

10 ECDL STANDART ECDL kişisel bilgisayarlarla ilgili bütün temel uygulamaları kapsayan yedi (7) teknolojik ve tematik bölümden oluşmaktadır: 1. Bilgi teknolojilerinin temel kavramları 2. Bilgisayar kullanımı ve dosya yönetimi 3. Kelime İşlem 4. Hesap Çizelgesi 5. Veritabanları 6. Sunum 7. Bilişim ve İletişim

11 ECDL İLERİ ECDL İleri, günümüzde adayların ayrı olarak sınav olacakları iki (2) bölümden oluşmaktadır : 1. İleri Kelime İşlem 2. İleri Hesap Çizelgesi

12 YARININ ECDL PROGRAMI ECDL ve öğretmenler ECDL ve öğretmenler BT Yönetimi için ECDL BT Yönetimi için ECDL ECDL BT Güvenliği ECDL BT Güvenliği Çocuklar için ECDL Çocuklar için ECDL ECDL Web sayfası tasarımı ECDL Web sayfası tasarımı ECDL Cad ECDL Cad Ve diğerleri… Ve diğerleri…

13 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ECDL ÖĞRETİM MATERYALİ ONAYLAMA YÖNETMELİĞİ 1. Amaç ve kapsam: ECDL Müfredatına uygun öğretim materyalinin standart bir bakış açısıyla ve bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yönetmelik "Temel ECDL" başlığı altındaki 7 modülün incelenmesini kapsamaktadır.

14 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ECDL ÖĞRETİM MATERYALİ ONAYLAMA YÖNETMELİĞİ 2. Hakem Heyeti: ECDL öğretimine uygun olan materyalin TBD adına incelenmesi için bilimsel bir hakem kurulu oluşturulur. TBD adına görev yapan hakem heyeti başkanı her başvuru için 3 hakemden oluşan bir kurul oluşturur. Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır ve hakem heyeti başkanının onayı ile işlerlik kazanır.

15 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ECDL ÖĞRETİM MATERYALİ ONAYLAMA YÖNETMELİĞİ 3.Yöntem: Hazırlanmış olan öğretim materyali 4 kopya olarak onay için TBD'ye teslim edilir. 3 kopya inceleme işlemini başlaması için hakem heyeti başkanına teslim edilir; 1 kopya ise mühürlenerek TBD merkezinde saklanır. Önerilen çalışmanın onaylanması halinde bu durum TBD yönetimine bir rapor ile bildirilir. Onaylanmaması durumunda eksik, hatalı yada fazla olan bölümler belirlenerek başvuru sahibine bildirilir.

16 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ECDL ÖĞRETİM MATERYALİ ONAYLAMA YÖNETMELİĞİ 4. Değerlendirme Ölçütleri: Öğretim Materyalinin uygunluğu aşağıda verilen ölçütlere dayanılarak değerlendirilir: - ECDL müfredatına uygunluk. ECDL müfredatı TBD nin http://www.tbd.org.tr/ecdl/ ecdl_mufredati.html adresli sitesinde yer almaktadır. Materyalini incelemek için başvuran kurum/kuruluş/kişiler ekte verilen "Müfredata Uygunluk Formunu" doldurmak durumundadır.

17 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ECDL ÖĞRETİM MATERYALİ ONAYLAMA YÖNETMELİĞİ 4. Değerlendirme Ölçütleri: - Öğretim tasarımının hedef kitleye uygunluğu - Öğretim tasarımının hedef kitleye uygunluğu - Türkçe'nin doğru kullanımı - Türkçe'nin doğru kullanımı - Kavram, terminoloji ve uygulamaların doğru kullanımı

18 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ECDL ÖĞRETİM MATERYALİ ONAYLAMA YÖNETMELİĞİ 5. Başvuru ve süreler: Yöntem bölümünde tanımlanmış başvurunun TBD merkezine ulaşması ve başvuru ücretinin TBD'ye ödenmesinden sonra 6 hafta içinde karar, başvuru yapana bildirilir.

19 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ECDL ÖĞRETİM MATERYALİ ONAYLAMA YÖNETMELİĞİ 6. Gizlilik: Hakem heyeti raporu resmen yayınlanıncaya kadar tüm değerlendirme süreci gizlidir. Başvuru yapan ile hakem heyeti arasında hiçbir iletişim olmayacaktır. Başvuru yapan ile tüm iletişim TBD yönetimince sağlanacaktır.

20 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ECDL ÖĞRETİM MATERYALİ ONAYLAMA YÖNETMELİĞİ 7. Başvuru Formatı: Değerlendirmede temel kriter TBD web sitesinde yer alan ECDL müfredatıdır. Başvuru yapanlar ekte yer alan "Müfredata Uygunluk Formu" üzerinde müfredatın kendi yapıtlarındaki sayfa numarasını işaretleyeceklerdir. ECDL için öğretim materyalleri, ECDL sınavına hazırlık için geliştirilmiş kitap, dergi, CD, kaset ve/ veya uzaktan eğitim paketi olabilir. Basılı materyal dışındaki ürünler, incelemeyi kolaylaştırmak amacı ile ayrıca basılı materyal olarak verilecektir.

21 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ECDL ÖĞRETİM MATERYALİ ONAYLAMA YÖNETMELİĞİ 8. Yürürlük: Bu yönetmelik TBD Yönetim Kurulunun onayı ile 3/1/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, aynı kurul tarafından gerekli görüldüğü hallerde değiştirilme hakkı saklı tutulmaktadır.

22 ECDL NOTLARI Sertifikanın geçerliliği 3 sene. Sertifikanın geçerliliği 3 sene. 48 Euro + KDV Yetkinlik Kartı Ücreti 48 Euro + KDV Yetkinlik Kartı Ücreti 18 Euro + KDV Sınav Ücreti 7 sınav sonucunda başarılı olunduğunda sertifika İrlanda’dan geliyor. 7 sınav sonucunda başarılı olunduğunda sertifika İrlanda’dan geliyor. Güvenlik gerekçesiyle bir seferde en fazla 5-6 sertifika geliyor. Güvenlik gerekçesiyle bir seferde en fazla 5-6 sertifika geliyor.

23 ECDL NOTLARI Sınavlar, hem bilgisayarda hem de test olarak yapılıyor. Sınavlar, hem bilgisayarda hem de test olarak yapılıyor. Ankara’daki bazı ECDL Test Merkezleri : Ankara’daki bazı ECDL Test Merkezleri : 1. Alpan Eğitim Sanayi ve Tic. A.Ş. 2. Bilberk Kursları 3. Siemens B.S.

24 GRUP - NoNaMe Ahmed S. ÖZDEMİR / 20145719 Ahmed S. ÖZDEMİR / 20145719 Gamze ÜLGEN / 20145815 Gamze ÜLGEN / 20145815 Hakan SARICA / 20145743 Hakan SARICA / 20145743 Arzu ÇÖREKÇİ / 20145479 Arzu ÇÖREKÇİ / 20145479 Sefer Zafer YILMAZ / 20145834 Sefer Zafer YILMAZ / 20145834 Sizi aydınlatmak için buradayız…


"> > ECDL : European Computer Driving Licence. GÜNÜMÜZDE “BİLGİ TEKNOLOJİSİNE” ULAŞMANIN BİR BELGESİ VAR : Teknoloji alanında radikal gelişmeler, çağdaş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları