Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ!. HEDEFİMİZ: OKULUMUZUN ÖRNEK VE LİDER SINIFINI OLUŞTURMAK ÖĞRETMEN VELİ OKUL ÖĞRENCİ İŞBİRLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ!. HEDEFİMİZ: OKULUMUZUN ÖRNEK VE LİDER SINIFINI OLUŞTURMAK ÖĞRETMEN VELİ OKUL ÖĞRENCİ İŞBİRLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ!

2 HEDEFİMİZ: OKULUMUZUN ÖRNEK VE LİDER SINIFINI OLUŞTURMAK ÖĞRETMEN VELİ OKUL ÖĞRENCİ İŞBİRLİĞİ

3 GÜNDEM MADDELERİ Okula devam-devamsızlık durumu Okula geliş-gidiş saatlerinin belirtilmesi Okul ihtiyaçlarının ve etkinlikler için gerekli olabilecek araç gereçlerin sağlanması Kişisel bakım ve temizlik alışkanlığının oluşturulması Beslenme konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesi Verilecek olan günlük çalışma programına göre çalışılması Uygun ders çalışma ortamının hazırlanması Performans görevleri, proje ödevleri ve ev çalışmalarında velilerin desteği ve takibi Öğrencilerin gösterdikleri olumlu veya olumsuz davranışlar karşısında velilerin uygulayabileceği yöntemler hakkında bilgiler verilmesi.(Çocukların bulunduğu yaş dönemi hakkında bilgilendirme) Çocuğun okul başarısını artırmak için ebeveynlerin yapabilecekleri önemli maddelere değinilmesi. Sosyal etkinliklerin önemi: Çocukların resim, müzik aleti öğrenme, spor gibi sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi ve başarıya etkilerinden bahsedilmesi. Sınıf kitaplığının oluşturulması için gerekli desteğin belirtilmesi Yardımcı kaynak kitapların önerilmesi Velilerin öneri ve düşüncelerinin alınması

4 Öğrenci başarısı için veli-öğretmen işbirliği kaçınılmazdır. Günümüzde eğitim sisteminin öğrenci merkezli olması, öğrencilerin sorumluluk üstlenmelerini, karar süreçlerinde etkin rol almalarını ve eleştirel düşünme fırsatı bulmalarını sağlamaktadır.

5  Bizler çocuklarımızın başarılı, ailesine ve toplumuna yararlı bireyler olmasını, mutlu ve sağlıklı bir geleceğe sahip olmasını elbette isteriz. Bunun için bütün imkanlarımızı çocuklarımızın önüne sereriz. Bazen bir takım zorluklarla karşılaşırız. Bu süreçte velilerin karşılaştığı güçlükler 1- Bilgi eksiklikleri 2- Nasıl yardım edeceğini bilmemek

6  Çocuğunuzun kendi gelişimine uygun doğal olan, geçici sinirlilik,inatçılık, bencillik gibi duygular anlayışla karşılanmadığı zaman pekişir ve davranış bozukluğu olarak kalır, çocuğunuzun olumsuz davranışlarını uygun yöntemlerle düzeltmeye çalışın. Örneğin yemeğini yemeyen çocuğu zorlamak yerine beslenmenin öneminden bahsetmek daha faydalı olur.

7 1. Sınıf öğrencisi işlem öncesi (oyun dönemi) dönemini daha henüz tamamlamıştır bu nedenle okulda uyum problemi yaşayabilir. Özellikle derslere karşı ilgisiz olabilir. Aile bu konuda çocuğunu desteklemeli okulun önemini evde de sık sık dile getirmelidir.

8 5-6 yaş çocuklarının gelişim özellikleri Olayları yalnızca geçirdi ğ i yaşantılara ba ğ lı olarak tek yönlü düşünür. Her sabah kahvaltısında yumurta yiyen bir çocuk bir gece misafir olarak kaldı ğ ı arkadaşının evinde sabah uyandı ğ ında yaptı ğ ı kahvaltıda yumurta yemedi ğ inde ve annesi de ona “kahvaltı yaptım mı?” diye sordu ğ unda çocuk “kahvaltı yapmadım” (yumurta yemedi ğ i için) diyebilir. (Televizyon izlemedim o halde akşam olmadı gibi.)

9  6 yaş çocuğun işlem kabiliyeti daha azdır. Buna bağlı olarak 1.sınıfta başarısız olması halinde en baştan yetersizlik ve özgüven sorunu yaşayabilir. - Çocuğun küçük motor gelişimi( parmak kullanımı) tam gelişmemişse yazı ve ödev yapma sorunu yaşayabilir. - Sevgi ve başarı birbirini etkileyen bir süreç olduğu için öğrenci 1.sınıfta çok zorlanır ve başarısız olursa okulu sevmesi zorlaşır. Okul fobisinin temelleri atılabilir.Gerçekte olmayan karın ağrıları, hayal ürünü okul olayları anlatımı ile okula gitmek istemeyebilir.

10 -Odaklanma tam olarak gelişmediği için öğretmen veya veli, çocukta (DEHB-dikkat eksikliği ve hiperaktivite) var sanıp gereksiz bir sürü arayışa girip hem maddi-manevi hem de zaman kaybı yaşanabilir.

11 ÖDEVLERE YARDIM Öncelikle Ses Temelli Cümle yönteminde öncelikle ö ğ rencinin en çok kullandı ğ ı seslerin başlangıçta verilerek ö ğ rencilerin seslerden hecelere, hecelerden kelimelere, kelimelerden cümlelere ve cümlelerden de metinlere ulaşacaktır. Harflerin veriliş sırasının elat- inorm-ukıysd-öbüşzç-gcph- ğ vfj şeklinde kolaydan zora do ğ ru grup grup şeklinde olacaktır.

12 Bu yöntem ile çocuklar çok kısa bir sürede okuma yazma yeteneği kazanacaklardır. El yazısının kullanış amacının çocukların hızlı ve düzgün yazma yeteneğinin geliştirilmesidir. İnsanın sağa yatık yazma eğiliminde olduğu ve el yazısı ile birlikte düşüncelerin çok hızlı bir şekilde yazıya geçirilir. El yazısının yaş ilerledikçe insanların özelliklerine göre belirli ve özel bir karakteristik görünüm kazandığını ve kişiliği düz yazıya nazaran çok daha fazla yansıttığı yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır.

13  Öğrencilerle birlikte evde yapacağınız çalışmalarda özellikle sessiz harflerin söylenişinde yanına herhangi bir sesli harf eklemeden söylemeniz gerekir. Veya sessiz harflerden öğrendikleri varsa onun başına veya sonuna ekleyerek okuma yaptırılmalıdır. Örneğin “ s, S ” sesinin “se” şeklinde değil de”sssssssssssssssss” şeklinde söylenmesi gerekmektedir.

14 DEVAMLILIK- TEM İ ZL İ K-DÜZEN- BESLENME 1. Sınıfta her gün yeni bilgiler ö ğ renildi ğ i için ö ğ rencilerin devamsızlık yapmamaları için sizlerin elinizden geleni yapmanız gerekecektir. Çünkü ö ğ rencinin hastalık veya bir başka nedenle okuldan 2-3 gün uzak kalması durumunda yeni verilen harfi kaçıraca ğ ı ve bu yüzden arkadaşlarını geriden takip etmesine, ilkokuma-yazma e ğ itimini olumsuz etkilemesine neden olacaktır. Hastalık durumu haricinde sizler çarşıya gitme, pazara gitme, dü ğ üne gitme gibi durumlar sebebiyle asla ö ğ rencilerinizi okula göndermemezlik etmeyin.

15  Öğrenciler okula gelirken mutlaka okul kıyafeti ile gelmeli; kızların saçları düzgün taranmış olmalıdır. Okuma yazmaya yeni başlayacakları için saçları yazıları görmelerini engellemeyecek şekilde toplanmalıdır.  Okul sosyal bir ortam olduğu için çocukların en az haftada 2 kez banyo yapması gerekmektedir. Temizlik alışkanlığı küçük yaşlarda edinilir. Bu nedenle tırnak temizliği,saç temizliği, el yıkama alışkanlığı, diş fırçalama alışkanlığı bu dönemde çok önemlidir.  Öğrencilerin ihtiyaç durumunda kullanması için her zaman yanlarında mendil bulunmalıdır.

16  Beslenme saati okulda en uzun olan 2. teneffüste yapılacaktır.  Beslenme saatinde abur cubur, kola, cips gibi yiyecek ve içecekler ile çok kokulu sucuk, sarımsak soğan gibi yiyeceklerin konulmaması uygundur.  Yiyecekler sıra üzerinde yeneceği için sıranın üzerine sermek üzere temiz bir bez, kağıt havlu vb. getirilecektir.

17  Hazır kek,şeker,çikolata,kolalı içeceklerde “agmatin” denilen bir maddenin yani yapay şekerin çocuklarda saldırganlığa,şiddete eğilime,aşırı hareketliliğe yol açtığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle bu tür yiyecek ve içeceklerden çocuklarımızı onların sağlığını ve geleceğini düşünerek uzak tutmalıyız.

18 1. Sınıfta öğrencilerin haftada görecekleri dersler ve ders saatleri aşağıdaki gibidir. 1. sınıfta bir hafta boyunca : -11 saat Türkçe -4 saat Matematik -4 saat Hayat Bilgisi -2 saat Görsel Sanatlar 2 saat Müzik 2 saat Beden Eğitimi -5 saat Serbest Zaman Etkinlikleri dersleri işlenir. Serbest Etkinlikler dersinin haftada 1 saatinde Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler,. Geriye kalan 4 saatte öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre; Müzik Monolog,diyalog, grup tartışmaları Güzel konuşma yazma,kitap okuma,dinleme,resim yapma Gezi gözlem,inceleme Bilmece,bulmaca Şarkı türkü söyleme Oyun,film izleme Bahçe etkinlikleri, bitki hayvan yetiştirme gibi etkinlikler yapılacaktır.

19 OKUL BAŞARISIZLIĞI; Ç ocuğun var olan potansiyelini tam olarak kullanmayarak ders ve diğer faaliyetlerde yeteneğinin altında başarı g ö stermesi olarak tanımlanabilir.

20 Ç ocukların okul ba ş arısın ı etkileyen temel fakt ö rler ş unlardır: 1)Bireysel Sebepler 2) Aileye Ba ğ lı Sebepler 3)Okula Ba ğ lı Sebepler

21  Çocuğunuzun yaşına göre gelişimini tamamlamadan okula başlaması.  Çocukların ders çalışma konusunda zamanı iyi kullanmamaları.  Kendilerine amaç ve hedef belirlememeleri.  Motivasyon eksikliği ve ders çalışırken konsantre olamamaları.  Özgüven eksiliği.  Derslere karşı ilgisiz olmaları.  Arkadaş ilişkileri.  Düzenli uyumama, dengeli beslenmeme.  Görme ve işitme gibi fiziksel rahatsızlıklar

22

23 o Anne babanın çocuktan kendi kabiliyeti üzerinde başarı beklemesi ve bu konuda çocuğa baskı kurması. o Anne baba arasındaki geçimsizlik ve iletişimsizlik problemlerinin çocuğa yansıtılması. o Çocuğun başarı-başarısızlıkları ile arkadaş ve kardeşlerinin başarı- başarısızlıklarının kıyaslanması. o Anne babanın çocuğuna zamanı kullanma konusunda örnek olmaması. Aile bireylerinden birinin sürekli hasta olması.

24 Evde sadece annenin ya da sadece babanın çocukla ilgilenmesi. Ders dışı sosyal etkinliklere zaman ayrılmaması ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmelerine izin verilmemesi. Çocuğa sürekli anne baba tarafından “ders çalış” emir cümlelerinin verilmesi.

25 Sınıfta ya bir köşeye çekilip sessiz bir şekilde dururlar ya da çok yaramazlık yaparlar, sürekli arkadaşlarıyla kavga ederler. Sınıfta ya bir köşeye çekilip sessiz bir şekilde dururlar ya da çok yaramazlık yaparlar, sürekli arkadaşlarıyla kavga ederler. Ev ödevleri konusunda duyarsız ve dikkatsizlerdir. Genelde ödevleri kendi çabalarıyla yapmaz. Arkadaşlarından hazır alırlar. Ev ödevleri konusunda duyarsız ve dikkatsizlerdir. Genelde ödevleri kendi çabalarıyla yapmaz. Arkadaşlarından hazır alırlar. Sınıfta derse katılmaz ve ilgisizlerdir. Derse yoğunlaşamazlar, kendi dünyasındadırlar. Sürekli dersten kopuk hayaller kurarlar. Sınıfta derse katılmaz ve ilgisizlerdir. Derse yoğunlaşamazlar, kendi dünyasındadırlar. Sürekli dersten kopuk hayaller kurarlar.

26 “Ben önemliyim” “Ben değerliyim” “Beni kabul edin”

27 Etkili ve başarılı öğrenciler için velilere düşen görevler Okul aile işbirliği Doğru iletişim Önerilere açık olmak Kararlara katılmak Bilinçli olmak Sorumluluk almak Maddi ve manevi katkı Disiplin konusunda uzlaşmak

28  Sorumluluk bilincini kazanmasını sağlayınız.  Öncelikle çocuğunuzun okuldaki başarısızlığının altında yatan temel etkenleri araştırın ve çocuğunuzla birlikte ortak çözümler bulunuz.  Anne baba olarak çocuğunuzun kapasitesinin farkında olmalısınız ve bu kapasitesini zorlayıcı beklentiler içinde olmamalısınız ya da ‘Nasıl olsa bu işi halleder.’ düşüncesiyle serbest de bırakmayınız.  Çocuğunuzu ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda yönlendiriniz. Ona bu konularda destek olunuz.

29 Ne olursa olsun mutlaka çocuğunuza her gün zaman ayırınız. Çocuğunuzun okulda neler yaptığı konusundaki merak ve ilginizi gösteriniz. Çocuğunuzla okulda yaptıklarıyla ilgili derin sohbetler ediniz. Çocuğunuzun televizyona bağımlı olmaması için belirli zaman ve koşullarda izlemesine izin veriniz.

30 Çocuğunuzun ders programını, ödevlerini takip ediniz. Çocuğunuzun çantasını gün gün kontrol ederek kitap, defter ve ödevlerini mutlaka yanında bulundurmasını sağlayınız. Çocuğunuzun derse zamanında gelmesini sağlayınız. Devamsızlık yapmaması konusunda çaba harcayınız.

31 “EĞİTİM ANA KUCAĞINDA BAŞLAR; HER SÖYLENEN SÖZCÜK ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNE KONULAN BİR TUĞLADIR.” (H. BALLOV) Bu nedenle çocuklarımızın yanında söyleyeceklerimizi, yapacaklarımızı bir kez daha düşünerek sergilemeliyiz.

32 Çocuğunuzun temel ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılayabilmek için çaba harcayınız. Çocuğunuzu başka çocuklarla ve kardeşleriyle karşılaştırmamaya özen gösteriniz. Onu kendisi olduğu için kabul ettiğinizi hissettiriniz. Çocuğunuzu korkutmadan tutarlı davranışlarla yetiştirmeye özen gösteriniz.

33 Çocuğunuzun sosyal faaliyetlere katılması konusunda destekleyici olup cesur, hayata atılan, girişken birer birey olarak yetişmesine katkı sağlayınız. Sürekli olarak çocuğunuzu eleştirmeyiniz, yeri geldiğinde eleştirmeyi de unutmayınız. Başarılı olduklarında övgüyle yaklaşmayı ve cesaretlendirmeyi unutmayınız.

34 Çocuğunuzun çalışma ortamının dikkatini dağıtmayacak şekilde düzenlenmesine özen gösteriniz. Çocuğunuzun kitap okuma alışkanlığı kazanması konusunda beraber hareket ediniz. Kitap sevgisini masallar, fıkralar, tekerlemelerle eğlenceli hale getiriniz. Çocuğunuzun, beraber belirlediğiniz bir günlük plan doğrultusunda hareket etmesini sağlayınız.

35 Çocuklarınıza karşı sabırlı, soğukkanlı ve anlayışlı olunuz. Doğal olarak onlar hata yapacaklardır. Kusurları ve kötü hareketleri olacaktır. Çocuklar düşündüğünüz, istediğiniz gibi tavır ve davranışlar göstermiş olsalardı ailede ve okulda eğitim denilen şeye gerek kalmazdı. Kendinizi çocuğunuzun yerine koymayı unutmayınız.

36 Bir eğitimci diyor ki: ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR. Evet, şimdi düşününüz! Sizin çocuğunuz ne öğreniyor?

37 EĞER BİR ÇOCUK SÜREKLİ ELEŞTİRİLMİŞSE, KINAMA VE AYIPLAMAYI ÖĞRENİR. EĞER BİR ÇOCUK KİN ORTAMINDA BÜYÜMÜŞSE, KAVGA ETMEYİ ÖĞRENİR. EĞER BİR ÇOCUK ALAY EDİLİP AŞAĞILANMIŞSA, SIKILIP, UTANMAYI ÖĞRENİR.

38 EĞER BİR ÇOCUK UTANÇ DUYGUSUYLA EĞİTİLMİŞSE, KENDİNİ SUÇLAMAYI ÖĞRENİR. EĞER BİR ÇOCUK HOŞGÖRÜYLE YETİŞTİRİLMİŞSE, SABIRLI OLMAYI ÖĞRENİR. EĞER BİR ÇOCUK DESTEKLENİP YÜREKLENDİRİLMİŞSE, KENDİNE GÜVEN DUYMAYI ÖĞRENİR.

39 EĞER BİR ÇOCUK ÖVÜLMÜŞ VE BEĞENİLMİŞSE, TAKDİR ETMEYİ ÖĞRENİR. EĞER BİR ÇOCUK HAKKINA SAYGI GÖSTERİLEREK BÜYÜTÜLMÜŞSE, ADİL OLMAYI ÖĞRENİR. EĞER BİR ÇOCUK GÜVEN ORTAMI İÇİNDE YETİŞMİŞSE, İNANÇLI OLMAYI ÖĞRENİR.

40 EĞER BİR ÇOCUK KABUL VE ONAY GÖRMÜŞSE, KENDİNİ SEVMEYİ ÖĞRENİR. EĞER BİR ÇOCUK AİLE İÇİNDE DOSTLUK VE ARKADAŞLIK GÖRMÜŞSE, BU DÜNYADA MUTLU OLMAYI ÖĞRENİR.

41 UNUTMAYIN; SİZİN ÇOCUĞUNUZ OLARAK DOĞMAK ÇOCUĞUNUZUN ELİNDE DEĞİLDİ, ANCAK SEÇME HAKLARI OLSAYDI, SİZDEN BAŞKA KİMSENİN ÇOCUĞU OLMAK İSTEMEZLERDİ... ÇOCUĞUMUZA BİLİNÇLİ YAKLAŞALIM !!! BAŞARI DA, BAŞARISIZLIK DA HEPİMİZİN…

42 TOPLANTIYA KATILDIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. AİLELERİNİZİN MUTLULUĞU VE ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARININ DAİM OLMASI DİLEKLERİMLE…


"VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ!. HEDEFİMİZ: OKULUMUZUN ÖRNEK VE LİDER SINIFINI OLUŞTURMAK ÖĞRETMEN VELİ OKUL ÖĞRENCİ İŞBİRLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları