Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A İ LE VE İ LET İ Ş İ M: ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLER İ Özhan Aytaç Rehberlik / Psikolojik Danışman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A İ LE VE İ LET İ Ş İ M: ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLER İ Özhan Aytaç Rehberlik / Psikolojik Danışman."— Sunum transkripti:

1 A İ LE VE İ LET İ Ş İ M: ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLER İ Özhan Aytaç Rehberlik / Psikolojik Danışman

2 Biz İ nsanlar…  Birbirimizi nasıl anlıyoruz?

3 Çatışma  Herhangi bir konuda yaşadı ğ ımız anlaşmazlık…

4 Çatışmanın Malzemeleri  İ ki adet fikir  İ ki adet gereksinim  İ ki adet duygu  En az iki insan

5 Ne Zaman Anlaşamayız?  Önceliklerimiz farklılaşırsa  Önemsenme derecesi farklıysa  Beklentiler çoksa  İ stekler dile getirilmezse

6 Ne Zaman Kötü Hissederiz?  Küçümseme  Sindirmeye çalışma  Yok sayma  “Benim sözüm geçecek!”  Önce beni anla!

7 Çatışmanın Genel Özellikleri  Çatışma yo ğ unlaştıkça bireyin duydu ğ u endişe artar.  Bireysel ilgi ve çıkarlarla paralel olarak kazanma iste ğ i artar. Çatışmanın üst evrelerinde prestijini korumak daha çok önem kazanır.

8 Çatışmanın Genel Özellikleri  Çatışma yo ğ unlaştıkça “iyi insanlar da” başkalarına zararlı hale gelebilir.  Çatışmanın alt evrelerinde etkili olan stratejiler üst evrelerde işe yaramayabilir, hatta istenmeyen sonuçlar ortaya çıkartabilir.

9 Tahteravalli

10 Çatışmanın Yararları  Daha iyi ilişkilerin oluşturulması  Psikolojik olgunluk  Bireyin kendine saygısının gelişmesi  Bireysel gelişim  Etkilili ğ inin ve verimlili ğ in gelişmesi  Problemlerin farkına varmak ve problemleri tanımak  Daha iyi çözümler oluşturmak  Monotonlu ğ u azaltmak

11 Çözülemeyen Çatışmaların Sonuçları  Stres ve bıkkınlık  İ letişimde azalma ve bozukluk  Doyum ve performansın düşmesi  De ğ işime karşı direnmenin artması  Aileye ba ğ lılı ğ ın azalması  Güvensizlik ve şüphecili ğ in hakim oldu ğ u bir havanın oluşması

12 Çatışmanın Genel Özellikleri  Çatışma yo ğ unlaştıkça bireyin duydu ğ u endişe artar.  Bireysel ilgi ve çıkarlarla paralel olarak kazanma iste ğ i artar. Çatışmanın üst evrelerinde prestijini korumak daha çok önem kazanır.

13  Çatışma yo ğ unlaştıkça “iyi insanlarda” başkalarına zararlı hale gelebilir.  Çatışmanın alt evrelerinde etkili olan stratejiler üst evrelerde işe yaramayabilir, hatta istenmeyen sonuçlar ortaya çıkartabilir.

14 “Kes sesini!” yerine “dinler misin?”

15 Sinirli İ nsanlara Yaklaşım  Sözünü kesmeden, sonuna kadar dinleyiniz.  “Haklısınız” yerine “Anlıyorum” deyiniz.  Restleşmeye kalkışmayın  Onun durum ya da olayı nasıl algıladı ğ ını anlamaya çalışın

16 Çatışma Çözümünde İ yi Dinleme  Karşıdakinin gözlerine bakarak konuşun,başka şeylere bakmayın  Başka şeylerle ilgilenmeyin  Elinizi aya ğ ınızı sallamayın

17 Çatışma Çözümünde İ yi Dinleme  Karşınızdaki kişinin söyledi ğ i önemli şeyleri tekrarlayın,özetleyin  Sözünü kesmeyin  Ona neler yapması gerekti ğ ini söylemeyin  Söyledikleriyle alay etmeyin,gülmeyin

18 Çatışma Çözümünde İ yi Dinleme  Kendinizi di ğ er kişinin yerine koyun ve ne anlatmaya çalıştı ğ ını,neler hissetti ğ ini anlamaya çalışın  Anlattıklarını anlamadı ğ ınız zaman anlamanıza yardımcı olacak sorular sorun  Ne hissetti ğ ini anladınız zaman ona söyleyin.”çok kızmışsın” gibi

19  Dinledi ğ iniz için teşekkürler


"A İ LE VE İ LET İ Ş İ M: ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLER İ Özhan Aytaç Rehberlik / Psikolojik Danışman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları