Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKMAP İNTERNET 1 DERS NOTU PHP & MySQL Mehmet Emin ÖZCAN Gaziantep Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programlama Bölümü 2012 Not: Bu sunu ‘İnternet Programcılığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKMAP İNTERNET 1 DERS NOTU PHP & MySQL Mehmet Emin ÖZCAN Gaziantep Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programlama Bölümü 2012 Not: Bu sunu ‘İnternet Programcılığı."— Sunum transkripti:

1 İKMAP İNTERNET 1 DERS NOTU PHP & MySQL Mehmet Emin ÖZCAN Gaziantep Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programlama Bölümü 2012 Not: Bu sunu ‘İnternet Programcılığı 2 [E.YAŞAR, T.Ö.]’ kitabı ile birlikte kullanılacaktır.

2 İÇİNDEKİLER 1.PHP Kurulumu, test’i ve Programlama Yapısı 2.Değişkenler ve Sabitler, Operatörler 3.Kontrol Yapıları ve Döngüler 4.Kullanıcı Tanımlı ve Hazır Fonksiyonlar 7.Diziler ve Nesneler 8.Dosyalama İşlemleri 9.WEB Form Uygulamaları 10.Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri 11.Veritabanı İşlemleri 13.XML ve WEB servisleri Not: Yerimi Numaraları dersin işleneceğii haftayı göstermektedir.

3 1.PHP KURULUMU ve TEST’i - Apache sunucusu http://www.apache.org adresinden indirip kurun. (Bak. Sayfa 9)http://www.apache.org - PHP yi http://www.php.net adresinden indirip kurun. (Bak. Sayfa 15)http://www.php.net - MySQL i http://www.mysql.com adresinden indirip kurun.http://www.mysql.com - İnternet tarayıcısının adres satırına localhost yazdığınızda sayfa geliyorsa kurulum tamamdır. Veya - Xampp ı www.nat32.com adresinden indirip kurun.www.nat32.com - Xampp Control Panel de Apache yanındaki Running varsa tamamdır.

4 - PHP: Platformdan bağımsız, dinamik web sayfaları oluşturmak için sunucu taraflı çalışan, Html ye gömülü betik dildir. (Bak. Sayfa 3) - PHP; çok hızlı çalışan açık kaynak kodlu bir dildir. (Bak. Sayfa 3) - Win, Linux fark etmez. Apache, IIS,… sunucusu üzerinde çalışır. - Program, veri alış-verişi, oturum, veritabanı … için kullanılır. - HTML içerisine veya veya etiketlerinin arasına yazılır. (Bak. Sayfa 25) - C++ gibi komutdan sonra ; kullanılır. - Küçük-büyük harfe duyarlıdır. - Değişken önüne $ işareti getirilir. 1.PHP PROGRAMLAMA YAPISI UYGULAMA-1 www.gantep.edu.tr/~ozcan/ders/internet1/int1_uy_1.html

5 1.PHP PROGRAMLAMA YAPISI - echo ve print HTML ye bilgi yazma için kullanılır. (Sayfa 26) - # // /* */ simgeleri bilgilendirme için kullanılır.. (Sayfa 26) - İngilizce karakter kullanılır. Ç Ğ Ü Ö Ş İ - Özel karakterler: \‘ \" \\ \$ \n \r \t (Sayfa 26) $bilgi = “Musa \“AA\” aldı.”; - Metin; çift veya tek tırnak içinde kullanılır (Sayfa 27) $bilgi = “Musa ‘AA’ aldı.”; DOĞRU $bilgi = “Musa “AA” aldı.”; YANLIŞ $bilgi = ‘Musa “AA” aldı.’; DOĞRU - Değişkenin, çift tırnak da değeri; tek tırnak da adı kullanılır. $x=3; echo "Musa$x"; echo ' Musa$x'; // Musa3 Musa$x UYGULAMA-2 www.gantep.edu.tr/~ozcan/ders/internet1/int1_uy_2.html

6 2.DEĞİŞKEN, SABİT ve OPERATÖRLER - Değişkenin, önceden tanımlanmasına gerek yok. Değişken tipi otomatik dir, kendiliğinden değişir. (Sayfa 27) $deger=2; $deger_2=’GMYO’; $deger2=5.55; - Dizi tipindeki değişken için [ ] kullanılır. (Sayfa 30) $gunler[1]=‘pazar’; $araba[‘opel’][‘renk’]=‘kırmızı’; - Sabit değer için define(,) kullanılır, global yapar. (Sayfa 31) define(x,3); $deger=6*x; // $değer 18 olur - Değişken tipini gettype() verir. settype() değiştirir. (Sayfa 35) - İnternetden GET ile gelen bilgi $_GET[“deger_adi”] POST ile gelen bilgi $_POST[“deger_adi”] ile alınır. - Operatörler C# gibidir. == != ! <= = ++ %. += ?: && || (Sayfa 39) UYGULAMA-3,4,5 Sayfa 33 deki uygulamayı yazıp çalıştırın.

7 GLOBAL DEĞİŞKENLER PHP’de isim olarak sabit olan ve sadece belirli değişkenleri getiren değerlerdir. $_SERVER[ ] $_SESSION[ ] $_GET[ ] $_POST[ ] $_COOKIE[ ] $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] : Dosyanın yolu $_SERVER['HTTP_REFERER'] : Hangi sayfadan gelindiği $_SERVER['PHP_SELF'] : Dosyanın adı $_SERVER['REMOTE_ADDR'] : Kullanıcının IP no.su $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] : Kullanıcının browser tipi 2.DEĞİŞKEN, SABİT ve OPERATÖRLER

8 - KONTROL YAPILARI Belirli bir değere göre programın izleyeceği yolu belirlemek için kullanılır. 2<3 ? $x=5 : $x=1; (Sayfa 47) if( 2<3 ) $x=5; else $x=1; if( 2<3 ) $x=5; else if( 3<2 ) $x=1; (Sayfa 67) switch( $A ){case 2 : $x=5 break; … } (Sayfa 72) - DÖNGÜLER Belirli bir koşul sağlanıncaya kadar programa belirli bir iş yaptırmak için kullanılır. for($i=0;$i $deger )...; (Sayfa 75) while(2<3){... } do{... }while(2<3); (Sayfa 78) continue bir sonraki adım, break döngüden çık anlamındadır. (Sayfa 81) 3.KONTROL YAPILARI VE DÖNGÜLER UYGULAMA 6,7,8 Sayfa 73, 83 ve 85 deki uygulamayı yazıp çalıştırın.

9 - Sayfanın belirli bir yerinde bir kere yazılır, sayfa içinde geri çağrılır ve birden çok kez kullanılıp programcının işini kolaylaştırır. (Sayfa 89) 4.KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR UYGULAMA 9: Yukarıdaki 3 adet uygulamayı yazıp çalıştırın. UYGULAMA 10: Sayfa 91  1, 91  2, 93 deki uygulamayı yazıp çalıştırın - Fonksiyona varsayılan değer verebilir function yaz ($metin, $boyut=4) {print (" $metin "); } yaz("Yazılar", 6 ); yaz("Bu küçük yazı", 2); yaz("Bu varsayılan yazı"); - Fonksiyon dışındaki veriye global fonksiyon ile erişilir. $metin = "Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu?"; function yaz () {global $metin; print (" İşte metin: $metin "); } yaz(); - Fonksiyon sonlansa da, static değişken değeri saklı tutar. function say () { static $sayi = 0; $sayi++; echo " Fonksiyonun tuttuğu sayı: $sayi "); } say(); say(); say(); say(); say(); - Fonksiyon aşırı yüklemeye izin verilir. function yaz () {… } function yaz ($x) {… } yaz(); yaz(‘ali’);

10 FONKSİYONLAR - Hazır fonksiyonlar date() : Tarih fonksiyonu d: datem: monthY: year H: houri: minutes: second

11 FONKSİYONLAR mail() : Mail gönderme fonksiyonu mail(“E-posta adresi", “Konu", “Mesajınız“, “Header Bilgisi”); d: datem: monthY: year H: houri: minutes: second DEMO

12 FONKSİYONLAR substr() : String değişkenin istediğimiz kısmını verir. trim() : String değişkenin başındaki ve sonundaki boşlukları siler. strlen() : String değerin kaç karakterden oluştuğunu verir.

13 FONKSİYONLAR header() : Sayfa yönlendirme fonksiyonu. Bir durumla karşılaşıldığında sayfayı farklı bir sayfaya yönlendirmek için kullanılır EV ÖDEVİ-1 www.gantep.edu.tr/~ozcan/ders/internet1/int1_odev_1.html

14 VERİTABANLARI Bilgileri tablolarda saklamak, daha sonra bunları çekerek görüntülemek, üzerlerinde işlem yapmak için veritabanları kullanılır. Veritabanı tablolardan, Tablolar alanlardan, Alanlar ise giriş yaptığımız bilgilerden oluşur

15 OTURUM YÖNETİMİ - Kullanıcı sayfaya giriş yaptıktan sonra belirli bilgileri bir değişkene atıp, sayfanın bulunduğu pencere kapatılana kadar o bilgilerin tutulması. - Kullanıcı adı, şifre vb. kullanıcı bilgileri - Tarayıcı bilgileri (Tarayıcının dili vb.) - Sayfa sonunda bir değişken tutularak sayfa yenilendiğinde bazı bilgilerin yenilenmemesi

16 OTURUM YÖNETİMİ session_start() ile oturum başlatılır. Sayfanın en başında kullanılması gerekir. $_SESSION[“degisken”] ile oturumla ilgili değerler tutulur. DEMO

17 VERİTABANLARI deneme veritabanındaki users tablosunun içeriği: Alan (field) isimleri Girilen bilgiler Toplam 3 satır

18 MYSQL -Açık kaynak (Open Source): Ücretsiz kullanılabilir, detaylı, kullanışlı bir veritabanı. -PHP ile birlikte en çok kullanılan veritabanı. -SQL (Structured Query Language) standart dilini kullanır.

19 MYSQL -MySQL’de kullanılan veri tipleri INT Tamsayı (-2147483648'den 2147483647) VARCHAR Metin (Max. 255 karakter) TEXT Metin (Max. 65535 karakter) DATE Zaman bilgisi (Ör. 2005-15-04 )

20 PHP-MYSQL -Bağlantı fonksiyonları Bağlantı için mysql_connect(“localhost”, “username”, “password”); Veritabanı seçimi mysql_select_db(“veritabani_adi”, $baglanti_stringi);

21 PHP-MYSQL - Veritabanı üzerinde işlem yapmak için INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE gibi SQL komutları kullanılır. INSERT:Bilgi eklemek için SELECT:Bilgi çekmek için UPDATE:Varolan bir bilgiyi güncellemek için DELETE:Bilgiyi silmek için

22 PHP-MYSQL - INSERT Komutu INSERT INTO tablo_adi (alan1, alan2, alan3) VALUES (deger1, deger2, deger3) INSERT INTO user_info ( user_name, passwd, e_mail, tel_no ) VALUES ( 'ahmet', '4321', 'a@asd.com', '555 55 55‘ )

23 PHP-MYSQL - SELECT Komutu SELECT secilecek_alanlar FROM tablo_adi SELECT secilecek_alanlar FROM tablo_adi WHERE durum SELECT * FROM user_info SELECT * FROM user_info WHERE user_name=‘ugur’ SELECT user_name, passwd FROM user_info

24 PHP-MYSQL - UPDATE Komutu UPDATE tablo_adi SET degisecek_alan=‘xxxx’ WHERE alan1=‘aaaa’ AND alan2=‘bbbb’ UPDATE user_info SET passwd = 'fdfdsfds' WHERE user_name = 'ahmet' AND passwd = '4321'

25 PHP-MYSQL - DELETE Komutu DELETE FROM tablo_adi WHERE alan1=‘aaaa’ AND alan2=‘bbbb’ DELETE FROM user_info WHERE user_name='ahmet'

26 PHP-MYSQL -SQL komutlarının PHP tarafından MySQL’e gönderilmesi Bağlantı yapılıp, veritabanı seçildikten sonra SQL komutu mysql_query() fonksiyonu ile MySQL’e gönderilir.

27 PHP-MYSQL -SELECT ile alınan bilginin görüntülenmesi Sorgusu yapılan kodlar mysql_fetch_array() fonksiyonu ile alınır ve yine bu değişken ile görüntülenir.......... $komut = “SELECT passwd FROM user_info"; $sorgu = mysql_query($komut); $sonuc = mysql_fetch_array($sorgu); echo $sonuc; ?> ÖRNEK UYGULAMA-9


"İKMAP İNTERNET 1 DERS NOTU PHP & MySQL Mehmet Emin ÖZCAN Gaziantep Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programlama Bölümü 2012 Not: Bu sunu ‘İnternet Programcılığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları