Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜZÜLME GENLEŞME. soğuma Maddeler soğutulduğunda hacmi k üçü l ü r. Maddelerin hacimce k üçü lmesine b ü z ü lme denir. Katılar, sıvılara g ö re daha.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜZÜLME GENLEŞME. soğuma Maddeler soğutulduğunda hacmi k üçü l ü r. Maddelerin hacimce k üçü lmesine b ü z ü lme denir. Katılar, sıvılara g ö re daha."— Sunum transkripti:

1 BÜZÜLME GENLEŞME

2 soğuma Maddeler soğutulduğunda hacmi k üçü l ü r. Maddelerin hacimce k üçü lmesine b ü z ü lme denir. Katılar, sıvılara g ö re daha az b ü z ü l ü r. Gazlar ise hem katılardan hem de sıvılardan daha fazla b ü z ü l ü r. Genleşme ve b ü z ü lme birbirinin tersidir. Her maddenin genleşme oranı farklıdır. Bazı maddeler az, bazı maddeler ç ok genleşir. Ç ok genleşen madde ç ok b ü z ü l ü r, az genleşen madde az b ü z ü l ü r.

3 Genleşme ve B ü z ü lmenin Olumsuz Etkileri Katı cisimler ısıtılır ve aniden soğutulursa ç atlayıp kırılabilir. Metal ve metalden yapılmış cisimler, ısı aldıklarında genleşir. B ö yle cisimler, genleşmek i ç in uygun yer bulamazsa eğilip b ü k ü l ü r, kırılır. Genleşme oranı dikkate alınmadan ç ekilmiş elektrik ve telefon tellerinden kışın kopmalar,yazın sarkmalar g ö r ü l ü r. Demir yolu rayları, ısının etkisi d ü ş ü n ü lmeden d ö şenirse eğilip b ü k ü l ü r ve kazalara neden olur.

4 Genleşme ve Büzülmenin Olumlu Etkileri Sıcaklığı ölçmek için kullandığımız termometreler, sıvıların genleşmesinden yararlanılarak yapılmıştır. Genleşme oranı farklı iki metalin kullanıldığı metal çiftlerinden yararlanarak termostat yapılır. Termostat, buzdolabının istenilen sıcaklıkta kalmasını sağlar. Elektrikli fırınlarda, ütülerde sıcaklığı; kalorifer kazanlarında suyun sıcaklığını istenilen düzeyde tutmak için de termostat kullanılır.

5 Kapağı sıkışmış şişe ve kavanozlar, maddelerin genleşmesinden yararlanılarak kolayca açılabilir. Sıvılar, ısıtıldığında ya da bulundukları ortamdan ısı aldığında buharlaşarak gaz hâline geçer. Sıvı, buharlaşırken ortamdan ısı alır. Bulunduğu ortamı soğutur. Bu olaya buharlaşma denir. Gaz hâlindeki su buharı soğutulduğunda, sıvı hâle gelmesine yoğunlaşma denir. Gaz yoğunlaşırken ısı verir. Ortamı ısıtır.

6 Buharlaşma ile yoğunlaşma birbirinin tersidir. Yıkanıp dışarıya asılan ç amaşırlar, yaz mevsiminde daha ç abuk kurur. Kış mevsiminde ise daha yavaş kurur. Yaz mevsiminde yağmurların oluşturduğu su birikintileri kısa s ü rede buharlaşarak kurur, diğer mevsimlerde ise bu s ü re ç daha uzundur. Bu durumlar bize, sıcaklıkla buharlaşma arasında ilişki olduğunu g ö sterir.

7 K A Y N A M A Aldığı ısı nedeniyle, sıvı maddelerin yüzeyinde yavaş yavaş buharlaşma başlar. Isınmakta olan sıvının sıcaklığı yükselirken buharlaşma devam eder. Sıvı belirli bir sıcaklığa ulaşınca yüzeye doğru kabarcıklar oluşur. Sıvının her tarafından buharlaşma başlar. Sıcaklık sabit kalır. Sıvının sıcaklığının sabit kalarak buharlaşmanın hızlı bir

8 KAYNAMA BUHARLAŞMA: *Belli bir sıcaklıkta olur. *Sıvının her tarafında ve hızlı olur. *Ortamdan ısı alarak ger ç ekleşir. *Her sıcaklıkta olur. *Sıvının y ü zeyinde ve yavaş olur. *Ortamdan ısı alarak ger ç ekleşir. Sıvı hâldeki saf maddeleri ısıttığımızda sıcaklık y ü kselir. Sıcaklık, belli bir noktaya geldiğinde ısı verilmesine rağmen değişmez. Isı almaya devam eder. Sıvı kaynamaya başlar ve sıcaklığı sabit kalır. Bu sıcaklığa kaynama noktası denir.

9 Her saf maddenin kaynama sıcaklığı farklıdır. Ortam ve koşullar değişmedik ç e bir saf maddenin kaynama sıcaklığı her zaman aynıdır. Saf maddeler kaynama sıcaklığına g ö re ayırt edilebilir. Bilim adamları, kaynama sıcaklığını test ederek bir maddenin saf olup olmadığını ve t ü r ü n ü belirlerler.

10 ERİME VE DONMA İlkbahar ve yaz mevsimlerinde bazen dolu, kış mevsiminde kar yağar. Soğuk havalarda ise yeryüzündeki su birikintileri buz hâline gelir. Kar, dolu ve buz, suyun katı hâlidir. Dolu, kar ve buz ısının etkisiyle eriyerek tekrar su hâline gelir. Suyun buz hâline gelerek katılaşmasına donma, buzun su hâline gelmesine erime denir.

11 Katı bir madde erirken bulunduğu ortamdan ısı alır. Sıvı bir madde donarken bulunduğu ortama ısı verir. Saf maddelerin erime ve donma sıcaklığı aynıdır. Saf bir madde hangi sıcaklıkta eriyorsa o sıcaklıkta donar.

12 YOĞUNLUK (BİRİM HACİM K Ü TLE)

13 Maddelerin suda y ü zmelerinin ya da batmalarının nedeni ağır ya da hafif olmalarından değildir. Ağır olan koca bir tomruk, su ü zerinde y ü zerken hafif olan k üçü k bir taş hemen batar. Bunun nedeni maddenin boyutlarına g ö re ağır ya da hafif olmasıdır. Suda yüzme – batmanın tek başına kütle ya da hacimle ilgisi yoktur. Her ikisi ile birden ilişkisi vardır. Cismin kütlesi büyük, hacmi küçük olursa batar.

14 Bir cismin suda batması i ç in daha ağır olması ö nemli değildir. Maddenin yoğun olması ö nemlidir. Suda batan madde, y ü zen maddeden daha yoğundur. Her maddenin yoğunluğu, 1 ml hacmindeki k ü tlesi tartılarak bulunur. Maddenin 1 ml hacmindeki k ü tle miktarı yoğunluk ya da birim hacim k ü tle diye tanımlanır.


"BÜZÜLME GENLEŞME. soğuma Maddeler soğutulduğunda hacmi k üçü l ü r. Maddelerin hacimce k üçü lmesine b ü z ü lme denir. Katılar, sıvılara g ö re daha." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları