Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karboksilli Asitler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karboksilli Asitler."— Sunum transkripti:

1 Karboksilli Asitler

2 Karboksili asitler Karboksili asitler karboksil grubu olan organik asitlerdir, -C(=O)OH formülüne sahiptirler, bu genelde -COOH veya CO2H olarak da yazılır. Karboksilik asitler Bronsted asitleridir, yani proton vericileridir. Karboksilik asitlerin tuz ve anyonlarına karboksilat denir. Karboksilik asitler,esterlerle fonsiyonel grup izomeridirler. Karboksilik asitlerin en basit dizisi alkanoik asitlerdir, R-COOH formülüyle gösterilirler, R bir hidrojen atomu veya bir alkil grubuna karşılık gelir. Bileşiklerde birden fazla karboksilik asit grubu bulunabilir.

3 Karboksil Asitlerinin Yapısı
Alkoller gibi karboksil asitler de C,H ve O elementerinden oluşmuştur.Alkollerden nasıl farklı olduklarını görebilmek için formülleri incele H-COOH CH3-COOH CH3CH2COOH Bileşiklerin formüllerinden farkedebiliriz ki tüm asitler yapısında –COOH grubunu içerirler.Demek, Organik asitlerin fonksiyonel grubu karboksil grubudur. Karboksil Grubu Hidroksil Grubu Oradan da onlara ortak bir adla Karboksil asitler denir.

4 Karboksilli asiterde nomenklatür (adlandırma)
Karboksilli asitlerde adlandırma şöyle yapılır asit ile aynı sayıda karbon atomu içeren alkanın adına –oik asit- eki getirilir. Asidin bulunduğu yere göre onları –triviyal adlarla- da adlandırabiliriz (limon asidi,üzüm asidi,süt asidi,karınca asidi,sirke asidi, v.b).

5 Etanoik ( asetik ) asit Formülü: C2H4O2 - CH3COOH
Molekül Ağırlığı: 60.05 Kaynama Noktası: °C Donma Noktası: 16.6 °C Yoğunluğu: °C

6 Asetik Asit Asetik asit karboksilli asitlerin en önemlisidir. Sirke asidi veya sirke ruhu da denilen organik bir bileşiktir. Kimyada etanoik asit olarak da adlandırılır.Kapalı formülü C2H4O2 şeklinde olup daha açık olarak CH3COOH şeklinde gösterilir.Saf asetik asitin bir diğer ismi de glisial asetik asittir. Sirkeye ekşi tadını ve keskin kokusunu veren madde olarak bilinir. Doğada karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşur. Sanayide asetik asit hem biyolojik yolla hem de sentetik yolla imal edilebilir. Tuz ve esterine asetat denir. Suda tamamen çözünür. Asetik asit, asetik anhidrid ve aset asidi esterlerinin imalatında kullanılır. Daha ziyade çözücü olarak, plastiklerin, lastiklerin, asetat liflerinin, eczaların, boyaların, böcek öldürücü ilaçların başlangıç maddesi olarak kullanılır. Ayrıca aset anhidrid ile asetik asit, selülozdan selüloz triasetat elde etmede kullanılır. Selüloz triasetatdan, asetat iplikleri elde edilir. Asetik asit gıda sanayisinde tampon özelliğinden dolayı E260 adıyla bir katkı maddesi olarak kullanılır.

7 Sirke asidinin özellikleri
Saf sirke asidi renksiz sıvıdır,20 derece sıcaklıkta buza benzeyen kristal supstansa geçer,glasiyol sirke asidi adı ile bilinir.Glasiyol sirke asidinden başka pazarlamada esans ve sirke adarı ile rastlanır. Asidi seyrekleştirirken anorganik asitler suda eritmek için kullanılan kuralın aynısı gerçekleşir az porsiyonlarda asit suya dökülür. Tüm asitlerde olduğu gibi sirke asidi eriğinde de mavi turnusol kağıdı kırmızıya boyanır. Sirke asidi bazı metallerle yavaş tepkimeye girer,hidrojen serbestleşir. Sirke asidinin tuzlarına ise asetatlar denir. 2CH3COOH + Zn = Zn(CH3COO)2 + H Çinko asetat Bazlarla neutralizasyon (nötrleşme) tepkimesine girer ve su elde edilir. CH3COOH + NaOH= NaCH3COO+ H2O

8 Sirke asidinin özellikleri
Sirke asidi ondan daha hafif olan,diğer asiterin tuzlarıyla da tepkimeye girer. NaHCO3+CH3COOH=NaCH3COO + CO2 +H2O Alkollerle,tepkimesinde esterler denilen büyük bir grup organik bileşikler elde edilirler. Alkol ile asidin tepkimesiyle ester ve suyun oluşması tepkimesine esterleşme denir. Esterleşme tepkimesinde su serbest edilir.Asidin molekülünde –OH grubu ve alkolün molekülündeki H atomundan suyun molekülü oluşur. Esterleşme tepkimesi dönüşümlü tepkimedir.Ester ve su aralarında tepkimeye girince tekardan alkol ve asit elde edilir.Bu tepkimeye hidroliz denir.

9 Sirke asidinin kullanışı
Sirke olarak ( %3-9 eriyik),sirke asidi beslenmede ve sebzelerin konzerve edilmesinde kullanılır.Endüstride eritici olarak ve sentetik liflerin sentezinde boyalar,cilalar ve başka supstansların sentezinde kullanılır.Düşük alkollerde olan esterlerin çoğu meyvelerde vardır ve ondan dolayı yiyecek maddelerin aromatize edilmesinde kokulu malzeme ve ekstrat olarak kullanılırlar.


"Karboksilli Asitler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları