Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Online Yerküre Geli ş me ve Sava ş Oyunu GGJ 2012 48Hours Oyun Geli ş tirme Yarı ş ması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Online Yerküre Geli ş me ve Sava ş Oyunu GGJ 2012 48Hours Oyun Geli ş tirme Yarı ş ması."— Sunum transkripti:

1 Online Yerküre Geli ş me ve Sava ş Oyunu GGJ 2012 48Hours Oyun Geli ş tirme Yarı ş ması

2  JQuery ile sitemiz desteklenmi ş tir

3  Proje JSP ile yazılmı ş tır.  Derleyici olarak NetBeans IDE Kullanılmı ş tır.  SQL MySQL kullanılmı ş tır.  Dinamik grafik JQuery ile sa ğ lanmı ş tır.  Session olarak Java Bean kullanılmı ş tır.

4  Kullanıcı Email adresi unique olarak kabul edilerek kayıt olur ve gezegen ismini belirler, gezeken ismide unique olmak zorundadır, kayıt olan kullanıcıya random olarak bir uzay üstü atanır.

5 Her seviyeden önce di ğ er seviyeleri tamamlamak gerekir. Örn: Askerity 4 olması için Elektirikcity Sucity Yasamity en az 2. seviyede olmak zorundadır. Her Level artı ş ında süre 1,5 kat artara. PuanıSüre Elektirikty33 Sucity15 Askerity57 Yasamity210

6

7  Sava ş yapmak için Askerity seviyesinin 10 olması gerekmektedir.  10 olunca Askerity tab’ından 4 farklı sava ş malzemesi yapılabilir  Kullanıcı Level 30’dan yukarıda ise üretilme süreleri yarı yarıya dü ş er  Silah Sayısı toplamı en fazla 1000 olabilir. PuanıÜretilme SüresiGereklilik Fırat Topu31Level 15 Harput Tankı72Level 19 BilMüh Roket205Level 25 Keban Kalkanı10030Level 21 Uçak30100Level 30 Uçak Savar100200Level 20

8

9  Kullanıcı ilk 10 leveller saldırılara katılmaz. Kullanıcı en fazla kendi levelinin yarısı farkı olan levellerden fazla fark olan kullanıcıların levellerine saldıramaz.  Örn: Level 50 de olan kullanıcı 50+25 50- 25 yani 25-75 arası levele saldırabilir.

10  Kullanıcılar kendi aralarında mesajla ş abiliyor. Mesajlar Anlık ula ş maktadır.

11  Galaxy’den ba ş ka kullanıcıları ve puanları görüp onlara sava ş açabilirsiniz

12  E ğ er çok fazla sava ş a giderseniz;  E ğ er hiç sava ş a gitmezseniz  E ğ er dengesiz yapmaya çalı ş ırsanız Kendi Kendinizi Yiyeceksiniz- Yok edeceksiniz demektir…

13  Bizi Dinledi ğ iniz için Te ş ekkür Ederiz  GGJ Elazı ğ ’ı Düzenleyen Tüm Hocalarımız ve Arkada ş lara Te ş ekkürler.  Ahmet Müngen amungen.wordpress.com amungen@gmail.com amungen@gmail.com  Gökhan Yılmaz gokhanyilmaz.wordpress.com gkyilmaz61@gmail.com


"Online Yerküre Geli ş me ve Sava ş Oyunu GGJ 2012 48Hours Oyun Geli ş tirme Yarı ş ması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları