Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erasmus Koordinatörler Toplantısı Doktora Salonu 24.02.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erasmus Koordinatörler Toplantısı Doktora Salonu 24.02.2012."— Sunum transkripti:

1 Erasmus Koordinatörler Toplantısı Doktora Salonu 24.02.2012

2 GENEL DEĞERLENDİRME 2010-2011

3 ANLAŞMALAR Ülkelere göre (24 AB ülkesi) (02.12.2011) ÜlkelerAnlaşma Sayıları Almanya148 Fransa40 İtalya39 Polonya34 İspanya33 Avusturya24 Yunanistan22 Hollanda21 İngiltere18 Çek Cumhuriyeti13 Danimarka11 Macaristan11 Belçika10 İsveç10

4 ANLAŞMALAR Ülkelere göre (24 AB ülkesi) (02.12.2011) ÜlkelerAnlaşma Sayıları Bulgaristan9 Portekiz8 Litvanya7 İsviçre6 Finlandiya5 Slovakya5 Slovenya4 Romanya3 Estonya1 Lüksemburg1 TOPLAM483

5

6

7

8

9

10

11 2012-2013 Dönemi

12 Başvuru Süreci Online başvuru sistemi – AGNO koşulu: Lisans 2,20 /Lisansüstü 2,50 – Tam zamanlı öğrenci: Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir.

13 Başvuru Süreci 20 Şubat 2012 itibariyle sistem açılacak Gidilecek kurumun/programın eğitim dili Başvurular bilgi amaçlı koordinatörlüklere gönderilecek Yabancı dil sınavı: 21/22 Mart 2012 Seçim süreci hibe açısından bir ön seçimdir

14 Koordinatör Seçilen öğrencinin bilgilerinin karşı kuruma bildirilmesi “Gitmeyen Ögrenciler Formu” Dönem+ Üniversite (Ülke) değişiklikleri 2 hafta içinde bildirilecek Dönem kısıtlamasına gidildiği takdirde öğrenci bilgilendirilecek

15 Tarafımızdan verilen yazılar Harçsız pasaport yazısı Erasmus öğrencisi olarak seçildiğine ilişkin yazı Vize yazısı

16 Hibe Ödemesi Gitmeden önce %80 – Davet mektubu/Bilgi Formu üzerindeki tarihe göre Döndükten sonra %20 – Katılım Sertifikası’ndaki (Akademik Takvime uygun) tarihe göre (başarılı olunduğu takdirde)

17 Hibesiz (“0” Hibeli) Erasmus öğrencisi olma durumu Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması ve Sözleşmesi güncellenmeli ve bir ay içinde anlaşmanın taraflarınca imza süreci tamamlanmalıdır.

18 Erasmus Öğrencisinin gitmeden önce yapması gerekenler – “Öğrenim sözleşmesi/anlaşması” (Learning Agreement) DİKKAT: Öğrenim Sözleşmesi karşı üniversiteden onaylanmadan hibe ödemesi yapılmayacaktır. – Akademik Tanınma Belgesi (Recognition Sheet)

19 Yönetmelik Madde 35 (2) Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerinin, öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın teklifi, varsa bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik ve öğrenme çıktıları açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. Seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS olması hedeflenir.

20 Geldikten Sonra – “Not Çizelgesi (Transcript of Records)” (aslı veya aslı gibidir onaylanmış kopyası) Gelen "Transcript of Records"ın hem dersleri ve AKTS (ECTS) kredilerini, hem de AKTS notlarını göstermesi gerekmektedir. Transkript ile Akademik Tanınma Belgesi tutarlı olmalı

21 Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.

22 Erasmus Üniversite Beyannamesi Full recognition shall be given to students for satisfactorily completed activities specified in the compulsory Learning Agreement Ögrenim Anlasması’na uygun olarak Erasmus hareketlilik dönemi esnasında başarılı olarak tamamlanan faaliyetler ile ilgili olarak kendi üniversiteniz tarafından tam akademik tanıma sağlanması

23 ECTS Users’ Guide “…..recognition of the credits by the home institution is automatic if the conditions stipulated in the learning agreement have been fulfilled” “….A student should not be asked to negotiate academic recognition with individual academic staff members. The Learning Agreement, together with the Transcript of Records, is designed to guarantee full recognition of the programme of study undertaken in the host institution”

24 Yönetmelik Madde 35 (3) Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programları kapsamında; öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu derslere ait sınav notları aynen kabul edilerek; kredileri de gösterilmek suretiyle bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte öğrencinin öğrenim belgesine işlenir.

25

26

27

28 Not Dönüşümü İstanbul Üniversitesi Not Sistemi AKTS NotuAçıklama AAA Mükkemel BAB Çok İyi BBB İyi CBC Orta CCC Yeterli DCD Koşullu Başarılı DDE Koşullu Başarılı FFF ve FX Başarısız

29 Planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan dönülmesi 3-12 ay arası Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz,... ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz... mücbir sebeplerle erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir

30 Başarısızlık Durumu Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde, öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin % 20’si ödenmez.

31 Gelen Öğrenci Başvuruların Kurulumuza yapılması Birimleri bilgilendirme Öğrenci Kimlikleri Avcılar: Misafirhane Kabul Mektubu-Oturma izni için yazı

32 Ders Seçimi ve Kayıt Anlaşma kapsamında geldiği birimde ders seçimi Başka birimlerden en fazla 2 ders 30 AKTS-60 AKTS

33 Birimlerce Yapılacak Olanlar Öğrencilerin Katılım Sertifikalarının hazırlanması ve daha sonra toplu halde Kurulumuza gönderilmesi Transkriptlerin hazırlanması İETT Genel Müdürlüğü, Cep Telefonu hattı vs. için Öğrenci Belgesinin verilmesi Gelen öğrencileri bilgilendirmek (kablosuz internet, sportif aktiviteler vs.) Dönem uzatmak isteyen öğrencilerinin isimlerinin zamanında Kurulumuza bildirilmesi


"Erasmus Koordinatörler Toplantısı Doktora Salonu 24.02.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları