Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REKLAM YÖNETİMİ. SİYASİ AFİŞ- 1. Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı süresince üretilen afişler üslubu üç ana bölümde belirlenebilir: 1. Afiş sanatçısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REKLAM YÖNETİMİ. SİYASİ AFİŞ- 1. Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı süresince üretilen afişler üslubu üç ana bölümde belirlenebilir: 1. Afiş sanatçısı."— Sunum transkripti:

1 REKLAM YÖNETİMİ

2 SİYASİ AFİŞ- 1. Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı süresince üretilen afişler üslubu üç ana bölümde belirlenebilir: 1. Afiş sanatçısı kendi üslubunu getirip, sürdürebiliyor ve bunu afişinde yansıtıyordu. 2. Ülkenin ulusal niteliklerini belirleyici görüntüler kullanmak zorundaydı. 3. Art Nouveau gibi uluslar arası yaygın bir üsluptan faydalanabilirdi.

3 İngiltere savaş bakanı Lord Kitchener

4 Sam Amca Afişi: James Montgomery Flagg

5

6 İngiltere’nin Kadınları: Fabrikalara gelin

7 İngiltere’nin kadınları gidin diyor

8

9

10

11

12

13 1917-20 devrimi döneminde Sovyetler Birliği'nde siyasal afişler İşçiler, askerler, köylüler, gençler ve kadınlar Çekiç, orak, yumruk, emperyalizm zincirleri, Lenin'in portreleri, makine dişlileri, silahlar Lıssıtzky'nin "Beyazları kırmızı kamayla vurun" adlı politik afişi de yenilikçi çalışmaların en önemlilerinden biridir.

14 1917-20 devrimi döneminde Sovyetler Birliği'nde siyasal afişler 1934 Stalin’in dayattığı Toplumsal Gerçekçilik sanat anlayışı Nazi Almanya’sının sanat anlayşıyla benzerlik İşçi ve köylüleri idealize eden ve liderlerin kült kişiliklerini yüceltme Kolay anlaşılan popülist biçimler Kitleler nasıl ele alınacak? sorusu Kültür proleterleşmeli yoksa sosyalistleşerek sınıfsız olmayı mı amaçlamalı? Geleneksel sanat biçimlerinin tümü kapitalizm tarafından lekelenmiş görülüp terk mi edilmelidir?

15 Malevich Siyah Kare 1914-1915

16 Maleviç: “Kendimi sıfır noktasına dönüştürdüm ve Akademik sanatın çöple dolu boya havuzundan dışarıya çıktım”.

17 Ajitatif Propaganda: Yuri Annekov Kış sarayının ele geçirilişi

18 Sovyet Kahramanlık Simgeleri Toplumcu gerçekçilik resim, roman ve filmlerde ideallerin kişileştirdiği erkek ve kadın kahramanlarla dolu bir dünya yaratmıştır.

19 Aleksandr Samokhvalov Hava basınç matkabıyla kadın metro işçisi Stahanovit

20

21 Devlet Elektrik Ağı Projesinin Yüceltilmesi: Serafima Ryangina

22 Spor: Aleksandr Deineka

23 Sovyet Rusya ve Halkçılık Semen Chuykov Sovyet Kırgızistan’ın Kızı, 1950

24 Yoldaş Stalin’in Protesini Halıya İşleyen Ermeni Dokuyucular: Mariam Aslamazyan

25 Dimitri Stakeyeviç Moor 1919 da "Bütün Dünyanın Kapitalizmine Ölüm" Aynı dönemde Amerika'da ve Avrupa'da da siyasal afişin yaygınlaştığını görüyoruz. Bu afişleri seçimlere hazırlanan adaylar değil, partiler ve siyasal örgütler yaptırıyor. Örneğin; Fransa'da 1919 Kasım seçim kampanyalarında "Ekonomik Çıkarlar Birliği" adlı bir örgüt komünist düşmanlığının simgesi olarak ağzı bıçaklı bir insan bastırıyor. Fransız sağı bu afişi yıllarca kullanıyor.

26

27 1960'lı yıllarda siyasal iletişim pazarlama teknikleri gelişmeye başlayınca siyasal afişçilikte yeni bir döneme geçildi. Adaylığını koyan kişiler duvarları ve yol boylarını kendi resimlerinin ağırlıkta olduğu afişlerle donatmaya başladılar. Seçim kampanyalarında eskisinden de adayların resimlerini afişlerde kullanılıyordu ama siyasal pazarlama yada reklamcılık teknikleri ile afişlere yeni bir hava getirdi.

28 Profesyonel Seçim Kampanyaları ABD 1948 Thomas Dewy vs. Harry Truman Seçim öncesi Dewey Chicago Tribün “Dewey başkanlıkta neler yapacak?” “Give ‘em hell, Harry” Onları cehenneme gönder Harry agresif kampanya 15 milyon seçmenle yüz yüze görüşme Dewey yoldan geçenlerin sorularını yanıtlıyor.

29

30 Eisenhower vs. Stevenson Demokrat adat Stevenson reklama karşı, ‘gereksiz ve pahallı’ buluyor. Ike, Young&Rubicam (Reeves) ile çalışmaktadır. Eisenhower Amerika’ya cevap veriyor. http://www.youtube.com/watch?v=lEINBjHHvHE Nixon ve gizli ödenek ve bağış sorunu “Checker Speech” http://www.youtube.com/watch?v=I9LcAJOsFGg

31 Kennedy vs. Nixon http://www.youtube.com/watch?v=vDdeuKEv Cmg&feature=results_video&playnext=1&list= PL69A3D1042ABD1982 http://www.youtube.com/watch?v=vDdeuKEv Cmg&feature=results_video&playnext=1&list= PL69A3D1042ABD1982

32 İdeal aday kimliği Güvenilirlik: Birçok konuda yetenekli olma, iyi kişilikli ve enerjik olma Çekicilik: Adayın fiziksel özellikleri ve toplumsal ilişkilerinden kaynaklanan cazibe. Özdeşleşme: Seçmenlerin kendilerini kişilik özellikleri toplumsal sınıf ya da inançları acısından adaya benzer özelliklere sahip oldukları inancına dayanır.

33 bilgili lider” imajını gözlük, Elinde tuttuğu bir kalem, bilgisayar gibi aksesuarlarla besleyerek, mühendis, doktor gibi gruplarla birlikte fotoğraf vermek Dış görünüşü, beden dili, giysileri ve bulunduğu ortamlar Entelektüel, modern, dinamik bir aday imajı

34 Albert Mehrabian’ın yaptığı araştırmaya göre bir mesajın toplam etkisinin sadece %7’sinin konuşmayla, %38’inin ses tonu ve vurguyla ve geri kalan %55’inin sözel olmayan öğelerle meydana geldiğini göstermektedir. Profesor Birdwhistell’in bulgularına göre ise yüz yüze konuşmada sözel öğelerin önemi %35’den azdır ve iletişimin %65’den fazlası sözel olmayan faktörlerle gerçekleşmektedir

35 İmaj 20. yy KİA gelişimiyle Medyanın gelişimiyle insanlar aynı mekanı paylaşmadan da politik liderlerin görünümlerine, mimik ve jestlerine, söylemlerine şahit olmaya başladılar. Televizyon Bugün bir liderin imajını geliştirmeyi ve bu konuda uzmanlarla iş birliğine gitmeyi reddetmesi politik bir intihar olarak değerlendirilmektedir.

36 İmaj Fiske“gerçekliğin görsel ya da imgesel olarak temsili ve gerçeğin yeniden üretimi” Garramone ise siyasal imajı adayın kişisel ve profesyonel niteliklerinin algılanmasının toplamı olarak ifade eder. Siyasi partilerin imajı; lider özellikleri, üretilen politikalar, çözümler, dayandığı ideolojik temel, siyasal misyon, duyarlılık, kurum ici ve dısı gruplara yonelik etkin iletişim ile oluşur.

37 İmaj Aday imajının olusumun temel belirleyiciler: 1 Gazete haber ve yorumları 2 Televizyon haberleri 3 Televizyon aday tartışma programları 4 Televizyon reklam filmleri 5 Halkla kişisel iletisim 6 Kişiler arası tartışma ve görüşmeler

38 Kenndy

39 1960 seçimleri Kennedy İmajı Katolik “Ülkeyi yeniden harekete geçirelim” sloganı Varlıklı aile imajı ABD en genç ve katolik ilk başkanı

40 Kennedy İmajı Senatörlüğü sırasında bürosunun her zaman halka açık bulundurulmasını emrederek ulusal güvenliği ilgilendiren konular dışında seçmenlerinin isteklerine büyük bir duyarlılık göstermekle ün kazandı Domuzlar Körfezi 1961 Küba Füze Krizi 1962 Vietnam Savaşı Nükleer testleri yasaklayan bir antlaşma imzalaması

41

42

43 Kenndy Videolar Kennedy: http://www.youtube.com/watch?v=fEq9dXprZ ns http://www.youtube.com/watch?v=fEq9dXprZ ns http://www.youtube.com/watch?v=BLmiOEk5 9n8 http://www.youtube.com/watch?v=BLmiOEk5 9n8 http://www.youtube.com/watch?v=rtPI3IbEbx c http://www.youtube.com/watch?v=rtPI3IbEbx c http://www.youtube.com/watch?v=X0SttIaiUP 4 http://www.youtube.com/watch?v=X0SttIaiUP 4

44 Adayların TV’deki görünümleri, yansıttıkları kişilikleri, görüşleri ve bunları sunuş tarzı aday imajının oluşturulmasında temel unsurlar olarak kabul edilmektedir. Keplinger (1991), adayların algılanmasını biçimlendiren bu etkilere “sunum etkisi” adını vermekte ve gazete gibi basılı sunum ortamları için de geçerli olacağını ileri sürdüğü sunum etkisini “ kişilerin sözel olmayan ve sözel ustu davranışlarından kaynaklanan algılama etkilerinin bütünü” olarak tanımlamaktadır.

45 Keplinger’in Sunum etkileri modeli dört asama içinde gerçekleşir 1- “Doğal” (authentic) davranış, televizyon çekimi sırasında kayıt koşulları tarafından etkilenen beden dili ve konuşma tarzını içerir. 2- “Sunulan” davranış 3- “Algılanan” davranış 4- “Nitelik yüklenen” davranıştır.

46 Nixon’un haber medyasında verdiği açıklamaları genelde havaalanında, makam arabasının yanında ya da bir çalışma ortamından ayrılısında gerçekleştirmesine karar vermişlerdi. Amaçlanan Nixon’un kimliğini ülkesinin sorunları ile her an ilgili, çalışkan enerjik başkan olarak geliştirmekti.

47 Reagan’ın halkla ilişkiler uzmanları ise onun cevre sorunları konusundaki olumsuz imajını değiştirmek için bir Milli Park gezisinde park koruyucuları ile sohbet ederken Reagan’ın onlardan birinin şapkasını takmasını sağladılar. Ertesi gün bu fotoğrafın gazetelerde yer bulmasıyla çözüm elde edilmiş oldu.

48 1964-1972 Olumsuz Kampanya Bary Goldwater vs. Johnson Papatya Kız (Daisy Girl) reklam filmi http://www.youtube.com/watch?v=STXz6Ukkl 4U http://www.youtube.com/watch?v=STXz6Ukkl 4U http://www.youtube.com/watch?v=CjEUOirdf eo http://www.youtube.com/watch?v=CjEUOirdf eo Nixon vs. McGovern

49 WaterGate 1972 seçimleri Frost/Nixon 2008 http://www.youtube.com /watch?v=ZEOGJJ7UKFM http://www.youtube.com /watch?v=ZEOGJJ7UKFM All the President’s Men 1976

50 1976-1980 Kişisel tanıklık Tarafsız muhabir Ford vs. Carter http://www.youtube.com/watch?v=qK_Mkth MB3Y http://www.youtube.com/watch?v=qK_Mkth MB3Y http://www.youtube.com/watch?v=wPr28TH- vGk http://www.youtube.com/watch?v=wPr28TH- vGk http://www.youtube.com/watch?v=3ujaix6ya 54 http://www.youtube.com/watch?v=3ujaix6ya 54

51 1980-1984 Reagan Eskiye göre daha uzun filmler 20 dak varan reklam filmleri Morning in America (Amerika’da Sabah) http://www.youtube.com/wat ch?v=EU-IBF8nwSY http://www.youtube.com/wat ch?v=EU-IBF8nwSY 1984 seçimleri A new Beginnig Yeni bir başlangıç http://www.youtube.com/wat ch?v=TRI3G-K0P50 http://www.youtube.com/wat ch?v=TRI3G-K0P50

52 Reagan Kampanyaları Görsellik ön planda Eski aktör Uzun filmler Televizyon programlarında üstünlük sağlama Lider karizması yaratılmıştır Muhafazakar politikalar Vergilerde düşüş

53 1988 G. Bush G. Bush vs. Dukakis Olumsuz, eleştirel ve negatif kampanya dönemi “Döner Kapı” Revolving Door http://www.youtube.com/watch?v=PmwhdDv8VrM http://www.youtube.com/watch?v=vnUxUJzZdfE http://www.youtube.com/watch?v=Io9KMSSEZ0Y

54 Aday imajı Gaflar Esprili öğeler Kullanılan sözcükler Dili doğru kullanmak Retorik Giyim kuşam

55 1946 seçimleri

56 1950

57

58 1957

59 1965

60

61 1973

62 Ambalajlanmıs politika Bircok akademisyen ve reklam profesyonelleri, politikada giderek artan reklam tekniklerinin politik yasamın kalitesini dusurduğunu, siyasetin icine sızan populer kulturun ve pazarlama tekniklerinin politikayı bayağılastırdığını düşünmektedirler. Reklam, politikacı ve secmen iliskisini ticari bir iliskiye cevirmistir. Reklam yoluyla kurulan iletisim yeterli bir iletisim değildir.

63 Ambalajlanmıs politika Politikacıların kitle iletisim araclarını ve populer kulturu kendi cıkarları icin nasıl kullandıkları Medya manipulasyonu ve bu durumun demokrasiye verdiği zarar Herhangi bir urunun paketlenmesi gibi politikacılar ve politik fikir ve olusumlar da paketlenerek, ambalajlanara “tuketicilestirilmis” secmenin onun surulmektedir.

64 Ambalajlanmıs politika Ambalajlama bir anlamda goruntunun yani imajın gercekliğin onune gectiğini ya da daha onemli hale geldiği fikrine isaret etmektedir. Siyasetin sterilazyonu Bugun siyasal parti ve liderlerin tanıtımında kullanılan siyasal reklam teknikleri ticari reklamcılıkla cok benzer ozellikler gostermektedir. Ticari reklam bir urun hakkında halkı bilgilendirirken siyasal reklam da parti ve politikacıları halka tanıtmaktadır.

65 1977 seçimleri Turkiye’de 1977 erken secimiyle basladığı one surulebilir. Eski Adalet Partisi’nin yuruttuğu “Mor Kampanya” ilk siyasal reklamdır. Demirel, Cenajans Nail Keçeli İlk defa gazeteye ilan Hürriyet 20 bin kaset seçmene gönderilmiştir. Demirel Evinizde” isimli ses bantları doldurulmus, İstanbul, Ankara ve İzmir’de dağıtılmıstır. Secmene ulasabilmek icin ayrıca ozel bir gazete basılmıstır

66 1977 seçimleri 2 plak ve seçim şarkısı http://www.youtube.com/watch?v=_AmYCk- _bQo http://www.youtube.com/watch?v=_AmYCk- _bQo Fikret Kızılok -Demirbaş http://www.youtube.com/watch?v=K- UGlXe2vKo http://www.youtube.com/watch?v=K- UGlXe2vKo

67 Özal ve Yıldız Sistemi Star” olmanın otuz bes kuralı: Ozetlendiğinde; kalıcı olmak, kendin olmak, medyayı yeterli miktarda kullanmak, doğal olmak, cağını kesfetmek, verdiğin sozun ayaklı kanıtı olmak, sınırsız olmak, kavgayı uzatamamayı bilmek, bayağılasmayı lanetlemek, cevrene hep en iyileri toplamak, cok yonlu ve tutkulu olmak, sezgiyi izlemek, dunya capında olmak gibi ilkeleri icerir.

68 MDP-Turgut Sunalp- başta Cenajansla anlaşıyor, vazgeçiyor Yeni bir kampanya değil varolanı düzeltmesi: -anarşiden terörden uzak -ekonomik olarak güçlü -insan haklarına sahip çıkan Dengeli ekonomi…Sağlıklı Demokrasi… Güçlü Türkiye”

69 1983 Genel Secimlerinde ANAP, Eli Acıman’ın sahibi olduğu Manajans’la calısmıstır. Manajans araştırması: -Enflasyon durması -Konut sorunu -Bürokrasi -Huzur ve güven -Ekonomik güç

70 http://www.youtube.com/watch?v=P0ei580fj hI http://www.youtube.com/watch?v=P0ei580fj hI Star strateji ve Hayalet Yazar (Ghost Writer) -Özal tarzı konuşma -Kısa ve öz Türkçe -Kolay anlaşılır bir metin


"REKLAM YÖNETİMİ. SİYASİ AFİŞ- 1. Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı süresince üretilen afişler üslubu üç ana bölümde belirlenebilir: 1. Afiş sanatçısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları