Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALİME KORKMAZ 13043002003.   Populasyonu temsil eden parametreler yardımıyla,populasyondan alınan bir örnekteki fonksiyon tahmin edilir.Böyle fonksiyonlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALİME KORKMAZ 13043002003.   Populasyonu temsil eden parametreler yardımıyla,populasyondan alınan bir örnekteki fonksiyon tahmin edilir.Böyle fonksiyonlara."— Sunum transkripti:

1 HALİME KORKMAZ 13043002003

2   Populasyonu temsil eden parametreler yardımıyla,populasyondan alınan bir örnekteki fonksiyon tahmin edilir.Böyle fonksiyonlara istatistik denir. İSTATİSTİK NEDİR?

3   Geçerliği olasılık esaslarına göre araştırılabilen ve karar vermek için öne sürülen varsayımlara istatistikte hipotez denir. Hipotez nedir?

4   Hipotezlerin örneklem yardımıyla incelenmesine hipotez testi denir. Hipotez testi

5   Tahmin ederken kullandığımız değerlere nokta tahminleri denir.Tahminler elde edilirken kullanılan bazı metotlar:  Maksimum ihtimal metodu  En küçük kareler metodu  Momentler metodu Nokta Tahminleri

6  Araştırmanın gücüne etki eden dört faktör vardır:  Örneklem büyüklüğü:Örneklem arttıkça araştırmanın gücü de artar.  Gözlemlerin varyansı: Gözlemlerin standart sapması düştükçe araştırmanın gücü de artar. Araştırmanın gücü ve ilişkili olduğu faktörler

7   Effect of interest: Gözlemler arası küçük fark araştırılırsa düşer.Büyük fark araştırılırsa araştırmanın gücü de artar.  Anlamlılık düzeyi:Anlamlılık düzeyini artırdığımızda(yani 1.tip hatayı artırdığımızda) araştırmanın gücü de artar.Bu durumda 2.tip hata azalmış olur.

8   Bu metotlardan birini kullandıktan sonra ortaya çıkan bir başka sorun ise bu metotlara ne derece güvenebileceğimizdir.İşte bu durumda güven aralığı problemi ortaya çıkar.

9   Tahmin edici: Populasyon parametresini tahmin etmek için kullanılan örnek istatistiğine denir.  Tahmin:Tahmin edicinin almış olduğu değere denir. GÜVEN ARALIĞI

10   İki türlü tahmin vardır.  1.Nokta tahmini:Bir populasyon parametresini tahmin etmek için kullanılan örnek istatistiğinin değerine denir.

11   2.Aralık tahmini:Parametreyi tahmin etmek için kullanılan değerleri içeren değere denir.

12   Bir veri grubunda güven aralığı bulunurken, grubun aritmetik ortalaması ve standart sapmasından yararlanılır.Kalan aralık hata payıdır.En çok kullanılan güven aralıkları şunlardır:

13   Aritmetik ortalamanın bir standart sapma sağında ve solunda yer alan aralık %90 lık güven aralığıdır.%10 luk hata kabul edilir.

14   Aritmetik ortalamanın iki standart sapma sağında ve solunda yer alan aralık %95 lik güven aralığıdır.%5 lik hata kabul edilir.

15   Aritmetik ortalamanın üç standart sapma sağında ve solunda yer alan aralık %99 luk güven aralığıdır.%1 lik hata kabul edilir.

16   Güven aralığı tespitinde kullanılan bir metodun mümkün olduğunca parametreyi dar sınırlar içinde temsil etmesi istenir.Aralığın uzaması 2.tip hatanın artması demektir.

17   Bu yüzden parametrenin sapmasız, kararlı ve minimum varyanslı bir nokta tahmini ile temsil edilmesi gerekir.

18  1.Ki-kare metodu 2.Çevirmesiz Jackknife metodu 3.Logaritma çevirmesiyle birlikte Jackknife metodu Güven aralığının sınırlarını bulma yöntemleri

19  4.Küpkök çevirmesi ile birlikte Jackknife metodu 5.Çevirmesiz Jackknife metodu,kısa aralık 6.Çevirmeli Jackknife metodu,kısa aralık 7.Çevirmesiz Jackknife metodu,uzun aralık 8.Küpkök çevirmeli Jackknife metodu,uzun aralık

20   Bütün bu yöntemler acil durumlarda,başka bir alet bulunmadığında tehlike içeren güç durumlardan kurtarır.

21   Kurduğumuz hipotezlerle ilgili karara varırken en doğru kararı vermek isteriz.Oysaki, populasyonu değil de örneklemi incelediğimiz için hata yapma ihtimali de olacaktır.Bu hatalar: Yanlış karar verme

22  H 0 reddedildiH 0 kabul edildi H 0 doğru Tip I hataDoğru karar H 0 yanlış Doğru kararTip II hata Hipotez testinin sonuçları

23   Hipotez testlerinde kabul edilmesi gereken bir hipotezin çeşitli nedenlerden dolayı reddi anlamına gelir. Bu hataya yol açma olasılığı α ile gösterilir.Bu değer aynı zamanda testimizin anlamlılık düzeyidir.p değeri α dan küçük ise sıfır hipotezini reddederiz. 1. TİP HATALAR

24   1.Tip hatalar, genellikle çoklu karşılaştırmalarda,aralarında fark olmayan ortalamaları farklı bulmak şeklinde ortaya çıkmaktadır.

25   Çoklu karşılaştırmalarda birden fazla sıfır hipotezi birarada bulunduğundan ve hipotezlerdeki ortalama sayıları ikiden fazla olduğundan dolayı, bunlara bağlı olarak 1. tip hatalar da artmaktadır.

26   Hipotez testlerinde reddedilmesi gereken bir hipotezin kabul edilmesi anlamına gelir.2.tip hataya yol açma olasılığı β ile gösterilir.(1-β) testin gücünü verir. 2.TİP HATALAR

27   2.Tip hatalar çoklu karşılaştırmalarda kritik değerlere ve test metotlarına bağlı olarak farklı değerler almaktadır.

28   Hipotez testlerinde ortalamalar karşılaştırılırken yanlış sıralama (wrong ranking) anlamına gelir. 3.TİP HATALAR

29   3.Tip hatalar test metotlarına ve kritik değerlere bağlı olarak farklı değerler almaktadır.

30   İstatistikte güven aralıkları hesaplanırken istenilen, bulunan değerlerin hatalardan arınık olmasıdır. SONUÇ

31   http://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/79 6/mod_resource/content/1/Hipotez%20Testi%2 0ve%20G%C3%BCven%20Aral%C4%B1%C4%9F% C4%B1- Kitle%20Ortalamas%C4%B1%20%C4%B0%C3%A 7in%20Hipotez%20Testi%20ve%20G%C3%BCven %20aral%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf http://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/79 6/mod_resource/content/1/Hipotez%20Testi%2 0ve%20G%C3%BCven%20Aral%C4%B1%C4%9F% C4%B1- Kitle%20Ortalamas%C4%B1%20%C4%B0%C3%A 7in%20Hipotez%20Testi%20ve%20G%C3%BCven %20aral%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf  aile.atauni.edu.tr KAYNAKLAR

32   Mehmet Cudi Okur, Doktora tezi,Atatürk Üniversitesi,İstatistik,Erzurum,Türkiye,1974  Ömer Cevdet Bilgin, Yüksek Lisans tezi,Atatürk Üniversitesi,İstatistik,Erzurum,Türkiye,1992

33   TEŞEKKÜRLER...


"HALİME KORKMAZ 13043002003.   Populasyonu temsil eden parametreler yardımıyla,populasyondan alınan bir örnekteki fonksiyon tahmin edilir.Böyle fonksiyonlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları