Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Bilgilendirici Not: AB’de Kamu İhale Düzenlemeleri ve Uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Bilgilendirici Not: AB’de Kamu İhale Düzenlemeleri ve Uygulamaları."— Sunum transkripti:

1 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Bilgilendirici Not: AB’de Kamu İhale Düzenlemeleri ve Uygulamaları Peter Trepte Avukat, Londra; Danışman, Grayston and Company, Brüksel « KAMU İHALE İNCELEME VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ » ANKARA 26-27 ŞUBAT 2008

2 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB’de İhale Düzenlemeleri l Antlaşmada açıkça belirtilen bir hüküm yoktur l Temel ilkeler, birincil hukuktan yola çıkılarak uygulanmaktadır l Genel hukuk ilkeleri l Kamu İhale Direktifleri

3 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Temel İlkeler l Eş zamanlı uygulama l Direktiflerin uygulanmadığı alanlarda geçerlidir l Kapsamı: ayrımcılık yapmama malların serbest dolaşımı yerleşme özgürlüğü hizmet sunma özgürlüğü

4 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Genel İlkeler l eşit muamele l şeffaflık l yasal kesinlik l orantısallık

5 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU İhale Direktifleri l 2004/17 sayılı Direktif l 2004/18 sayılı Direktif l 89/665 sayılı Direktif (OJ 1989 L395/33) l 92/13 sayılı Direktif (OJ 1992 L76/14) l 2007/66 sayılı Direktif (OJ 2007 L335/31)

6 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Uygulama l Direktiflerin Doğrudan Etkisi l Direktiflerin ulusal kanunlara aktarılması l Ulusal kanunların, Direktiflerin gereklikleriyle uyumlaştırılması l Direktiflerin uygulama alanına bakılmaksızın, Antlaşma ve İlkeleri ile uyum

7 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Yürütme ile ilgili hususlar l Ulusal hukukun ve AB hukukunun paralel uygulanması l Ulusal inceleme forumlarının çokluğu l Belli bir manevra alanı bırakmadaki zorluk l Ulusal mahkemeler, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Komisyonunun eş zamanlı yargı süreci l Asgari güvencelerin sağlanması önündeki engeller


"© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Bilgilendirici Not: AB’de Kamu İhale Düzenlemeleri ve Uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları