Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sivil toplum kuruluşu; Devletin gücünün yetmediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapatmakla görevli kuruluşlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sivil toplum kuruluşu; Devletin gücünün yetmediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapatmakla görevli kuruluşlara."— Sunum transkripti:

1

2

3 Sivil toplum kuruluşu; Devletin gücünün yetmediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapatmakla görevli kuruluşlara denir. Sivil toplum kuruluşları topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.hizmetyardım

4 Amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları yürütür Üyeleri ikna ve eylemlerle çalışır Üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle kabul eder

5 Kar amacı gütmez. Gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlarlar

6 Kişisel bağışlar Şirketler Vakıflar,

7 TEMA AKUT KIZILAY YEŞİLAY LÖSEV TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV) ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (ÇYDD)

8 Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ya da kısaca TEMA. 11 Eylül 1992 tarihinde kurulmuş olan çevreci vakıftır. Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandırvakıftır

9 TARIM ALANLARI EROZYON ORMANLARI KORUMAK EKOSİSTEM

10

11 Arama Kurtarma Derneği (Kısa adı: AKUT); mağara, dağ g ibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren, Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan dernekmağaradağdoğal afetlerdearama kurtarmasivil toplum örgütüdernek

12 Doğal afetlerde kurtarma operasyonlarına katılmak Dağda mahsur kalan insanları yardım etmek. Zor durumda kalan herkesin yardımına koşmak Depremde göçük altında kalanlara yardım etme Yetkileri ve imkanı dahilinde insanlara yardım etmek.

13

14 11 Haziran 1868 tarihinde İstanbul'da kurulmuş bir sosyal yardım kurumudur Geçmişte çeşitli adlarla anılmış olan bu kurum1935 yılında Kızılay Derneği adını almıştır

15 Doğa olaylarında zarar görenlere çadır, battaniye, giysi ve yiyecek yardımları yapar. Sağlık merkezleri kurar. Kurduğu kan bankası ile halkın yaptığı kan bağışlarını kabul eder Yoksul, kimsesiz ve düşkünler için aşevleri açar. Gezici hastaneler kurar. Savaşta geçici sağlık merkezleri kurar. Hemşire yetiştirmek için okullar açar.

16

17 1920 yılında İstanbul'da kurulmuştur Amacı Türkiye sınırları içinde sigara alkol ve bütün uyuşturucu alışkanlıklarını önlemektir

18 BAĞIMLILIĞ A HAYIR!!! KUMARA HAYIR!!! SAĞLIĞA ZARARLI OLAN’LARA HAYIR !

19

20 Lösev (Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) lösemili çocuklara yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan bir vakıftır. 1998 yılında kurulmuş olan 12 yıllık bir vakıftır. Türkiye'de ilk lösemili çocuklar hastanesi Ankara'da hizmete başlamıştır (Lösante). Şu an İstanbul ve İzmir'de şubeleri bulunan vakfın bünyesinde 7600 civarında lösemili çocuk bulunmaktadırvakıf

21 Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak Kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi

22

23 TEV'in açılımı Türk Eğitim Vakfıdır. Türkiye'de devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum örgütüdür. 23 Ocak 1995 tarihinde Suna Kıraç'ın öncülüğünde faaliyetlerine başlamıştırsivil toplum

24 Türk Eğitim Vakfının Temel amacı yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek Ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek.

25

26 Çağdaş yaşamı destekleme der­neği, Atatürk ilke ve devrimlerini koru­mak, geliştirerek ve bu yolla çağdaş in­sana, çağdaş topluma ulaşmak amacıy­la 1989’da kuruldu; giderek, çağdaşlaş­maya engel olan tüm konular ve çevre sorunu da amaçlar arasına alındı. Paneller, büyük yürüyüşler, yarışmalar düzenleyen dernek kitaplar da yayımladı.

27 Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak Partiler üstü konumunu korumak

28

29

30


"Sivil toplum kuruluşu; Devletin gücünün yetmediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapatmakla görevli kuruluşlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları