Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZILIM KALİTESİ YAZILIM HATALARI DENEME Sarı arka planlı sayfalar bilgi amaçlıdır; içeriği sınav soruları kapsamına dahil değil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZILIM KALİTESİ YAZILIM HATALARI DENEME Sarı arka planlı sayfalar bilgi amaçlıdır; içeriği sınav soruları kapsamına dahil değil."— Sunum transkripti:

1 YAZILIM KALİTESİ YAZILIM HATALARI DENEME Sarı arka planlı sayfalar bilgi amaçlıdır; içeriği sınav soruları kapsamına dahil değil

2 Yazılım Hataları ve ya “Böcek”(Bug) Yazılım hataları- ürününün kalitesinin gereksiz veya sebepsiz yere düşmesine neden olan her şey Yazılım «böceği» bilgisayar programı veya sisteminde oluşan, yanlış, beklenmedik sonuçlara neden olan hatalar, kusurlardır. Böceklerin büyük kısmı insan hatalarından (kaynak kodları ve tasarım hataları) kaynaklanmaktadır. Az bir kısmı ise doğru kod üretmeyen derleyici hatalarından kaynaklanıyor. Programda oluşmuş «böcekler» hakkında bilgiler hata (kusur) raporlarında yer alıyor.

3 «Böcek» tarihçesi There is some controversy over the origin of the term "debugging." In 1946, when Hopper was released from active duty, she joined the Harvard Faculty at the Computation Laboratory where she continued her work on the Mark II and Mark III. Operators traced an error in the Mark II to a moth trapped in a relay, coining the term bug. This bug was carefully removed and taped to the log book. Stemming from the first bug, today we call errors or glitch's in a program a bug.Mark IIMark IIImoth The Oxford English Dictionary entry for "debug" quotes the term "debugging" used in reference to airplane engine testing in a 1945 article in the Journal of the Royal Aeronautical Society, Hopper's bug was found on the 9th of September in 1947. The term was not adopted by computer programmers until the early 1950s. The seminal article by Gill in 1951 is the earliest in-depth discussion of programming errors, but it does not use the term "bug" or "debugging". In the ACM's digital library, the term "debugging" is first used in three papers from 1952 ACM National MeetingsOxford English Dictionary bugACM

4

5 Ayıklama-Debugging Beklenen hedefleri sağlamaları amacıyla bilgisayar programında veya donanım parçalarında kusurları (böcekleri) bulmak veya azaltmak için yapılan süreç Ayıklamanın, özellikle sıkı birleşimli altsistemlerde yapılması zordur; bir altsistemdeki değişmeler diğerlerinde pek çok “böceğe” sebep olabilir

6 Kalite nedir? Gereksinimlere uymak Gerçek gereksinimler (yazılı veya yazılı olmayan) Bir ürünün özellikleri bütünü Belirli bir ihtiyacı karşılama yeteneği Ürün ve hizmetlerin müşteri isteklerini karşılaması Ürünün ve hizmetin içeriği…

7 Kalitenin çokboyutluluğu güvenilirlik kullanılabilirlik bakımı yapılabilirlik denene bilirlik işlevsellik/yetenek işlem hızı ölçeklenebilirlik yerelleştirile bilirlik belgelene bilirlik öğrenile bilirlik teknik desteklenebilirlik

8

9 Kaliteye farklı bakış açıları Yerelleştirme Yöneticisi (Localization Manager): İyi ürünün diğer bir ülkeye,dile, kültüre uygun değiştirilmesi çok kolay olmalıdır Teknik Belgeleyici (Tech Writers): İyi ürün kolaylıkla anlatıla bilmelidr. Her türlü belirsizlikler, tutarsızlıklar ve açıklamalardaki zorluklar,ürünün kalitesini düşürecektir. Pazarlama (Marketing): İyi ürünleri alıcılar satın almakta isteklidirler ve bu ürünü almak için diğerlerini de teşvik ederler. Müşteri Hizmeti (Customer Service): İyi ürün destekleyici olmalıdır: insanlara kendi sorunlarını çözmekte yardımcı olmalıdır. Programcı (Programmers): İyi program kodu bakımı yapılabilir olmalı, kolay anlaşılmalı, hızlı çalışmalı ve kompakt olmalıdır.

10 DENEME DENEME STRATEJİLERİ

11 Yazılım Denemesine Strateji Yaklaşım Deneme- önceden planlaştırılan ve düzenli yapılan girişimler kümesi Deneme modül seviyesinde başlar ve “içten dışa” doğru tüm bilgisayarlı sistemi kapsar Farklı geliştirme süreçlerinde farklı deneme teknikleri uygulana bilir Deneme ve Kod ayıklama (debugging) farklı girişimlerdir ve kod ayıklama her bir deneme stratejisinde kullanıla bilir Deneme yazılım geliştirici tarafından ve (büyük projeler için) bağımsız deneme grubu tarafından gerçekleştirilir

12 Yazılım Kalitesinin Sağlanması Yazılım Mühendisliği Yöntemleri Formal Teknik İnceleme Standartlar ve Yöntemler Deneme Ölçme Yazılım Kalite Yöneticiliği ve Yazılım kalite Güvencesi Yazılım sistemi

13 Yazılım Deneme Adımları Sistem Denemesi Bütünleme Denemesi Birim d. Deneme yönü gereksinimler tasarım kod

14 Yazılımın Denenmesi Mekanizmasının oluşturulması Yapıcı işler- yazılım çözümleme ve tasarım “Dağıtıcı” iş- deneme Yazılım geliştirici program birimlerinin (modüllerinin) denenmesinde sorumludur Geliştirici, bütünleme denemesine de katılır Yazılım Mimarisi bittikten sonra bağımsız deneme grubu devreye girer

15 Deneme Belirteci Denemenin Kapsamı Deneme Planı Deneme Yordamı Bütünleme sırası Modüller için Birim denemesi Deneme Ortamı Deneme Durumu verileri Beklenen sonuçlar Gerçek Deneme Sonuçları

16 Deneme Ölçekleri Arayüzü bütünlüğü İşlevsel geçerlilik Bilgi tamlığı Başarım

17 Kusurların denenmesi Sistem kusurlarının varlığını ortaya çıkaran deneme programları

18 Kusur denemesi sureci Deneme durumlarının deneme verilerinin hazırlanması deneme verileri ile durum sonuçlarının Tasarlanması programın çalıştırılması karşılaştırılması deneme durumları deneme verileri deneme sonuçları deneme raporları

19 Birim Denemesi: Ayrı-ayrı program bileşenlerinin denenmesi Genelde bileşenin geliştiricisi sorumludur (kritik sistemler dışında) Denemeler geliştiricinin deneyimlerine dayanmaktadır Amaç: Altsistemlerin doğru kodlaştırıldığının ve gereken işlevleri yerine getirdiğinin doğrulanması

20 Birim Denemesi Birim Denemesi yazılım ürününün en küçük birimi üzere doğrulama işlemlerini yapmak içindir Modul Arayüzü Yerel veri yapısı Sınır koşulları Bağımsız yollar Deneme durumları

21 Bütünleme Denemesi: Geliştirici tarafından yerine getirilir Sistemi veya altsistemi oluşturmak için bir araya getirilmiş bileşenler grubunun denenmesi Bağımsız deneme grubu sorumludur Deneme sistem belirteçleri üzere gerçekleştirilir Amaç: Altsistemler arasında arayüzlerinin denenmesi

22 Sistem Denemesi: Sistem geliştirici tarafından yerine getirilir Amaç: Sistemin, gereksinimleri (işlevsel ve genel) karşıladığının belirlenmesi Türleri: Kurtarma (recovery) Denemesi Güvenirlik (security) Denemesi Stres Denemesi Başarım Denemesi

23 Geçerlilik (validation) Denemesi Geliştiricinin teslim ettiği sistemin değerlendirilmesi Kara kutu denemeleri ardışıklığı Geçerlilik denemesi sonucu:  işlev veya başarım belirteçlere uygundur; kabul edilir  belirteçten sapmalar var ve yetersizlik listesi oluşturulur Amaç: Sistemin gereksinimleri karşıladığını ve kullanım için hazır olduğunu göstermek

24 Yalnız “tepeden-tırnağa” deneme, programın kusurlarının olmadığını göstere bilir. Ama, böyle deneme mümkün değil. Deneme ilk öncelikle bileşenlerinin değil, sistemin kendisinin yeteneklerinin sınanmasına yönelmelidir Tipik durumların denenmesi, sınır değerlerine uygun durumların denemesinden daha önemlidir Deneme öncelikleri

25 Deneme verisi- Sistem denemesi için giriş değerleri Deneme durumları- Sistemi denemek için giriş verileri ve eğer sistem, belirtecine uygun işlerse, bu veriler sonucu öngörülen çıkışlar Deneme verileri ve deneme durumları

26 Sistemin giriş ve çıkışlarının “eşit kümelere” parçalanması  Eğer giriş 10,000 ve 99,999 arasında 5 rakamlı tam sayıdırsa, eşdeğerli kısımlar 10, 000 olacak Deneme durumlarını bu kümelerin sınırlarında seçmeli 00000, 09999,10000, 10001, 99999, 100000 Eşit parçalama

27 Eşit parçalama-örnek

28 İkili arama programı için koşullar procedure Search (Key : ELEM ; T: ELEM_ARRAY; Found : in out BOOLEAN; L: in out ELEM_INDEX) ; önkoşul -- dizide en az bir eleman vardır T’FIRST <= T’LAST sonkoşul -- aranan eleman bulunmuştur ve dizinin L.ci elemanıdır ( Found ve T (L) = Key) veya -- aranan eleman dizide yoktur ( not Found ve not (exists i, T’FIRST >= i <= T’LAST, T (i) = Key ))

29 Aranan eleman dizidedir Aranan eleman dizide değil Giriş dizisi tek bir değerden oluşuyor Giriş dizisinde çift sayıda değer vardır Giriş dizisinde tek sayıda değer vardır İkili arama-eşit parçalama

30 İkili arama-deneme durumları

31 Arama modülü-girişlerin parçalanması

32 İkili arama-eşit parçalama

33 Kara kutu denemesi Programa kara kutu gibi bakılır Program deneme durumları sistem belirtecine dayanmaktadır Deneme planlaması yazılım sürecinin erken aşamalarında başlamalıdır

34 Kara kutu denemesi Normal olmayan durumlara neden olan girişler Kusurların varlığını ortaya çıkaran çıkışlar Çıkış deneme sonuçları Giriş deneme verileri

35 Kara kutu Birim denemesi teknikleri Amaç: küçük boyutlu deneme durumları kümelerinin seçilmesi Sınır değerlerinin çözümlenmesi ile eşit parçalamanın kullanılması. Bu yaklaşım, denemeye tabi tutulan yazılımın giriş ve çıkış belirteçlerine dayanmaktadır. Giriş verilerinin seçilmesi (örnek): Eğer yazılım birimi (modülü) 1-25 arasındaki tam sayılarla işlerse, hatanın bulunma riskinin 1 ve 25 arasında olacağını kabul ediyoruz. Bu aralık, eşdeğer sınıfı belirler. Birimin işlemeli olduğu 3 eşdeğer sınıf: 1.<1 2.1…25 3.>25

36 her sınıfın her bir üyesi deneme girişi gibi seçile bilir, örn.,-567, 1 ve 2356. Programlama deneyimleri,hataların sıklıkla sınıfların her iki sınırında da var ola bileceğini gösteriyor. Uygun olarak aşağıdaki deneme girişleri kullanılmalıdır: Giriş 1:0Giriş 2:1 Giriş 3:2Giriş 4:17 Giriş 5:24Giriş 6:25 Giriş 7:26

37 Çıkış verilerinin seçilmesi. Giriş verilerinde olduğu gibi çıkışlar için de sınır koşulları seçilmelidir. Deneme verisi yalnız doğru ve yanlış giriş verilerini değil, çıkış için sınır koşulları denemesini de içermelidir Genelde, her R1 … R2 aralığı, giriş ve çıkış belirteçleri ile belirlenir. 5 deneme durumu seçile bilir: R1 ‘den küçük R1’ e eşit R1’den büyük, R2’den küçük R2’ye eşit R2’den büyük

38 Beyaz kutu Denemesi Cam kutu, mantıksal veya yol yönlü deneme de denir.En yaygın biçimi her kod ardışıklığı yolunun en azından bir kez yürütülmesini gerektirir. Beyaz kutu denemesinin 4 türü: İfade (komut) Denemesi Döngü denemesi Yol Denemesi Koşul Denemesi

39 Beyaz kutu denemesi Bileşenin (modülün) kodu Denemeler alınıyor

40 Beyaz kutu denemesi – İfade Denemesi (Cebri Deneme) : Tek elemanın denenmesi – Döngü denemesi: – Döngünün bütünlükle yürütülmesi – Yol Denemesi: – Programdaki tüm yolların yürütüldüğüne emin olmak - Koşul denemesi: Koşulun her mümkün sonucunun en azından bir kez denenmesi Örnek: if ( i = TRUE) printf("YES\n"); else printf("NO\n"); Deneme durumları: 1) i = TRUE; 2) i = FALSE

41 Beyaz kutu Birim Denemesi Teknikleri Deneme verileri programın iç yapısına göre seçilir Yapı, programdaki ardışıklığı, kararları, döngüleri ifade eden akış çizgesi ile gösterile bilir. Akış çizgesini program kodlarından almak mümkündür Mantıksal bütünlük oluşturan komutlar ardışıklığı tek düğümle ifade edile biler. Her düğümün böyle bir özelliği vardır ki, o bir kez yürütülse, ondaki her bir komut da bir kez yürütülmelidir. Her hangi kenar bir düğümde sonlanmalıdır (düğüm yordamsal ifadeyi anlatmaya da bilir) Her karmaşık koşul basit koşullara parçalanmalıdır. Tek düğüm tek (sade) koşulu ifade ediyor.

42 Yol Denemesi Yol Denemesinde amaç,öğle deneme durumları kümelerini oluşturmaktır ki, bu kümelerle programın her bir yolu en azından bir kez denenmiş olsun Yol Denemesi için başlangıç nokta programın akış çizgesidir.Çizgede düğümler program komutlarını (komutlar ardışıklığını), kenarlar kontrol akışlarını ifade eder Koşul ifadeleri de kenarlardır

43 Programın denetim akışını ifade ediyor. Her dal ayrı yolla gösteriliyor. Döngüsel karmaşıklığı (cyclomatic complexity ) hesaplamak için temeldir Döngüsellik = kenarlar sayısı – düğümler sayısı +2 Programın akış çizgesi

44 Binary search (Java) İKİLİ ARAMA ALGORİTMASI

45 İkili arama modülü için akış çizgesi 1, 2, 3, 8, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 8, 9 Deneme durumları öğle seçilmelidir ki, tüm bu yollar yürütülmüş olsun Bağımsız yollar

46 Beyaz kutu denemesi (örnek) Böyle bir akış çizgesine bakalım: Akış çizgesine göre 12 milyondan fazla yol bulunuyor. Bir döngüde dörtgenlerden geçen 5 yol var. Çizge üzere dörtgenlerden geçen yolların toplam sayısı: 5 1 + 5 2 + 5 3 + … + 5 10 = 12207030 Tüm yolların denenmesi mümkünsüzdür. Ama beyaz kutu uygulamasının diğer gerekçeleri vardır.

47 if ((x+y+z)/3==x) printf("x, y, z eşittir"); else printf("x, y, z eşit değillerl); Test 1: x=1, y=2, z=3 Test 2: x=y=z=2 deneme verileri kullanılırsa kod parçasındaki tüm yollar denenecek, fakat parçada hata meydana çıkarılamayacak. (örn., x=2, y=1, z=3) Diğer bir örnek: (a)if (d==0) zero_division_routine; else x=n/d; (b)x=n/d; (a) halinde d = 0 ve d != 0 denenmelidir. (b) halinde ise yalnız bir yol denenecek,bu halde hata ortaya çıkmayabilir Tüm yolların yürütülmesi herzaman hatanın bulunması anlamına gelmez. Örneğin, aşağıdaki kod parçasına bakalım; ‘eğer 3 tamsayının ortalaması birinciye eşitse, bu sayılar eşittir’ varsayımına dayanarak 3 tam sayının eşitliğinin hesaplanması

48 Beyaz Kutu Denemesine örnek /* artı sayılarının ortalamasının bulunması*/ FindMean(float Mean, FILE ScoreFile) { SumOfScores = 0.0; NumberOfScores = 0; Mean = 0; Read(ScoreFile, Score); /* veri dosyasından sayının okunması */ while (! EOF(ScoreFile) { if ( Score > 0.0 ) { SumOfScores = SumOfScores + Score; NumberOfScores++; } Read(ScoreFile, Score); } /* ortalamayı hesaplamalı ve sonucu yazdırmalı */ if (NumberOfScores > 0 ) { Mean = SumOfScores/NumberOfScores; printf(“ortalama sayı %f \n", Mean); } else printf(“dosyada sayı bulunmadı\n"); }

49 Beyaz Kutu denemesi örneği-yolların belirlenmesi

50 Örnek için akış çizgesi

51 void main() { /* giriş sayılarının sayısını ve küçük sayılarla büyük sayıların ayrılıkta toplamını hesaplayan bir program */ int big_tot, small_tot, count, number; 1 big_tot = 0; small_tot = 0; count = 0; number = 1; 2 while (number) { 3 scanf(“%d”, &number); if (number > 100) 4 big_tot += number; 5else if (number < 50) 6 small_tot += number; 7count ++; } 8 printf(“%d %d %d”, count, big_tot, small_tot); } Beyaz Kutu Denemesi (bir örnek daha) 1-8 sayıları düğümleri ifade ediyor.

52 İfade denemesi Programın her bir cümlesi (ifadesi) en azından bir kere yürütülmüş olmalıdır. Basit ifadelere atama, giriş-çıkış, yordam çağırma ifadeleri ait edile biler. İfade denemesi için kıstas formal olarak böyledir: İfade denemesi kıstası. Öyle bir T deneme kümesi seçilmelidir ki, P programı yürütülürken T’deki her bir d giriş verileri için programın her bir basit ifadesi en az bir kere yürütülmüş olsun.

53 İfade denemesi yönteminin yetersizliği Kontrol akışı grafında 1 düğümü while ifadesi ve 2 düğümü if ifadesi içermektedir. 1,2,3,4,5 yolu ile program yürütülürken ifade denemesi kıstası sağlanmış oluyor. Ama bu halde do-while ve if ifadeleri denenmemiş durumdadırlar

54 Kenar denemesi İfade denemesinin geliştirilmesidir. Kenar denemesi tüm kenarların (veya dalların) en azından bir kere (kenar ifade içermediği durumda da) denenmesini gerektiriyor. Örneğin, while veya if ifadelerinin doğru ve yanlış tarafları en azından bir kere yürütülmelidir. Bu kıstas formal olarak böyle ifade edile bilir: Kenar denemesi kıstası: Öyle bir T deneme durumu seçilmelidir ki, P programı yürütülürken T’deki her bir d verileri için P’nin akış grafındaki her bir kenar en azından bir kere taranmış olsun

55 Kenar denemesi kıstasını sağlamak için aşağıdaki yollar öyle yürütülmelidir ki, çizgenin her bir kenarı en azından bir kere taranmış olsun: 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 4, 5, 6, 7 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 7 Göründüğü gibi deneme kümesindeki veriler her bir koşul için doğru ve yanlış değerleri kontrol edecek. Bu bakımdan kenar denemesi ifade denemesi ile nispette daha iyi bir yöntemdir Kenar denemesine örnek

56 Koşul denenmesi Kenar denemesi daha fazla hata bula bilmesi için güçlendirile bilir. Verilmiş bir elemanı tabloda arayan böyle bir programa göz atalım: found = 0; counter = 0; while ((!found) && (counter < number_of_items - 1)) { if (table[counter] == desired_element) found = 1; counter++; } if (found) printf(“the desired element exists in the table”); else printf (“the desired element does not exist in the table”); Bu program parçasında yanlış olarak while-ifadesinde ", } deneme kümesi kenar denemesi kıstasını sağlamaktadır. Ama hatayı bulmayacaktır. Bunun nedeni ise koşulun karmaşık olması- "!found" ve "counter < number_of_items - 1“ gbi iki kısımdan oluşmasıdır. Baktığımız deneme kümesi bu karmaşık koşulun her bir kısmının doğru ve yanlış değerleri için yürütülmeği sağlamıyor

57 Koşul denemesi kıstası Öyle bir T deneme durumu seçmeli ki, P programının yürütülürken T2deki her bir d giriş verileri için programın akış çizgesindeki her bir kenar taranmış olsun ve karmaşık koşullardaki her bir alt koşulun mümkün değerleri en azından bir kere yürütülmüş olsun Bu deneme kıstasını,karmaşık koşulu basit koşullara parçalamakla daha iyi anlamak mümkündür. Örnek: if c1 and c2 then s1; else s2; İfadesi aşağıdaki ifadeye eşittir: if c1 then if c2 then s1; else s2; else s2;

58 Beyaz ve kara kutu deneme teknikleri hataların yalnız var olduklarını göstere bilir. Ama, bu teknikler hataları ortaya çıkaran nedenleri aradan kaldırmaz.

59 Deneme yaklaşımları Mimari geçerlilik  Sistem mimarisinde hataları bulmak için yukarıdan aşağı deneme iyidir Sistemin gösterişi  Yukarıdan aşağı deneme ile, geliştirmenin ilk aşamalarında sistemin sınırlı gösterimi yapıla biler Deneme çalıştırması  Aşağıdan yukarıya deneme ile daha kolaydır Denemenin incelenmesi  Her iki yaklaşımda sorunlar var.İnceleme için ilave programlar yapmak gerekiyor

60 Modüller veya altsistemler, daha büyük sistemleri oluşturmak için bütünleştirildikte gerek ola bilir Arayüzü hatalarını veya arayüzleri hakkındaki yanlış varsayımları meydana çıkarmak için kullanılır Nesneler, arayüzleri ile tanımlandığı için nesneye yönelik geliştirmede önemlidir Arayüzü Denemesi

61 Arayüzü denemesi

62 Arayüzü türleri Parametre arayüzleri:  Veriler bir yordamdan diğerine gönderilir Ortak bellek arayüzleri  Belleğin bir kısmı yordamlar arasında ortak kullanılır Yordamsal arayüzleri  Altsistem, diğer altsistemleri çağırmak için yordamlar kümesini ihtiva eder Haber gönderme arayüzleri  Altsistemler diğer altsistemlerden hizmetler istemektedir

63 Arayüzü hataları Arayüzü yanlış kullanılıyor  Bir bileşenin diğer bileşeni çağırması zamanı arayüzü yanlış kullanılır (parametreler sırası yanlıştır) Arayüzü anlaşılmazdır Bileşen, çağrılan bileşenin davranışı hakkında doğru olmayan bilgiler içermektedir Zamanlama hataları  Çağıran ve çağrılan bileşenlerde işlem süratleri farklıdır veya zamanı geçmiş verilere erişilir

64 Arayüzü Denemesi için tavsiyeler Çağrılan yordama parametrelerin uç değerleri verilmelidir Bileşeni başarısızlığa götüren deneme tasarlamalı Haber aktarma sistemlerinde gerilim (stres) denemesini kullanmalı Ortak bellekli sistemlerde, bileşenlerin farklı ardışıklıkla belleğe erişimin denemeli

65 Stres denemesi Sistemi en fazla tasarım yüklenmesinde çalıştırmalı Sistemler felaket biçiminde çökmemelidir. Gerilim denemesi, hizmet veya verilerin kabul edilemeyecek kaybını yoklamak içindir Özellikle, dağıtık sistemlerde kullanılması uygundur. Bu sistemler, ağın aşırı yüklenmesi ile bozulmalara çok meyillidir

66 Deneme bileşenleri nesne sınıflarıdır Beyaz kutu denemesi daha büyük boyutlarda kullanıla bilir Nesneye-yönelik deneme

67 Bütünleşik denemesi Bütünleşen bileşenlerden oluşan sistemlerin veya altsistemlerin denemesi Bütünleşik denemesi kara kutu denemesidir ve belirteçler üzere gerçekleştirilir Hataların yerelleştirilmesi zordur Gelişen bütünleşik denemesi bu sorunu aradan götürür

68 Gelişen bütünleşik denemesi

69 Bütünleşik denemesi yaklaşımları Yukarıdan aşağıya deneme  Yüksek seviye sistemle başlayarak ve nerede gerekiyorsa ayrı-ayrı bileşenlerin yerine kütükler kullanarak yukarıdan aşağıya doğru bütünleşme Aşağıdan yukarıya deneme  Aşağı seviyelerde ayrı-ayrı bileşenleri bütün sistem oluşuncaya dek bütünleştirme Uygulamalarda, genelde her iki strateji bir yerde kullanılır

70 Yukarıdan-aşağıya deneme

71 Aşağıdan yukarıya deneme

72 Deneme Seviyeleri Nesnelerle bağlı işlemleri denemeli Nesne sınıflarını denemeli Birlikte çalışan (cooperating) nesneler kümelerini denemeli Nesneye Yönelik sistemi bütünlükte denemeli

73 Nesne sınıflarının denemesi Nesnelerin tümüyle denenmesi için  Nesneyle bağlı tüm işlemleri denemeli  Tüm nesne özellikleri tanımlanmalı ve incelenmeli  Nesne tüm mümkün durumlarda çalıştırılmalı Kalıtımlık nesne denemelerini zorlaştıran etkendir.

74 Küme (cluster) denemesi yaklaşımları Kullanım durumlarının veya senaryolarının denenmesi  Deneme, kullanıcının sistemle etkileşimine dayanmaktadır  Kullanıcının beklediği sistem özelliklerinin denenmesi Tehlike denemesi  Sistemin tehlikeli durumlarda tepkisinin denenmesi system

75 Önemli Noktalar Sistemin daha çok kullanılan kısımlarını dene Eşit parçalama, programın eşit yollarla davranışını denemek içindir. Kara kutu denemesi sistem belirteçleri üzere yapılır Yapısal deneme, programın tüm yollarının çalıştırılacağı deneme durumlarını belirler.

76 Önemli noktalar Deneme ölçümleri her ifadenin en az bir kez yürütülmesini sağlamalıdır. Arayüzlerinde hatalar, belirteçlerin yanlış okunulması, yanlış anlaşılması, doğru olmayan zamanlamalardan dolayı meydana gelmektedir Nesne sınıflarını denemek için tüm işlemleri, özellikleri ve durumları denemeli Nesneye yönelik sistemleri nesneler kümelerinde bütünleştirmeli


"YAZILIM KALİTESİ YAZILIM HATALARI DENEME Sarı arka planlı sayfalar bilgi amaçlıdır; içeriği sınav soruları kapsamına dahil değil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları