Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİVANIHÜMAYUN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİVANIHÜMAYUN."— Sunum transkripti:

1 DİVANIHÜMAYUN

2 Osmanlıların Kuruluş Döneminde,yönetimle ilgili kararlar alınırken eski Türk töresi ve boy usulleri uygulanırdı.Orhan Bey’den itibaren devletle ilgili önemli meseleler , hükümdarın başkanlık ettiği ve bir kısım devlet adamının oluşturduğu ‘Divanıhümayun ‘da görüşüldü.Fatih Dönemiyle birlikte sadrazam Divanıhümayuna başkanlık etmeye başladı.

3 Divanıhümayunda toplumu ilgilendiren,idari ,mali ve askeri konular ve yöneticilerin kendi başlarına karar veremedikleri meseleler görüşülür,karara bağlanır ve padişahın onayına sunulurdu.Burada alınan kararlar şeyhülislam fetvasından sonra kanun olarak yürürlüğe girerdi .Bu şekliyle Divan,Osmanlı Devleti’nin en önemli yasama yürütme organı niteliğini taşımaktı,Türk-İslam devletlerindeki Divan-ı Mezalimin yürüttüğü görevi de üstlenmekteydi .Kaza mahkemelerinde karara bağlanan davalar itiraz durumunda ikinci kez burada görüşülürdü.

4 Divanıhümayunda alınan karar a bağlanan davalar itiraz durumunda ikinci kez burada görüşülürdü
Divanıhümayunda alınan kararların uygulanması ve kayıtlarının tutulmasını da beylikçi,tahvil,ruüs ve amedi kalemleri görevliydi.

5 PADİŞAH SADRAZAM Nişancı Kadıasker Kaptanıderya Yeniçeri Ağası
Kubbealtı vezirleri Nişancı Kadıasker Kaptanıderya Yeniçeri Ağası Defterdar

6 Kubbealtı Vezirleri: Devlet işlerinde sadrazama yardımcı olur.
Nişancı:Tahrir defterini tutar.Gerektiğinde örfi hukuk hakkında bilgi verir. Defterdar:Mali işlerle ilgilenir. Anadolu ve Rumeli olmak üzere sayıları ikidir. Kadıasker:Divana gelen davalara bakar.İlmiye sınıfının tayin terfi işleriyle ilgilenir.Anadolu ve Rumeli olmak üzere sayıları ikidir. Kaptanıderya:İstanbul’da bulunursa Divanıhümayuna katılır.


"DİVANIHÜMAYUN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları