Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bireysel Ve Toplumsal Sorumluluk

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bireysel Ve Toplumsal Sorumluluk"— Sunum transkripti:

1 Bireysel Ve Toplumsal Sorumluluk

2 BİREY NEDİR ? Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan kelimedir. Farklı alanlarda birey sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi bir tek değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır. TDK tanımına göre ise birey: 1.Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert; 2.Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri; 3.Mantık - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık; 4.Psikoloji - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. 5.Sosyoloji - Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Birey terimi sadece yüklendiği birçok tanımdan değil, ideolojik planda yapılan farklı yorumlarıyla da önemli bir terim olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan bu yana gelişen felsefi, ekonomik ve ideolojik doktrinlerde çok önemli bir yer kaplamış, zaman zaman bazı ideolojilerin merkezi olmuştur.

3

4 Sorumluluk Nedir ? Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak var olan çevre dolayısıyla insanın içinde yer eder veya daha sonra dışardan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır. Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Sorumluluk, varoluşçu felsefe anlayışının en önemli öğesi halindedir.

5

6 Sorumluluk Sahibi Olmak...
Sorumluluk Sahibi Olmak... Mumsema İnsanın uyumlu olması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, kendisinin sebep olduğu olayların sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi olarak tanımlayabiliriz. Sorumluluk sahibi insan; kendi kararlarını verebilen, karar alırken elindeki bilgiler ışığında karar veren, duygusal karalardan kaçınan, bağımsız davranabilen, kendine güvenli, başkalarının haklarını çiğnemeden kendi ihtiyaçlarının karşılayabilen, yaptığı işi sonuna kadar götüren ve yapmakta olduğu bir davranışın sonuçlarına katlanmayı göze alan insandır. Sorumluluk sahibi olmak kişinin davranışı hakkında sorgulanmayı kabullenebilmesi bu olgunluğu gösterebilmesidir."Henüz bitmedi" ve "henüz bitiremedim" ifadeleri arasında önemli bir fark vardır. Yaptıklarınız ve yapamadıklarınız için sorumluluğu üstlenmeniz karakterli olmanın en önemli işaretidir. Toplumda büyük çoğunluğun kolaya talip olmak istediğini görebiliriz. Rahat bir iş bulsam, parası da çok olsa, ayrıca benim hizmetimede bakanlar olsa gibi arayışları görebiliriz. Bir çok köyümüz de baba okutmak, öğrenci okumak istemiyor. Bu çocukları kim sahiplenecek. Zora talip olmak sorumluluğa talip olmak her babayiğidin karı değildir. Sorumsuz insanlar bahanelere sığınırlar, başkalarını ve içinde bulundukları şartları suçlarlar, bütün işleri kendileri yapıyor gözükmek için ellerinden geleni yaparlar. Çok az iş üretir, işlerin yürümesini engeller, anlamamış görünür ve yardıma muhtaç insanı oynarlar. Bahanelerin arkasına saklanarak bilmiyormuş gibi davranırlar. "Bilmiyordum, "Orda değildim," "Zamanım yok," "Benim işim değil ," Napalım ben böyle bir insanım," "Kimse bana söylemedi," "Kimseye zararım yok" ve "Ben sadece emirleri yerine getiriyorum." gibi laflar sarf ederler.

7 TOPLUMSAL SORUMLULUK BİLİNCİ
   İnsan olmanın en önemli niteliklerinden birisi, belki de en önemlisi sorumluluk bilincidir. Çünkü insan yaratılışının taa başında sorumluluk almış bir varlıktır. Hal böyleyken, sorumluluktan kaçınan, görevlerini yerine getirmeyen, umursamaz ve vurdumduymaz olan insan varlık nedeninin farkında olamayan bir zavallıdır. Bu durumda olan insana gerçekten acımak gerekir ki; sorumluluk duygusu taşımayan insanın hayvandan bir farkı kalmaz.             Aslında sorumluluktan kurtuluş yoktur. Çünkü insanın sorumluluğu hayatın her alanını kapsar mahiyettedir. Şöyle ki: -          İnsanın kendisine karşı, -          Ailesine karşı, -          Komşularına karşı, -          Arkadaşlarına karşı, -          İşine ve iş arkadaşlarına karşı, -          Çevresine karşı, -          Mahlûkata karşı, -          Eşyaya karşı, -          Topluma karşı sorumlulukları vardır…              Burada üzerinde durmak istediğim konu bireysel ve toplumsal huzurun, mutluluğun, dayanışmanın ve başarının en önemli unsuru olan toplumsal sorumluluk bilincidir.

8 Bireysel Sorumluluk Bireysel sorumlulukları ise bağlı olduğu aile, iş ve arkadaşlık ilişkilerine göre farklılık göstermektedir. Bireyin bireysel sorumluluğu bireylerin toplumda saygınlık kazanmasını veya kaybetmesini etkiler. Çünkü insanlar kendilerinden beklenen işleri yerine getirmez ve başarısız olurlarsa ileride toplumun saygınlığını kazanamazlar. Bu yüzden bireysel sorumluluğun toplumumuz açısından önemli bir yeri olmuştur. Sorumluluk duygusunun gelişimi küçük yaşlardan itibaren başlar. Ailede sorumluluk bilincinin gelişmesi sayesinde çocuklarda da sorumluluk bilinci gelişir. Böylece çocuk ilerideki iş ve eğitim hayatına ailede en iyi şekilde hazırlanmış olur. Bu nedenle sorumluluk bilinci kazandırmada ailenin ve anne babanın önemli bir etkisi vardır. Bireysel sorumluluk da ailede kazanılır. Disiplinli bir eğitim ve ailenin görgüsü çocuğun bireysel sorumluluklarını kazanmasında etkili olmaktadır. Çocukların başlıca bireysel sorumlulukları ailelerini üzmemek, iyi okullarda okuyabilmek ve derslerini iyi bir şekilde geçebilmektir. İşe girmek için üniversiteyi kazanabilmek ve ileride iş sahibi olduktan sonra kuracağı ailesini iyi bir şekilde idare edebilmek ve geçimini sağlamaktır.

9 Bireyin bireysel sorumluluğu bireylerin toplumda saygınlık kazanmasını veya kaybetmesini etkiler.

10 Toplumsal Sorumluluk Nedir?
Güvenli bir dünyada yaşamak istiyor muyuz? Demokratik değerlerin ve ilkelerin olduğu bir dünyada yaşamak istiyor muyuz? Evet mi? Anahtar sizin elinizde, hepimizin elinde: Elimizdeki anahtar toplumsal sorumluluk duygusu ve ona uygun davranışlardır. Peki ne demek toplumsal sorumluluk? Toplumsal sorumluluk, her yaştan bireyin, güvenli yaşamak için sorumluluk alması demektir. Unutmayın! Sorumluluk almak için küçük değilsiniz! Çevrenizde olup bitenlere duyarlı olmalı, sorumluluk alabilmelisiniz. Toplumsal ve bireysel sorumluluk öncelikle bilgili olmayı gerektirir. Diyelim ki ormanlık alanda piknik ateşi yakılmış, ateş etrafa yayılmış, çok büyük ziyana neden olmuş. Böyle bir durumu önlemek için Toplumsal Sorumluluk Nedir? Peki ne demek toplumsal sorumluluk? Toplumsal sorumluluk, her yaştan bireyin, güvenli yaşamak için sorumluluk alması demektir. Unutmayın! Sorumluluk almak için küçük değilsiniz! Çevrenizde olup bitenlere duyarlı olmalı, sorumluluk alabilmelisiniz. Toplumsal ve bireysel sorumluluk öncelikle bilgili olmayı gerektirir. Diyelim ki ormanlık alanda piknik ateşi yakılmış, ateş etrafa yayılmış, çok büyük ziyana neden olmuş. Böyle bir durumu önlemek için senin de yapabileceklerin var!

11 Senin de yapabileceklerin var!
Toplumsal ve bireysel sorumluluk öncelikle bilgili olmayı gerektirir. Diyelim ki ormanlık alanda piknik ateşi yakılmış, ateş etrafa yayılmış, çok büyük ziyana neden olmuş.

12 Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz !!!

13 İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.

14 Elif Füsun DAĞLI 9/F 5755


"Bireysel Ve Toplumsal Sorumluluk" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları