Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UbD Bilgilerimizi Tazeliyoruz Hoş geldiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UbD Bilgilerimizi Tazeliyoruz Hoş geldiniz"— Sunum transkripti:

1

2 UbD Bilgilerimizi Tazeliyoruz Hoş geldiniz
UbD Refresher Welcome Wednesday 30th November 2011 UbD Bilgilerimizi Tazeliyoruz Hoş geldiniz 30 Kasım, Çarşamba 2011

3 Today 16:00 to 16:40 – Refresher 16:40 to 17:30 – departmental work Bugün 16:00 – 16:40 arası Bilgilerimizi Tazeleme 16:40 – 17:30 arası Bölüm içi çalışmalar

4 Why UbD? Neden UbD? Consistency - Tutarlılık Focus - Odaklanmak The big picture - Resmin Tamamını Görmek Real life - Gerçek Hayat Future Proofing - Gelecekte uygulanabilirliği Collaboration - İşbirliği Consistency – same unit, same common langauge across the school. Focus – the unit plan keeps the learning, preparation and meetings focused and on task. The big picture – in terms of being able to easily see how units are linked and how units from different subject ares compliment each other on Rubicon Atlas. Real life issues and assessments - make things relevant to everybody. Thinking beyond the textbook and getting to the heart of deeper understanding and transfer to other subjects or ‘real life’ Future proofing – eventually all unit plans will be online. New teachers will be better able to integrate. Collaboration – eventually once things are uploaded and running we will be able to do peer reviews of units and work more effiecently and eefectivly as a professsional learning community.

5 Resources/Kaynaklar http://www.hisarplc.weebly.com Zeus (bolumler/PLC)
Resources – all templates, examples, UbD magazine, design standards check list, August seminar materials etc. can be found on the PLC website. Please use this site for resources. It is totally bilingual. The shared drive has additional resources too but it isn’t so organised and for most needs the PLC site will be enough. Kaynaklar – bütün şablonlar, örnekler, UbD dergisi, kazanımlar kontrol listesi, tasarım standartları kontrol listesi, Ağustos ayındaki seminere ait materyaller vb. bilgilere PLC web sitesinden ulaşılabilir. Bu siteyi kaynak bulmak için kullanın, site iki dilde hazırlanmıştır. Ortak dosyamızda başka kaynaklarda bulunuyor, ama çok düzenli bir halde değiller ve birçok ihtiyacınız için PLC web sitesi yeterli olacaktır UbD Sözlüğü ve Tasarım Standartları kontrol listesi içinde! (Link on intranet) (Intranette link) Includes UbD Dictionary & Design Standards checklist!

6 Design Standards Checklist Tasarım Standartları Kontrol Listesi

7 We’re on the right track – thank you Doğru yoldayız - teşekkürler
UbD & Hisar Nearly 70 UbD ‘first draft’ examples We’re on the right track – thank you Yaklaşık 70 adet UbD «ilk taslak» örnekleri Doğru yoldayız - teşekkürler 70 templates were submitted on the 2nd of November for review – exceptional – thank you! What we learned. People are on the right track and some really high quality examples were submitted. Some people need a refresher course – hence today. But overall we are headed in teh right directtion and Margo’s summer workshop and the workshops in June by the core team have definitely paid off, thanks for all of your efforts and enthusiams. 2 Kasım tarihinde toplam 70 şablon üzerinde çalışılmak için ortak dosyaya yüklendi – inanılmaz – teşekkür ederim! Neler öğrendik. Doğru yoldasınız ve bazı şablonlar yüksek kaliteli çok iyi birer örnek oluşturuyor. Bazılarımız ise bilgilerini tazelemeye ihtiyaç duyuyor, bugün yapacağımız gibi. Ama sonuçta doğru yoldayız ve hem Margo’nun yazın gerçekleştirdiği atölye çalışması hem de Haziran ayında çekirdek ekibin yaptığı atölye çalışmaları kesinlikle sonuç getirmiş. Çabalarınız ve hevesiniz için teşekkür ederim.

8 Today Bugün Review of stage’s 1 & 2 Examples 40 minutes
1. Ve 2. aşamaların tekrar incelenmesi Örnekler 40 dakika

9 UbD Template UbD Şablonu

10

11 Subject/Ders: Class/Sınıf: Theme/Tema: Length/Uzunluk:

12 Theme Tema Fairness Struggle Reading for meaning Fate My environment Friendship Courage Rhythm Probability Money, money, money Fitness for life Adaletlilik Mücadele Anlam çıkarmak için okumak Kader Benim çevrem Arkadaşlık Cesaret Ritim Olasılık Para, para, para Yaşamda sağlıklı ve formda olmak

13 Desired Results İstenilen Sonuçlar

14 This is okay…but… / Bu iyi…ama…

15 Highlight the key content standards
Anahtar kazanımları işaretleyin

16 This isn’t so ideal Bu pek uygun değil

17 Looks good  / İyi görünüyor 
Looks good but remember goals have to be related to the theme, EUs, EQs and perfromance task. İyi görünüyor ama unutmayın amaçların tema, Temel Sorular, Kalıcı Anlamalar ve performans çalışmalarıyla ilgili olması gerekiyor.

18 You can start anywhere…
but it has to be cohesive Dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz… ama unutmayın bütünle uyum içinde olmalı

19

20 Enduring Understandings Kalıcı Anlamalar

21 Listen to this music/ Müziği dinleyelim Unit Theme -World Music
Ünite Tema – Dünya Müzikleri Musical style? What country? Instruments? History? Müzik türü? Ülkesi? Enstrümanlar? Tarihi? Paul Simon Graceland That Was Your Mother 

22 Zydeco

23 Enduring Understandings
An understanding is a specific generalisation, a full-sentence statement that summarises an insight that a student is expected to take away from the work and be able to transfer to other contexts. Kalıcı Anlamalar Anlamak kesin bir genellemedir, öğrencinin yaptığı çalışmadan çıkaracağı ve başka konulara/alanlara aktarabileceği açılımı özetleyen tam bir cümledir.

24 Students will understand that… Öğrencilerin Anlayacakları…
Different styles of cultural music can be identified via instrument sounds & voice styles. Farklı kültürel müzikler enstrüman seslerinden ve şarkıcının ses yapısından tanımlanabilir. Music is more than sound, it is full of history. Müzik sadece ses değildir, aynı zamanda tarihle doludur.

25 Demokrasi için yönetimi sorgulayacak özgür ve cesur basına gerek vardır.
En büyük sanaçtılar görüp hissettiklerini daha iyi ifade etmek için genelde belirlenmiş gelenek ve tekniklerden farklı bir yön çizerler. Modern roman daha yaşama dair ve kişiyi hikayeye katan anlatım tarzı sağlamak için birçok geleneksel hikaye unsurlarını ve normlarını altüst eder. Democracy requires a free and courageous press, willing to question authority. The greatest artists often break with established traditions and techniques to better express what they see & feel. The modern novel overturns many traditional story elements and norms to provide a more authentic and engaging narrative.

26

27 Essential Questions Temel Sorular

28 (Science) How can you predict future offspring based on family history
(Science) How can you predict future offspring based on family history? (English/Macbeth) Does power corrupt? (Maths) Why are prime numbers so effective in encryption? (Geography) What story do maps and globes tell us? (History) What constitutes a great leader? (Art) Should art have a message? (Language) Why learn another language? (Sport) What strategies do the top performers and teams use? (Technology) What are the pros and cons of technological progress? (Religion) Why is it important to respect the beliefs of others? (Fen) Aile geçmişine bakarak doğacak çocuklar için tahminde bulunabilir misiniz? (İngilizce/Macbeth) Güç insanı yozlaştırır mı? (Matematik) Şifrelemede asal sayılar neden çok etkili? (Coğrafya) Haritalar ve yer küreler bize neler anlatır? (Tarih) Büyük bir önderin sahip olduğu özellikler nelerdir? (Sanat) Sanat aynı zamanda mesaj da içermeli mi? (Dil) Neden başka bir dil daha öğrenelim? (Spor) Üst seviyelerde bulunan sporcular ve takımlar hangi stratejileri uyguluyorlar? (Teknoloji) Teknoloji alanındaki ilerlemelerin artıları ve eksileri nelerdir? (Din) Başkalarının inançlarına saygı duymak neden önemli?

29 Knowledge/Skills Bilgi / Beceriler

30 Knowledge students will know… Bilgi öğrencilerin bilecekleri….
Vocabulary/Kelimeler Terminology/Terminoloji Definitions/Tanımlar Critical details/Kritik ayrıntılar Sequence & timelines/Zaman çizelgesi Important events & people/Önemli olaylar & kişiler Formulas/Formüller Key factual information/Anahtar olgusal bilgiler

31 Skills students will be able to… Beceriler öğrencilerin yapabilecekleri….
Basic skills (decoding, arithmetic, computation)/Temel beceriler (çözümleme, aritmetik, bilgisayar) Communicaition skills (listening, speaking, writing)/İletişim becerileri (dinlemek, konuşmak, yazmak) Interpersonal, group skills/Kişilerarası, grup içi beceriler Thinking skills (compare, infer, analyse, interpret)/Düşünme becerileri (kıyaslamak, anlam çıkarmak, analiz etmek yorumlamak) Study skills (notetaking)/Ders çalışma becerileri (not almak) Research, inquiry, investigation skills/Araştırma, sorgulama, inceleme becerileri

32 Performance Task Performans Çalışması

33 http://www.hisarplc.weebly.com Performance Task Performans Çalışması
Other Evidence Diğer Kanıtlar Summative - Sonuç Formative - Süreçsel GRASPS Quizzes, workbook, progress tests etc. Quizler, çalıma kitabı, gelişim testleri vb.

34 What Next? December 7th 2011 UbD Clinic December 14th UbD unit(s) deadline Zeus\Bolumler\PLC\Aralık 14 - December UbD Plans 2012 Rubicon Atlas Peer reviewing of units

35 Sırada ne var? 7 Aralık 2011 UbD Kliniği 14 Aralık UbD ünite(leri) son gün Zeus\Bolumler\PLC\Aralık 14 -December UbD Plans 2012 Rubicon Atlas Meslektaşların birbirlerinin Ünitelerini incelemesi

36 Thank You! Teşekkürler! Şimdi- Bölüm içi çalışmalar
Now - Departmental Work Department Heads/Principals Please collect units from the stage Teşekkürler! Şimdi- Bölüm içi çalışmalar Bölüm Başkanları / Müdürler lütfen sahnedeki üniteleri alınız


"UbD Bilgilerimizi Tazeliyoruz Hoş geldiniz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları