Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cümlede anlam.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cümlede anlam."— Sunum transkripti:

1 cümlede anlam

2 1-)soru Aşağıdaki dizelerin hangisinde “koşul” söz konusudur?
A) Ben bir bulut olsam Selamlasam gökyüzünde seni B) Ne olurdu sanki Getirebilseydim geçmişi C) Bir gün seni görmesem rüyamda Hüzün ayrılmaz yanımdan gün boyunca D) Yap olsam gökyüzünde Süzülsem yanaklarından

3 Cevap-çözüm Cevap:C Neden:A, B ve D seçeneklerinde “-se / -sa” kip ekiyle dileklerde bulunulmuştur. C seçeneğinde ise “hüzünlü olmamanın koşulu, sevilen kişiyi rüyada görmek” olarak gösterilmiştir.

4 2-)soru Nerde benim sevdiklerim, arkadaşlarım
Güzel günler, mutluluklar, paylaştıklarım Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi öne çıkarılmaktadır? A) Pişmanlık B) Özlem C) Yakınma D) Küçümseme

5 Cevap-çözüm Cevap:B Neden:Şair, güzel günleri ve böyle günlerde yaşanan dostlukları anımsamış, öyle günlere özlemini dizelerine yansıtmıştır.

6 3-)soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zaman” kavramı
vurgulanmıştır? A) Bir gün sen de beni anlarsın. B) Hayat, her zaman insana gülmez. C) Bu akşam onlarla sinemaya gideceğiz. D) Sizi birkaç güne kalmaz ararız.

7 Cevap-çözüm Cevap:B Neden:Eylem cümlelerinde vurgu, yüklemden önceki
öğenin üzerindedir. Sorudaki dört eylem cümlesinden sonuncusunda “birkaç güne kalmaz” söz öbeği, yüklemin zamanını sınırladığı için vurguyu üzerine almıştır.

8 4-]soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “endişe” anlamı vardır?
A) Yoksa arkadaşımın başına bir iş mi geldi? B) Sandalyeni biraz öne çeker misin? C) Soruları dikkatli çözmelisin. D) Uçak, kalkmak üzeredir.

9 Cevap-çözüm Cevap A Neden B seçeneğinde “rica”, C seçeneğinde “uyarı”, D seçeneğinde “olasılık”, A seçeneğinde ise “kişinin başına bir şey gelip gelmemesi” konusunda “endişe” vardır.

10 5-]soru Bu küçük adanın çam ormanlarından, doğal bir akvaryum
gibi olan masmavi denizinden ve rengârenk balıklarından söz ediyordu. Bu cümlede aşağıdaki duyulardan hangisine yer verilmiştir? A) Dokunmaya B) Görmeye C) İşitmeye D) Koklamaya

11 Cevap-çözüm Betimleme, öncelikle, gözleme dayalı bir anlatım
yöntemidir. Bu cümlede de betimlemenin en işlek öğesi olarak “görme duyusu” kullanılmıştır. Diğer duyulara ilişkin bir ayrıntı yoktur. Yanıt: B

12 6-]soru 13. Aşağıdakilerden hangisi abartılı anlatıma örnek olamaz?
A) Odayı apar topar terk ettik. B) Palyaçoya gülmekten öldük. C) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. D) Maç yaparken kan ter içinde kaldık.

13 Çözüm-cevap “Gülmekten ölmek”, “dertlerden (of çekmekle) dağların
yıkılması”, “kan ter içinde kalmak” ifadeleri; “bir durumu olağan ölçülerinin üstünde göstermek” amacıyla kullanılmıştır. A seçeneğinde ise olağan bir durumdan söz edilmiştir. Yanıt: A

14 7-]soru Ablamdan hediye alınca dünyalar benim oldu.
Kardeşim, üç sularında okuldan dönüyor. Bu akşam İsmailler bize yemeğe geliyorlar. “-ler / -lar” eki, bu cümlelere aşağıdaki anlamlardan hangisini kazandırmamıştır? A) Yaklaşıklık B) Abartma C) Aile D) Benzerleri

15 Cevap-çözüm “-ler / -lar” eki; birinci cümleye “abartma”, ikinci cümleye “yaklaşıklık”, üçüncü cümleye “aile bireyleri” anlamını kazandırmıştır. “Benzerleri” anlamını kazandırmak için ise bir cümlede kullanılmamıştır. Yanıt: D

16 8-]soru “Büyümek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“sayıca artmak, çoğalmak” anlamında kullanılmıştır? A) Sorunlar giderek büyüyor. B) Kavga daha da büyüdü. C) Korkudan gözleri büyüdü. D) Karpuzlar bayağı büyümüş.

17 Cevap-çözüm Büyümek” sözcüğü, A seçeneğinde “sorunların sayısal
olarak arttığını”; diğer seçeneklerde ise bir durumdan başka bir duruma geçmeyi belirtmektedir. Yanıt: A

18 9-]soru Öyle güvenilmez biriydi ki ----.
Bu cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olmaz? A) gözünü daldan budaktan sakınmazdı B) onun ipiyle kuyuya inilmezdi C) tek ayak üstünde bin yalan söylerdi D) bugün ak dediğine yarın kara derdi

19 Cevap-çözüm “-ci (-cı)” yapım eki, C seçeneğindeki “halk”
sözcüğünden “halktan yana olan, halkla ilgili” anlamında yeni bir sözcük yapmıştır. Aynı ek; A, B ve D seçeneğine “inat” - “inatçı” sözcüklerindeki anlam ilişkisini katmıştır. Yanıt: C

20 10-]soru Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi çıkarılırsa anlamda daralma olmaz? A) Akşama doğru ararsan beni evde bulabilirsin. B) İnsanların pek çoğu dış görünüşe önem verir. C) Kimsenin tanımadığı iyi bir oyuncudur o. D) Benim söyleyeceğim bir şeyler var. 5.

21 Cevap-çözüm D seçeneğinde geçen “benim” sözcüğünü cümleden
çıkardığımızda cümlenin anlamında bir daralma olmaz. Çünkü “söyleyeceğim” sözcüğü, “benim” anlamını içermektedir. Yanıt: D

22 11-]soru Sabah uyanınca bir iki gazete okur, yine yatarım.
“Yine” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Kim olursa olsun, yine böyle söylenmez. B) Seni iki gün bekletmeleri yine iyi. C) Biraz oturduk, yine yola devam ettik. D) Tane tane anlattım, yine hiçbir şey anlamadı.

23 Cevap-çözüm Bu cümlede geçen “yine” sözcüğü, “tekrar” anlamında
kullanılmıştır. C seçeneğindeki cümlede geçen “yine” sözcüğü de “tekrar” anlamıyla kullanılmıştır. Yanıt: C

24 12-]soru Aşağıdakilerin hangisinde genelden özele doğru
bir anlatım vardır? A) Toplumun en küçük yapıtaşı ailedir. B) Boğazımdaki ağrı, kulağıma vurdu. C) Orkide, en sevdiğim çiçeklerden biridir. D) Ayşe, aramızdaki en çalışkan öğrenciydi

25 Cevap-çözüm A seçeneğinde önce toplum, sonra aile kavramından
söz edildiği için genelden özele doğru bir sıralama vardır. Yanıt: A

26 13-]soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha önceden
bilinen bir durumdan emin olamama” söz konusudur? A) Herkesin bildiğini sen de biliyorsun. B) Ben bu işi kabul edince sevindiler. C) Çayınızı tek şekerli mi içiyordunuz? D) Sorularınızın yanıtlarını alınız.

27 Cevap-çözüm C seçeneğinde, kişi karşısındakinin çayını kaç şekerli
içtiğini tahmin ettiği halde, bundan emin olamadığını soru cümlesiyle dile getirmiştir. Yanıt: C

28 14-]soru Her kuşak yeni olmaya heveslenir, ödü kopar eskiye
benzemekten. Oysa bugün büyük ozanların çoğu eski delisidir. Yukarıdaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni eserleri kınama B) Klasik eserleri temel alma C) Kendini geçmişten soyutlama D) Bir esere körü körüne hayran olma

29 Cevap-çözüm Parçada geçen “eski delisi” söz grubu, parçaya
“klasik eserleri temel alma, eskiye bağlılık” anlamı katmıştır. Yanıt: B

30 15-]soru Aşağıdaki ikilemelerden hangisi, yapılışı yönüyle
ötekilerden farklıdır? A) Eğri büğrü B) Doğru dürüst C) Yalan yanlış D) Eş dost

31 Cevap-çözüm B, C ve D seçeneklerindeki ikilemeler, yakın anlamlı
iki sözcüğün öbekleşmesiyle oluşmuştur. A seçeneğindeki ikileme ise biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüğün öbekleşmesiyle kurulmuştur. Yanıt A


"Cümlede anlam." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları