Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN FATMA ALÇIN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN FATMA ALÇIN"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN FATMA ALÇIN
ÇÖZELTİLER HAZIRLAYAN FATMA ALÇIN

2 İÇİNDEKİLER Çözünme Çözeltiler Derişimine Göre Çözeltiler
Elektrik İletkenliğine Göre Çözeltiler Doymuşluğuna Göre Çözeltiler Çözünürlük Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler

3 ÇÖZÜNME Çözünme ,bir maddenin bir ortamda atom-lar ,iyonlar ya da moleküler şeklinde dağılmasına denir. Çözünme olayında çöünen ve çözücü olmak üzere iki bileşen vardır.

4

5 Çözünen Madde Miktarına Göre
Derişik Çözelti:Çözünen madde miktarının çözeltinin miktarına oranı yüksek olan çözeltilerdir. Seyreltik Çözelti:Çözünen madde mikktarının çözeltinin miktarına oranı düşük olan çözeltilerdir.

6 Elektrik iletkenliğine Göre
Elektrolit Çözeltiler:Suda çözününce kısmen veya tamamen iyonlarına ayrışarak elektriği ileten çözeltilere denir.Tuzlar,asitler ve bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Elektrolit Olmayan Çözeltiler:Suda çözününce iyonlarına ayrılmayan çözeltilerdir.Şekerli su,alkollü su.

7 Doymuşluğuna Göre Çözeltiler
Doymamış Çözelti:Belirli bir sıcaklıkta bir çözelti çözebileceği miktardan daha az madde bulunduruyorsa bu tip çözeltilere doymamış çözelti denir. Doymuş Çözelti:Belli sıcaklıkta içerisine daha fazla madde (çözünen) çözülmeyen çözeltilere doymuş çözelti denir. Aşırı Doymuş Çözelti:Belli sıcaklıkta bir çözelti doyma noktasını aşarak daha fazla çözünen bulunduran çözeltilere denir.

8 DOYMAMIŞ BİR ÇÖZELTİYE DOYMA NOKTASINA KADAR ÇÖZÜNEN MADDE EKLENEBİLİR
. DOYMAMIŞ BİR ÇÖZELTİYE DOYMA NOKTASINA KADAR ÇÖZÜNEN MADDE EKLENEBİLİR

9 AŞIRI DOYGUN ÇÖZELTİLER KARARSIZDIR
AŞIRI DOYGUN ÇÖZELTİLER KARARSIZDIR.BEKLETİLDİKLERİ ZAMAN ÇÖZELTİDEKİ FAZLA OLAN MADDE KRİSTALLENEREK DİBE ÇÖKER.

10 BELLİ SICAKLIK VE BASINÇTA DOYMUŞ ÇÖZELTİ HAZIRLAMAK İÇİN 100 g SUDA ÇÖZÜNEBİLEN MADDE MİKTARIDIR
. ÇÖZÜNÜRLÜK

11 ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN ETMENLER
Çözünen ve çözücü cinsi Sıcaklık Basınç Ortak iyon etkisi

12 ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN MADDELERİN CİNSİ
Bir çözücücüde farklı maddeler ya da bir madde farklı çözücülerde çözülürse çözünürlükleri farklı olur.Bir çözücü molekül yapısı ve elektriksel özellikleri bakımından kendisine benzeyen maddeleri iyi çözer. Su polar bir madde olduğundan polar maddeler için (asit,baz,tuz,alkol…)iyi bir çözücüdür.Apolar yapıdaki N2 ,H2,CH4 gibi apolar çözücü olan benzende iyi çözünür.

13 BASINÇ Sıvı ve katı maddelerin çözünürlüğü basınca bağlı değildir.Gazların çözünürlüğü ise gazın basıncıyla doğru orantılı olarak değişir.

14 ORTAK İYON ETKİSİ Bir madde saf su yerine yapısındaki iyonlardan içeren bir çözeltide çözülürse ,çözünürlüğü saf sudakinden az olur.Bu tür çözeltilerde ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalır.

15 ÇÖZÜNME HIZI Temas yüzeyi arttıkça çözünme hızı artar.
Sıcaklık arttıkça çözünme hızını artar. Karıştırmak çözünme hızını arttırır.

16 Çözücü ve çözünen maddelerin miktarına bağlı değildir.
ÇÖZÜNÜRLÜK; Çözücü ve çözünen maddelerin miktarına bağlı değildir.

17 Kaynakça Kimya Final Dergisi Kitabı

18 Beni izlediğiniz için teşekkür ederim !!!!


"HAZIRLAYAN FATMA ALÇIN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları