Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ OSMAN AÇIKGÖZ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2009-2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ OSMAN AÇIKGÖZ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2009-2010."— Sunum transkripti:

1 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ OSMAN AÇIKGÖZ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2009-2010

2 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Vücut Sıvıları Hücreiçi (intracellular) sıvı Hücredışı (extracellular) sıvı 1.Dokulararası (interstitial) sıvı 2.Plazma

3 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Figure 25-1; Guyton and Hall Vücut Sıvıları

4 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Elektrolitler Vücut sıvılarında çözünen iki tür madde vardır: Elektrolitler Elektrolit olmayan maddeler Artı yük içeren elektrolitlere katyon denir. Eksi yük içeren elektrolitlere anyon denir.

5 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Elektrolit olmayan maddeler Elektrolit olmayan maddeler yüksüzdür. Elektrolit olmayan maddeler arasında en önemli olanları üre, pıhtılaşma faktörleri, bilirübin ve glukozdur.

6 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Çözelti (solüsyon) Sıvıda çözünen maddelere çözünen (solut), maddenin çözündüğü sıvıya çözgen (solvent), içindeki bileşenlerin moleküler düzeyde homojen bir şekilde dağıldığı karışımlara çözelti (solüsyon) denir. Molarite: Çözünenin mol sayısı / Çözeltinin litre olarak hacmi Mol ağırlığı: Bileşikteki atomların atom ağırlıklarının toplamıdır. Örnek: 1 mol glukoz 180 gramdır (atom ağırlıklarının toplamı). Molalite: Çözünenin mol sayısı / Çözgenin kg cinsinden kütlesi

7 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Ozmolarite, ozmolalite Bir L sıvının içinde çözünen parçacık sayısına ozmolalite denir. Ozmolalite genellikle mmol/L olarak gösterilir. Plazma ozmolalitesi plazmada çözünen tüm maddelerin (elektrolitler ve elektrolit olmayanlar) konsantrasyonudur. Plazma ozmolalitesi 285-295 mmol/L arasındadır. Ozmolarite bir L çözelti içindeki parçacık konsantrasyonunu gösterir. Çözünen parçacıklar da çözelti içinde yer kapladığından bir L çözelti içinde bir L’den daha az su bulunur. Bu nedenle ozmolalite her zaman ozmolariteden daha yüksektir.

8 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. İzotonik, hipotonik, hipertonik sıvılar Ozmolalitesine göre sıvılar üçe ayrılır: İzotonik: Ozmolalitesi plazmanın ozmolalitesiyle aynıdır. Hipotonik: Ozmolalitesi plazmanın ozmolalitesinden daha düşüktür. Hipertonik: Ozmolalitesi plazmanın ozmolalitesinden daha yüksektir.

9 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Değişik çözeltilerde hücre

10 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Sıvı Dengesi (mL/gün) – 70 kg Erişkin Alınan İçilen sıvı 2100 Metabolizma sonucu 200 2300 Normal Atılan Hissedilmeyen - deri 350 Hissedilmeyen - akciğer 350 Ter 100 Dışkı 100 İdrar1400 2300 Tuzlu Diyet 4100 200 4300 350 100 3400 4300

11 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Sıvı – Elektrolit Dengesi Kavramı Yaşamın sürmesi için sıvı – elektrolit dengesinin sağlanması gerekir. Sıvı Yitirilmesi = Sıvı Alınması Elektrolit Yitirilmesi = Elektrolit Alınması Sıvı Alınması: Susama mekanizmaları ve alışkanlıklar Elektrolit Alınması: Beslenme alışkanlıkları Sıvı Atılması:Temel olarak böbrekler tarafından düzenlenir. Elektrolit Atılması: Temel olarak böbrekler tarafından düzenlenir.

12 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Figure 26-1; Guyton and Hall Sodyum alınmasının 10 kat artışının idrarla sodyum atılması ve hücredışı sıvı hacmine etkileri

13 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Sıvı Dengesi (mL/gün) – 70 kg Erişkin Alınan İçilen sıvı 2100 ? Metabolizma sonucu 200 200 2300 ? Atılan Hissedilmeyen – deri 350 350 Hissedilmeyen - akciğer 350 650 Ter 1005000 Dışkı 100 100 İdrar1400 500 23006500 Normal Şiddetli Egzersiz

14 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Toplam Vücut Suyunun (TVS) Ağırlıkla İlişkisi: Yaş, Vücut Yapısı ve Cinsiyetin Etkileri Vücut Yapısı (TVS) (%) (TVS) (%) (TVS) (%) Erişkin Erkek Erişkin Kadın Bebek Normal605070 Kaslı7060 Şişman504260 Yaşlanmayla toplam vücut suyunun yüzdesi azalır. Şişmanlığın artışıyla toplam vücut suyunun yüzdesi azalır.

15 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Bir kişiye i.v. % 0,9 NaCl (İzotonik) verilmesi aşağıdaki değişkenleri nasıl etkiler? Hücredışı Sıvı Hacmi Hücredışı Sıvı Ozmolaritesi Hücreiçi Sıvı Hacmi Hücreiçi Sıvı Ozmolaritesi

16 40 300 200 100 0 0102030 Ozmolarite mOsm/L Normal Durum Hacim (L) ECFICF A. B. C. 2 L % 0,9 NaCl alınmasının etkileri nedir? Copyright © 2006 by Elsevier, Inc.

17 Bir kişiye i.v. yolla 2 L su verilmesi aşağıdaki değişkenleri nasıl etkiler? Hücredışı Sıvı Hacmi Hücredışı Sıvı Ozmolaritesi Hücreiçi Sıvı Hacmi Hücreiçi Sıvı Ozmolaritesi

18 40 300 200 100 0 0102030 Ozmolarite mOsm/L Normal Durum Hacim (L) ECFICF A. B. C. 2 L Su alınmasının etkileri nedir? Copyright © 2006 by Elsevier, Inc.

19 Bir kişiye i.v. yolla 2 L % 3 NaCl verilmesi aşağıdaki değişkenleri nasıl etkiler? Hücredışı Sıvı Hacmi Hücredışı Sıvı Ozmolaritesi Hücreiçi Sıvı Hacmi Hücreiçi Sıvı Ozmolaritesi

20 40 300 200 100 0 0102030 Ozmolarite mOsm/L Normal Durum Hacim (L) ECFICF A. B. C. 2 L % 3 NaCl alınmasının etkileri nedir? Copyright © 2006 by Elsevier, Inc.

21 Bir kişiye i.v. yolla 2 L % 3 NaCl verilmesi aşağıdaki değişkenleri nasıl etkiler? Hücredışı Sıvı Hacmi Hücredışı Sıvı Ozmolaritesi Hücreiçi Sıvı Hacmi Hücreiçi Sıvı Ozmolaritesi > 2 L

22 300 200 100 0 Ozmolarite mOsm/L Normal Durum A. İzotonik NaCl Alınması B. Hipertonik NaCl Alınması C. Su ya da Hipotonik Sıvı Alınması 010203040 Hacim (L) Copyright © 2006 by Elsevier, Inc.

23 Aşağıdaki şekillerden hangisi su kaybının neden olduğu dehidrasyon için uygundur? 300 200 100 0 Ozmolarite mOsm/L 010203040 Hacim (L) A. B. C. D. Copyright © 2006 by Elsevier, Inc.

24 Sıvı alınmasının ardından hücredışı ve hücreiçi sıvı hacimleri ve ozmolaritelerinin hesaplanması. Ozmotik Denge Problemi

25 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. 70 kg ağırlığında bir kişiye 2 L % 3’lük NaCl çözeltisi verilmesi Aşağıdakilerin olduğunu varsayınız: 1) Su ve çözünen atılması yok, 2) Ozmotik denge oluşmuş, 3) Vücut ağırlığının % 20’si hücredışı sıvı, % 40’ı hücreiçi sıvı. Hücredışı sıvı ozmolaritesi nedir? Hücreiçi ve hücredışı sıvı hacimleri nedir?

26 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Adım 1. Başlangıç koşulları Hacim Kons. Toplam (L)mOsm/LmOsm Hücredışı Sıvı (0,2 x 70) = 280 Hücreiçi Sıvı (0,4 x 70) = 280 Toplam Sıvı = 280 3920 7840 11760 14 28 42 70 kg ağırlığında bir kişiye 2 L % 3’lük NaCl çözeltisi verilmesi

27 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. % 3’lük NaCl Çözeltisinin Ozmolaritesi NaCl molekül ağırlığı = 58,5 % 3 = 3 g/100 mL = 30 g/L 513 mmol x 2 mOsm = 1026 mOsm L L mmol 30 g x 1 mol = 0,513 mol = 513 mmol LLL58,5 g NaCl için, 1 mmol = 2 mOsm 2 L x 1026 mOsm/L = 2052 mOsm

28 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Hücredışı Sıvı 14+2=? 3920+2052= Hücreiçi Sıvı 28 +0= 28280 7840 + 0 = 7840 Toplam Sıvı42+2=?11760+2052= denge kurulmamış 70 kg ağırlığında bir kişiye 2 L % 3’lük NaCl çözeltisi verilmesi Adım 2. Anlık Etki Hacim Kons. Toplam (L) mOsm/L mOsm 16 44 5972 13812

29 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Hücredışı Sıvı 3920+2052= Hücreiçi Sıvı 7840 + 0 = 7840 Toplam Sıvı42+2= 4411760+2052= 70 kg ağırlığında bir kişiye 2 L % 3’lük NaCl çözeltisi verilmesi Adım 2. Ozmotik denge kurulduktan sonra Hacim Kons. Toplam (L)mOsm/L mOsm 5972 13812 19 25 314 Net etki: Hücredışı sıvı hacmi (5 L) Hücreiçi sıvı hacmi (3 L)

30 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. İntravenöz (damariçi) sıvı tedavisi Dekstrozlu sıvılar: Glukoz ve sudan oluşur. Glukoz ve su tüm zarlardan geçebildiklerinden her üç sıvı bölümüne de eşit olarak dağılır. NaCl içeren sıvılar: Sodyum, klor ve sudan oluşur. NaCl içeren çözeltiler yalnızca hücredışı sıvı bölümünde dağılır. Ringer laktat sıvısı: Sodyum, klor, potasyum, kalsiyum, laktat ve sudan oluşur. Yalnızca hücredışı sıvı bölümünde dağılır.

31 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. İntravenöz (damariçi) sıvı tedavisi % 5 dekstroz çözeltisi izotonik bir çözeltidir. Dekstroz tüm vücut sıvı bölümlerine eşit olarak dağıldığından 1 L dekstroz çözeltisi iv olarak verildiğinde vücut sıvı bölümleriyle orantılı olarak 670 mL hücreiçi sıvıya, 250 mL interstisiyel sıvıya, 80 mL plazmaya geçer. İzotonik (% 0,9) NaCl çözeltisi yalnızca plazma ve interstisiyel sıvıya dağıldığından bu bölümlere NaCl ve su sağlar. Dehidratasyon tedavisinde en sık kullanılan sıvıdır. Ringer laktat izotonik bir çözeltidir. Ringer laktat da dehidratasyon tedavisinde kullanılır.

32 Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. Kaynaklar 1.Guyton AC, Hall JE. Tıbbi Fizyoloji, 2007. 2.Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander’s Human Physiology, 2008. 3.Berne RM, Levy MN, Koeppen BM, Stanton BA. Fizyoloji, 2007.


"Copyright © 2006 by Elsevier, Inc. SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ OSMAN AÇIKGÖZ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2009-2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları