Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Olgu Sunumu 1 Ekim 2013 Salı Dr. Didem Durak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Olgu Sunumu 1 Ekim 2013 Salı Dr. Didem Durak."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Olgu Sunumu 1 Ekim 2013 Salı Dr. Didem Durak Prof. Dr. Nazan Sarper

2 ÇOCUK HEMATOLOJI VAKA SUNUMU 01.10.13

3  10 aylık erkek hasta  5 haftadır devam eden solukluk

4  Özgeçmiş:  Prenatal:Özellik yok.  Natal:39 GH’da CS ile 3600 gr doğmuş  Postanatal solunum sıkıntısı nedeniyle 3 gün küvezde kalmış.  Geçirdiği hastalıklar:1 kez bronşit nedeniyle hastanede yatış

5  Beslenme:  Anne sütü hiç almamış, mama ile beslenmiş.  4. aydan sonra sebze, 6. aydan sonra et ürünleri  Demir kullanmamış, d vitamini kullanıyor.

6  Soygeçmiş:  Anne baba akraba değil, sağ, sağlıklı  3,5 yaşında solunum sıkıntısı nedeniyle ex olan kardeş öyküsü mevcut.  Ailede sürekli hastalık yok.

7  Fizik Muayene:  Ateş:36 C  Nabız:128/dk  Solunum sayısı:28/dk  Tansiyon:90/60 mmhg  Tartı:9300gr

8  Genel durumu iyi, aktif canlı  Cilt rengi sarı-soluk görünümde  Skleralar ikterik değil, konjunktiva soluk  Solunum sesleri doğal  S1+ S2+ üfürüm yok  Batın muayanesi rahat, organomegali yok  Nörolojik muayene doğal

9  Wbc:11,700 u/L  Neu:795 u/L  Lym:9250 U/L  Hb:4,05 g/dl  Hct:11,9  MCV:77,6 fL  Rbc:1,530,000 uL  Plt:881,000  Retikülosit yüzdesi:%0,39  Retikülosit:6000 uL  Periferik yayma  Eritrositler hafif mikrositer, eritrosit morfolojisi normal  %90 lenfosit  %8 eozinofil  %2 monosit  Bol trombosit

10  Üre:34 mg/dl  Cre:0,45 mg/dl  AST:23 u/L  ALT:13 u/L  LDH:352 U/L  Alb:4,3 g/dl  Na:131 mEq/L  K:5 mEq/L  Ca:10,5 mg/dl  P:6 mg/dl  Ürik asit:2,1 mg/dl

11  1 ay öncesinde şikayet yok  1 aydır solukluk mevcut  Sarılık yok  Organomegali yok  Anemi ve nötropeni  Trombositoz  Retikülositopeni

12  Ön tanılar??

13  İzole kemik iliği yetmezliği tablosu  Lösemi  Diamond Blackfan Sendromu  Geçici eritroblastopeni  Başta parvovirüs B19 enfeksiyonu olmak üzere viral enfeksiyonlar

14  Lösemiyi ekarte etmek için kemik iliği aspirasyonu yapıldı.

15

16

17  Normoselüler heterojen kemik iliği ve megakaryositler görüldü.  Çok sayıda dev pronormoblastlar görüldü.  Atipik hücre görülmedi.  %70 lenfosit  %8 promyelosit  %3 eritroblast  %2 PNL  %7 band  %6 eozinofil  %2 metamyelosit

18  Hastada çok sayıda görülen dev pronormoblastlar nedeniyle parvovirüs B 19 enfeksiyonu düşünüldü.  Parvovirüs B 19 Ig G ve Ig M antikorları gönderildi.

19  Hastanın öyküsü parvovirüs enfeksiyonuna yönelik olarak tekrar sorgulandığında;  Şikayetleri başlamadan önce yaklaşık 3 hafta süren ateş ve döküntü şikayeti olan hastanın hastanede bir dönem yattığı öğrenildi.

20

21  Hb:4 olan hastaya ES verildi.  Haftalık hemogram sayımı ile kontrol edilmesi planlandı.

22 Parvovirüs enfeksiyonu  Parvovirüs enfeksiyonlarında oluşan eritroid aplazi eritroid prekürsör hücrelerin direkt olarak virüs hücrelerinden etkilenmesiyle olur.  Tüm basmaklardaki hücreler etkilenir.  Eritrosit üzerindeki P antijeni reseptördür.

23  Eritrosit yaşam süresi kısa olan herediter sferositoz ve orak hücre anemisi gibi hastalıklarda aplastik kriz tablosu oluşturabilir.

24  Aplastik kriz tablosunda;  Anemi+retikülositopeni  Nötropeni ve trombositopeni eşlik edebilir.  Eritrosit yapımı normalde 10-14 günde normale döner.  Hemoglobin değeri 1-2 hafta düşük kalabilir.

25  Kemik iliği biyopsi tanıda nadir olarak kullanılır.  Eritroid hipoplazi  Dev bazofilik proeritroblastlar

26

27  Kronik enfeksiyon  İmmün yetmezlik, hemofili, AIDS +  Tanıda antikor pozitif olmayabilir, serum DNA veya kemik iliği biyopsi kullanılabilir.  Dev pronormoblastlar görülür.  Tedavide IVIG kullanılabilir—parvovirüs viremisini azaltır, kemik iliği eritroid seri aktivitesini arttırır

28  Kronik enfeksiyonda ve altta immün yetmezliği olan hastalarda tedavi olarak IVIG düşünülmelidir.

29 Diamond Blackfan Sendromu  Konjenital saf eritroid aplazi  İlk bir yaş  Makrositer anemi, nadiren normositer  Retikülositopeni  Eritroid prekürsörlerin izole eksikliği, normoselüler kemik iliği  Eritropoetin artışı  Lökosit azalmış/normal  Trombosit artmış/normal

30

31  Açıklanamayan, transfüzyon gerektiren anemi  Hematolojik hastalarda aplastik kriz tablosunda akut parvovirüs B19 enfeksiyonu akla gelmelidir.

32  Teşekkürler


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Olgu Sunumu 1 Ekim 2013 Salı Dr. Didem Durak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları