Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YAŞLIDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE Prof. Dr. TANJU BEĞER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YAŞLIDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE Prof. Dr. TANJU BEĞER."— Sunum transkripti:

1 1 YAŞLIDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE Prof. Dr. TANJU BEĞER

2 2 Yaşlanma Önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal bir olgudur. Kronolojik olarak yaş sınırı 65’tir.

3 3 Yaşlanan dünya ve Türkiye TÜRKİYE > 65 YAŞ 1985  %4,2 1995  %4,7 2000  %5,6 2005  %6,3 2010  %7,1

4 4 Yaşlanmayla meydana gelen değişimler 1- Morfolojik 2- Fonksiyonel Yaşlanma ile oluşan bu değişimlerle hastalıklara bağlı değişimler çoğu kez karışmaktadır. (Ör: Pnömoni – Hipertiroidi)

5 5 Yaşlıda anamnez almanın güçlükleri

6 6 Bireysel farklılıklar  Yaşama bakış tarzları  Alışkanlıkları  İlaç kullanımları  Düşme  İnkontinans  Beslenme tarzları

7 7  Yaşlıda özgeçmiş öğrenmek eski sağlık durumlarından fikir sahibi olmayı sağlar.  Soy geçmişini öğrenmek ise, kronik dejeneratif ve progresif hastalıklarının genetik zemine dayanıp dayanmadığının göstergesidir.

8 8 Fizik Muayene

9 9 Genel durum muayenesi

10 10 Sistem Muayeneleri Solunum Sistemi  İnspeksiyon:  Palpasyon:  Perküsyon:  Öskültasyon:

11 11 Sistem Muayeneleri Dolaşım Sistemi  İnspeksiyon: Kalp tepe vurumu görülmez Boyun venleri dolgundur Arter pülsasyonu aritmiktir  Palpasyon: Nabızlar bradiaritmik - aritmik veya taşikardiktir Abdominal aort palpe edilebilir Defisit sıktır  Öskültasyon: Carotis, abdominal aort, femoral arterler ve üfürüm duyulabilir Kalp sesleri şiddetli veya hafiflemiştir Fonksiyonel üfürümlere sıklıkla rastlanır

12 12 Sistem Muayeneleri Sindirim Sistemi  İnspeksiyon: Ağız içi, dil, diş etleri, yumuşak ve sert damakta ülserasyonlar, infeksiyon, malignite veya fungal yönden değerlendirilmelidir Batında aort pülsasyonu, venler ve kitle görülebilir  Öskültasyon : Aort anevrizması veya renal arter stenozuna bağlı üfürüm Barsak paralizi veya ileusta sessizlik saptanabilir  Palpasyon : Kifoza bağlı olarak karaciğer 1-1,5 cm kosta kavsini aşabilir Batında kitle palpe edilebilir (fekalom, tümör veya divertiküloz)  Perküsyon : Timpanizm veya matitede: asit, mesane veya kadınlarda over kisti Rektal tuşe: Prostat büyüklüğü, rektal kitle, sfinkter tonusu veya fekalom

13 13 Sistem Muayeneleri Üriner Sistemi  Palpasyon : Hidronefroz, böbrek tümörü  Öskültasyon : Üfürüm duyulması: Renal arter stenozu

14 14 Sistem Muayeneleri Lokomotor Sistemi Büyük mafsallardaki krepitasyon, küçük mafsallarda ise deformasyon ve nodüller aranmalıdır.

15 15 Sistem Muayeneleri Sinir Sistemi Pupillalarda akomadasyon azalmıştır. Kemik veter ve tendon refleksleri azalmıştır. Babinski aranmalıdır. Ellerde ince tremor mevcuttur. Sıcak, soğuk, ağrı ve derin his duyusu azalmıştır. Mental fonksiyonlarında gerileme saptanabilir.

16 16 Boy, duruş, yürüyüş

17 17 Cilt

18 18 İkter

19 19 Ödem

20 20 Siyanoz

21 21 Lenfadenomegali

22 22 Saçlar ve tırnaklar

23 23 Nevüs

24 24 Arcus senilis

25 25 Katarakt


"1 YAŞLIDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE Prof. Dr. TANJU BEĞER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları