Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ka 2 ya le re kaya kale kare ke 3 di se pek kedi kese kepek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ka 2 ya le re kaya kale kare ke 3 di se pek kedi kese kepek."— Sunum transkripti:

1

2 ka 2 ya le re kaya kale kare

3 ke 3 di se pek kedi kese kepek

4 kı 4 sa zı na kısa kızı kına

5 ko 5 şu ku yu koşu koku koyu

6 kö 6 pek ye le köpek köye köle

7 ra 7 fa ya kam rafa raya rakam

8 re 8 sim zil çel resim rezil reçel

9 şa 9 ka şı kir şaka şaşı şakir

10 şe 10 bek ker kil şebek şeker şekil

11 şi 11 le rin şe şile şirin şişe

12 za 12 rar fer lim zarar zafer zalim

13 ze 13 ki kâ hir zeki zekâ zehir

14 zo 14 ru ra ka zoru zora zoka

15 ma 15 sa ya şa masa maya maşa

16 me 16 me le lek meme mele melek

17 mı 17 sır şıl zık mısır mışıl mızık

18 mi 18 ne le ni mine mile mini

19 ça 19 ya kı tı çaya çakı çatı

20 çe 20 ne ki lik çene çeki çelik

21 çı 21 nar ra ta çınar çıra çıta

22 çi 22 vi le lek çivi çile çilek

23 ço 23 mar rak cuk çomar çorak çocuk

24 çö 24 pe rek mel çöpe çörek çömel

25 ta 25 va ra ne tava tara tane

26 te 26 le miz mel tele temiz temel

27 tö 27 re ren kez töre tören tökez

28 to 28 pu zu paç topu tozu topaç

29 tu 29 zu zak tum tuzu tuzak tutum

30 tü 30 ket fek tün tüket tüfek tütün

31 pa 31 ra şa muk para paşa pamuk

32 pe 32 çe tek lin peçe petek pelin

33 pı 33 nar rıl rasa pınar pırıl pırasa

34 pi 34 li de liç pili pide piliç

35 sa 35 na kat kız sana sakat sakız

36 se 36 pet dir çim sepet sedir seçim

37 sı 37 ra cak fır sıra sıcak sıfır

38 si 38 te mit nek site simit sinek

39 so 39 ba ru kak soba soru sokak

40 sö 40 be nük kük söbe sönük sökük

41 su 41 lu bay cuk sulu subay sucuk

42 sü 42 per lük rü süper sülük sürü

43 Aferin size arkadaşlar. Aferin size arkadaşlar.


"ka 2 ya le re kaya kale kare ke 3 di se pek kedi kese kepek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları