Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Katılar, Sıvılar ve Moleküllerarası kuvvetler. Molekülleri birarada tutan kuvvetlere moleküllerarası kuvvet denir. iyon –iyon etkileşimi iyon –dipol kuvvetleriİyonik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Katılar, Sıvılar ve Moleküllerarası kuvvetler. Molekülleri birarada tutan kuvvetlere moleküllerarası kuvvet denir. iyon –iyon etkileşimi iyon –dipol kuvvetleriİyonik."— Sunum transkripti:

1 Katılar, Sıvılar ve Moleküllerarası kuvvetler

2 Molekülleri birarada tutan kuvvetlere moleküllerarası kuvvet denir. iyon –iyon etkileşimi iyon –dipol kuvvetleriİyonik bir tür ile polar moleküller arasında oluşur moleküllerarası kuvvetler genel olarak van der Waals kuvvetleri adını alırlar Dipol –dipol etkileşimleri polar moleküller arasındaki etkileşimdir London dispersion kuvvetleri Apolar moleküller arasında mevcuttur. Hidrojen bağlarıYapısında Hidrojen atomu ile bağ yapmış ve bağ yapmamış elektron çifti taşıyan Oksijen, Azot, Flor atomları içeren (NH 3, H 2 O HF) moleküllerde görünür.

3

4

5

6 H 2 CCl 4 SCO NH 3 bileşiklerinde hangi tür moleküllerarası kuvvetler vardır.

7 -Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça maddenin erime/kaynama noktası yükselir. -(london) Dağılım kuvvetleri tüm moleküllerde mevcuttur. - Molekül ağırlığı attıkça dağılım kuvvetleri daha güçlü hale gelir ve maddenin erime/kaynama noktası yükselir. Moleküller arası kuvvet Gücüözellik İyon – DipolOrta (10-50 kJ/mol)İyonlarla –polar moleküller Dipol- DipolZayıf (3-4 kJ/mol)Polar moleküller arasında London dağılımZayıf (1-10 kJ/mol)Tüm moleküller arasında Hidrojen BağlarıOrta (10-40 kJ/mol)O-H, N-H, F-H arasında

8

9

10

11

12

13 Aşağıdaki maddeleri artan kaynama noktalarına göre sıralayınız BaCl 2 H 2 HF CO Ne

14 Katı ve sıvıların Bazı özellikleri

15 Katılar sıkıştırılamazlar, akışkan değildirler. are incompressible, do not flow. Katı maddenin yapısında tanecikler (atomlar, iyonlar veya moleküller) birbirleri ile yakın temas halindedir ve moleküller arası kuvvetler tarafından belli bir şekil ve hacimde olmaya zorlanırlar Sıvılar sıkıştırılamazlar ama akışkandırlar. Sıvı halde atom veya moleküller birbirlerine yakın dururlar ve moleküller arası kuvvetler nedeniyle belli bir hacim kaplarlar ancak şekilleri değişebilir.

16

17

18 Phase changes. Erime katı  sıvı Donma sıvı  katı buharlaşma sıvı  gaz yoğunlaşma gaz  sıvı süblimleşme katı  gaz Deposition gaz  katı

19 Faz diyagramı

20 Üçlü NoktaFaz diyagramında maddenin üç halinin bir arada (katı, sıvı, gaz) mevcut ve dengede olduğu sıcaklık ve basınç noktası. Kritik noktaSıvı ve buhar fazı ayıran yüzeyin olmadığı maddenin akışkan gaz halde olduğu nokta. (süperkritik akışkan) Kritik SıcaklıkMaddenin hiçbir şekilde sıvılaştırılamadığı en düşük sıcaklık. Bir madde kritik sıcaklığın üzerindeyse basınç uygulanarak sıvılaştırılamaz. Kritik BasınçKritik noktadaki basınç

21 Supercritical Fluids

22 Carbon dioxide

23 Iodine

24

25 Some Properties of Liquids Kohezyon kuvvetleri Benzer moleküller arası moleküller arası kuvvetlerdir. Adhezyon kuvvetleri Birbirinden farklı, benzemeyen moleküllerarası çekim kuvvetleri. Yüzey gerilimi Sıvının yüzeyindeki moleküllerin bir kuvvetle içe doğru çekilmesi sonucudur, sıvı en en küçük yüzey alanı değeri alır. Sıvının yüzey alanını arttırmak için gerekli enerji olarak tanımlanır. Viscosity Sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç tir. Moleküllerarası kuvvetler güçlü ise molekülleri birarada tutar ve hareketlerini sınırlandırır.

26 Surface Tension The resistance of a liquid to spread out and increase its surface area. Energy or work required to increase the surface area of a liquid.

27

28

29 Buhar basıncı Sıvının gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilir. Kapalı bir kapta sıvı ile dengede olan buhar fazının basıncına buhar basıncı denir. Buhar basıncı sıcaklık artıkça artar (molekülerarası çekim kuvvetini yenen molekül sayısı artıp buhar fazına geçen molkül sayısı artacağından)

30

31

32

33 ∆H buharlaşma entalpisi PBuh= T sıcaklığında sıvının buhar basıncı

34

35

36

37 Buharlaşma entalpisi 5.31 x 10^ 4 J.mol olan ve 40°C 91.0mmHg buhar basıncı bulunan bileşiğin 25 °Cdeki buhar basıncını hesaplayınız

38 Naftalinin (C10H8) 25 °C de buhar basıncı 0.300mmHg, İse, 500,0 ml kapalı kap içinde sublime olan naftalin miktarını bulunuz.

39 Propilamin Bileşiği için aşağıdaki soruları cevaplayınız  Hangi tür moleküllerarsı kuvvetlere sahiptir  Kaynama noktasını azot, metiamin CH3NH2 ve amonyum klorür ile karşılaştırın  Elektriği iletir mi?  Normal kaynama sıcaklığı 48,7 C normal donma noktası -83 ° C, kritik sıcaklığı 234 ° C ve katı haldeki yoğunluğu sıvı halinden daha fazla olduğuna göre faz diyagramını çiziniz  Buharlaşma entalpisi 30,7kJ/mol ve normal kaynama sıcaklığı 48,7 ° C olduğuna göre 25°C deki buhar basıncını bulunuz  Hangi sıcaklıkta 0,500 atm buhar basıncına sahip olur.  1ml propilamin 1 L lik kapalı kaba konduğunda 22 ° C de dengehalinde kapta sıvı propiamin kalırmı? (22 ° C de propilaminin buhar basıncı 269mmHg, yoğunluğu 0,719g/ml)


"Katılar, Sıvılar ve Moleküllerarası kuvvetler. Molekülleri birarada tutan kuvvetlere moleküllerarası kuvvet denir. iyon –iyon etkileşimi iyon –dipol kuvvetleriİyonik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları